Page 15

Specielt det  sidste  spørgsmål  lægger  op  til  at  sætte  gang  i  dialogen  og  kommuni-­‐ kationen  med  andre.  Her  åbnes  der  for  ”de  mange  stemmer”  i  klasseværelset.   I  dialogen  og  kommunikationen  spiller  lærerens  stemme  en  afgørende  rolle,  da   han  som  oftest  ville  kunne  bidrage  til  kommunikationen  på  et  udfordrende  ni-­‐ veau  med  sigte  på  udvikling  af  elevens  potentialer.     Olga  Dysthe  oplister  nogle  analysebegreber  for  en  såkaldt  dialogisk  diskurs:   1. 2.

Autentiske spørgsmål   Optag  og  Høj  værdsætning  

                    Autentiske  spørgsmål  er  helt  centrale  i  dialogen  på  portloggen.  Eleverne  skal   have  mulighed  for  at  tænke  og  reflektere  fremfor  blot  at  gengive  et  svar  på  et   færdigt  resultat.  Det  kunne  f.eks.  være;  ”Miljøet  er  i  vanskeligheder.  Nogle  politik-­‐ kere  foreslår,  at  vi  holder  bilfri  søndag  for  at  redde  miljøet.  Kunne  vi  gøre  noget   andet,  hvad  tænker  du?”  Spørgsmål  er  autentisk.  Læreren  leder  ikke  efter  et  rig-­‐ tigt  svar,  men  er  åben  overfor  elevens  bud.  Elevens  bud  kunne  udmønte  sig  i  et   svar  i  kommentarsystemet  eller  som  et  nyt  indlæg  i  procesportfolioen.    

16

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement