Page 18

DET UFORMELLE  I  DET  FORMELLE   Det  er  overordentligt  vigtigt,  at  eleverne  føler  et  ejeskab  til  deres  egen  læringspro-­‐ ces.  Så  et  ejerskab  i  forhold  til  processen  er  altafgørende  for,  om  portloggen  og  port-­‐ foliosystemet  vil  fungere  som  undervisningsmetode.  Ejerskabet  vil  tydeligt  afspejle   sig  i  de  tekster  og  eksternaliseringer  der  produceres  til  portloggen.     Portloggen  er  udstyret  med  en  lang  række  af  muligheder  for  at  personliggøre   værktøjet.  Ejerskab  opstår  nemlig,  hvis  man  har  mulgihed  og  får  lov  til  at  ”sætte   sit  eget  præg”  på  tingene.  Eleverne  kan  vælge  mellem  et  hav  af  såkaldte  widgets,   der  er  med  til  at  personliggøre  portloggen.  Widgets  er  små  programudvidelser,   som  nemt  trækkes  over  i  højreside  af  portloggen,  og  giver  denne  yderligere  funk-­‐ tioner.  Der  kan  trækkes  nyheder  ind,  vises  seneste  indlæg,  vise  videoer  og  meget   andet.  Et  af  de  faste  elementer,  der  er  med  til  at  styrke  personliggørelse  og  der-­‐ med  ejerskabet,  er  billedet  eller  avataren  af  eleven  selv.  Eleven  kan  selv  vælge  om   det  skal  være  et  paslignende  billeder  eller  en  animeret  avatar,  der  visuelt  skal   repræsenterer  ham  eller  hende.    

 

19

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement