Page 16

Optag  og  høj  værdsætning  handler  om  at  læreren  inkorporere  elevens  svar  eller   formulering.  Han  bygger  altså  videre  på  det,  som  eleven  har  eksternaliseret.  Ved   at  bygge  videre  på  det,  som  eleven  bidrager  med,  så  signalere  han  samtidig  også,   at  bidraget  er  værdifuldt.  Det  er  meningsfuld  medinddragelse  og  langt  fra  de  ”rø-­‐ de  stregers  pædagogik”.   Indlæg  i  procesportfolioen  kan  udvælges  til  præsentationsportfolioen.  Det  er  ikke   alle  indlæg  i  procesportfolioen,  der  vil  blive  udvalgt  og  ført  over  i  en  præsentati-­‐ onsportfolio,  men  muligheden  er  der  med  et  enkelt  klik.  For  at  overfører  et  ind-­‐ læg  fra  procesportfolioen  til  præsentationsportfolioen,  så  behøver  du  blot  at  æn-­‐ dre  indlæggets  status  fra  ”privat”  til  ”offentlig”.  Den  tekniske  forskel  på  proces-­‐ portfolio  og  præsentationsportfolio  er  kun  indlæggets  status.  Kategorier,  tags  og   kommentarer  forbliver  intakte.  

 

17

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement