Page 17

PRÆSENTATIONSPORTFOLIO   Præsentationsportfolioen  skal,  som  også  navnet  antyder,  bruges  til  at  ”præsenterer   noget.  I  præsentationsportfolioen  kan  eleven  fremvise  nogle  særligt  udvalgte  indlæg   for  andre.  Det  kunne  for  eksempel  være  i  forbindelse  med  skole/hjem  samtalen,  hvor   eleven  med  afsæt  i  sin  præsentationsportfolio  viser  frem  og  fortæller.     Indlæg  i  præsentationsportfolien  er  også  påhæftet  en  dato,  for  bedre  at  kunne   holde  styr  på  progressionen  i  læringsprocessen.  Indlæg  sorteres  også  her  under   kategorier,  og  kan  også  påhæftes  tags  eller  emneord.  Adgangsbilletten  til  præsen-­‐ tationsportfolioen  udformes  af  eleven.  Det  kunne  evetuelt  gøres  ved  at  skrive  en   indledende  tekst  med  den  indbyggede  editor  i  selve  indlægget  og  lige  før  ekster-­‐ naliseringen.     Alt  hvad  der  udgives  på  portloggen  er  i  sit  udgangspunkt  privat.  Det  vil  sige,  at  det   udgives  således,  at  det  kun  kan  ses  af  vedkommende,  der  har  udgivet  det,  og   eventuelt  af  den  lære,  som  er  tilknyttet  som  adminsitrator,  men  for  at  give  noget   adgang  til  til  præsentationsportfolioen,  så  skal  indlægget  gøres  offentligt.  Det   gøres  ved  at  vælge  ”Offentlig”  ud  for  ”synlighed”  i  kontrolpanelets  venstre  side.  

 

       

18

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you