Page 11

STUDIUJ AKTYWNIE

STUDIUJ AKTYWNIE

Udział w życiu wybranego koła naukowego to dobry patent na rozwijanie zainteresowań, a przy okazji – doskonała okazja, by poznać, czym jest praca organizacyjna, odpowiedzialność za określone zadania i praca w zespole.

Ale w koło jest wesoło… Działalność w ramach jednego z ponad 30 kół naukowych to szkolenia, spotkania ze specjalistami, kursy i praktyki w najlepszych firmach. Koła naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to organizacje dobrze zarządzane przez najlepszych studentów naszego Uniwersytetu, które pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę, doświad-

czenie i kontakty ułatwiające pierwsze kroki w życiu zawodowym. Oferta kół naukowych działających na naszym Uniwersytecie jest bardzo bogata. Każdy student znajdzie odpowiednie koło, w  którym będzie mógł realizować swoje pasje i przekuwać pomysły krążące w jego głowie w realne projekty.

Zapraszam do odwiedzania strony internetowej i profilu na Facebooku Rady Kół Naukowych UEK (www.facebook.com/rknuek), gdzie niezdecydowani studenci znajdą wszystkie potrzebne informacje o naszych kołach naukowych i organizowanych wydarzeniach.

Bogusław Frużyński – prezes Rady Kół Naukowych UEK

Strona internetowa

e-mail

Azjatyckie Koło Naukowe

www.akn.uek.krakow.pl/

akn.uek@gmail.com

Koło Naukowe Doradztwa Personalnego „DORADCA”

brak

kn.doradca@gmail.com

Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej

www.kngap.uek.krakow.pl

kngapu@gmail.com

Koło Naukowe Bankowości

www.knb.uek.krakow.pl

knb@uek.krakow.pl

Koło Naukowe Polityki Regionalnej

brak

knpr@wizard.ae.krakow.pl

http://knrf.uek.krakow.pl

audyt.uek@gmail.com

knase@gmail.com

Strona internetowa

e-mail

Wydział Zarządzania Koło Naukowe Controllingu i Finansów

www.kncif.w8w.pl/

kncif.uek@gmail.com

Koło Naukowe Informatyki

www.kni.ae.krakow.pl/

kni.ae.krakow@gmail.com knkonsultingu@gmail.com

www.grunt.uek.krakow.pl

kngrunt@gmail.com

Koło Naukowe Konsultingu

www.knk.uek.krakow.pl/

handelzagraniczny.uek.krakow.pl

knhzuek@gmail.com

www.personalni.uek.krakow.pl

Koło Naukowe Makroekonomii i Gospodarki Światowej

www.makroekonomia.uek.krakow.pl

knmigs@gmail.com

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „PERSONALNI”

brak

kolonaukowemsg@gmail.com

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji

www.knpi-uek.blogspot.com

knpi.uek@gmail.com

Koło Naukowe Studiów Europejskich

www.index.uek.krakow.pl www.knse.uek.krakow.pl/

tknwagabunda@tlen.pl

brak

Koło Naukowe „GRUNT”

Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX”

20

Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii

www.wagabunda.krakow.pl

Koło Naukowe Handlu Zagranicznego

Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

e-mail

Wydział Finansów

Turystyczne Koło Naukowe „WAGABUNDA”

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

pawilon dydaktyczno-sportowy, p. 222, 223 tel. 12 293 56 41, 12 293 56 42, faks 12 293 50 80 e-mail: rkn.uek@gmail.com www.rkn.uek.krakow.pl

Strona internetowa

Koło Naukowe Rewizji Finansowej „AUDYT”

koła naukowe UEK

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

personalni.uek@gmail.com

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „InvenTur”

www.inventurniej.uek.krakow.pl

kinventur@gmail.com

Koło Naukowe Marketingu „KolMark”

brak

kolmark.uek@gmail.com

Koło Nauki o Przedsiębiorstwie

brak

ueknop@gmail.com

Koło Naukowe Rachunkowości „CREDIT”

kncredit.uek.krakow.pl/

kolo.naukowe.credit@gmail.com

Strona internetowa

e-mail

Koło Chemiczno-Towaroznawcze

brak

kntch@wp.pl

Studenckie Koło Naukowe „Ekologia Wyrobów”

www.nowa.uek.krakow.pl/pl/studenci/ kola-naukowe/kolo-naukoweekologia-wyrobow.html

eko.wyrob@gmail.com

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

http://knzj.uek.krakow.pl

knzj.uek@gmail.com

knrk.index@gmail.com knseuek2010@gmail.com

Naukowe Koło Psychologiczne

www.nkpuek.ovh.org/nkp/

nkp.uek@gmail.com

Koło Naukowe „Homo Politicus”

www.homopoliticus.uek.krakow.pl

knhomo.politicus@gmail.com

Koło Naukowe Doradztwa Ekonomicznego

www.knde.uek.krakow.pl

knde@wizard.uek.krakow.pl

Koło Naukowe Integracji Europejskiej

brak

knie.uek@gmail.com

Koło Naukowe Prawa Publicznego

www.knpp.uek.krakow.pl

knpp.uek@gmail.com

www.uek.krakow.pl

Wydział Towaroznawstwa

21

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement