Page 13

Claras eksternalisering  på  indlægget  på  portloggen  bliver  genstand  for  dialog  og   kommunikation  via  det  indbyggede  kommentarsystem.  Elever  og  lærer  har  mu-­‐ lighed  for  at  kommenterer  de  indlæg  eller  eksternaliseringer,  som  udkommer  på   portloggen.  Igennem  kommentarer  til  Claras  indlæg  udfordres  hendes  forestillin-­‐ ger,  idéer  og  oplevelser  af,  hvordan  ting  hænger  sammen.     Igennem  dialogen  og  de  asymmetriske  stemmer,  danner  clara  sig  måske  nye  fore-­‐ stillinger  af,  hvad  identiet  og  følelse  er  for  noget.  Identitet  og  følelse  bliver  mere   og  mere  komplekse  begreber  for  Clara  igennem  dialogen  i  kommentarsystemet   på  portloggen  –  hun  lære  noget  igennem  kommunikationen.       Det  kan  man  kalde  en  refleksiv  lærerproces  og  hele  eksemplet  med  Clara,  kan   oplistes  i  en  model,  som  kunne  danne  basis  for  en  generel  forståelse  af  lærings-­‐ processor  på  Portloggen.  

Du  kan  besøge  Claras  portlog  og  den  ovenfor  omtalte  eksternalisering  ved  at  gå  til   denne  adresse:  http://portnote.skoleblogs.dk/  Indlægget  hedder  ”Identitet  og   følelse,  og  du  skal  blot  klikke  på  overskriften  for  at  få  det  fulde  overblik  over  eks-­‐ ternaliseringen  samt  den  dialog  og  kommunikation,  der  har  været  om  indlægget.    

14

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you