Page 11

Eksternaliseringen indeholder  mange  former  for  sprog  eller  medieringer.  Hun   har  en  Ipod  i  midten,  som  afspiller  en  lydfil,  hvor  Clara  har  indtalt  et  digt  om  iden-­‐ titet  og  følelse.  Hun  har  et  billede  fra  billedkunst  i  venstre  side,  som  siger  noget   om  emnet,  et  billede  mere  i  højre  side,  som  også  bidrager  til  meddelelsen,  de   animerede  skyer  i  baggrunden  har  også  en  betydning.  Samlet  set  danner  Claras   eksternalisering  et  ”mash  up”,  og  meddeler  den  forestilling  Clara  har  om  identitet   og  følelse.  Hele  indlægget  er  en  måde  at  få  Claras  idé  eller  forestilling  ud  af  hove-­‐ det.  Claras  tanker  skal  ”eksternaliseres”,  for  at  der  kan  kommunikeres  om  emnet.     Clara  har  selekteret  i  en  masse  information  da  hun  valgte  billeder,  da  hun  valgte   baggrund,  da  hun  valgte  overskriften  og  da  hun  valgte  de  ord,  som  hun  ville  sætte   sit  digt  sammen  af.  Efter  valget  af  informationen,  har  hun  valgt  meddelelsesfor-­‐ men,  som  er  blevet  et  ”mash  up.  Hun  meddeler  sig  i  både  i  det  skrevne,  det  talte   og  i  billedsproget.  Alt  sammen  er  det  med  til  at  imødekomme  de  dialogpartnere,   som  skal  deltage  i  kommunikationen.  Den  kommunikation  som  skal  agere  om-­‐ verden  for  Clara.  En  læringsproces  tager  sin  begyndelse.  

                     

12

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement