Page 26

MASQUEFA BATEGA La Unió Empresarial de l’Anoia col·labora amb la revista d’informació municipal “Masquefa Batega”, publicant reportatges i entrevistes a empreses del municipi per donar-les a conèixer i explicar a què es dedi-

AGENDA EMPRESARIAL Cada dilluns al matí els associats a la

BUTLLETÍ DIGITAL

Cada setmana la Unió Empresarial envia

XARXES SOCIALS

UEA reben l’Agenda Empresarial al

el butlletí digital als seus associats i

La UEA es manté activa a les xarxes socials amb

correu electrònic per estar informats

altres usuaris donats d’alta per rebre

l’estratègia d’arribar als associats i informar, donar

dels actes i activitats programades per

l’actualitat empresarial de la comarca al

visibilitat als cursos i les activitats que impulsa

l’entitat, ja siguin tallers, xerrades o

seu correu electrònic.

l’entitat. Presents a:

cursos.

En un format clar, breu, i dinàmic, s’in-

quen i els serveis que ofereixen.

forma dels actes d’agenda programats,

Al 2018 es van publicar tres reportat-

les novetats empresarials, els articles

ges a les empreses: Forn de pa i pas-

d’interès, i les accions arreu del territori

tisseria Mora, Predecat, i Transpal.

català i campanyes comarcals.

memòria 2018

Instagram amb l’objectiu d’arribar a més empreses de la comarca, així com també arribar al públic jove per poder informar de l’actualitat de l’entitat.

memòria 2018

• El 2018 la UEA va obrir un canal a

• El compte ueanoia ja compta amb 448

-P50-

-P51-

COMUNICACIÓ I PREMSA

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

seguidors i té l’etiqueta #UEAnoia

MEMÒRIA

La UEA va publicar la memòria corresponent a l’any 2017, on es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per l’entitat en el darrer any. La memòria s’edita en paper i també en format digital, amb l’objectiu de compartir la informació més àmpliament i deixar constància de les activitats que s’han portat a terme al llarg de l’any des de l’entitat en benefici del teixit empresarial anoienc.

• amb 1969 seguidors • les nostres piulades arriben a 50.000 impressions al mes

• 725 seguidors • rebem una mitjana de 30.000 visites mensuals al nostre perfil

Profile for UEAnoia

Memòria UEA 2018  

Memòria UEA 2018  

Profile for ueanoia
Advertisement