Page 1


Indledning

4

Skoleblogs –  hvad  er  det?  

5

Gør sprogundervisningen  mere  levende  

6

”Forfatter for  en  dag”  med  Cecilie  Eken  og  Skoleblogs  

9

PLC-­‐portalen –  Hedskole.dk  

16

Pædagogisk Læringscenter  Halgård  

19

 

                             


INDLEDNING   I  dette  hæfte  giver  vi  ordet  til  brugerne  af  skoleblogs.  Skoleblogs  har  efterhånden  et   par  år  på  bagen,  og  rigtig  mange  opretter  og  arbejder  med  virtuelle  læringsmiljøer   på  skoleblogs.  Her  får  du  5  skarpe  skud  fra  det  virkelige  liv.     Et  læringsrum  er  både  et  fysisk  og  et  virtuelt   rum  for  formidling  og  vejledning.  Louise   Refnov  forklarer  i  artiklen  ”Gør  sprogunder-­‐ visningen  mere  levende”,  hvordan  du  kan   udnytte  skoleblogs  værktøjer  til  at  understøt-­‐ te  en  sprogundervisning  præget  af  dialog  og   respons.  Skolebibliotekskonsulent  Lene  Pagh   retter  fokus  ind  på  skoleblogs  muligheder  i   forbindelse  med  procesorienteret  skrivning.   En  ægte  forfatter,  skrivelyst  og  mulighederne   på  skoleblogs  gør  skriftsproget  levende  og   autentisk  i  artiklen  ”Forfatter  for  en  dag  med   Cecilie  Eken  og  Skoleblogs”.  I  artiklen  ”Skoleblogs,  -­‐  et  liv  uden  for  tasken”  fortæl-­‐ ler  dansklærer  Lass  Lassen  om,  hvordan  læringsmiljøer  på  skoleblogs  har  givet   ham  et  større  overblik  over  elevernes  forskellige  produktioner,  deres  faglighed,   mulighed  for  et  mere  kvalificeret  skole/hjem  samarbejde  og  øget  elevernes  pro-­‐ duktivitet.  CPU-­‐leder  Thomas  Skovgaard  følger  trop  i  artiklen  ”  PLC-­‐portalen  –   Hedskole.dk”  ved  at  vise,  hvordan  miljøer  på  skoleblogs  også  kan  samle,  sortere   og  strukturere  viden  på  tværs  af  skoler  og  emner.  Endelig  demonstrerer  Jens   Jakob  Jacobsen  fra  Pædagogisk  Læringscenter  på  Halgård  skole,  hvordan  de  nye   pædagogiske  læringscentre  rundt  omkring  i  landet,  kan  repræsenterede  pædago-­‐ giske  læringscentre  på  en  tidssvarende  måde,  der  også  imødekommer  forvent-­‐ ninger  om  brug  af  nye  medier,  videndeling  og  kollaboration.   Alle  artikler  er  skrevet  af  virkelige  brugere  af  skoleblogs.  Brugere  der  i  deres   dagligdag  benytter  og  udnytter  de  mange  muligheder  på  skoleblogs.  Lad  dig  in-­‐ spirere  og  gå  så  selv  i  gang.  Som  det  fremgår  af  artiklerne  er  der  rigtig  rigtig  man-­‐ ge  muligheder  for  at  intensivere  undervisningen,  vidensformidlingen  og  produk-­‐ tiviteten,  når  du  bringer  miljøerne  på  skoleblogs  i  spil.   Rigtig  god  fornøjelse!    

4


SKOLEBLOGS –  HVAD  ER  DET?   Svaret  er  ikke  entydigt  –  men  det  rigtige  svar  er,  at  skole-­‐ blogs  er  alt  det,  som  du  vil,  at  det  skal  være.  Skoleblogs  er   som  en  kasse  legoklodser,  hvor  kun  din  kreativitet  sætter   grænsen  for  hvilke  typer  af  online  og  virtuelle  læringsmil-­‐ jøer,  du  kan  bygge.   I  stedet  for  at  bygge  modeller,  som  med  legoklodserne,   så  bygger  du  på  SkoleBlogs  ”læringsmiljøer”.  Et  læ-­‐ ringsmiljø  kunne  f.eks.  være  et  ”Pædagogisk  læringscen-­‐ ter”.  Vælger  du  at  bygge  et  pædagogisk  læringscenter  (PLC-­‐portal),  så  får  du  alle   de  rigtige  klodser  stillet  til  rådighed  og  en  videovejledning,  som  viser  dig  nøjag-­‐ tigt,  hvordan  du  skal  sætte  klodserne  sammen.  Vejledningen  guider  dig  altså  trin   for  trin,  klip  for  klip  igennem  opbygningen  af  din  PLC-­‐portal.     Fordelen  ved  at  bygge  efter  en  videovejledning  er,  at  du  kan  skræddersy  det,  du   bygger  til  lige  præcis  det  behov,  som  du  har.  Selv  om  vejledningen  måske  vælger   den  grønne  farve,  så  bliver  du  samtidig  gjort  opmærksom  på,  at  du  sagtens  kan   vælge  den  røde,  hvis  det  passer  dig  bedre.  Så  selv  om  du  bygger  efter  en  videovej-­‐ ledning,  så  er  der  plads  til  variationer,  nuancer  og  personliggørelse,  og  det  er   vigtigt,  når  man  snakker  om  miljøer  til  læringsprocessor.         Hele  skoleblogssystemet  bygger  på  det  verdensomspændende  open  source  sy-­‐ stem  Wordpress.  Wordpress  var  i  sit  udgangspunkt  et  system  til  blogs,  men  har   siden  2003  udviklet  sig  til  et  verdensførende  system,  som  bruges  af  blandt  andre   New  York  Times,  Samsung,  Wall  Street  Journal,  Ford,  CNN,  Nykredit,  Københavns   universitet,  mange  mange  andre  og  nu  også  af  dig.     På  Skoleblogs  er  alt  på  dansk,  skræddersyet  til  undervisningen  og  du  logger  ind   med  dit  uni-­‐login.  Alt  sammen  uden  at  gå  på  kompromis  med  de  værktøjer  og   den  fleksibilitet  og  effektivitet,  som  Wordpress  er  blevet  verdensberømt  for.   Hundrede  tusinder  af  programmører,  designere  og  webudviklere  arbejder  hele   tiden  på  at  forbedre  systemet,  finde  på  nye  features  og  designe  lækre  bruger-­‐  

5


grænseflader. Derfor  kan  SkoleBlogs  igennem  tusindvis  af  plugins,  widgets  og   themes  være  lige  præcis  den  læringsarena,  som  du  ønsker  dig.    

GØR SPROGUNDERVISNINGEN  MERE  LEVENDE   Af  Louise  Refnov  –  skolebibliotekar,  Ørestad  Skole   ”Jeg  havde  brug  for  et  rum,  hvor  undervisningen  kunne  blive  mere  præget  at  dialog   og  respons  og  hvor  jeg  kom  omkring  de  aspekter,  der  skal  indeholdes  i  sprogunder-­‐ visningen.”               Min  undervisning  var  i  mange  år  præget  af  traditionel  klasseundervisning,  hvor   jeg  egentlig  bare  følte,  at  jeg  fyldte  på  eleverne,  men  manglede  den  mere  kommu-­‐ nikative  del,  hvor  eleverne  var  aktivt  producerende  ud  over  plancher  og  fremlæg-­‐ gelser.  Jeg  havde  brug  for  et  rum,  hvor  undervisningen  kunne  blive  mere  præget   af  dialog  og  respons,  og  hvor  jeg  kom  omkring  de  aspekter,  der  skal  indeholdes  i   sprogundervisningen.   For  et  par  år  siden  begyndte  jeg  så  at  inddrage  de  mange  gratis  Web  2.0  ressour-­‐ cer,  der  findes,  og  som  kan  gøre  undervisningen  mere  vedkommende  for  elever-­‐ ne.  I  mine  øjne  bør  vi  udnytte,  at  eleverne  har  en  legende  indgang  til  det  at  bruge   computer  og  internet.  På  trods  af  at  de  er  digitalt  indfødte,  er  der  dog  stadig  et   stort  behov  for  at  styre  dem  til  at  bruge  de  rigtige  ressourcer  til  de  enkelte  opga-­‐ ver.   I  mit  arbejde  som  fransklærer  begyndte  jeg  i  januar  2011  at  basere  min  undervis-­‐ ning  på  en  franskblog.  

6


Da eleverne  var  godt  i  gang  med  netop  at  bruge  de  værktøjer,  der  er  tilgængelige   og  navigerede  hjemmevant  rundt  i  udbuddet,  stødte  jeg  nemlig  på  et  nyt  problem.   Hvordan  delte  vi  de  digitale  produkter  de  lavede,  så  de  andre  på  holdet  også  fik   udbytte  af  det.  I  starten  sendte  eleverne  deres  oplæg  til  mig,  men  så  var  det  jo  kun   mig,  der  så  dem  og  gav  respons,  med  mindre  vi  brugte  en  masse  tid  på  at  se  dem  i   timerne  og  det  ville  igen  blive  for  passivt  i  mine  øjne  og  for  meget  spildtid.  Der-­‐ udover  synes  jeg,  at  der  er  en  tendens  til,  at  det  oftest  kun  er  den  elev,  der  er  "på",   som  er  aktiv  -­‐  restener  som  oftest  inaktive.   Jeg  afprøvede  forskellige  former  for  blogs  såsom  Wordpress  og  Blogspot.  Word-­‐ press  er  klart  min  favorit,  men  det  krævede  dog  meget  af  eleverne  at  oprette  sig   på  Wordpress,  logge  sig  ind  og  i  det  hele  taget  at  holde  sig  ajour  på  nye  indlæg.   Jeg  blev  derfor  glædeligt  overrasket  over,  at  Skoleblogs  er  baseret  på  Wordpress,   bare  i  en  mere  simplificeret  udgave.   Det  er  nemt  for  eleverne  at  logge  sig  ind  med  uni-­‐login,  og  det  er  nemt  for  dem  at   navigere  rundt  og  kommentere  på  hinandens  indlæg.   Det  bør  måske  bemærkes,  at  vi  på  skolen  på  det  tidspunkt,  hvor  jeg  begyndte  at   arbejde  med  web  2.0  ressourcer  som  primært  værktøj  ikke  havde  et  fantastisk   netværk.  Ej  heller  havde  vi  adgang  til  så  mange  computere,  at  alle  elever  kunne   sidde  med  hver  deres  pc  i  timerne.  Mange  timer  er  gået  med  at  en  enkelt  maskine   er  kommet  på  nettet  og  resten  af  holdet  (inklusiv  læreren)  har  sukket  dybt.  Det,   jeg  i  stedet  gjorde,  var  at  introducere  bloggen  som  værktøj  på  projektoren,  deref-­‐ ter  viste  jeg  eleverne  det  pågældende  program  (eks.  Voki),  lagde  en  demo  på   bloggen  og  gav  dem  som  lektie  selv  at  lave  en  Voki  derhjemme.  Fordelen  ved  det   er,  at  de  kender  deres  egen  pc  langt  bedre  end  skolens,  de  kan  find  ud  af  indspille   lyd  og  billede  OG  deres  netværk  er  driftsikkert!             De  fik  til  opgave  at  se  demoen  på  bloggen  og  derefter  selv  lave  en  Voki,  hvis  det   var  det  program,  der  egnede  sig  bedst  til  den  fremlæggelse,  de  skulle  lave.  De   syntes  pludselig,  at  det  var  sjovt  at  lave  lektier,  og  jeg  oplevede  en  langt  større   produktivitet  end  jeg  havde  oplevet  før  -­‐  totalt  win-­‐win!  Samtidig  var  det  sjovt  at   se,  hvad  de  andre  havde  lavet,  og  de  lyttede  derfor  helt  frivilligt  til  de  andres   franskproduktioner  og  kunne  også  komme  med  respons  til  deres  oplæg.    

7


De første  par  gange  går  der  meget  tid  med  at  lege  med  programmerne.  Der  kan   hurtigt  gå  45  min  med  at  lave  sin  egen  avatar  i  Voki,  men  undervisningsgangen   efter  er  det  fag-­‐faglige  i  centrum  hos  eleverne.   Bloggen  som  evalueringsredskab   Jeg  brugte  også  bloggen  som  evalueringsredskab,  da  jeg  sørgede  for  at  oprette   kategorier  hhv.  med  elever  og  emner.  På  den  måde  havde  jeg  to  indgange  til  ele-­‐ vernes  arbejde  -­‐  jeg  kunne  se,  om  alle  havde  fået  arbejdet  med  det  enkelte  emne,   og  jeg  kunne  se  den  enkelte  elevs  progression  i  skriftlighed,  mundtlighed  og  ikke   mindst  i  forhold  til  de  nye  it-­‐læseplaner.  På  den  måde  bruger  jeg  bloggen  som   elevens  portfolio.   I  højre  side  af  bloggen  har  jeg  lagt  links  til  emner,  grammatik,  udtaleøvelser  etc.,   som  eleverne  kan  arbejde  med  derhjemme.   Det  var  ikke  kun  elever  og  lærer,  der  satte  pris  på  at  undervisningen  var  kommet   online.  Forældrene  følte,  at  de  bedre  kunne  følge  med  i,  hvad  der  foregik  i  skolen,   og  hvad  den  enkelte  elev  arbejdede  med.   Jeg  har  i  kraft  af  min  rolle  som  it-­‐underviser  også  vejledt  mine  kollegaer  i  brug  af   Skoleblogs.  I  starten  kan  det  virke  som  en  stor  mundfuld  og  for  ikke  it-­‐kyndige,   kan  det  være  nødvendigt  med  en  hjælpende  hånd  til  at  oprette  en  blog  første   gang.  Men  har  man  mod  på  at  prøve  sig  frem,  bliver  det  hurtigt  let  at  gennemskue   de  enkelte  funktioner.   De  forskellige  skabeloner  i  Skoleblogs  egner  sig  til  forskellige  fag,  og  jeg  har  fun-­‐ det  mine  favoritter  til  sprogundervisningen,  og  det  er  så  dem,  jeg  også  vejleder   mine  kollegaer  til  at  bruge.  Eleverne  er  lynhurtige  til  at  forstå  konceptet  og  får   hurtigt  lagt  indlæg  på  bloggen.          

     

8  


”FORFATTER FOR  EN  DAG”  MED  CECILIE  EKEN  OG   SKOLEBLOGS     Af    skolebibliotekskonsulent  Lene  Pagh,  Pædagogisk  UdviklingsCenter  (PUC),     Aabenraa  Kommune    ”Med  f.eks.  digitale  danskfaglige  læringsmiljøer  på  Skoleblogs  kan  elever  –  klædt  på   af  en  ægte  forfatter  –  blive  bedre  til  at  skrive,  med  støtte  til  læsning  og  skrivning,   hvis  der  er  behov  for  det.  Formen  i  sig  selv  virker  motiverende,  og  din  tekst  har  reel-­‐ le  modtagere,  som  også  har  lært  om  og  trænet  ”gode”  tekster.”    

Skolebiblioteket  som  læringscenter   Skolebiblioteket  som  læringscenter  skal  være  et  multilæringssted  og  en  væsentlig   innovativ  drivkraft  i  forhold  til  skolernes  og  skolebibliotekernes  digitale  udvik-­‐ ling  fra  den  analoge  platform  til  den  digitale.  En  udvikling,  der  stiller  store  krav  til   både  skolebibliotekarer  og  konsulenter  og  medfører  helt  nye  roller  og  udfordrin-­‐ ger.     Ligesom  læringscentret  skal  inspirere  på  skoleniveau,  skal  de  pædagogiske  centre   inspirere  på  kommunalt  niveau.  Jeg  er  80  %  konsulent  og  20  %  skolebibliotekar   og  kan  derfor  ”eksperimentere”  med  begge  områder.  Lær  IT  stiller  en  bred  vifte  af   skolerelevante  værktøjer  til  rådighed  i  deres  Mediesuite.  Jeg  vil  gerne  være  med   til  at  formidle  brugen  af  disse.  Ikke  som  et  mål  i  sig  selv,  men  som  et  værktøj  til   større  integration  af  IT  på  skolebiblioteksområdet  og  i  fagene  –  med  vægt  på  pro-­‐ duktion,  interaktivitet  og  web  2.0  teknologi.     9  


Ved deltagelsen  i  udviklingsprojektet  ”Fremtidens  skolebibliotek  2010-­‐11”  afprø-­‐ vede  vi  en  række  af  disse  værktøjer.  Allerede  da  besluttede  jeg  mig  for  at  benytte   Skoleblogs  i  forbindelse  med  ”Den  børnekulturelle  rygsæk”  i  Aabenraa  Kommune.     Den  børnekulturelle  Rygsæk  i  Aabenraa  Kommune   Den  børnekulturelle  Rygsæk  tilbyder  hvert  år  børn  og  unge   en  række  meget  forskelligartede  kulturarrangementer,  som   appellerer  til  mange  forskellige  intelligenser.  Intentionen  er,   at  fælles  oplevelser  og  kreativ  udfoldelse  skal  gå  hånd  i  hånd   med  fordybelse  og  faglige  udfordringer  for  alle.         ”Forfatter  for  en  dag”     ”Forfatter  for  en  dag”  var  et  af  tilbuddene  i  den  kulturelle  rygsæk  i  2011/12:     ”Bliv  forfatter  for  en  dag  og  få  inspiration  til  fiktionsskrivning  sammen  med  forfat-­‐ teren  Cecilie  Eken.  Alle  sanser  og  følelser  skal  tages  i  brug  i  skrivearbejdet,  når  man   vil  have  succes  som  skribent.  Som  en  del  af  projektet  blogger  klasserne  sammen  om   litteratur  og  giver  respons  til  hinanden  på  Lær  IT's  Skoleblogs.”   Syv  6.  klasser  fra  forskellige  skoler  i  Aabenraa  Kommune  deltog  i  skriveværkste-­‐ derne,  som  foregik  over  4  uger  ude  på  skolerne.     I  ”Forfatter  for  en  dag”  øvede  eleverne  sig  i  at  skrive  levende  og  medrivende  for-­‐ tællinger  med  et  varieret  sprog  vejledt  af  en  professionel  forfatter.  Skoleblogs   blev  efterfølgende  den  platform,  som  eleverne  løbende  lagde  deres  tekster  op  på.   Her  fik  og  gav  de  hinanden  gode  råd  til  forbedring  af  teksterne,  før  en  ny  og  for-­‐ bedret  udgave  blev  produceret  og  lagt  op.     Skoleblogs  i  praksis   Gennem  hele  forløbet  har  vi  fået  vejledning  fra  Lær  IT  og  oplevet  stor  hjælpsom-­‐ hed  fra  dem.   Alle  involverede  har  haft  megen  glæde  af  de  videovejledninger,  som  Lær  IT  har   lavet  om  brugen  af  "Skoleblogs".     PUC  var  administrator  og  stod  for  opbygningen  af  hjemmesiden.  Via  kontrolpane-­‐ let  blev  bl.a.  baggrunde  og  menuer  valgt.  Mht.  hentning  af  elever  er  det  absolut   lettest,  hvis  man  er  administrator  på  SkoleKom  og  kan  overføre  eleverne  direkte   via  klasser  og  Uni-­‐login.       Det  er  et  større,  manuelt  arbejde,  når  det  foregår  på  tværs  af  skoler  i  kommunen.     Cecilie  Eken  og  jeg  havde  udarbejdet  relevante  vejledninger  til  elever  og  lærere.   Disse  blev  placeret  på  en  række  faneblade,  så  de  forblev  lettilgængelige  for  alle,     10  


modsat den  dynamiske  blog,  som  hver  dag  ændrede  sig,  når  nye  tekster  og  re-­‐ spons  blev  lagt  op.  Her  kunne  man  i  stedet  scrolle  sig  igennem  teksterne  eller   søge  via  tags  og  udgivelsen  i  kategorier.   Som  administrator  kan  man  styre  graden  af  offentlighed  på  hjemmesiden.  Skal   den  f.eks.  være  søgbar  på  Google,  tilgængelig  via  et  link  eller  måske  forbeholdt   involverede  elever  og  lærere.                       Hvis  ikke  før  så  når  de  første  kommentarer  ruller  ind  på  hjemmesiden,  må  man   som  administrator/lærer  tage  stilling  til  graden  af  censur.  Efter  de  første  graffiti-­‐ agtige  bemærkninger  oplevede  vi  faktisk  ikke  misbrug  af  hjemmesiden,  så  det   blev  ikke  et  problem.     Evaluering   Deltagere  i  ”Forfatter  for  en  dag”  oplever  koblingen  mellem  kultur,  det  danskfag-­‐ lige  og  IT  som  værende  positivt  og  udbytterigt.  Især  dagen  med  Cecilie  Eken  og   arbejdet  og  offentliggørelsen  på  Skoleblogs  var  meget  motiverende.  Eleverne   syntes,  det  var  spændende,  at  andre  end  de  sædvanlige  kunne  læse  med.     Man  vil  gerne  arbejde  med  Skoleblogs  igen  på  et  senere  tidspunkt.   Som  negative  forhold  angives  mangel  på  computere,  tidsnød  på  en  skole,  mang-­‐ lende  reaktion  fra  en  deltagende  lærer  og  problemer  med,  at  svage  elevers  re-­‐ spons  ikke  kunne  bruges  af  dygtige  elever.          

11


Didaktiske overvejelser   Den  procesorienterede  skrivning,  hvor  elever  og  lærere  giver  respons  og  nye   tekster  skrives,  er  blevet  digital  –  heldigvis!  Måske  husker  du  også  de  opgivende   blikke,  når  en  tekst  for  tredje  gang  skulle  omskrives  i  et  hæfte.  Men  hvilken  be-­‐ tydning  har  IT  så  for  didaktik  og  læring?  Enorm  og  afgørende  betydning.  Positiv   betydning  når  det  sker  i  et  samspil  med  analoge  tilbud  og  oplevelser  bl.a.  i  forhold   til  motivation  og  differentiering.     Med  f.eks.  digitale  danskfaglige  læringsmiljøer  på  Skoleblogs  kan  elever  –  klædt   på  af  en  ægte  forfatter  –  blive  bedre  til  at  skrive,  med  støtte  til  læsning  og  skriv-­‐ ning,  hvis  der  er  behov  for  det.  Formen  i  sig  selv  virker  motiverende,  og  din  tekst   har  reelle  modtagere,  som  også  har  lært  om  og  trænet  ”gode”  tekster.  De  skal  som   du  give  konstruktiv  kritik.  Det  er  autentisk  kommunikation.  Måske  er  det  lige  før   de  2  måske  3  omskrivninger  til  en  bedre  tekst  føles  som  en  succes,  og  så  ser  det   oven  i  købet  godt  ud.   It  fordrer  ny  didaktisk  tænkning  og  nye  læringsstrategier.  Den  udfordring  må  vi   alle  tage  på  os.     Fremtid     Mht.  Skoleblogs  er  vi  først  lige  begyndt.  Der  er  et  hav  af  muligheder,  som  skal   afprøves  og  en  række  fejl,  som  vi  skal  lære  af  i  kommende  projekter.   Lige  nu  er  vi  på  vej  til  det  næste  tilbud:  ”Rutsjetur  på  spændingskurven”.  Et  for-­‐ løb,  der  minder  om  det  beskrevne,  men  hvor  eleverne  ud  fra  forfatterbesøg  og  et   selvvalgt  fælles  tema  producerer  ”Klassens  digitale  bibliotek”  med  tekster,  som   skal  kunne  downloades  til  alle  platforme.     Hvordan?  Tjaa,  jeg  vil  tro,  jeg  lige  skal  snakke  lidt  med  Lær  IT  og  så  selvfølgelig   konsulenterne  på  CFU,  som  er  vigtige  sparringspartnere  i  det  pædagogiske  udvik-­‐ lingsarbejde.          

 

12


SKOLEBLOGS, -­‐  ET  LIV  UDEN  FOR  TASKEN.   Af  Lass  B.  Lassen,  lærer  ved  N.  J.  Fjordsgades  Skole    “Mens  dagene  gik  kunne  jeg  gå  ind  på  alle  elevernes  historier,  mens  de  var  midt  i   skriveprocessen,  give  dem  respons,  og  opmærksomhed  på  særlige  ting  i  deres  skrift-­‐ lighed.  Det  var  nærhed  i  processen  og  respons  som  eleverne  kunne  bruge  med  det   samme,  -­‐  det  er  en  helt  anden  måde  at  være  dansklærer  på!”     Det  startede  egentlig  med  elevernes  skriftlighed.   Jeg  arbejder  på  mellemtrinet  og  startede  med  at  bruge  Skoleblogs  i  en  5.  klasse.     I  de  år  jeg  har  arbejdet  som  dansklærer,  har  jeg  trukket  på  en  tradition  hvad  an-­‐ går  skriftligt  arbejde:  Eleverne  har,  naturligvis  udover  den  daglige  skriftlighed  i   timerne,  fået  fire  til  fem  større  skriftlige  opgaver  for  i  løbet  af  et  år.  Når  de  afleve-­‐ rede  puttede  jeg  opgaven  ned  i  min  taske  og  tog    dem  med  hjem.  Når  eleverne  fik   deres  opgaver  tilbage,  var  det  med  en  kommentar  fra  mig,  om  hvad  de  skulle   være  opmærksomme  på  i  deres  næste  opgave.   Ofte  oplevede  jeg  at  opmærksomhedspunkterne  ikke  blev  brugt  i  den  næste  op-­‐ gave,  og  at  jeg  havde  svært  ved  at  være  “tæt  på”  elevernes  skriftlighed.  Derudover   havde  jeg  også  et  ønske  om  at  eleverne  fik  mulighed  for  at  læse  hinandens  histo-­‐ rier.  I  arbejdet  med  Skoleblogs  har  jeg  mulighed  for  at  få  opfyldt  mit  ønske  om   tilgængelighed    og  nærhed  i  forhold  til  elevernes  skriftlighed,  og  meget  mere…   Jeg  oprettede  en  klasseblog,  skrev  velkommen  til  eleverne,  oprettede  dem  alle  

 

13


Så fik  de  en  uge  til  at  skrive  en  minikrimi.   Mens  dagene  gik  kunne  jeg  gå  ind  på  alle  elevernes  historier,  mens   de  var  midt  i  skriveprocessen,  give  dem  respons,  og  opmærksom-­‐ hed  på  særlige  ting  i  deres  skriftlighed.  Det  var  nærhed  i  processen   og  respons  som  eleverne  kunne  bruge  med  det  samme,  -­‐  det  er  en   helt  anden  måde  at  være  dansklærer  på!     Da  ugen  var  gået  blev  alle  krimierne  udgivet  på  bloggen  (som  kun  klassen  havde   fået  adgang  til)  og  eleverne  kunne  læse  hinandens  historier.     Alle  historierne  fik  et  liv  uden  for  min  taske,  til  glæde  og  inspiration  for  klase-­‐ skammeraterne.   Eleverne  blev  bedt  om  at  give  rettighederne  fri  ved  udgivelsen  (stadig  inden  for   klassen)  så  alle  krimier  fik  en  by-­‐nc-­‐sa  Creative  Commons  licens.  Dette  satte  gang   i  nye  krimier  som,  med  udgangspunkt  i  andres  historier,  blev  til  nye  selvstændige   krimier.  Altså  mere  skriftlighed!  

 

14


Efter udgivelsen  skulle  eleverne  hver  især  læse  tre  klasseskammeraters  krimi   (jeg  bestemte  hvilke),  og  give  en  kommentar.  Kommentaren  skulle  være  positiv   og  indeholde  en  begrundelse.  Dette  var  en  virkelig  god  måde  at  få  eleverne  til  at   reflektere  over  det  de  læste  og  til  at  forholde  sig  til  deres  egen  mening.  Det  fik  de   også  en  uge  til.  Da  den  var  gået  fik  de  en  ny  minihistorie  for…   Da  jeg  “kun”  er  ansat  på  37  timer  om  ugen,  er  det  ikke  muligt  at  “være  tilstede”  i   samtlige  elevers  skriveproces,  så  jeg  følger  5  -­‐  6  stykker  af  gangen.     De  skabte  en  fælles  ordbog.   Noget  af  det  “meget  mere”  jeg  har  fået  ud  af  at  bruge  skoleblogs  i  min  undervis-­‐ ning,  er  samling  på  elevernes  produktioner.  Med  fuld  integration  fra  Skoletube  af   alle  elevernes  produktioner,  har  de  pludselig  en  digital  portfolio.     Klassen  lavede  bl.a.  læselog  i  Tiki  Toki,  tidslinjeværktøjet  på  Skoletube,  de  blev   embedet  direkte  ind  i  et  indlæg.   Klassen  læste  romanen  “Karl  Kluges  dobbelte  skattejagt”.  Jeg  oprettede  et  indlæg   som  alle  elever  kunne  skrive  i,  og  jeg  bad  eleverne  om  at  skrive  de  ord  de  ikke   helt  forstod,  ind  i  denne  fælles  ordbog.  Efterhånden  som  der  blev  tilføjet  ord,  fik   de  til  opgave  finde  ud  af  hvad  ordene  betød  og  skrive  det  ind  i  ordbogen.  De  skul-­‐ le  også  skrive  synonymer,  antonymer  og  sætninger  med  ordet.   Arbejdet  med  Skoleblogs  har  givet  mig  et  større  overblik  over  elevernes  forskelli-­‐ ge  produktioner,  deres  faglighed.  Det  har  givet  mig  mulighed  for  et  mere  kvalifi-­‐ ceret  skole/hjem  samarbejde,  både  til  samtalerne  og  i  det  daglige,  fordi  vi  (foræl-­‐ drene  og  jeg)  hele  tiden  har  det  samme  udgangspunkt  da  vi,  begge  parter,  kan   relatere  til  de  samme  produktioner,  samtidigt.  Dette  kan  lade  sig  gøre  hvis  foræl-­‐ drene  gives  adgang  til  bloggen  med  et  password.   Arbejdet  med  Skoleblogs  har  givet  mine  elever  en  større  produktivitet  og  en  rig-­‐ tig  god  oplevelse  af  at  det  er  nemt  og  hurtigt  at  arbejde  med  it  i  undervisningen.   Ingen  tunge  programmer  der  skal  startes  op,  ikke  noget  af  deres  arbejde  der  bli-­‐ ver  væk  på  en  usb  nøgle  eller  på  et  skrivebord  på  en  pc  de  ikke  kan  huske  num-­‐ meret  på,  eller  …  De  har  fået  muligheden  for  at  arbejde  fra  alle  slags  enheder  på   alle  tidspunkter,  sammen!   Nu  glæder  jeg  mig  til  at  sætte  en  blog  op  til  min  nye  3.  klasse.  

15


PLC-­‐PORTALEN –  HEDSKOLE.DK   Af  Thomas  Skovgaard,  MPI,  CPU-­‐leder  i  Hedensted  Kommune   ”Kategorier  opfatter  vi  som  temasektioner  i  en  avis  -­‐  så  hvis  man  er  mest  interesse-­‐ ret  i  digital  dannelse  kan  man  lægge  de  andre  sektioner  til  side.  Dog  med  den  rare   fordel  at  det  også  er  enkelt  at  vise  alle  artikler  med  et  bestemt  tag  på  tværs  af  sek-­‐ tionerne.”    Samling  på  Hedskole.dk   Tirsdag  den  9.  august  2011  skrev  vi  på  vores  blog  hedskole.blogspot.dk  :  Vi  flytter   til  hedskole.dk  En  stribe  blogs  for  skolerne  i  Hedensted  Kommune  samles  nu  som   temaer  i  en  ny  fælles  PLC-­‐portal.       Indtil  da  havde  ‘læsning’,  ‘gratis  apps  online’,  ‘naturfag’  såvel  som  CPU  (Center  for   Pædagogisk  Udvikling)  haft  selvstændige  blogs,  som  vi  linkede  til  fra  CPUs  hjem-­‐ meside.    

  Portalen  hedskole.dk  har  de  tidligere  blogs’  og  andre  indholdsområder  som  kate-­‐ gorier.  Kategorier  opfatter  vi  som  temasektioner  i  en  avis  -­‐  så  hvis  man  er  mest   interesseret  i  digital  dannelse  kan  man  lægge  de  andre  sektioner  til  side.  Dog  med   den  rare  fordel  at  det  også  er  enkelt  at  vise  alle  artikler  med  et  bestemt  tag  på   tværs  af  sektionerne.   På  hedskole.dk  har  vi  redaktører;  en  børnebibliotekar  har  ansvar  for  kategorien   ‘Børnebib’,  læsekonsulenten  i  CPU  for  ‘Inklusion  &  Læring’,  kommunens  matema-­‐ tikkoordinator  for  ‘Matematik’  og  undertegnede  for  ‘Naturfag’  og  ‘Digital  dannel-­‐ se’.  I  alt  er  vi  12  redaktører,  og  det  er  med  til  at  holde  gejsten  oppe.  

16


Tilblivelsesprocessen var  gnidningsfri   Vi  holdt  et  par  indledende  møder  med  Uffe  fra  Lær  IT,  der  forklarede  hvad  PLC-­‐ portalen  kan  og  hvordan  den  er  tænkt,  vi  beskrev  vore  ønsker  og  sendte  en  lille   ekstraopgave  til  den  grafiker,  der  var  i  færd  med  at  rentegne  kommunens  23   skolelogoer  (der  snart  bliver  en  ‘skjult’  menu).  En  teknikalitet  gør,  at  man  ind  i   mellem  smides  til  den  adresse,  som  bloggen  ligger  på  i  skoleblogs,  men  ellers  er   det  et  velfungerende  system.     Opgaven  er  et  andet  sted   Vi  har  holdt  workshops  i  WordPress  for  alle  redaktører  og  CPUs  personale,  og   også  genopfriskningsworkshops.  Jævnligt  sendte  vi  en  reminder  til  redaktørerne  i   opstartsfasen,  men  vi  er  nu  ved  at  være  der,  hvor  det  triller,  og  indholdsleveran-­‐ dørerne  husker  portalen  som  platform.  Hertil  kommer,  at  da  vi  oprindeligt  præ-­‐ senterede  portalen  var  det  med  øje  for,  at  det  er  enkelt  for  skolerne  at  klone  den,   og  dermed  få  en  portal,  der  ‘opdaterer  sig  selv’  bortset  fra  de  områder  man  selv   vælger  at  ændre  og  vedligeholde.  Vi  præsenterede  muligheden,  men  fik  ikke  akut   konstruktiv  respons.  Men  i  juni  måned  er  vi  et  par  gange  blevet  spurgt:  ‘Hvornår   får  vi  en  workshop  i  at  lave  en  version  af  hedskole.dk  til  vores  egen  skoles  PLC?’     Vi  skelner  mellem  blogindlæg  og  sider  ved  at  bruge  sider  til  de  lidt  mere  statiske   emner;  fx  har  alle  kunstnerne  i  kunstsamlingen  (der  er  et  par  reproduktioner   med  en  beskrivelse  og  en  QR-­‐kode)  egen  side:  http://hedskole.dk/kandinsky  er   fx  om  Wassily  Kandinsky,  og  samtidigt  et  eksempel  på  en  side  vi  linker  til  fra  an-­‐ dre  steder  indtil  vi  laver  en  oversigtsside  og  et  par  blogindlæg  om  kunstsamlin-­‐ gen.      

17


Enkelte blogindlæg  er  vokset  -­‐  har  affødt  kommentarer.  Tydeligst  er  indlæggene   om  it  til  matematik  FSA  problemregning  og  Chromebooks  populære  og  giver  an-­‐ ledning  til  debat.  Heldigvis  er  det  primært  konstruktivt  spørgende,  selv  om  vi   også  har  set  en  enkelt  (elev-­‐)kommentar,  der  er  en  ren  ‘dislike’.     Ikke  lang  tid  efter  at  portalen  gik  i  luften  holdt  jeg  et  oplæg  om  it-­‐sikkerhed  på  en   overbygningsskole,  og  dagen  efter  registrerede  vi  4  nye  abonnenter.  Vi  slog  bru-­‐ gernavnene  efter,  og  så  at  det  er  piger  fra  2  af  skolens  6.  klasser.  Men  det  var  den-­‐ gang  hedskole.dk  var  kult.   I  dag  har  vi  en  reel  web  2.0  platform  med  5  administratorer  (det  kan  ikke  drives   af  éen  webmoster),  12  redaktører  og  45  abonnenter  -­‐  også  brugere  uden  for  He-­‐ densted  er  blandt  de,  der  modtager  besked,  når  der  er  nyt  på  hedskole.dk.     Det  er  herligt  at  Lær  IT,  Styrelsen  for  Bibliotek  og  Medier  &  Fredericia  Kommune   har  valgt  at  lade  skoleblogs.dk  være  tilgængeligt  for  alle  med  uni-­‐login  (uanset  at   der  skal  et  skoletube-­‐  abonnement  til  for  at  udnytte  skoleblogs  fuldt  ud).  Vi  har   valgt  at  tage  bolden  op  og  få  udviklet  ‘Mine  Læremidler’  -­‐  et  overbliksværktøj  til   de  steder  på  nettet  /  fagportaler,  man  vil  fremhæve  i  en  lækker  visning  online  for   en  eller  flere  skoler.  ‘Mine  Læremidler’  bliver  et  WordPress-­‐plugin  tilgængeligt   for  alle.                      

18


PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER  HALGÅRD   Af  Jens  Jakob  Jacobsen,  Pædagogisk  Læringscenter,  Halgård  skole.     ”Jeg  manglede  nemlig  et  sted,  hvor  man  kunne  samle  informationer,  lyd,  billede  og   video.  Og  ikke  mindst  hvor  man  kunne  få  elever  og  lærere  til  at  skrive,  kommentere   –  altså  vidensdeling.”  

For  cirka  2  år  siden  fik  jeg  kigget  lidt  nærmere  på  skoleblogs.  Jeg  manglede  nem-­‐ lig  et  sted,  hvor  man  kunne  samle  informationer,  lyd,  billede  og  video.  Og  ikke   mindst  hvor  man  kunne  få  elever  og  lærere  til  at  skrive,  kommentere  –  altså  vi-­‐ densdeling.   Efter  at  have  set  de  små  videotitler  igennem,  gik  jeg  i  gang.  Det  tog  tid,  men  med   de  gode  videotitler  til  hvordan  man  byggede  sådan  en  portal  op  og  hjælp  fra  Lær   IT,  ja  så  lykkedes  det.   Her  samles  relevant  stof  for  lærere  og  elever  –  nyheder,  gode  ideer  til  lærerne  /   se  Fag.  Nogle  indlæg  er  lavet  med  forskellige  værktøjer,  så  jeg  har  slået  2  fluer   med  et  smæk  –  se  It  på  mellemtrinnet  –  lavet  som  et  mind  map  med  Mindmei-­‐ ster.  Eller  Pals  på  Læringscentret  –  lavet  som  en  ordsky  -­‐  og  film  på  GoAnimate.   Eleverne  kan  her  finde  hjælp  til  projektopgaven,  søgning  på  nettet  -­‐  netfinder,   lektiehjælp  osv.    

19


Her er  også  hjælp  til  brug  af  de  forskellige  værktøjer  på  Skoletube.  Alle  nye  bøger   skrives  ind  –  se  Nye  bøger.     Jeg  er  specielt  glad  for  videokanalen  –  her  er  anmeldelser  af  bøger  og  film  med   nyindkøb.  Der  er  taget  billeder  af  Læringscentret,  lavet  små  film  på  Animoto,  som   præsenterer  nye  bøger.  Lærerne  er  oprettet  som  forfattere  –  de  kan  lave  forskel-­‐ lige  indlæg  om  gode  ideer  /  undervisningsforløb.   Men  alt  begyndelse  er  svær  –  de  fleste  indlæg  er  lavet  af  mig.  Jeg  håber  på,  at  læ-­‐ rerne  i  fremtiden  vil  bidrage  med  lidt  mere.  Det  tog  jo  også  tid,  da  vi  skulle  bruge   Personaleintra  /  Elevintra.  Men  portalen  er  godt  besøgt.   En  Task  Force  gruppe  af  elever                 Jeg  har  haft  en  Task  Force  gruppe  af  elever  –  en  elev  fra  hver  klasse  på  Mel-­‐ lemtrinnet.  Vi  mødtes  cirka  en  gang  i  måneden  –  i  skoletiden.  De  læste  de  nye   bøger,  lavede  boganmeldelser  og  prøvede  forskellige  værktøjer  på  Skoletube.   Det  vil  jeg  gøre  noget  mere  ved  i  det  kommende  skoleår.  Eleverne  kan  så  bruges  i   klasserne  som  hjælpelærere,  for  de  har  prøvet  mange  af  værktøjerne  på  Skoletu-­‐ be.  De  kan  selv  lave  indlæg,  indsætte  billeder,  lyd  og  film  –  de  er  oprettet  som   bidragsydere  –  alle  indlæg  skal  godkendes  før  udgivelse.   Portalen  er  integreret  i  Personaleintra,  Lærerintra  og  Forældreintra.  Fra  Persona-­‐ leintra  er  der  lavet  Menupunkt  –  HaPlc,  hvor  de  kan  se  Portalen  eller  komme  til   administrationsdelen.    

20


Fem skarpe for skoleblogs  

Fem artikler der beskriver anvendelsen af skoleblogs i praksis. Skrevet af 5 forskellige brugere.

Advertisement