Page 1

, ~.

'1

f '" ~., -I ..", "


WEKELIJKS ORGAAN UITGEGEVEN DOOR DE VOETBALVERENIGING LIMMEN (www.vvl:immen.nl.) 349 JAARGANG NO 42 12 JUNI 2013 HOOFDBESTUUR 072-5052145 Voorzitter N.Beentjes B.N.straat 34 Limmen Secretaris 072-5051753 Molenweg 44 Limmen C .Rood penningmeester 072-5054104 Limmen P.Schouten Kapelweg lb Wedstrijdsecretariaat 06-53898700 P .vKessel Dusseldorperweg 8 Limmen 072-5051846 Commerciele zaken Limmen M.Valkering Rooinap 4 06-53264646 Accomodatie beheer Limmen R.Schneider Theebos 36 072-5052345 J.Nijman Evenementen Vredeburglaan 21 Limmen M . Fluri B.N.straat 62 072-5051674 Jeugdzaken Limmen M.Pepping 06-51323774 De Drie Linden 8 Kantine Limmen C.Droog Het Achtkant 18 Dames-afdeling 072-5051547 Limmen JEUGDCOMMISSIE M. Fluri J.Nijman C.vKessel B .A ker W.Bakker A.Kerssens

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

072-5051674 072-5054773 072-5052567 072-5055081 072-5054232 06-21235227

Voorzitter Wedstrijdsec. A-B-C Coord. D-E-F/Dames/Meisjes Coord . MP Coord. Dames/MeiSjes Evenementen

CooRDINATIE SCHEIDSRECHTERS A.Meijer Theebos 3

Limmen

06-15077426

Coord. Scheidsrechters

CooRDINATIE KANTINE ACTIVITEITEN B.Hout Kerkweg 15 G.Dirkson Elzenlaan 5

Limmen Limmen

06-45741955 072-5052694

Coord. activiteiten Coord . schoonmaak

LEDENADMINISTRATIE M.Duin N.Bult Bankrekening

Bartigo n 22 Ratelaar 18 contributie

Limmen Limmen 3364 .0 2.244

072-5052231 072-5055902

Ledenadministratie Contributie-inning

TRAINERS E.Luijckx P . Brussel F .Do nker P.Boersen F . Donker R. Smit B.Peters

Plantenhove 108 Ridderspoor 3 westerweg 7 Vuurbaak 36 westerweg 7 Bartoks traat 4 Banckertstraat 12

Castricum Beverwijk Limmen Limmen Limmen Castricum Castri c um

06-46141417 06-41308877 06-45552795 06-39794373 06-45552795 06-21212354 0251-655497

Hoofdtrainer Trainer 2e elftal Hoofd jeugdopleidingen A - selectie B - selectie C - selectie D - selectie

B.Peters

Banckertstraat 12

Castricum

0251-655497

E - selectie

G.Liefting B.Aker

Absalon 8 Wanne 4

Limmen limmen

072-5054095 072-5055081

F - selectie Mini-pupillen

A.Beljaars

Zaandammerstraat 13

Wormer

06-43940091

Hoofdtrainer dames

H.Nuijens N.Kaandorp W.Ko o t

Jan Valkeringlaan 12 Keizerskroon 3 Achterweg 52

Limmen Limmen Limmen

072-5053514 0251-315799 072-5052400

A-B-C- D-E meisjes Keepertrainer Verz o rger

072-5051650

Infolijn

0900-9019072

B.N.straat 62 Tormentil 17 Dusseldorperweg 8 Wanne 4 Enterij 10 Rij ksweg 172

SPORTCOMPLEX DAMPEGHEEST Telefoon Kantine AFGELASTINGEN

Bel infolijn of kijk op teletekst pagina 603 onder district West 1.

BANKREKENING

Rabo-bank Limmen

SUPPORTERSVERENIGING EJ . Kroone Ratelaar 6 Rabo-bank Limmen 3364.11. 561

Limmen

072-5055626

Limmen

072-5052400

CONTACTADRES UITHAAL L.Koo t Achterweg 52

3364.00.748

INLEVEREN KOPY VOOR DE UITHAAL P.vKessel Dusseldorperweg 8 Limmen 072-5052567 Getypte copy of per e-mail aan pw.van.kessel@hetnet.nl tot maandag 18.00 uur GEVONDEN VOORWERPEN W.Koot Achterweg 52

Limmen

072-5052400

Voorzitter


Terugblik op het seizoen 2012-2013

Wanneer de rust is teruggekeerd op Dampegheest en de duiven hun buiken rond eten op de pas ingezaaide velden, is er tijd om het afgelopen seizoen weer eens te overdenken. Met recht kan worden gezegd; een seizoen om niet gauw te vergeten. We hebben binnen onze voetbalfamilie mooie gebeurtenissen en overwinningen gevierd, maar ook droeve tijden meegemaakt. Wat ons als bestuur goed doet, is de energie die we als leden en vrijwilligers dan telkens weer met elkaar kunnen opbrengen en de steun die we bij elkaar kunnen vinden. Sportief gezien was het een mooi jaar. Natuurlijk waren er weer de nodige kampioenschappen te vieren bij de jeugd en bij de Dames. Een promotie naar de tweede klasse is immers niet niks. Maar we genieten zeker ook van al die andere teams die 'gewoon' plezier beleven aan het voetbal. Mooi om te zien en we prijzen ons gelukkig dat de onrust op de velden elders, aan onze competities voorbij gaat. Ook realiseren we ons maar al te goed dat onze vereniging draait op heel veel vrijwilligers. Een aantal noemen zegt niet alles. Alhoewel, meer dan 350 vrijwilligers die ook dit seizoen weer voor de club in de weer zijn geweest. Onze dank. Hoe klein of groot hun bijdrage ook is: ze zijn onmisbaar. W anneer ik nog 'wat verder' terug kijk, zie ik gezichten die al 30 - 40 en zelfs 50 jaar klussen en klusjes doen bij de v.v. Limmen. Soms op de voorgrond, maar nog veel vaker onopvallend . Zij zorgen ervoor dat dit 'bedrijf blijft draaien. Jaarlijks wordt een klein aantal van hen in het zonnetje gezet en geĂŤerd met een Lidmaatschap van Verdienste. Dat aantal groeit en wij kunnen daar trots op zijn. Terugkijken geeft ook een beeld van wat er om de vereniging en ons allemaal heen gebeurt. De economische crisis is merkbaar bij diverse evenementen, het kantinebezoek, sponsorring en het stabiliseren van het ledental. Hoewel de financiĂŤle resultaten nog niet bekend zijn, is de verwachting dat het seizoen minder positief zal worden afgesloten dan in voorgaande jaren. Bij de opmaak van de begroting van het komende seizoen zal ongetwijfeld enige versobering merkbaar zijn . Hoe dat precies uitpakt is nog niet bekend, maar velen van u hebben al meegedacht in de mogelijkheden om te kosten te besparen en nieuwe inkomsten te genereren. Een aantal van die ideeĂŤn nemen we graag over. Bij de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 september a.s. geven we daar duidelijkheid over. Het afgelopen seizoen ontvingen we van de gemeente haar toekomstvisie op sport en accommodaties binnen de gemeente. Aan verenigingen wordt een belangrijke maatschappelijke rol toegedacht: bijdragen aan de gezondheid en tegengaan van overgewicht van de jeugd, inzet van dorpsgenoten met een uitkering of een handicap bij verenigingswerk, meer zelfwerkzaamheid etc. Zaken waarover met de gemeente overleg wordt gevoerd. Ook hierbij zijn de gevolgen van de crisis merkbaar: budgetten worden kleiner en verhoging van huur van de velden wordt niet uitgesloten . De voetbalverenigingen trekken samen op in het overleg met de gemeente. Nu de rust is weergekeerd op Dampegheest, is er weer tijd om het afgelopen seizoen te overdenken. Even dwalen mijn ogen af naar een spreuk aan de muur: 'Uiteindelijk wint het gras altijd!!' En zo is het. Een fijne vakantie toegewenst en kom gezond weer terug na de zomerstop. Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur. Nico Beentjes

I


LAATSTE UITHAAL SEIZOEN 2012/2013 Het seizoen zit er op en iedereen gaat genieten van een welverdiende vakantie.

Zo ook het redactie team.

Het ziet er naar uit dat de papieren Uithaal op den duur gaat verdwijnen, maar

voorlopig gaan we gewoon door met het uitbrengen van de papieren Uithaal en

uiteraard op de site van v.v.Limmen.

Helaas gaan er wel een paar mensen stoppen betreft medewerking Uithaal.

Meindert Duin - Tineke Duin en Ua Koot hebben te kennen gegeven dat zij na

al die jaren in het Uithaal team te hebben meegewerkt, er nu mee gaan

stoppen.

Meindert zorgde er voor dat de Uithaal op de Limmer site werd geplaatst.

Tineke en Ua zorgden voor de verspreiding van de Uithaal in en buiten het dorp.

Uiteraard hebben zij hier bezorgers voor en die gaan hopelijk niet stoppen.

MEINDERT, TINEKE en LlA, HEEL HARTELIJK BEDANKT!!!! Uiteraard worden jullie nog in het zonnetje gezet, maar dat horen jullie nog.

De eerste Uithaal van het seizoen 2013/2014 komt uit op woensdag 14 augustus 2013. Iedereen een heel fijne vakantie en tot het aankomende seizoen. Namens het redactie team Peter en Coby van Kessel

--------------- ------------------

Bij deze wil ik jullie mededelen welke periode onze velden in onderhoud gaan. Het tra~n~ngsveld op de hogeweg vanaf 13 mei 2013 t/m 12 augustus 2013. Het trainingsveld op dampegheest vanaf 22 april 2013 t/m 22 juli 2013. ( we kunnen dan als alternatief op het een B veld trainen. ) De velden op dampegheest vanaf 10 juni 2013 t/m 16 augustus 2013 In 2014.

Gaan de velden op dampegheest vanaf 15 juni 2014 t/m 24 augustus 2014 in onderhoud In 2015. . Gaan de velden op dampegheest vanaf 26 mei 2015 t/m 2 augustus 2015 in onderhoud. Groetjes Ron.


9-6-2013

Indelingen Senioren Seizoen 2013 - 2014

BBFZ700 Veteranen

Limmen 3

Het veteranen team is miv dit seizoen opgeheven wegens tekort aan spelers.

Iwan Joeri Rob Iwan Tim Martijn Nico Ron Daan Niels Edwin Bas Thijs Robert Marc Patrick Patrick Cris Ron

Onderstaande spelers worden verzocht contact op te nemen met Meindert Duin, 072-5052231 Pieter Matthe Jarno Erno René Carel Frank

Grootendorst Hollenberg Jonker Koppes Kraakman Kuyper Mous

19

7

Limmen 4 Bas Mark Thijs John Brendan Theo Bas Rick Robert René Sjoerd Koen Mark Erwin Sjors Jako Daan Alex Ruud Barry Jeroen Frank Bart Ferry

24

Limmen 6

Limmen 5 Admiraal Bonne Bruschke Castricum Dekker Dirkson Driessen Hollenberg Koot Krom L'Abee Leeuwen van Min Molenaar Nijman Olling Pepping Ruijter de Schouten Veldt Veldt Verduin Winder Zomerdijk

Aar van der Bakker Beentjes Dekker Dekker Glorie Glorie Hof Jonker Kaandorp Kerssens Mooij Nijman Peemen Valkering Vermast Winter de Zomerdijk Zomerdijk

Edwin Max Joeri Jeroen Michael Frans Geert Daan Mark Duncan Sjors Ingmar Nick Ricky Jesse Bas Maurice Christian Frank Jaap Kees Vincent

Admiraal Admiraal Adrichem Boode Carst Glorie Groot de Hageman Kappen Keijzer Koet Koot Leen van Peet van der Piscaer Schijf Tijm Verdonk Vries de Welboren Wel boren Zijderveld

22

Frank Patrick Randy Marco Robert Lars Martijn Tom Colin

Dekker Groot Hart de Heide van der Hoek Kraakman Kranendonk Leen van Metzelaar

Dion

Mooij

Roy Robin Vincent Dirk Michael Bob Simon Raymond

Nuijens Nuyens Prinsze Steen vd Suijkerbuijk Veldman Veldt Weijers

18


Limmen 7

Jordy

Vleugel

Ron

Winder

21

Limmen 9

Limmen 8 Blekemolen Bloedjes Brasser Groot Groot Hoogeboom Koomen Luttikhuizen Metzelaar Mooy Nuijens Onderwater Pepping Piscaer Po uw Raaij van Steen vd Valkering Vleugel

Danny Remi Jack Pieter Ron Coen Joost Bob Remco Perry Riek Theo Sander Sam Lars Chiel Bas Peter Boyd

9-6-2013

Indelingen Senioren Seizoen 2013 - 2014

BBFZ700

Dave Bas Frank Paul Erik Peter Jasper Ferry Leon Peter Ferry Koen Joost Joost Dirk Frank Luke Nico Jeroen Kees Menno

Admiraal Beentjes Blom Dijkhuizen Driessen Driessen Herruer Min Min Molenaar Nijman Nijman Pepping Rotteveel Sligtenhorst v Snel Steen van der Steen van der Tebbens Vreeburg Winder

Jeroen Nick Sander Mike Michael Max Dion Jeroen Leon Rens Jesper

Baltus Baltus Berg van den Borsjes Filius Ginkei van Goede de Harten van Koopmans Koopmans Koot

Kevin

Lute

Robin Luke Michel Gerben Thijs Arie Rob

Lute Po uw Seignette Spruit Talsma Welboren Zomerdijk

21

Nog niet aangemeld als nieuw lid . Dus niet speelgerechtigd .

19


EINDSTAND SELECTIEBOKAAL

Op Op Op Op Op Op Op

Op Op

Op

Op

Op Op

Op Op Op Op

Op Op Op Op

de 1e de 2 e de 3e de 4 e de 5e de 6e

plaats plaats plaats plaats plaats plaats

Peter Vosters 215 punten Chaira Nieuwland 195 punten Jaap Metselaar 190 punten Cees Groot 180 punten Ron Hof 175 punten Dick Dekker 170 punten Ronaid Schilder 170 punten e de 7 plaats Gerard Min 165 punten Stefanie & Liedewij 165 punten Co Beentjes 165 punten e de 8 plaats Nathalie Hollenberg 150 punten e de g plaats Okko Tabois 145 punten Nico Beentjes 145 punten 2 musketiers 145 punten e de 10 plaats Yvonne Poel 140 punten Mika Ehlhardt 140 punten Ronaid Baars 140 punten e de 11 plaats Wesley de Groot 135 punten Milan de Goede - Thea Ruiter 135 punten 135 punten Paul Brussel - Solarge - Mariije & Doa Arye Smit - Jan Nijman 135 punten e de 12 plaats Niels Kaandorp 130 punten Anja de Goede - Steengoed 130 punten e de 13 plaats Vincent Min 125 punten Erick Zeeman - Max van Ginkei 125 punten Rens Min - Willem Koot 125 punten Jan Welboren - Britt Zeeman 125 punten e de 14 plaats Jim Ruiter 120 punten Martijn Kranendonk - Mark Bonne 120 punten e 115 punten de 15 plaats Guus Nijman e de 16 plaats Co Pepping - Yvonne Sassen 110 punten Bas Dekker - Maarten van Steenis 110 punten e de 17 plaats Ferry Zomerdijk - Wil Snel 105 punten Zwarte Panter - Geri Koot 105 punten Gerard Tuyn - P en M 105 punten e de 18 plaats Gido Meijer - Piet Schouten 100 punten Smeijers - Mike Ruiter - Dick Meijer 100 punten e de 1g plaats Marina Zeeman - Carola Kaandorp 95 punten e 90 punten de 20 plaats Paul Zeeman - Lida Tabois Aad Koot - Thijs Nijman - Stan Donker 90 punten e de 21 plaats Mike Hollenberg - Ramon Tabois 85 punten 85 punten Sjakie Olling - Ralf Donker

Bedankt en hopelijk volgend jaar weer meedoen!!! Willem Koot


Indelingen seizoen 2013/2014 Aan het einde van het seizoen worden de (voorlopige) teams voor het volgend seizoen weer bekend gemaakt. Hier gaan oa. de nodige gesprekken, stage trainingen en beoordeling door trainers aan vooraf. Dit jaar is er een (concept) procedure selectie jeugd opgesteld. Met dit concept is dit jaar gewerkt en daar waar nodig aangepast/verbeterd. Binnenkort zal deze procedure definitief worden gemaakt en op de site gezet. Er wordt binnen de jeugdafdeling van de W Limmen gestreefd naar een eenduidig en objectief beleid. W Limmen kent selectie- en recreatieve teams. Een selectieteam is een team van betere voetballers. In aanmerking voor een plaats in een van de selectie teams komen voetballers, die als best worden beoordeeld . Deze beoordeling is een optelsom van oa . de technische en tactische kwaliteiten, inzet, fysieke toestand, mentaliteit en algemeen

gedrag van een speler. In de

recreatieve teams zitten de overige spelers. De selectie teams binnen de W Limmen zijn over het algemeen de letwee teams binnen een afdeling. Belangrijk binnen de W Limmen is dat onze jeugdleden zich veilig voelen, plezier hebben en zich ontwikkelen. We selecteren spelers om de selectieteams op een hoog niveau te laten voetballen. Door het spelen op een hoger niveau zal ook de individuele ontwikkeling van spelers beter worden. Het uiteindelijke doel is dat spelers zich goed ontwikkelen en dat er een goede doorstroming vanuit het jeugdvoetbal naar de seniorenselectie 1 en 2 gaat plaatsvinden. Selectie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Hoofd Trainers van de desbetreffende afdelingen en de Hoofd Jeugd Opleiding. De selectie- en indelingsprocedure is objectief, transparant, gestructureerd en in tijd bepaald. Uiteraard is deze procedure een richtlijn en kan er, mits onderbouwd, van worden afgeweken . In de procedure is de wijze van selecteren en een aantal uitgangspunten vastgelegd en zijn deze in de tijd uitgezet. Dit is terug te lezen in de indelingsprocedure. In onderstaande overzichten worden de indelingen per leeftijdscategorie bekend gemaakt. Tevens zijn de (voorlopige) trainingstijden, voor zover bekend, vermeld . De definitieve tijden zal door de desbetreffende trainer bekend gemaakt worden gelijk met wanneer de trainingen gaan starten. Nog niet alle teams zijn voorzien van een leider en/of trainer. Lijkt het je wat meld je dan bij de desbetreffende hoofdtrainer. Bij het begin van het seizoen (Augustus) willen we, samen met de techniektrainers OkkoTabois, Lauri Karels en Erik Lute, de maand Augustus benoemen tot opleidingsmaand. Dit betekent dat we o.a. een aantal DEMO trainingen gaan geven om de beginnende en gevorderde trainer/leider weg wijs te maken. De 1eDemotraining staat gepland op 12 Augustus. Wij hopen (en stiekem rekenen we er een beetje op) op een grote opkomst, want voetbal blijft natuurlijk een fantastische sport. Door samen met elkaar te kijken, te discussiĂŤren, elkaar te stimuleren kunnen we onze leden nog beter opleiden en ze nog meer plezier laten beleven. Alvast een prettig vakantie en tot in Augustus. Namens Frank Donker, Michel Fluri, Coby van Kessel, Bob van Draanen, Robert Peemen, Bas Peters, Roland Duin, Ramon Smit, Dennis Steman en Jacob de Groot.


William Liefting Telefoon 072 - 5053834 Mobiel 06-51234651

.- 0

b

(l.

bij I

t

.-

HI:CLAMI: ONTWERP STUDIO

KWALITEIT IN BELETTEREN

. oi. '

I

• i­

' 11 1

-

•i

I

RIJWIEL SPECIAALZAAK RACEKLEDING EN ONDERDELEN

Rijksweg 137 1906 BG Limmen (I\J.H.) Telefoon (072) 505 1239

'C U

oheletterigl

• recl!omeborden • texti,e t bed ukken . ' 9 rooffor- aa pri n

.1kj i schal i'g drukwerk .I,ogo's

Tel. 06 -533 85 233


z.g.a.n. in slechts 3 stappen!

Een schade aan uw auto wilt u graag snel vergeten. Onze specialisten zorgen voor een spoedig en vakkundig herstel. Met onze geavanceerde apparatuur is uw auto in een mum van tijd weer zo goed als nieuw! In 3 stappen ...

l

u meldt de schade

telefonisch of via het formulier op onze website. Dit kan 24 uur per dag. • Wij regelen desgewenst de afwikkeling met uw verzekering.

g:9l

2u

brengt uw auto bij ons langs of wij halen hem op. De volgende dagen rijdt u in een leenauto.

3

• Wij gaan snel aan de slag om de schade te

• Wij geven 4 jaar schriftelijke Focwa­ garantie.

herstellen.

~

U krijgt bericht als uw auto klaar is. U haalt uw auto op en ziet niets meer van de schade!

Stuifbergen Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen Telefoon: 072 505 1242 6 dagen per week geopend

www.stuifbergen-limmen.nl

Wij verkopen o.a.:

SCHILDERS­ BEDRIJF

VISWEG 15 LIMMEN TEL 072 505 1837 BINNEN- BUITEN SCHIlDERWERK • BEHANGWERK • GLASZETTEN

Aanstekers - Aftershave - Badschuim - Ballen

Ballonnen - Batterijen - Bekers - Carbonpapier

Carnavalkleding - Dozentape - Drop - Enveloppen

Faxrollen - Fotolijm - Fotorolletjes - Geurolie

Glazen - Huldeschilden - Inktwissers - kaarsen

Cadeaupapier - Kammen - Kop&Schotels - Kranten

Lijm - Nietjes - Ordners - Patroonpapier - Pennen

PUptabak - Plakband - Poppen - Puzzels - Rietjes

Ringbanden - Schriften - Shag - Sigaren

Sigaretten - Slingers - Snoepgoed - Spaarpotten

Speelkaarten - Springtouw - Staatsloten

Stoepkrijt - Taartkaarsjes - Tafeltennisballetjes

Thermoskannen - Toilettassen - Vazen - Vliegers

Vloei - Vouwblaadjes - Waterpistolen

Wenskaarten - Woordenboeken - Zakl

~~~~I meer I En nog veeee


A-junioren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Selectie AllA2 (alfabetisch) 15 Gast Rody 16 Hof Daniel 17 Houtenbos Rox 18 Kwaadsteniet de Jeroen 19 levering Bart 20 Liefting Jim 21 Liefting Sven 22 Metselaar Bart 23 Min Jelle 24 Nijs de Bart 25 Schermer Daan 26 Sassen Bert 27 Zuyderduin Mike 28 leider: leider: leider: leider:

Admiraal loek Admiraal Thijs Bakkum Derek Baltus Robin Beentjes Sjoerd Berg van de Michiel Besseling Jonas Broederz Shane Dam Rik Dingerdis Boy Donker Stan Duineveld Tim 13 ElhartMika 14 FopmaJilt Trainer: Steman Dennis Trainer: Dingerdis Mark Trainer: Trainer: Trainingstijden: Dinsdag 20:15 uur tot 21:30 uur en Vrijdag van 19:00 uur tot 20:30 uur Hogeweg


B-junioren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kent Bakkum Bas Bijvoet Daniel Besselink Max Couwenberg Max Brakenhof Tim Ehlhardt Vincent Fluri Max Drenth Koen Fluri Rick Glorie BrandonGardenier Luuk Groot Reno de Graaf Rens Groot

Selectie Bl/B2 (willekeurig) 15 Thomas vld Graaf 16 Job Meerman 17 Lasse Karels 18 Rens Min 19 Jur Min 20 Mees Nolting 21 Erick Pepping 22 Junior van Ophuizen 23 Sem Winter 24 Kick Wamsteeker 25 Aron Zandbergen 26 Tos Duykersloot 27 28

Trainer: Ramon Smit Trainer: Michel Fluri

leider: Pim Bakkum Leider : lauri Karels leider: leider: Trainingstijden: Maandag en woensdag 19.00 - 20.15 uur op Hogeweg

B3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B4

Remi Aafjes Mats Admiraal Brian de Goede Stijn Hollander Jorrit Konijn Roei Metselaar Koen Peeters Maikel Prins Simon Schouws lucien Wagemaker YersonWester Tom de Wildt Stef de Wildt

Trainer: Trainer: leider: Leider: Trainingstijden:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Joost Bakker Daan Ie Belle Noud Bijvoet Sam de Goede Niels Kooy Bart de Laat Jan Meninck Max Min Vince Nijssen Tom Nuyens Ramon Tambach Aron Pronker Thijs Groot

Trainer: Trainer: leider: leider: Trainingstijden:


C-junioren Selectie C1/C2 (alfabetisch)

1

Joeri Admiraal

15

Jos Hollenberg Cody Kerssens

2

Max Adrichem

3 4

Quentin Aker

16 17

Boris de Boer

18

Dennis Krook

5

Wesley Borst

6

Vince Commandeur

19 20

Wester Kuijpers Stan Liefting

7

Arthur GonzalezMartinez

21

8

Marnix Groot

22

Jaap Menick Job Min

9 10

Sem Groot

23

Leon Mous

Thijs Hageman

24

Ron de Nijs

11

Dani van Halderen

25

Davey Piepers

12 13

RohalHandali

26

Dirk Hollenberg

27

Bart Verberne Thijs van Vliet

14

Isa Hollenberg

28

Patrick Wempe

Dave van Kessel

Trainer: Roland Duin

Leider Cl: Roland Duin

Trainer : Maarten Admiraal

Leider Cl: Maarten Admiraal Leider C2:

Leider C2: Trainingstijden: Dinsdag 19.00 - 20.15 uurHogeweg Donderdag 19.00 - 20.15 uurHogeweg

C3

C4

1

Nick Bochem

1

Steven Bakker

2

Sem Brakenhoff

2

Rens Crandel

3 4

Lex Dam Jay Dingerdis

3 4

Levi van Duin Chris de Goede

5

Hidde van Duin

5

Sil Groot

6 7

Per Houtenbos DaniĂŤl Meuleman

6 7

Sam Hendrikszen Kevin Hes

8

Pieter Mulder

8

Sven Kerssens

9 10

Kees Peeters

9

Thom Kleverlaan

11 12

Steven de Rave

10

Luuk Rommel

Steyn Rijs Mick Sassen

11

Michael van Ruiten Mitchel van Ruiten JordyTwisk Joran Zandbergen

13

Isidoor Stuifbergen

12 13

14

Sven Zuurbier

14

Trainer: Trainer:

Trainer: Trainer:

Leider:

Leider:

Leider:

Leider:

Trainingstijden:

Trainingstijden:


CS 1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12 13

14 15

Kevin Baltus Robin Baltus lex Burgering Serhat Achmed Djamil Wytze Ebels PeeteHunnekink Mathijs de Kremer Jari legdeur Chang Min Quinten Oudendijk Kjel! Pepping Mike van der Sande Tim Veld huizen Iwan Winter

Trainer: Trainer: leider: leider: Trainingstijden


Univé Noord-Kennemerland Heemskerk, Maerelaan 6 Limmen, De Drie Linden 1

r~ VERZEKERINGEN - - -

Daar plukt IJ de vruchten van!

www.unive .nl

~JI

uw

aJvet.tentie k.unnen staan!!!

Voetbalvereniging V.V. LIMMEN : . . ­

SPORTHUIS

JOHAN JANSEN

Kennemer.traatweg r r 3 - Heiloo - Tel. 072 - 533 66 70


Kerssens bv Paint I Nonpalnt

Platinum Distributor van de autoreparatie en industrielakken van PPG Auto refinish, onderdeel van PPG Industries.

PPG Industries is één van de grootste producenten in de wereld van verf, glas en chemische producten.

Ook in Europa is het concern sterk vertegenwoordigd.

Als verffabrikant neemt PPG zelfs leidende positie in op de productielijnen van personen- en bedrijfWagens en Industrieproducenten.

Ons werkgebied als Platinum Distributor is van Den Helder tot Den Haag met de volgende lijnen:

• • • • • • I I

PPG Global Refinish PPG Delfleet PPG Selemix industrie Nexa Autocolor

Nexa Truckcoatings Max Meijer

Limmen· Nieuw.Vennep - Winkel (NH)

Ondersteuning In samenwerking met PPG Industries kan Kerssens bv de autoschadeherstel- en industriebedrijven op velerlei gebied behulpzaam zijn.

• Opleidingen en Begeleidingen • Arbo en Milieu • Nieuw- en verbouw

I Tel. 0224 541100

E·mail: info@tmkerssens.nl


DAMES/NFO

Beste meiden, Dit is alvast een overzicht voor de hervatting van de trainingen. De trainingsavonden voor augustus en september zijn:

Donderdag Zondag Dinsdag Donderdag Zondag Dinsdag Donderdag Zondag Dinsdag Donderdag Zondag Dinsdag Donderdag Zondag

8 augustus 11 augustus 13 augustus 15 augustus 18 augustus 20 augustus 22 augustus 25 augustus 27 augustus 29 augustus 01 september 03 september 05 september 08 september

19.00 - 20.30 uur 11.00 - 12.00 uur 19.00 - 20.30 uur 19.00 - 20.30 uur 11.00 - 12.00 uur 19.00 - 20.30 uur 19.00 - 20.30 uur 11.00 - 12.00 19.00 - 20.30 uur 19.00 - 20.30 uur 11.00 - 12.00 uur 19.00 - 20.30 uur 19.00 - 20.30 uur Begin competitie

uur

Als jullie deze data nog op vakantie zijn willen jullie deze dan even doorgeven aan mij?

Dan kan ik er rekening mee houden op de trainingsavonden.

Het kan voorkomen dat er op trainingsavonden en eventueel op zondag bekerwedstrijden zijn.

De data hiervan zijn nog niet bekend, dat horen jullie t.z.t.

Ik wens iedereen een fijne vakantie en we zien elkaar weer geheel uitgerust en met héééél

veel motivatie terug op de eerste trainingsavond.

Laten we er weer een mooi seizoen van maken!

Met vriendelijke sportgroet

Aad Beljaars

Tel.: 06-43940091


NYCM936 NZYS052 MMYS573 MDCS660 MCRK648 MNGG04A NXMN792 MJPC53R PHHW76T MCXG54R Thijs Metselaar?

Silke Ebels Anouk Faber Jente Fopma Maaike Groot Fleur Houweling Jane Looij van der Roos Metselaar Caia Riet Demi Sprenkeling Aisha Valkering & Ronaid Dekker?

Aantal MC2

Jan Valkeringlaan 27 Ratelaar 4 Brugstraat 29 Ostara 6 Dusseldorperweg 42a Enterij 44 Alkemadelaan van 35 't Kieftenland 17 Dopheide 23 Hogeweg 98

1906 AS 1906 HJ 1906 WT 1906 XX 1906 AK 1906 BZ 1906 XG 1906 WD 1906 HG 1906 CV

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

1906 XW 1906 BB 1906 AD 1906 VE 1906 VD 1906 CG 1906 BX 1906 JB 1906 HG 1906 WG 1906 VD 1906 VG 1906 DP

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

1906 HG 1906 XD 1906 HJ 1906 HK 1906 AD 1906 DM 1906 GE 1906 BX 1906 AS 1906 XW 1906 DS 1906 AD 1906 AG

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

1906 JA 1906 XD 1906 AL 1906 BR 1906 BM 1906 VB 1906 VE 1906 WL 1906 BD 1906 VE

13

PBRT72E Monique Aardenburg Zomerschoon 57 PJWR23B Ariênne Adrichem Nesdijk 1 NTLV08X Roxanna Buur Schoolweg 43 PJTX867 Britt Gaasenbeek Roelat 37 NKNN22E Tess Groot Wanne 12 MNVH86E Sanna Karels Hogeweg 129 MFSG046 Linet Koopman Enterij 23 MMGT04U Maxime Lamers Helmar9 PBLC35E Isa Lont Dopheide 11 MCNS167 Lotte Meerman 't Kieftenland 70 NKVV147 Danielle Smit Wanne 6 MBZN190 Alexandra Vosters Roelat 38 NVSZ565 Lois Wamsteeker Zwanebloem 11 Erik Lamers & Peter Vosters & Ab Meerman & Lauri Karels

Aantal M01

13

PBLC36F Fleur Belle Ie Dopheide 7 NVNQ81V Bodine Boerde Sportlaan 15 NXJZ51R Luna Borst Ratelaar 10 PKLQ179 Rosa Bos Nachtorchis 4 NXKG377 Fenna Graaf van der Schoolweg 47 NYTT02Q Indy Hollenberg Visweg 93 MKCL200 Lois Metzelaar Het Achtkant 70 MMDT430 Kirsten Min Enterij 11 NWRZ01J Jillian Mulder Jan Valkeringlaan 19 NKQM22U Kim Nuijens Zomerschoon 89 NWRY99J Denise Pepping Tormentil10 NNHB089 Desirée Tuin van Schoolweg 25 NNBD27K Pam Zonneve/d Achterweg 34 Marc van TUin & Peter de Boer & Erik Borst & Rene Hollenberg

Aantal M02 PHXZ85M PJYP42K PBLL55V NHPC91S PJVWOOQ PJJH77P PMQY21Z MMFT68F PVTXOOD PJYD16N

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

10 Noêlle Danique Isis Danique Martje Ajla Tiara Abby Kayleigh Lisa

Bakker Beemsterboer Druenen van Glorie Levering Spahic Thomas Tol van Visser Winter

Absa/on 12 Sportlaan 29 Dusse/dorperweg 84 Fortuna 7 Rijksweg 162 Goudstuk 14 Roe/at 29 Koningsdam 69 Rijksweg 45 Roe/at 21

??

Nieuwe speelsters ~

t


PWKT26F PWMS44S PVYN323 PVYN47B PVTX75X

Nora lij a Lobke Sidney Joyce

Dopheide 11 Hogeweg 112 Schoolweg 39 Wanne 16 Kapelweg 22b

Bos Duin van Glorie Wijnker Maat

Totaal aantal

Meisjes bij de jongens MDSY65T Floortje MHYN44J Isa PHXZ84L Pam MLSS11Y Merel PPHZ995 Julia MKCL22G Benck

Meisjes

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

1906 HG 1906 CV 1906 AD 1906 VD 1906 EB

96 6 Doornenbal Hollen berg Houtenbos Houweling Meijland Winter de

102

Limmen Visweg 11 Limmen Visweg 93 Limmen Oude Weg 5 Dusseldorperweg 42a Limmen Hogeweg 146 Limmen Dusseldorperweg 167 Limmen

1906 CN 1906 DM 1906 AZ 1906 AK 1906 CW 1906 AJ


DIRKSON21MMEN O Het installatietech n iek

:z:

U)

Loodg ieterwerkzaam heden

CV installaties

Dak en zinkwerken

Sanitaire installaties

t Inc",,·..

n

~ bij u"n de

g

Nergens vindt Umeer deskundigheid, " historie en passie voor tuinieren dan bij ons... ~ Openingstijden:

Schoolweg 8 - 1906 AD Limmen Tel. (072) 505 1095 Mobiel 06 51 47 83 56

2 ~ ~

-......•

Ma. Urn vrijdag 8.00 -18.00 uur Zaterdag 8.00 -1100 uur

Uitgeesterweg 1B Limmen T072 -505 2484

-------------------­

www.nuyenstuinengroenshop.nl ..

Gebr. Nuijens

al

Standplaatsen: •

~

c::n

al

:.:

--.J2 c.::

Bloemenshop Limmen Station Castricum Station Hoorn

Station Den Helder Station Heiloo (vrijdag & zaterdag) Winkelcentrum de Schooten

Stations zijn 7 dagen per week geopend!


Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is de bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bij elkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/nkl

Rabobank


D - E - F - MP - PUPILLEN NIEUWS PROGRAMMA WOENSDAG 26 JUNI De Foresters nieuw F1 - Limmen nieuw

F1

18.00 17.20

Het seizoen zit er bijna op en gaan we genieten van een welverdiende vakantie. Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn bijdragen aan onze jeugd. Met elkaar moeten we het doen om alles draaiende te houden. Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers betreft de terreindienst en gastvrouwen of mannen op de zaterdagmorgen of middag. Vele handen maken ligt werk. Het streven is om 1 keer in de 4 weken dienst te hebben. Bij meerdere aanmeldingen ben je minder aan de beurt. Aanmelden bij Coby van Kessel tel 072 - 505 2567 of email pw van kessel@hetnet.nl De eerst komende Uithaal komt uit op woensdag 14 augustus. Copie uiterlijk zondag 11 augustus inleveren. De indeling betreft de teams staan verderop in de Uithaal vermeld. Iedereen succes in zijn nieuwe team maar vooral veel voetbalplezier. Zonder plezier speel je geen lekker voetbal. GEVONDEN VOORWERPEN In de kantine van Jong Holland is gevonden een trainingsjackje van een jeugdspeler v.v.Limmen. Contact opnemen met de heer Haye Nicolay Email: h.nicolay41@upcmail.nl

Namens het jeugdbestuur Coby van Kessel

Bij deze wil ik jullie mededelen welke periode onze velden in onderhoud gaan. Het trainingsveld op de hogeweg vanaf 13 mei 2013 t/m 12 augustus 2013 Het trainingsveld op dampegheest vanaf 22 april 2013 t/m 22 juli 2013. . ( we kunnen dan als alternatief op het C en B veld trainen. ) De velden op dampegheest vanaf 10 juni 2013 t/m 16 augustus 2013 In 2014. Gaan de velden op dampegheest vanaf 15 juni 2014 t/m 24 augustus 2014 in onderhoud In 2015. . Gaan de velden op dampegheest vanaf 26 mei 2015 t/m 2 augustus 2015 in onderhoud. Groetjes Ron.


Indelingen seizoen 2013/2014 Aan het einde van het seizoen worden de (voorlopige) teams voor het volgend seizoen weer bekend gemaakt. Hier gaan oa. de nodige gesprekken, stage trainingen en beoordeling door trainers aan vooraf. Dit jaar is er een (concept) procedure selectie jeugd opgesteld. Met dit concept is dit jaar gewerkt en daar waar nodig aangepast/verbeterd. Binnenkort zal deze procedure definitief worden gemaakt en op de site gezet. Er wordt binnen de jeugdafdeling van de W Limmen gestreefd naar een eenduidig en objectief beleid. W Limmen kent selectie- en recreatieve teams. Een selectieteam is een team van betere voetballers. In aanmerking voor een plaats in een van de selectie teams komen voetballers, die als best worden beoordeeld. Deze beoordeling is een optelsom van oa. de technische en tactische kwaliteiten, inzet, fysieke toestand, mentaliteit en algemeen

gedrag van een speler. In de

recreatieve teams zitten de overige spelers. De selectie teams binnen de W Limmen zijn over het algemeen de 1e twee teams binnen een afdeling. Belangrijk binnen de W Limmen is dat onze jeugdleden zich veilig voelen, plezier hebben en zich ontwikkelen. We selecteren spelers om de selectieteams op een hoog niveau te laten voetballen. Door het spelen op een hoger niveau zal ook de individuele ontwikkeling van spelers beter worden. Het uiteindelijke doel is dat spelers zich goed ontwikkelen en dat er een goede doorstroming vanuit het jeugdvoetbal naar de seniorenselectie 1 en 2 gaat plaatsvinden. Selectie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Hoofd Trainers van de desbetreffende afdelingen en de Hoofd Jeugd Opleiding. De selectie- en indelingsprocedure is objectief, transparant, gestructureerd en in tijd bepaald. Uiteraard is deze procedure een richtlijn en kan er, mits onderbouwd, van worden afgeweken. In de procedure is de wijze van selecteren en een aantal uitgangspunten vastgelegd en zijn deze in de tijd uitgezet. Dit is terug te lezen in de indelingsprocedure. In onderstaande overzichten worden de indelingen per leeftijdscategorie bekend gemaakt. Tevens zijn de (voorlopige) trainingstijden, voor zover bekend, vermeld. De definitieve tijden zal door de desbetreffende trainer bekend gemaakt worden gelijk met wanneer de trainingen gaan starten. Nog niet alle teams zijn voorzien van een leider en/of trainer. Lijkt het je wat meld je dan bij de desbetreffende hoofdtrainer. Bij het begin van het seizoen (Augustus) willen we, samen met de techniektrainers OkkoTabois, Lauri Karels en Erik Lute, de maand Augustus benoemen tot opleidingsmaand. Dit betekent dat we o.a. een aantal DEMO trainingen gaan geven om de beginnende en gevorderde trainer/leider weg wijs te maken. De l e Demotraining staat gepland op 12 Augustus. Wij hopen (en stiekem rekenen we er een beetje op) op een grote opkomst, want voetbal blijft natuurlijk een fantastische sport. Door samen met elkaar te kijken, te discussiĂŤren, elkaar te stimuleren kunnen we onze leden nog beter opleiden en ze nog meer plezier laten beleven. Alvast een prettig vakantie en tot in Augustus. Namens Frank Donker, Michel Fluri, Coby van Kessel, Bob van Draanen, Robert Peemen, Bas Peters, Roland Duin, Ramon Smit, Dennis Steman en Jacob de Groot.


Seizoen 2012-2013 is weer verleden tijd, en seizoen 2013-2014 staat voor de deur ........ .

In deze laatste Uithaal van het seizoen 2012-2013 wil ik als hoofdtrainer toch even stilstaan bij het afgelopen seizoen, en kom dan eerst terecht bij de leiders van de Dl Marc en Martijn en de D2, Ramon Perez, en wil hen bedanken voor de prettige samenwerking, nooit deed ik tevergeefs een beroep op hen als er iets geregeld moest worden. Ramon stond er als leider vaak alleen voor, maar had gelukkig in Peter een betrouwbare vlagger, en in Ronaid een goede vervanger bij gedwongen afwezigheid. Jammer Ramon, dat zoon Mans een jaartje (ga ik van uit) stopt, maar ik hoop dat jullie de weg naar Dampegheest weten blijven te vinden. Dank ben ik verder verschuldigd aan vaste assistent bij de training Paul Zeeman, die heeft aangegeven dat 5 avonden in de week met voetbal bezig zijn, wel erg veel is. Ik hoop Paul, dat je mijn advies ter harte neemt en snel aan de cursus jeugdvoetbaltrainer zult beginnen. Verder werd ik op de trainingsavonden geassisteerd door Ramon, Gertjan,Ronald en René waarvoor heren mijn grote dank. Ook de samenwerlcing met de keeperstrainers Martijn en Jacob, en de techniektrainers Okko en Lauri was als vanouds. Kom ik vanzelf bij de leiders van de D5, Eric en John, die met een prachtig kampioenschap een waar feestjaar ontketenden bij Limmen DS. Ook D4 met Ronaid en Hans draaiden in de bovenste regionen mee, maar hadden als ik het goed begrepen heb veel last van buurman FC Castricum. D3 tenslotte met Hans en Claus, winterkampioen, en tot de kwartfinales in de

beker, voor een D3 absoluut een unieke prestatie.

Als je dan nog verder mensen wilt bedanken, kom je bij de mensen van de terreinen, de

kantine, het bestuur, de scheidsrechters en hun begeleiders, wat is dat bij Limmen toch perfect

geregeld, jeugdbestuur, wedstrijdsecretariaat ( Coby ! ) evenementencommissie, sponsors,

materiaalcommissie, redactie en makers van de Uithaal en de website, de schoonmaakploegen

op de maandagavond, de technisch jeugdcoördinator, en sinds kort mijn vaste coördinator

Annemarie, en besefje eigenlijk pas weer hoeveel mensen er voor die 65 D-pupillen dit

seizoen weer in touw zijn geweest.

Rest mij de trainers van de E selectie, Bert, Jac, Gertjan, Erik, Hans en Dominique te

bedanken, en in het byzonder Robert Peemen, die vanaf 1 maart de trainingen van de E­

selectie verder geregeld en uitgevoerd hebben. Ook Kim Bakker als E-coördinator mijn dank

voor de goede samenwerlcing.

De D-pupillen die overgaan naar de C-junioren wil ik alle succes en plezier wensen in het

nieuwe seizoen, en de E-Pupillen die overkomen naar de D-pupillen wil ik van harte welkom

heten, en hopen dat jullie op een groot veld met echte doelen veel plezier en succes zullen

hebben.

Ik wens u allen een zonnige vakantie en tot in augustus ...... als het balletje weer gaat rollen.

Bas Peters

Hoofdtrainer D-pup. VV Limmen.

Limmen Dl is afgelopen vrijdagavond voor het eerste te zien geweest op SBS6' Hart van Nederland. De heren zijn gevraagd om Jong Oranje dat in Israël deelneemt aan de EK, kritisch te belcijken en te analyseren. Maandagavond kunt u rond 22.45 naar de 2e uitzending lcijken over de wedstrijd tegen Rusland (5-1 red.), en donderdag volgt de analyse van de wedstrijd tegen Spanje, die bepaalt of Nederland 1e of2 e wordt in de poule. Mocht Oranje doorgaan, en dat is nu al zeker dan is de volgende wedstrijd waarschijnlijk zaterdag 15 juni, en volgt de analyse zondagavond 16 juni, ook weer rond de klok van 11.45. Zie de Site!


O-pupillen Selectie 01/02 (alfabetisch) 15 Max Kuijper 16 NinoPeemen 17 Xander Schoemaker 18 Mike Schouten 19 Michael Sweep (K) 20 Maarten Straatsma 21 Mats Tijsen 22 Sam Tomasi 23 Bjorn Valkering 24 MatthĂŠ de Waal 25 Thomas van der Wijk 26 Finn Wijnker 27 Bas Wempe 28 Leider: Marc Valkering Leider: Martijn Glorie Leider: Leider:

1 2

Thomas Aardenburg Tristan Aker Stijn Bakker 3 4 Jordi de Boer 5 Floortje Dorenbal 6 Thomas van Dijk 7 Stan Duinmeijer Jesse Glorie 8 Wessel Hoeben 9 10 Vincent iliopoulos 11 Jacco de Jong 12 Jovi Kerssens Bram Levering (k) 13 14 Jesper Lute Trainer: Bas Peters Trainer: Ronaid Bakker Trainer: Bert Aker Trainer: Trainingstijden Maandag en woensdag van 19:15 tot 20:30 uur op Dampegheest

03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

Lars Admiraal Dion Beentjes Lucas Beentjes Dave Doctor Thomas Endel Ids Fopma Luuk Faber Sam Groot Cas de Goede Sander Groot Nick Groentjes Wietse Haan Pepijn Kuiper (k) Daan Romein

14 15 Trainer: Trainer: Leider: Leider:

04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

AybekAddigerber Guido Bolweg (k) Thijs Dekker Rick Hageman Sven Hollenberg Stijn Hulsebosch Timo Kooy Jens Rozenbroek Stan Sassen Auke Straatsma Carlos Twisk Joris Twisk Siem Verver (k) Sven Zonneveld

14 15 Trainer: Trainer: Leider: Leider:


Trainingstijden

Trainingstijden

05

1 2

3

4 S 6 7 8

9

10 11 12 13

14 lS

Milan Beentjes Riek Duineveld Riek de Groot Justus Heijne Sjaak Kaandorp Lars van Kessel Koen Lute Remeo Meiland Joeri Rotteveel Christiaan Segerius Ramon Twisk Tom vd Velde Moise van der Wal. Jan Zoon

Trainer: Trainer: Leider: Leider: Trainingstijden

10


E-pupillen Selectie El/E2/El (alfabetisch) 1 2

Nicolas Aaidering Frank Aardenburg

15 16

JurHollenberg

3 4

Sem Admiraal

17

Thierry Beentjes

Merel Houweling

18

Mees Hoogenboom ( keeper) Tijmen Min

5 6

Jesse Buur

19

Luca Nijssen

Job Couwenberg

20

Milan Peemen

7

Bruno van Dijk

21

Senna Post

8 9 10

Lasse van Druenen

22

Jari van der Sande

Mees Duinmeijer

Bram Tijsen

Stijn Glorie

23 24

Gijs van Tol

11

Yoep Glorie

25

Lino Valkering

12

Jeroen de Groot

26

Tijn Welgraven

13 14

Max Hageman

27

Koen van 't Hof ( keeper) Trainer: Robert Pee men

28 Leider:

Trainer :JacTijsen

Leider :

Trainer :Gert Jan Duinmeijer

Leider: Leider:

Trainer :Hans Hageman

Trainingstijden: Maandag en woensdag18:00-19:15 uur op Dampegheest

E4

ES

1

Mike Bolten ( keeper)

1

Scott Blok

2

Michael Droog

2

Sem Deidda

3

RahimHandali

3

Bram Jak

4

Thijs Noomen

4

Dave Meegdes

5 6

Rodin Oudendijk perry Rotteveel

5 6

JaimyNoordeloos

7

Cas Stuifbergen

7

Sem de Wit

8

Noud Timmerman

8

Loek Zoon

9

Benck de Winter

10

9 10

11

11

12

12

13 14

13 14

15

15

OnmidSheykhzada

Trainer:

Trainer:

Trainer:

Trainer:

Leider: Ron Stuifbergen

Leider: Remco de Wit

Leider: Jos de Winter

Leider:

Trainingstijden Vrijdag 18:00-19:00 Dampegheest

Trainingstijden Vrijdag 18:00-19:00 Dampegheest


schi Idersbedrijf schilderen,

n, decoreren

Installatie van: GAS - WATER CV - SANITAIR

oudeweg 1 - 1906 oz limmen tel. (072) 505 2723

Fox (072) 505 2092

mobiel 06- 51991 501

onderhoud - nieuwbouw dubbele beglazing wandafwerking - wanddecoraties

=IF! 7j •

ERKEND SCHILDERS· EN AFWERKINGS8EDRUF

Westerweg 62a - 1906 EG Limmen Tel./Fax 072 505 1388

Alle voorkomende landbouwwerkzaamheden. Kraanverhuur en grondverzet

Achterweg 15 1906 AG Limmen Tel/fax: 072 5055262 Mobiel: 0651179361 e-mail: admiraalvalkering@kpnmail.nl


Bij GerTon nemen ze de tijd voor uI

Als het gaat om een goed advies over: - Tapijt -

Gordijnen Zonwering Karpetten Novilon Marmoleum ;'ERKEND

......,.....

c-w .........."....

~

~

~ E uloN I ...

Gerton • Rijksweg 127. Limmen. tel: 072 - 505 16 02 dinsdag tlrn zaterdag geopend • vrijdagavond koopavond

tapijten • gordijnen • behang • karpetten". luxaflex. zonwering

IN- EN VERKOOP VAN

NIEUWE en GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN

met BOVAG GARANTIE.

Ruime keuze OCCASIONS, in div. prijsklassen.

Serviceonderhoud, APK. Reparatie en Accessoires.

Gespecialiceerd in

I VW Audi

Seat Skoda

Houtenbos Bloemensnop

I

Nijverheidsweg 3, 1851 NW Heiloo

072-533&202

HEILOO

Heerenweg 246

HEEMSKERK

Prinsengalerij 6-8

www.automartinrajk.nl


EG 1 2 3

4 5 6 7

8 9

E7

David Bakker Lucas Hakkenberg Rick Kaandorp Timo Reimert Job Ruijter Sid Schoorl Bram Stroet Bas van Vliet ( keeper) Per Zewald

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

10

11 12

11

Wouter Bruijns Gijs Jak Benjamin Kuus ( keeper) Julia Meijland Bram Noordermeer Dean Piepers Jibbe Rijs Dean van de Velden Mink van de Ven

12

13

13

14 15

14 15

Trainer: Trainer: Leider: Martijn Zewald Leider: Trainingstijden

Trainer: Trainer: Leider: De heer Kuus Leider: Trainingstijden


F Pupillen Selectie Fl/F2 (alfabetisch) 9 SilKoonekoop 10 Xavi Min 11 Jeroen Noomen 12 Boy Peemen 13 Justin Schlaman 14 Dinand van Tu in 15 Jelle Twisk 16 Thomas Visser Leider F1 : Bob van Draanen Leider F2 :

1 2

Nick Admiraal Vince Beentjes QuinBonne 3 4 Riek Brasser 5 Christian Endel 6 Milan Glorie 7 Teije Hes Max van Kessel 8 Trainer: Bob van Draanen Ass. trainer: Stan Donker Trainingstijden Maandag van 17:00 uur tot 18:00 uur op Dampegheest Woensdag van 17:00 uur tot 18:00 uur op Dampegheest

F3

1 2

3 4 5 6 7 8

F4

Stef Beemsterboer Sem Beentjes Daan Bult Jurn Gerritse Teun de Groot Mees van Tol Patriek Visser IvanWilczynski

9 10 Trainer: Trainer: Leider :Peter de Groot Leider :Sander Gerritse Trainingstijden

1 2

3 4 5 6 7 8

Mats Hendriksen Mees Hendriksen Pam Houtenbos Joop Jonker Lars Kerssens Ref Lust Sep Noortman Justin van Ollfen Hugo Visser

9 10 Trainer: Trainer: Leider: Leider: Trainingstijden


F5

1 2

3 4

5 6 7

8

9

Bram van de Bosch Derek Goossens Thomas Huytink Twan van Kessel Koen Ruyter Daan Stroet Melle Stuifbergen Bas Visser Floor Welgraven

10 Trainer:

Trainer:

Leider: Arjan van de Bosch

Leider:

Trainingstijden

1t


TOERNOOI JONG HOLLAND GROOT SUCCES!

02 Jong Holland D2 mocht zaterdag bij het toertooi in Alkmaar bij Jong Holland drie wedstrijden spelen van 20 minuten. We misten enkele spelers vanwege ziekte, blessure en schoolvoetbal dus gelukkig dat we anderen spelers bereid hebben gevonden om de D2 te versterken. Dankzij de enorme inzet van de spelers van D2, twee jongens van de Dl en drie spelers van de El, is het een leuk en succesvol toernooi geworden. De eerste wedstrijd werd ruim gewonnen en ook de andere twee wedstrijden werden winnend afgesloten. Na afloop werd de beker in ontvangst genomen en kunnen onze jongens en die ene dame terug kijken op een succesvol toernooi en op een sportief en goed voetbal seizoen. Namens de coaches, Bedankt en veel voetbalplezier en gezondheid in 2013 en 2014! 03 Jong Holland De D3 was lekker op dreef bij Jong Holland. Mede dankzij invallers Dennis en Steven uit de

Dl werden er een paar mooie wedstrijden gespeeld.

De eerste 2 wedstrijden werden gewonnen en de laatste eindigde in gelijk spel. Dit was goed

voor een eerste plaats in de poule en de beker mocht mee naar limmen!

04/05 Jong Holland D4 was ingedeeld voor het toernooi bij Jong Holland. Het team was alleen bij lange na niet compleet. Blessures, schoolvoetbal en deelname aan d' Alpe d'huzes zorgde ervoor dat we maar 8 spelers beschikbaar hadden. Gelukkig kon de D5 de nodige mankracht leveren en stelden ze zelfs hun vaste "vlagger", John, beschikbaar! Zo gingen we dus met 8 eigen spelers en 7 spelers uit de D5 naar Alkmaar. We waren in een team ingedeeld met gelijkwaardige tegenstanders wat resulteerde in een paar leuke potjes. De eerste twee wedstrijden werd gelijk gespeeld en de laatste wedstrijd werd met 3-0 gewonnen. De scheidsrechter had alleen de eindstand andersom opgeschreven zodat we bij de prijsuitreiking in eerste instantie hoorden dat we als 4e van de poule waren geĂŤindigd. e Aangezien we wisten dat we niet lager als de 2 plaats konden eindigen met deze stand, is John Ua alweer, hij vlagde ook al!) naar de organisatie gestapt. Daar werd al gauw de e e vergissing duidelijk en wat bleek: we waren l van de poule. De kleine beker van de 4 plaats werd heel snel ingeleverd en de grote beker mocht mee naar limmen. Wij danken de D5 voor alle hulp en we vonden het een heel gezellig toernooi! De D5 heeft het seizoen afgesloten met een gezellige BBQ bij de familie Zoon in de tuin. De D4 gaat de krachten nog meten op de kartbaan en tijdens het lasergamen op hun afsluitingsavond. Beide teams hebben een goed en gezellig seizoen achter de rug!

Het D-pupillen redactieteam.


KER L

E I

S G B.

Akersloot Tel. 072-535 0 535 www.kerssensluchtbg.nl

• dakbedekking ·zinkwerk • centrale verwarming • sanitair • riolering

Karel Min Enterij 56 1906 BZ Ummen tel: 072 505 2209

fax: 072 505 5510

mobiel: 06 515 40 363

email: info@kmin.nl

INSTALLATIETECHNIEK B. V.

Brugstraat 35

1906 WT Limmen

~.i~L(]

PROJECTEN

Tel. (072) 505 55 40

Mobiel: 06 53 28 5293


monDI~L mOUERS

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL OPSLAG -INBOEDELS

Picobello Grondwerken

1 ton's minigraver slechts 75 cm. breed ideaal voor graaf足 werk op moeilijk bereikbare plaatsen. achtertuin,steeg, etc.

Voor informatie of prijzen Bel:

06-22600915 (verhuur alleen inclusief machinist)


E2 dendert door op drafbaan! Alkmaar - 1 juni 2013. Nog maar een paar weken geleden haalde de E2 al de lokale kranten door ongeslagen voorjaarskampioen te worden, maar vandaag bleek de "de koek" voor de kanjers van E2 voor dit seizoen nog niet op. Na een vroeg vertrek van sportpark Dampegheest werd heel Limmen op een (te) kleine parkeerplaats en vervolgens in 1 kleedkamer 'gepropt' op het complex van Jong Holland. De wind was 'dun' zo voor de l't' zaterdag van juni en de meegereisde supporters hadden het niet al te warm. Vol verlangen wordt uitgekeken naar de zomer. .. Door dit alles liet de E2 zich echter niet van de wijs brengen en speelde een puike eerste wedstrijd tegen Jong Holland E2. Na nog geen 9 minuten stond het met een zuivere hattrick van onze Mees (de l' met een fantastisch, bijna nonchalant, hakballetje) al 3 - 0, wat uiteindelijk ook de eindstand werd . De 2" wedstrijd tegen BSV El (voor de kennersonder ons (en Gert-Jan): Bergen SV) wasde E2 - onder toeziend oog van Gerard en Gerard, die bij de F-ies al de basis hebben gelegd voor jullie successen nu - een stuk sterker, maar het bleef bij een 1-1 stand lang spannend. Doordat jullie als team goed bleven com bineren, was het uiteindelijk Bruno die de winnende 2-1 op z'n pantoffel had. Voor de laatste wedstrijd tegen Hollandia T E2 werd de E2 nog even op scherp gezet door de coaches Jac en Gert-Jan. Hollandia T zou alle tegenstanders met 9 - 0 hebben verpulverd ... Of het nu al dan niet bezijden de waarheid was, het werkte wel. .. de E2 startte weer uitstekend en als snel liepen we uit naar een 3 - 0 voorsprong. Tot aan het eindsignaal wist Michael z'n doel leeg te houden, zodat de 3 - 0 overwinning en daarmee toernooiwinst een feit was. De grootste beker mocht weer mee naar Limmen!!! Gijs, Mees, Milan, Bruno, Bram, Sem, Thierry en Michael, jullie hebben er een grandioos en bovenal leuk seizoen van gemaakt, waarvoor de supportersverenigingjullie wil bedanken. Ter afsluiting van dit seizoen treffen we elkaar volgende week zondag nog op de BBQ met hopelijk wat hogere temperaturen dan vandaag op de drafbaan ...Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne zomervakantie!

Staand vlnr : Bram, Mees, Michael, Sem, Bruno Knielend vlnr: Milan, Gijs en Thierry

IJ


~;tties bijprate"

-) Dit is al weer de laatste Effies bijpraten van dit seizoen; de vakantie komt er aan! De velden worden weer opgeknapt zodat we er volgend seizoen weer lekker op kunnen voetballen. Er is al weer een nieuwe indeling van de teams gemaakt; die vind je in deze Uithaal. Sommige teams hebben nog een leider nodig. Aanmelden kan bij Sylvia. hollenberg@hetnet.nl

-7

Gerard en Gerard bedankt!!! !

Onze hoofdtrainer Gerard Liefting en Gerard Broedersz gaan na jaren van trouwe dienst stoppen. Zes jaar lang waren zij het gezicht van de F-pupillen. Ongelooflijk veel tijd staken zij in de opleiding van onze F-jes. Sportdagen, herfsttoernooien ,oliebollentoernooien : zij waren er altijd. Vergaderen, JTO., indelingen maken,stagetrainingen, voorbereiden en weer evalueren en dan nog trainingen geven en het coachen/leider zijn van de F1 !!! Zij hebben het altijd met veel plezier gedaan. Helaas werd het te veel om met hun dagelijkse werkzaamheden te combineren .

Gelukkig blijven zij met de club verbonden; zij gaan het team van hun zonen coachen, jullie

komen ze dus vast nog wel tegen bij de club!

Gerard en Gerard; hartstikke bedankt voor jullie inzet!!!!

~ Nieuwe hoofdtrainer F-pupillen Bob van Draanen wordt met ingang van komend seizoen onze nieuwe hoofdtrainer.

~Tot

slot wens ik jullie allemaal een fijne vakantie!

Voor vragen of opmerkingen: Sylvia.hollenberg@hetnet.nl of 5055037


café-ba'de

"nfaam Limmen Bruiloften

Verjaardagsfeesten

000

MOTAAL® ALUMINIUM BV

DE DROOGMAKERIJ 27 - 1851 LX HEILOO (N-H) TELEFOON (072) 505 1283 - FAX (072) 505 3535

Fabrikanten van:

Vergaderingen Oud-Hollandse spelen Grootbeeld videoscherm Warm en koud buffet Dusseldorperweg 56 - Limmen

Telefoon 072 505 1313

www.lantaarnlimmen.nl

RAMEN / DEUREN / WINKELPUIEN SCHEIDINGSWANDEN /INGANGSPUIEN LUIFELS / GEVELS / BEKLEDINGEN VITRINES / BALIEOPSTANDEN AUTOMATISCH EDEU RBEDIENINGEN SCHUIFDEUREN / SCHUIFRAMEN HARMONICAWAN DEN


OOME

~sw

EP

"Aanval ofverdediging? Wij kennen de juiste tactiek!" Prinsen Bol~erk 7 I 201 1 MA Haarlem

VVVV'W'.oomen-s""eep.nl I 023 - 20 1 0 222

Uithaal 42 130611  

Laatste Uithaal seizoen 1213

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you