__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 58

WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

1LHZLGRP\SXQNWZLG]HQLD F]\OLUHDOLDĂ&#x2014;\FLDNRQVXPHQFNLHJR osoby niewidomej ࢰ@$-'0329<1'2;!2!3;>!8;@18@20<;36!9132-'<9;!22@$,>@#38Ă&#x2022;>W >-Ă­A!2' /'9;A$-Ă­+Ä&#x161;@1638Ă&#x2022;>2@>!2-'1683&<0;Ă&#x2022;>0320<8'2$@/2@$,$,3ŕŁ&#x2014;#@63&>A+ÂŁĂľ&'1 $'2@-/!03ŕŚ&#x201D;$-WA@>;!0-1ŕŚ&#x201D;83&3>-90<393#!A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­>A830< 13৚'ÂŁ-$A@ŕŁ&#x2014;2!2-'3+8!2-$A32@&39;Ăľ6&3-2(381!$/-3683&<0$-';!0/!063A39;!ÂŁ-T 6'Ä&#x161;23968!>2-0329<1'2$-S

O

fot. 3U]HP\VĂ&#x160;DZ0DFDĂ&#x160;ND

becnie zakupy to codzienna koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci ludzi, obowiÄ&#x2026;zek, ktĂłry sprawia, Ĺźe stajemy siÄ&#x2122; konsumentami, majÄ&#x2026;cym okreĹ&#x203A;lone prawa i obowiÄ&#x2026;zki wynikajÄ&#x2026;ce z regulacji prawnych. W dobie komputeryzacji, nowoczesnych technik tele-informatycznych, kodĂłw radiowych, monitorowania produktĂłw przez sklepy, osoba niewidoma powinna byÄ&#x2021; traktowana jako peĹ&#x201A;noprawny konsument, ktĂłry

'#!;!

ÇŚÓ&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ma takie same prawa do reklamacji, zwrotu towaru, jak osoba niesĹ&#x201A;yszÄ&#x2026;ca, bÄ&#x2026;dĹş peĹ&#x201A;nosprawna. PrzedsiÄ&#x2122;biorstwa produkcyjne wychodzÄ&#x2026;c naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom obecnych i potencjalnych klientĂłw, jakimi sÄ&#x2026; takĹźe osoby niewidome, postanowili dostosowywaÄ&#x2021; ofertÄ&#x2122; produktĂłw do ich wymagaĹ&#x201E;, czy to sĹ&#x201A;uszne dziaĹ&#x201A;anie? Z takim pytaniem, miÄ&#x2122;dzy innymi, zmierzyli siÄ&#x2122; goĹ&#x203A;cie debaty zorganizowa-

nej 20 maja 2015r. w Polskiej Akademii UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci w ramach Akademickiej PAUeczki. Zaproszonymi goĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi byĹ&#x201A;y osoby niewidome oraz przedstawiciele Ĺ&#x203A;wiata nauki roĹźnych dziedzin. Inicjatywa zorganizowania seminarium narodziĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w trakcie jednej z wczeĹ&#x203A;niejszych PAUeczek, kiedy uczestnicy starali siÄ&#x2122; znaleĹşÄ&#x2021; odpowiedĹş na pytanie, czy znakowanie alfabetem Brailleâ&#x20AC;&#x2122;a jest uzasadnione? W wyniku burzliwej dys-

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (66), listopad 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (66), listopad 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded