Page 15

Poszerzaj horyzonty Wszystkich studentów zapraszam także do odwiedzania księgarni, działającej w budynku Biblioteki Głównej. Księgarnia prowadzi sprzedaż skryptów, a także wydawnictw o profilu tematycznym związanym z kierunkami kształcenia i specjalnościami realizowanymi na Uniwersytecie, tj.: ekonomii, finansów i bankowości, zarządzania, marketingu, metod ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria) i języków obcych.

Poszerzaj Zaistniej horyzonty w sieci  z materiałów wypożyczonych po aktywacji ELS,  z własnego komputera po aktywacji ELS i wypełnieniu Karty użytkownika bezprzewodowej sieci bibliotecznej WiFi (formularze dostępne na stronie Biblioteki w  zakładce WiFi, oraz w  agendach Biblioteki). Z  Biblioteki można również korzystać w  zdalnym dostępie po aktywacji ELS.

W Bibliotece można korzystać:  z  materiałów i  urządzeń dostępnych na miejscu, w czytelniach pozostawiając u dyżurnego ELS,

mgr Anna Osiewalska – dyrektor Biblioteki Głównej

Czas pracy poszczególnych agend Biblioteki Czytelnie Czytelnia Główna, III p., pok. 301

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Czytelnia Europejska, III p., pok. 317

wt.–pt. 9–18, sob. 9–15

Czytelnia Czasopism, III p., pok. 304

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Wypożyczalnie Wypożyczalnia Ogólna, I p., pok. 102

wt.–pt. 9–18, sob. 9–15, ndz. 9–14

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, II p., pok. 201

pn. 12–18, wt.–pt. 9–14

Oddział Informacji Naukowej III p., pok. 310

wt.–pt. 8–18, sob. 9–15 Przerwa: 12.00–12.20 i 16.00–16.20

Sala Katalogowa II p., pok. 202 Katalogi

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Informacja katalogowa

pn.–pt. 10–18, sob. 9–15, ndz. 9–14

Katalog Biblioteki dostępny jest w internecie na stronie: http://kangur.uek.krakow.pl Pracownia Reprograficzna III p. pok. 326

pn.–pt. 10–18, sob. 9–15 Przerwa: 14.00–14.20

Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa

ul. Sienkiewicza 4, III p., pok. 37 pn.–pt. 9.00–19.00, sob. 9.00–15.00 Przerwa: 12.00–12.15 i 16.00–16.15

Zaistniej w Sieci Każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie może za pośrednictwem uczelnianej sieci komputerowej korzystać z zasobów Internetu, sieci bezprzewodowej, może także założyć swoje indywidualne konto pocztowe na serwerze Uczelni. Jak to zrobić? Czytaj!

Jesteśmy jednostką, do której należy m.in. nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, administrowanie uczelnianą siecią komputerową oraz głównymi serwerami, w  tym pocztowymi, WWW i dydaktycznymi przeznaczonymi dla studentów. Uczelniana sieć komputerowa połączona jest z siecią Internet przez urządzenia znajdujące się w Centrum Informatyki (CI). Studenci naszej Uczelni mogą korzystać z zasobów sieci Internet oraz serwerów przeznaczonych dla dydaktyki, wykorzystując do tego: • komputery zainstalowane w  laboratoriach CI (325 stanowisk w 10 laboratoriach), zarówno w czasie zajęć zorganizowanych, jak i  indywidualnie (odpowiedni harmonogram wywieszony jest m.in. przed wejściem do CI); • komputery w  innych laboratoriach na terenie kampusu; • sieć bezprzewodową oraz prywatne notebooki wyposażone w karty WiFi w różnych miejscach kampusu. Zasięgiem sieci objęta jest większość budynków kampusu – aktualny obszar pokryty siecią WiFi wraz z listą znajdujących się na nim pawilonów znaleźć można na stronie internetowej Centrum (ci.uek. krakow.pl) w zakładce „Sieci komputerowe – Sieć WiFi”. Na tej samej stronie opisany jest również sposób uzyskania dostępu do uczelnianej sieci WiFi. W laboratoriach CI komputery mają zainstalowany system Windows (XP lub Vista) oraz następujące oprogramowanie: MS Office, MS Works, MS Internet Explorer, Opera, Firefox, Nestcape, SSH Secure Shell, WinSCP, Statistica, Symfonia i inne (pełna lista oprogramowania znajduje się na stronie CI).

Wszyscy studenci I roku mają automatycznie tworzone konta indywidualne na serwerze studenckim UEK („Wizard”), umożliwiające pełne korzystanie z poczty elektronicznej i umieszczanie własnych stron WWW. Konto ważne jest przez cały okres studiów. Sposób dostępu do tych kont opisany jest na stronie student.uek.krakow.pl. Konta uczelniane wykorzystywane są m.in. do aktywacji kont zakładanych w systemie antyplagiatowym UEK. Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum e-Learningu. Należy pamiętać o tym, że sieć uczelniana, a także komputery i serwery do niej przyłączone przeznaczone są do celów naukowo-dydaktycznych i zabronione jest wykorzystywanie ich do celów komercyjnych. Osoby korzystające z  komputerów podłączonych do sieci uczelnianej muszą stosować się do postanowień zawartych w „Regulaminie uczelnianej sieci komputerowej UEK” i „Regulaminie korzystania z laboratoriów CI”. Więcej: Centrum Informatyki pawilon A, pok. 03–06, 08, 114 ci.uek.krakow.pl

Andrzej Sudolski – zastępca dyrektora ds. organizacji i eksploatacji Centrum Informatyki

W poniedziałki wszystkie agendy pracują w godz. 10–18. 28

29

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement