UFF:n tiedote 23.1.2018

Page 1

Tiedote 23.01.2018

Helsingin seudun vaatekeräyspisteissä muutoksia Pääkaupunkialueella vaatekeräyspisteitä hallinnoivan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tekemät muutokset ovat vaikuttaneet keräyspalvelun toimivuuteen. Uusjaon myötä aiemmin keräystä hoitaneiden yleishyödyllisten toimijoiden rinnalle on tullut uusi yksityinen yritys. Keräyspisteiden uudelleenjako tuli voimaan vuodenvaihteessa. Vuoden 2018 alusta Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) alueella suorittama keräyspisteiden uudelleenjako on vaikuttanut heikentävästi lahjoittajien tiedonsaantiin lahjoituksen vastaanottavasta tahosta. Yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien organisaatioiden, kuten UFF, rinnalla keräystoiminnan on aloittanut yksi kaupallinen tekijä. Muutoksen myötä UFF:n vaatekeräyspisteiden määrä on vähentänyt HSY:n alueella 58 kappaleella. Tuoreen tutkimuksen (Vaatelahjoittajatutkimus 2017) mukaan suomalaiset vaatelahjoittajat haluavat kohdentaa lahjoituksensa ensi sijassa yleishyödylliseen, yhteiskunnalliseen toimintaan. Varmistuakseen lahjoituksensa perillemenosta haluttuun kohteeseen onkin vaatteita lahjoittavien pääkaupunkiseutulaisen tarkistettava vaatekeräyspistettä operoiva toimija. Keräyspisteiden uudelleenjaon suorittaminen ja siitä vallitseva tiedonpuute on ilmennyt yhteydenottoina UFF:ään toisten toimijoiden keräyspisteitä koskien. UFF on tiedottanut lahjoittajia HSY:n tekemistä muutoksista sekä keräyspisteillä, kotisivuillaan että sosiaalisessa mediassa. UFF:n keräysastioiden tämänhetkiset sijainnit löytyvät yhdistyksen omasta karttapalvelusta http://uff.fi/kerayspisteet/ . UFF on edistänyt Suomessa kestävää ilmasto- ja globaalikehitystä yli 30 vuotta. Organisaatio toteuttaa yleishyödyllisiä tehtäviä ylläpitämällä ympäristöpalvelua vaatekeräyksen muodossa ja edistämällä globaalikehitystä kehitysyhteistyöohjelmilla ja tiedotuksella. UFF tekee ympäristötyötä noin 270 kunnan alueella Suomessa.

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi. Yhdistys työllistää noin 230 henkilöä. Organisaation yleishyödyllisen toiminnan perustana on vaatekierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu. Tämän jälkeen kierrätysvaatteet myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan kierrätyspalvelu ja rahoitetaan vuosittain noin 30 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa ja Intiassa.


Yleishyödyllisten organisaatioiden, UFF, Fida ja Punaisen Ristin Kontin, Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan vastaajien valtaosa (81%) lahjoittaa vaatteita joko säännöllisesti tai satunnaisesti. Luku on kansainvälisesti erittäin korkea. Suomalaiset ovat kierrättäneet vaatteita uudelleenkäyttöön kolmen viime vuosikymmenen aikana UFF:n kautta yli 170 miljoonaa kiloa. Näiden vaatteiden elinkaari on jatkunut alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Vaatelahjoittajat suosivat lahjoituskohteena yhteiskunnallista työtä tekeviä luotettavia yleishyödyllisiä organisaatioita tai hyväntekeväisyysjärjestöjä (78%). Kaikkein säännöllisimmin vaatteita lahjoittavat naiset sekä taloudet, joissa on lapsia. Tutkimukseen vastanneista lähes kolmen neljäsosan (73%) viimeisin vaatelahjoitus oli kohdistettu yleishyödylliselle organisaatiolle. Kysely teetettiin U-landshjälp från Folk till Folk i Finland – UFF:n, Punaisen Ristin Kontin sekä Fidan toimeksiannosta. Kohderyhmänä olivat 18-65-vuotiaat suomalaiset kuluttajat suurista kaupungeista. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1117 henkilöä. Lisätietoja: Maija Makkonen, tiedottaja 050 541 7959 maija.makkonen@uff.fi

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi. Yhdistys työllistää noin 230 henkilöä. Organisaation yleishyödyllisen toiminnan perustana on vaatekierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu. Tämän jälkeen kierrätysvaatteet myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan kierrätyspalvelu ja rahoitetaan vuosittain noin 30 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa ja Intiassa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.