Page 20

RESPONS OG  KOMMENTARER    Respons  og  kommentering  er  måske  nok  det  vigtigste  og  sværeste  aspekt  ved  arbej-­‐ det  med  portloggen.     Det  er  i  kommunikationen  om  elevernes  eksternaliseringer,  at  undervisningen   foregår.  Det  er  på  baggrund  af  kommunikationen  om  eksternaliseringen,  at  ele-­‐ ven  vurdere  og  revurdere  hans  udkast.  Respons  og  kommentering  i  kommentar-­‐ feltet  på  portloggen,  svare  til  kommunikationen  i  klasseværelset,  så  kommente-­‐ ringen  svare  til  undervisning,  hvis  vi  fastholder  den  antagelse,  at  undervisning  er   kommunikation.   Der  er  selvfølgelig  fordele  og  ulemper  ved  digital  kommunikation,  også  på  Port-­‐ loggen.  En  af  ulemperne  er  tidsspektret.  Der  er  ikke  ”immediately  respons”.   Kommunikationen  foregår  skrifteligt  i  et  kommentarfelt,  og  det  er  ikke  lige  så   smidigt  som  en  samtale.  Fordelene  ved  skriftelig  kommunikation  og  respons  op-­‐ vejer  dog  langt  tidsspektret.   Når  der  kommunikeres  ”face  to  face”,  kan  det  være  svært  at  fastholde  præcist,   hvad  der  egentlig  blev  sagt.  På  Portloggen  fastholdes  kommunikationen  i  kom-­‐ mentarfeltet,  men  ikke  nok  med  det.  Kommunikationen  låses  også  til  det  indlæg   eller  den  eksternalisering,  som  responsen  er  givet  til.  I  princippet  kan  man  sige,  at   eleven  står  med  et  færdigt  produkt  (hans  indlæg/eksternalisering),  men  han  står   samtidig  med  undervisningen/kommunikationen,  der  viste  ham  vejen  til  ekster-­‐ naliseringen.  Med  portloggen  kan  han  altså  fastholde  både  hans  idé,  men  også  de   udviklingstrin  han  gennemgik,  for  at  nå  idéen.  Det  er  en  unik  mulighed  for  at  få   indblik  i  ens  egen  læringsproces.  Eleven  har  mulighed  for  at  stille  sig  ved  siden  af   sig  selv,  og  via  repsons  og  kommentarer  betragte,  hvordan  han  lærte.  Han  lære  at   lære.  Han  bliver  med  fastholdelsen  af  responsen  i  stand  til  at  reflekterer  over,   hvordan  han  reflekterer,  og  på  baggrund  af  denne  metarefleksion,  kan  han  måske   spotte  mønstre  og  strukturer  i  måden  han  lærer  på.  Disse  mønstre  kan  så  anven-­‐ des  i  mange  andre  sammenhænge.  Fastholdelsen  af  kommunikationen  sammen   med  eksternaliseringen  gør  eleven  i  stand  til  at  iagttage  sine  egne  iagttagelser.   Kommunikationen  i  kommentarfeltet  på  portloggen  er  ikke  begrænset  til  skrift-­‐ sproget.  Fordi  portloggen  bygger  på  en  alsidig  teknologi,  kan  du  udvide  de  former   for  sprog,  du  vælger  at  kommunikerer  i.  Du  kan  eksempelvis  give  respons  via  en   videovejledning,  via  en  lydfil,  via  en  tegneserie  eller  måske  en  animationsfilm.   Kommentarfeltet  er  altså  ikke  begrænset  i  forhold  til  alt  det,  du  kan  i  indlæg.  Ind-­‐  

21

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement