__MAIN_TEXT__

Page 1

‫دوجداره با قدیمی های پنجره و درب تعویض نیازبه‬ ‫پنجره های قدیمی هر ساختمان باعث می شوند که صدای بیرون از داخل شنیده شود سرما و گرمای بیرون احساس شود و آلودگی های‬ ‫‪.‬را دارد ‪ UPVC‬محیطی در داخل مشاهده شود در نتیجه نیاز به تعویض با پنجره دوجداره و سه جداره‬ ‫یو پي وي سي ویستابست‪ ,‬تعویض پنجره قدیمی آهنی‪ ,‬تعویض پنجره جداره سه دو پنجره تعویض وینتک ‪ ,‬جداره سه دو پنجره تعویض‬ ‫معمولی به پنجره ضد صرقت‬ ‫‪ % ۹۹‬صوت یک از عوامل افسردگی و استرس در انسان میباشد‪ .‬با تعویض اصولی پنجره های منزل خود ‪ ۶۰‬دسی بل از آلودگی صوتی و‬ ‫از ورود گرد و خاک و ‪% ۸۰‬از اتالف انرژی می کاهید‪.‬‬ ‫به چه صورت است ؟ ‪ UPVC‬تعویض درب و پنجره های قدیمی با پنجره های دوجداره‬ ‫برای تعویض درب و پنجره های قدیمی تنها عملیات ساختمانی مربوط به كندن درب و پنجره های قبلی می باشد‪ .‬برای نصب درب و پنجره‬ ‫احتیاج به مصالح ساختمانی نبوده و آنها بوسیله پیچهای مخصوص و فوم مخصوص بر روی قاب درب و پنجره های ‪ UPVC‬های دوجداره‬ ‫قبلی نصب می گردد(بدون تخریب و یا تغییر در نمای ساختمان)‪.‬‬ ‫چگونه است؟ ‪ UPVC‬نحوه نصب درب و پنجره های دوجداره‬ ‫ابتدا به وسیله پیچهای مخصوص به قاب فلزی تعبیه شده در ساختمان متصل گردیده و سپس با فوم ‪ upvc‬درب و پنجره های دوجداره‬ ‫مخصوص درزگیری و عایق بندی می شود‪ .‬فوم مخصوص نصب در ابتدا به صورت پف کرده بوده و پس از چند ساعت بعد از نصب سخت‬ ‫شده و با افزایش حجم خود باعث استحكام بسیار زیادی می گردد‪ .‬در نهایت با ماستیك محل نصب تسطیح می گردد‪.‬‬ ‫مدت زمان انجام و نصب هر پروژه چقدر است ؟‬ ‫كامالً مكانیزه بوده و با ماشین آالت پیشرفته انجام می گیرد ‪ ،‬تولید آنها نسبت به درب و ‪ upvc‬به لحاظ آنكه تولید درب و پنجره دوجداره‬ ‫نیز احتیاج به عملیات بنایی نداشته و با ‪ upvc‬پنجره های آهنی ‪ ،‬آلومینیمی و چوبی سریعتر است‪ .‬نصب درب و پنجره های دوجداره‬ ‫پیچهای مخصوص به ساختمان متصل شده و با فوم مخصوص درزگیری و عایق می شود‪ .‬به همین دلیل عملیات نصب نیز بسیار سریع است‪.‬‬ ‫به طور مثال برای یك ساختمان ‪ ۶‬واحدی با تعداد درب و پنجره های استاندارد ‪ ،‬كل پروژه از شروع تولید تا نصب نهایی ‪ ۱۵‬روز كاری می‬ ‫باشد كه شامل ‪ ۱۲‬روز تولید در كارگاه و ‪ ۳‬روز نصب در محل پروژه می باشد‪ .‬همچنین در پروژه های بازسازی در یک طبقه واحد‬ ‫مسکونی زمان تعویض و جایگزینی پنجره ها در یک روز صورت میگیرد‬ ‫انواع پنجره برای تعویض به پنجره دو سه چند جداره‬ ‫در یک رقابت کام ل بین انواع پنجره های دوجداره و یا تک جداره آهنی ‪ ،‬آلومینیومی و حتی چوبی با انواع پنجره مدرن دوجداره ‪ ،‬عالوه بر‬ ‫برجستگی های غیر قابل انکار فنی فاکتور منعطف بودن در حالت ها و مدل های بازشو و چیدمان کتیبه ها و لنگه ها بسیار مهم می باشد‪ .‬به‬ ‫بدلیل استفاده از یراق آالت مدرن و متنوع در ایجاد حالت های مختلف بازشو و ‪ UPVC‬تائید کارشناسان این بخش ‪ ،‬پنجره های دوجداره‬ ‫چیدمان لنگه ها کم نظیر هستند‪.‬‬ ‫حالته تک دوجداره های پنجره‬ ‫حالته دو دوجداره های پنجره‬


‫پارتیشنی های پنجره‬ ‫پنجره های سرویسی‬ ‫پنجره های آکاردئونی‬ More information visit : http://windowdoubleglazed.mihanblog.com

Profile for ufc-210-live-stream

نیازبه تعویض درب و پنجره های قدیمی با دوجداره  

نیازبه تعویض درب و پنجره های قدیمی با دوجداره پنجره های قدیمی هر ساختمان باعث می شوند که صدای بیرون از داخل شنیده شود سرما و گرمای بیرون ا...

نیازبه تعویض درب و پنجره های قدیمی با دوجداره  

نیازبه تعویض درب و پنجره های قدیمی با دوجداره پنجره های قدیمی هر ساختمان باعث می شوند که صدای بیرون از داخل شنیده شود سرما و گرمای بیرون ا...

Advertisement