Page 19

Udover muligheden  for  widgets  og  avatar,  så  rummer  portloggen  også  en  dag-­‐ bogslignende  funktionen  kaldet  ”om  mig”.  Her  kan  eleven  skrive  sig  selv  i  form  af   indlæg  der  har  mere  eller  mindre  personlig  karakter.  Overskriften  giver  lidt  sig   selv.  Det  handler  om  at  skrive  om  sig  selv.   Endelig  har  eleven  mulighed  for  at  vælge  den  visuelle  fremtoning  af  portloggen.   Der  kan  vælges  imellem  mange  forskellige  såkaldte  ”Themes”.  Et  theme  installe-­‐ res  fra  kontrolpanelet  under  ”Udseende”,  og  kan  ændre  portloggens  udseende   fuldstændigt.  Flere  spalter,  andre  skrifttyper,  farver,  billeder  og  meget  meget   mere.  Det  eneste  et  theme  ikke  kan  ændre  er  indholdet,  og  det  netop  pointen  med   themes.  Du  kan  pakke  og  personliggøre  dit  indhold  præcis,  som  du  har  lyst,  ved  at   vælge  lige  præcis  det  theme,  som  passer  dig.  

Portloggen  er  altså  rig  på  muligheder  i  forhold  til  personliggørelse  og  en  person-­‐ liggjort  portlog  styrker  ejerskabet  i  forhold  til  indlæg,  eksternaliseringer  og   kommentarer.     Det  uformelle  og  personlige  præferencer  spiller  en  rolle  –  også  i  et  læringsmiljø.   Portloggen  har  også  mulighed  for,  at  du  kan  tilføje  din  facebook  konto  og  få  direk-­‐ te  adgang  til  den  del  af  dit  personlige  netværk,  og  du  kan  selvfølgelig  også  få  di-­‐ rekte  adgang  til  Twitter,  hvis  du  har  behov  for  det.        

20

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement