Page 5

Warto wiedzieć

Co, gdzie, kiedy?

Kalendarium żaka

Władze dziekańskie

Organami kolegialnymi rozstrzygającymi najważniejsze sprawy poszczególnych wydziałów Uniwersytetu (Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Finansów, Wydziału Towaroznawstwa i  Wydziału Zarządzania) są rady wydziałów. W  ich skład wchodzą: dziekan, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i  doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także przedstawiciele studentów danego wydziału. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów. dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Przyjmuje studentów wyłącznie w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów. Wszelkie podania należy składać w dziekanacie Wydziału. Budynek Główny, pok. 017 dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK Dziekan Wydziału Finansów

Przyjmuje studentów w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów, studentów powracających ze stypendiów zagranicznych, przeniesienia z  innych kierunków studiów lub innych uczelni, skarg i wniosków dotyczących Wydziału Finansów. Budynek Główny, pok. 013 prof. dr hab. Władysław Kędzior Dziekan Wydziału Towaroznawstwa

Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów. Budynek Główny, pok. 004

Zostałeś wpisany na oficjalną listę studentów, odebrałeś indeks, rozpoczynasz naukę na wybranym kierunku. Pora na zdobycie informacji o tym, co, gdzie i kiedy można załatwić, jakie masz obowiązki, jakie przywileje, kiedy liczyć możesz na chwilę oddechu, a kiedy czeka Cię szczególnie wytężona nauka. Organizacja roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Studia stacjonarne Semestr zimowy (1 października 2010 r. – 20 lutego 2011 r.) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Przerwa semestralna Sesja poprawkowa Dodatkowy dzień wolny od zajęć

22 grudnia 2011 r. – 2 stycznia 2012 r. 30 stycznia – 12 lutego 2012 r. 13–19 lutego 2012 r. 20 lutego – 3 marca 2012 r. 31 października 2011 r.

Semestr letni (20 lutego – 30 września 2012 r.) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Dodatkowy dzień wolny od zajęć

5–10 kwietnia 2012 r. 15–30 czerwca 2012 r. 15–28 września 2012 r. 2 maja 2012 r.

Studia niestacjonarne Semestr zimowy (1 października 2011 r. – 29 lutego 2012 r.) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Przerwa semestralna Sesja poprawkowa Dodatkowy dzień wolny od zajęć

22 grudnia 2011 r. – 2 stycznia 2012 r. 30 stycznia – 12 lutego 2012 r. 13–19 lutego 2012 r. 20 lutego – 3 marca 2012 r. 31 października 2011 r.

dr hab. Paweł Lula, prof. UEK Dziekan Wydziału Zarządzania

Semestr letni (20 lutego – 30 września 2012 r.)

Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia z innych kierunków UEK, przyjęcia z innych uczelni, skarg i wniosków. Budynek Główny, pok. 008

Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Dodatkowy dzień wolny od zajęć

5–10 kwietnia 2011 r. 22 czerwca – 8 lipca 2012 r. 15–28 września 2012 r. 2 maja 2012 r.

Nie przegap!

Poza harmonog przebieg każdeg ramem studiów o roku wyznaczają da akademickiego ty szczególne – świąteczne. Nie m na najważniejsz oże Cię zabraknąć ych uroczystoś ciach całej społeczn ości naszej Uc zelni.

Inauguracja roku akademic kiego 3 października

Międzynarodow y Dzień Otwarty UEK

19 października

www.uek.krakow.pl

2011 r.

Targi Pracy UEK

20 października

2011 r.

Dzień Otwarty

UEK

21 października 2011 23 marca 2012 r. r.

Dzień Pamięci 7 listopada 20 11 r.

Święto Uczelni 28 maja 2012

8

2011 r.

r. 9

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement