Page 12

DIALOGISK FLERSTEMMIGHED  -­‐  KOMMUNIKATION     ”Et  godt  læringsmiljø  skal  imødekomme  dialogiske  principper  for  den  sociale  prak-­‐ sis.”   Undervising  drejer  sig  om  kommunikation,  og  da  den  norske  professor  Olga   Dysthe  i  1995  introducere  dialogen  som  kernebegreb  i  et  ”flerstemmigt  klasse-­‐ rum”,  rammer  hun  plet.  Dialog,  også  på  portloggen  såvel  som  i  klasseværelset,  vil   altid  være  asymmetrisk.  Der  er  altid  nogle,  der  kan  bidrage  med  nye  forståelses-­‐ muligheder  i  kommunikationen.  Eleverne  imellem  og  læreren  kan  udfordre  hin-­‐ anden  netop  fordi,  der  er  asymmetri  mellem  de  forskellige  stemmer.    

 

13

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement