Page 10

udtrykker de  tanker,  idéer  eller  oplevelser,  som  han  har;  altså  meddele  den  in-­‐ formation,  som  han  har  valgt  i  den  form,  som  han  har  valgt.  Samlet  set  kunne  man   kalde  elevernes  indlæg  på  portloggen  for  ”eksternaliseringer.  Et  eksempel  på  en   eksternalisering  kunne  være  følgende:   Clara  har  fået  til  opgave  at  lave  en  aflevering  på  baggrund  af  et  forløb  de  har  haft   på  klassen  omkring  ”identitet  og  følelse”.  Clara  har  på  baggrund  af  undervisnin-­‐ gen  og  hendes  erfaringer  fra  uformelle  sammenhænge  en  forestilling,  idé  eller   oplevelse  af,  hvad  identitet  og  følelse  er  for  noget.  Hun  vælger  at  udtrykke  eller   meddelle  hendes  forestilling  ved  hjælp  af  værktøjer  Wix  på  hendes  portlog.    

Claras  eksternalisering  lavet  i  Wix    

   

11

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement