Page 7

Co, gdzie, kiedy?

Co, gdzie, kiedy?

Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Budynek Główny, pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018, 020, 021

Dziekanat obsługuje studentów kierunków: Administracja, Ekonomia, Gospodarka i administracja publiczna, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Socjologia, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela).

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00. W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Kierownik: mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab (pok. 015A) , tel. 12 293 52 18, faks 12 293 50 07 Zastępca kierownika: Marta Jeziorek (pok. 021), tel. 12 293 54 48

Rok

Pokój

Ekonomia

I, II rok

015b

mgr Anna Wrona mgr Agnieszka Stolarska-Nowak

12 293 54 46 12 293 58 70

Stosunki międzynarodowe

I, II rok

020

mgr Agata Wolnicka

12 293 75 50

Gospodarka i administracja publiczna

I, II rok

021

Marta Jeziorek

12 293 54 48

Europeistyka

I, II rok

015c

Jadwiga Jędras 12 293 52 19 mgr Anna Ignatowicz Jadwiga Jędras

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Pracownik

I ,II rok

015c

12 293 52 19 mgr Anna Ignatowicz

Telefon

Ekonomia

I, II, III rok

015b

mgr Anna Wrona mgr Agnieszka Stolarska-Nowak

12 293 54 46 12 293 58 70

Stosunki międzynarodowe

I, II, III rok

020

mgr Agata Wolnicka

12 293 75 50

Gospodarka i administracja publiczna

I, II, III rok

021

Marta Jeziorek

12 293 54 48

Europeistyka

I, II, III rok

015c

Jadwiga Jędras

International Business

I rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Ekonomia

I, II, III rok

018

Beata Sikora

12 293 51 99

Stosunki międzynarodowe

I, II, III rok

015c

Agnieszka Grzegorek

12 293 54 58

Europeistyka

I, II, III rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II, III rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Administracja

I, II, III rok

018

Barbara Morawska

12 293 54 34

International Business

II, III rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

12 293 52 19 mgr Anna Ignatowicz Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II, III rok

015c

Jadwiga Jędras 12 293 52 19 mgr Anna Ignatowicz

Administracja

I, II, III rok

018

Barbara Morawska

12 293 54 34

International Business

I, II rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Socjologia

I rok

018

mgr Halina Kosecka

12 293 75 29

12

13

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement