Suomalaisten kädenjäljet vaikuttivat yhteisen ilmastomme ja globaalikehityksen hyväksi

Page 1

Tiedote 3.5.2018

Suomalaisten kädenjäljet vaikuttivat yhteisen ilmastomme ja globaalikehityksen hyväksi Arkipäivän valinnoilla viisimiljoonainen kansa sai viime vuonna aikaan satojen miljoonien kilojen hiilidioksidisäästöt ja paransi maailman köyhimmissä yhteisöissä satojen tuhansien ihmisten elämänlaatua. Maailmanparannuksen yksikköhinta oli huikean alhainen; vain pullakahvien verran! Globaalin yhteiskuntavastuun kantamisesta on tullut osa suomalaisten perheiden arkea. Vuonna 2017 suomalaiset lahjoittivat vaatteita uudelleenkäytettäväksi, UFF:n keräykseen yli 14 miljoonaa kiloa eli lähes 3 kiloa jokaista asukasta kohti, määrä nousi hieman edellisvuodesta. Näistä vaatteista melkein kaikki voitiin käyttää uudelleen joko sellaisenaan (93 %) tai materiaalina (3 %) ja lopuista syntyi energiaa (4 %). Uudelleenkäytettävien vaatteiden avulla aikaan saatiin satojen miljoonien kilojen hiilidioksidisäästöt, 12 miljoonan kuution vesisäästöt sekä yli 20 miljoonan kilon kemikaalisäästöt. Vaatteiden jälleenkäyttöaste viritetty huippuunsa UFF:lla Vaatelaatikkoon tiputetut vaatteet jatkavat matkaansa uudelleen käyttöön; UFF ohjaa kaikki lahjoitetut tekstiilit niille parhaiten sopivaan jatkokäyttötarkoitukseen. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, koska se korvaa uusien tekstiilien tuotantoa ja säästää luontoa. UFF noudattaa vaatelajittelussa Jätelain etusijajärjestystä, jossa ensisijaisesti tähdätään uudelleenkäyttöön ja vasta sen jälkeen energiana hyödyntämiseen. Kerättyjä vaatteita myydään jälleenkäyttöön omien varainhankintamyymälöiden lisäksi myös tukkuerissä. Ilmastotyö vaatekeräyksen muodossa on yksi yhdistyksen toiminnan päätarkoituksista. Tämä palvelu kattaa 5,4 miljoonaa asukasta, käytännöllisesti katsoen koko Suomen. Palveluun kohdennettiin suurin osa, noin 72 % U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi. Yhdistys työllistää noin 230 henkilöä. Organisaation yleishyödyllisen toiminnan perustana on vaatekierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu. Tämän jälkeen kierrätysvaatteet myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan kierrätyspalvelu ja rahoitetaan vuosittain noin 30 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa ja Intiassa.


organisaation tuottamista panostuksista yleishyödyllisiin kohteisiin. Yhdistyksen yleishyödyllinen satsaus kotimaan ilmastotyöhön oli noin 1,3 euroa asukasta kohti. Viisaasti käytetyt resurssit riittävät pidemmälle Vaatelahjoittajien tuki Suomessa on mahdollistanut ilmaston hyväksi tehtävän työn lisäksi suomalaisten perheiden ja kansalaisyhteiskunnan roolin globaalivastuun kantajina. Vaatekierrätyksessä saavutetun kustannustehokkuuden ansiosta myynnin tuottoja oli mahdollista ohjata myös yhdistyksen toiseen päätarkoitukseen; globaalikehitykseen. Yhdistys tuki koulutusta sekä pienviljelyn, yritystoiminnan ja yhteisöjen kehittämistä vähiten kehittyneissä yhteisöissä Angolassa, Mosambikissa, Malawissa, Sambiassa, Kongo DR:ssä ja Intiassa. Globaalikehitystyö luo kestävän kehityksen edellytyksiä parantaen vuosittain satojen tuhansien ihmisten elämänlaatua. Tähän työhön kohdennettiin noin neljännes, 26 % organisaation tuottamista panostuksista yleishyödyllisiin kohteisiin. Yhdistyksen yleishyödyllinen satsaus globaalikehitykseen oli noin 4,5 euroa jokaista hankkeissa osallisena ollutta henkilöä kohti. Ilmasto- ja globaalikehitystyön lisäksi yhdistys tiedottaa näihin liittyvistä kysymyksistä. Tähän yhdistyksen tehtävään kohdennettiin noin kaksi prosenttia organisaation tuottamista satsauksista yleishyödyllisiin kohteisiin. Vuonna 2017 yleishyödyllisiin tehtäviin kohdennettiin kaikkiaan noin kaksi kolmas osaa yhdistyksen tuotoista. Ilmastotyö, globaalikehitys ja -tiedotus sekä varainhankinta tarjoavat Suomessa yli kaksisataa työpaikkaa mm. kuljetuksen, vaatelajittelun ja asiakaspalvelun ammattilaisille. Varainhankintaan kului noin yksi kolmannes yhdistyksen vuotuisista tuotoista. Yhdistyksen toimeksiannosta organisaation toimintaa ja yhteistyökumppanuuksia valvotaan ja tarkastetaan säännöllisesti. UFF:n kaikkiin toimintoihin sekä Suomessa että kehitysmaissa tehdään riippumaton tilintarkastus ja yhdistys saa tarkastusraportit kaikista toiminnoista ja tuetuista globaalikehityshankkeista. Tarkastus kattaa kaiken kirjanpidon ja maksuliikenteen, jotka on todettu oikeellisiksi ja asianmukaisiksi. Tällä UFF varmistaa, että kaikki resurssien käyttö kohdentuu yhdistyksen yleishyödyllisiin tarkoituksiin; ilmasto- ja globaalikehitystyöhön. Kestävyys ja reiluus kulkevat käsi kädessä U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi. Yhdistys työllistää noin 230 henkilöä. Organisaation yleishyödyllisen toiminnan perustana on vaatekierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu. Tämän jälkeen kierrätysvaatteet myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan kierrätyspalvelu ja rahoitetaan vuosittain noin 30 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa ja Intiassa.


Yhdistyksen tavoitteena on tuoda toiminnallaan kestävää yhteiskunnallista arvonlisää ympäristön ja inhimillisen hyvinvoinnin, sekä vastuullisen osallistamisen muodossa. Sitoutuminen jatkuvan parantamisen periaatteeseen muodostaa UFF:n toimintatavan keskeisen ytimen.

Lisätietoja: Maija Makkonen, tiedottaja 050 541 7959 maija.makkonen@uff.f

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi. Yhdistys työllistää noin 230 henkilöä. Organisaation yleishyödyllisen toiminnan perustana on vaatekierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu. Tämän jälkeen kierrätysvaatteet myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan kierrätyspalvelu ja rahoitetaan vuosittain noin 30 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa ja Intiassa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.