Winter 2016 Caregiver Vietnamese

Page 1

2015

4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016

facebook.com/UDW https://twitter.com/udwa

Cập nhật thông tin mới nhất tại trang www.udwa.org! Nghiệp đoàn Công nhân chăm sóc UDW đã nhanh chóng nhập cuộc ngay khi thống đốc loan báo vào Tháng Một sẽ không thanh toán tiền lương ngoài giờ cho chúng ta. Chúng ta đã cùng tranh đấu và thúc giục ông giữ lời hứa!

Tại phiên Tòa xét xử Công lý cho ngành Chăm sóc Tại gia, chúng ta đã kiện tiểu bang về việc đối xử bất công với công nhân chăm sóc và người bệnh trước hàng ngàn ủng hộ viên trên bậc thềm của Thủ phủ Tiểu bang.

Nhân Phẩm Không Thể Chờ Đợi Chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm 7% giờ chăm sóc cho người bệnh Vào tháng Ba năm 2015, nhiều đại biểu của nghiệp đoàn UDW đã tụ họp trong Hội nghị Hiến chương lần thứ 15 tại Sacramento, CA. Nơi đây, chúng ta đã gặp gỡ các công nhân chăm sóc trên toàn cầu, chào mừng các anh chị em của Liên đoàn Công nhân Chăm sóc Tại gia toàn tiểu bang California (gọi tắt là CUHW) gia nhập cùng nghiệp đoàn chúng ta để cùng nhau viết lên một trang sử mới cho nghiệp đoàn UDW.

Vào tháng Bảy năm 2015, tổ chức chống công nhân chăm sóc tên gọi là ALEC đã tổ chức cuộc họp thường niên tại San Diego, tại đây các công ty tỷ phú đã thiết đãi các chính trị gia và khuyến khích họ thông qua luật nhằm giữ công nhân chăm sóc ở mức lương thấp và đe dọa các chương trình như Chăm sóc Tại gia. Chúng ta đã liên kết gần 3,000 công nhân và các thành viên cộng đồng để công bố rằng California “không phải là Lãnh địa của ALEC.”

3

Vào tháng Sáu năm 2015, công nhân chăm sóc tại gia đã thành công trong việc chấm dứt 7% cắt giảm giờ chăm sóc cho người bệnh. Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn tất việc tranh đấu—việc cắt giảm sẽ xảy ra một lần nữa vào năm nay nếu chúng ta không tìm ra phương cách để chấm dứt điều này vĩnh viễn. Hãy liên lạc với văn phòng nghiệp đoàn địa phương của quý vị để tham gia ngay từ hôm nay!

Các hội viên nghiệp đoàn UDW đã tụ họp và diễu hành cùng các công nhân chăm sóc trẻ em tại Thủ phủ Tiểu bang nhằm thúc giục các nhà lập pháp thông qua SB 548, Đạo Luật về Tăng cường Chất lượng Nuôi dạy Trẻ em và Dịch vụ cho người Khuyết tật. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho các công nhân chăm sóc trẻ tại gia trong năm 2016.

Trong năm 2015, công nhân chăm sóc tại gia đã tham gia cùng các công nhân ngành thực phẩm ăn nhanh, các giáo sư trợ giảng, các công nhân làm vệ sinh, và các công nhân nhận lương thấp khác trên toàn quốc để Tranh đấu cho mức lương 15 Mỹ kim một giờ.

Trong năm 2015, chúng ta đã cùng làm việc để thúc giục các nhà lãnh đạo được bầu chọn chấm dứt việc cắt giảm 7%, và chúng ta đã thành công khi việc cắt giảm được chấm dứt trong vòng một năm trong tài khoảng tiểu bang năm 2015-16. Trong khi tán thưởng việc phục hồi một năm, chúng ta vẫn cần phải nỗ lực gấp đôi để cuối cùng phục hồi vĩnh viễn giờ Chăm sóc Tại gia cho người bệnh là trong năm 2016. Tháng trước, khi Thống đốc Brown đưa ra dự thảo ngân sách năm 2016-17 của ông, tôi thấy nhẹ nhõm vì thấy có gồm việc phục hồi 7% giờ cắt giảm. Phương pháp phục hồi vẫn cần được thảo luận, nhưng cách phục hồi không quan trọng với công nhân chăm sóc và người bệnh chúng ta miễn rằng việc cắt giảm chấm dứt vĩnh viễn bằng mọi giá. Chúng ta đáng được hưởng những điều kiện tốt hơn. Khôi phục vĩnh viễn tiền cắt

giảm 7% là vấn đề về nhân phẩm và sự tôn trọng. Không ai phải lựa chọn giữa việc tắm và việc nấu ăn cho người bệnh vì thời gian làm việc bị cắt, sẽ không đủ giờ cho họ thực hiện cả hai công việc. Đây là điều thực tế phũ phàng cho nhiều công nhân chăm sóc tại gia và những người chúng ta chăm sóc trong suốt thời kỳ cắt giảm 7%. Chúng ta không thể trở lại tình trạng đó. Với tôi đó là điều đơn giản: 7% cắt giảm phải được chấm dứt vĩnh viễn. Năm nay, chúng ta không chấp nhận việc xin lỗi. Chúng ta sẽ gấp rút yêu cầu đưa lại nhân phẩm cho người già yếu và người khuyết tật. Cùng nhau, chúng ta sẽ tranh đấu để chỉ cho các nhà lập pháp rằng cuộc sống của người bệnh Chăm sóc Tại gia là quan trọng, và nhân

phẩm cho người già và người khuyết tật không thể chờ đợi được. Trong tinh thần đoàn kết,

Editha Adams, Chủ tịch nghiệp đoàn UDW

2016

Năm của Công nhân Chăm sóc Tại gia Vì Chúng ta Không bao giờ Bỏ cuộc!

2

LUẬT MỚI VỀ LÀM VIỆC THÊM GIỜ Điều quý vị cần phải biết

3

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI Thông tin mới cho công nhân chăm sóc trong năm 2016

6

NHÂN PHẨM KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI Chấm dứt việc cắt giảm giờ Chăm sóc Tại gia vĩnh viễn

Cassandra Sambrano của quận Riverside (Bên trái), Diana Sanchez của quận Imperial (Ở giữa), và Violeta Cendana của quận San Diego (Bên phải).


vì một hệ thống tiền lương Chăm sóc Tại gia tốt hơn

L

à công nhân chăm sóc, chúng ta làm việc cật lực cho người bệnh, và tin tưởng rằng tiền lương sẽ giúp chúng ta cung cấp nguồn tài chính cho gia đình. Khi chi phiếu tiền lương Chăm sóc Tại gia đến trễ hoặc bảng chấm giờ bị trì hoãn, chúng ta gặp khó khăn để thanh toán các chi phí kịp thời. Vào tháng Tám năm 2015, nghiệp đoàn UDW và các nghiệp đoàn chăm sóc khác đã bắt đầu kêu gọi các công nhân Chăm sóc Tại gia hoàn tất bảng khảo sát để chia sẻ nỗi lo âu lớn nhất của chúng ta với hệ thống bảng chấm giờ và tiền lương ngàng Chăm sóc Tại gia. Trong vòng ba tháng, hàng ngàn công nhâm trên toàn tiểu bang đã đáp ứng, và kết quả thật đã rõ ràng:

HƠN 50% người tham gia khảo sát không hài lòng với quy trình bảng chấm giờ.

75% trì hoãn chi phiếu lương

Khoảng bị ít nhất một lần trong ba tháng trước.

3x

30% người tham gia khảo sát nhận chi phiếu lương chậm ba lần trở lên trong ba tháng trước.

Gần trễ từ

Và hầu hết các công nhân được khảo sát tin tưởng và thích

hệ thống nhận tiền lương và nộp bảng chấm giờ qua mạng. Nghiệp đoàn UDW đang lắng nghe quý vị!

Là nghiệp đoàn, chúng ta sẽ thực hiện những bước nhằm đảm bảo hệ thống trả lương Chăm sóc Tại gia phù hợp cho công nhân chăm sóc tại gia. Chúng ta đã trình kết quả khảo sát tới một nhóm nhà làm luật đặc biệt, và trao đổi với các viên chức tiểu bang và các bên có liên quan về cách hợp lý hóa quy trình bảng chấm giờ và tiền lương, để thích ứng với tất cả các công nhân chăm sóc. Để nhận các tin tức cập nhật về các nỗ lực của chúng ta nhằm cải thiện hệ thống tiền lương Chăm sóc Tại gia, hãy vào trang mạng www.udwa.org. 2

Hãy làm quen với các luật mới về tiền lương làm thêm giờ! CUỐI CÙNG: Tiền lương làm thêm

giờ cho công nhân Chăm sóc Tại gia bắt đầu từ ngày 01 tháng Hai, 2016. Các công nhân hội đủ điều kiện cũng sẽ nhận tiền lương về thời gian chờ cùng người bệnh tại văn phòng bác sĩ và thời gian đi lại giữa các người bệnh Chăm sóc Tại gia trong cùng ngày. Hiểu các quy định mới về làm thêm giờ và các giới hạn là điều rất quan trọng để có thể tránh những hình phạt nặng nề như bị loại ra khỏi chương trình Chăm sóc Tại gia. Trong tháng Mười Hai, quý vị đã nhận thông báo từ tiểu bang về những thay đổi trong quy trình bảng chấm giờ. Nếu quý vị có câu hỏi gì về bảng chấm giờ hoặc cần huấn luyện, xin liên lạc với Trung tâm Lợi ích Hội viên Nghiệp đoàn UDW tại số 1-800-621-5016 hoặc vào mạng trang www.udwa.org/ timesheets.

Đây là năm CỦA CHÚNG TA!

Trong năm 2016, công nhân chăm sóc tại gia của nghiệp đoàn UDW sẽ cùng tranh đấu để chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm 7% số giờ chăm sóc người bệnh của chúng ta. Nhưng điều đó không phải chỉ đơn giản như thế—chúng ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bầu chọn các nhà lập pháp là những người sẽ đại diện cho ngành chăm sóc tại gia, tiếp tục tranh đấu cho tiền lương và những lợi ích tốt hơn trên toàn tiểu bang, và làm việc để đạt được sự tôn trọng và nhân phẩm cho các công nhân chuyên nghiệp chăm sóc tại gia, người bệnh và người thân chúng ta. Hãy gọi cho văn phòng nghiệp đoàn địa phương ngay hôm nay để tìm hiểu cách tham gia.

Nhìn lại quá khứ và hướng về tương lai Năm 2015 đã bắt đầu với những khó khăn. Vào tháng Giêng, Thống đốc Brown đã đi ngược lại lời hứa sẽ trả cho công nhân Chăm sóc Tại gia tiền lương làm thêm giờ, thời gian đi lại để chăm sóc các người bịnh và thời gian chờ cùng người bệnh tại các cơ sở y tế. Nhưng điều này đã không làm chúng ta nản chí—thực tế, chúng ta không bao giờ ngừng tranh đấu và nỗ lực của chúng ta đã được bù đắp. Bắt đầu từ ngày 01 tháng Hai, công nhân Chăm sóc Tại gia sẽ nhận tiền lương làm thêm giờ lần đầu tiên trong lịch sử! Trong năm 2016, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn! Ngay từ lúc bắt đầu năm ngoái, chúng ta là một nghiệp đoàn với khoảng 67,000 công nhân Chăm sóc Tại gia. Và bắt đầu Năm Mới với sự tham gia của các anh chị em nghiệp đoàn CUHW, chúng ta có 90,000 công nhân chăm sóc tại gia. “Chúng ta cùng liên kết thành một lực lượng hùng

mạnh để tranh đấu và hoàn thành những điều cần thiết cho công nhân chăm sóc tại gia,” Diana Sanchez, hội viên nghiệp đoàn UDW tại quận Imperial đã nói. Năm ngoái, khi các nhà lãnh đạo được bầu chọn đã chấm dứt việc cắt giảm 7% số giờ chăm sóc tại gia cho người bệnh trong một năm, chúng ta đã kiên quyết tranh đấu để chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm này. “Tôi đã vận động các nhà lập pháp tại Sacramento, và tôi nghĩ rằng đạt được 7% số giờ phục hồi là thành công lớn nhất của chúng ta,” hội viên Jessie Mendoza của quận Stanislaus đã nói. “Nhưng vẫn còn thêm nhiều thứ cần phải làm. Trong năm 2016, tôi muốn chắc chắn là mẹ tôi, người bị mất trí nhớ, có thể hưởng chương trình chăm sóc tại gia tốt hơn.”

Năm ngoái, công nhân chăm sóc và ngườ i bệnh tích cực vận động các nhà lập pháp của tiểu bang để đạt được tiền lươn g làm thêm giờ và chấm dứt việc cắt giảm 7%. Chúng ta đã trực tiếp gặp họ và kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng ta.

của chúng ta và của người bệnh,” Cassandra Sambrano, một hội viên từ quận Riverside đã phát biểu. “Chúng ta sẽ không lùi bước cho đến khi họ hiểu được rằng 7% cắt giảm phải được phục hồi bằng mọi giá.”

Tiếng nói của quý vị quan trọng Một cách để công nhân chăm sóc tại gia có thể tạo ảnh hưởng thay đổi là bằng cách đảm bảo các nhà lãnh đạo được bầu chọn sẽ tranh đấu cho chúng ta và cho người bệnh. Trong năm 2016, chúng ta sẽ thực hiện điều đó.

Cùng tíến về phía trước Trong năm 2016, công nhân chăm sóc của nghiệp đoàn UDW sẽ tiếp tục làm việc cật lực trên toàn quốc để Tranh đấu cho mức lương 15 Mỹ kim, cùng tổ chức các công nhân chăm sóc trẻ tại gia, đạt được mức lương và lợi ích tốt hơn thông qua thương lượng ở cấp quận hạt và cấp tiểu bang, và những dự án khác. Chúng ta có nhiều việc đang trông chờ và phải đạt được trong năm 2016. “Việc này là dành cho con trai tôi,” hội viên Violeta Cendana của quận San Diego đã nói. “Tôi hãnh diện là thành viên nghiệp đoàn. Chúng ta đã đạt được tiền lương làm thêm giờ, và cùng nhau chúng ta sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi trong năm nay.”

Nhân phẩm không thể chờ đợi Trong năm nay, chúng ta sẽ tiến thẳng đến Thủ phủ để vận động các nhà lập pháp và đặt áp lực lên họ nhằm yêu cầu họ làm những điều đúng đắn cho những người có nhu cầu nhiều nhất—cao niên, trẻ em, và người khuyết tật. “Chúng ta phải kể cho các nhà lập pháp câu chuyện

m dứt việc áp lực lên các nhà lập pháp để chấ Chúng ta cùng tranh đấu và đặt vĩnh viễn! h thàn sẽ làm cho việc phục hồi này cắt giảm 7%. Năm nay chúng ta

“Chúng ta cùng liên kết thành một lực lượng hùng mạnh để tranh đấu và hoàn thành những điều cần thiết cho công nhân chăm sóc tại gia.” rial cũng như các công nhân trong Công nhân Chăm sóc Tại gia của quận Impe đã sát nhập với nghiệp đoàn UDW trong mười quận hạt khác trên toàn California năm 2015.

Lá phiếu của chúng ta là tiếng nói và quyền lực, vì thế chúng ta phải xem xét cẩn thận các ứng cử viên cả hai cuộc bầu cử của địa phương và của tiểu bang. Các khuyến cáo sẽ được gửi tới từng ban điều hành địa phương và ban giám đốc của nghiệp đoàn UDW để các hội viên có tiếng nói trực tiếp trong đó ứng cử viên nào sẽ là đại diện tốt nhất cho nhu cầu các công nhân chăm sóc tại gia, người bệnh, và cho cộng đồng chúng ta.

— Diana Sanchez, hội viên nghiệp đoàn UDW tại quận Imperial đã nói

n đầu từ ngày 01 tháng Hai, công nhâ Chúng ta đã làm được điều đó! Bắt g lịch sử! g làm thêm giờ lần đầu tiên tron Chăm sóc Tại gia sẽ nhận tiền lươn


2015

4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016

facebook.com/UDW https://twitter.com/udwa

Cập nhật thông tin mới nhất tại trang www.udwa.org! Nghiệp đoàn Công nhân chăm sóc UDW đã nhanh chóng nhập cuộc ngay khi thống đốc loan báo vào Tháng Một sẽ không thanh toán tiền lương ngoài giờ cho chúng ta. Chúng ta đã cùng tranh đấu và thúc giục ông giữ lời hứa!

Tại phiên Tòa xét xử Công lý cho ngành Chăm sóc Tại gia, chúng ta đã kiện tiểu bang về việc đối xử bất công với công nhân chăm sóc và người bệnh trước hàng ngàn ủng hộ viên trên bậc thềm của Thủ phủ Tiểu bang.

Nhân Phẩm Không Thể Chờ Đợi Chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm 7% giờ chăm sóc cho người bệnh Vào tháng Ba năm 2015, nhiều đại biểu của nghiệp đoàn UDW đã tụ họp trong Hội nghị Hiến chương lần thứ 15 tại Sacramento, CA. Nơi đây, chúng ta đã gặp gỡ các công nhân chăm sóc trên toàn cầu, chào mừng các anh chị em của Liên đoàn Công nhân Chăm sóc Tại gia toàn tiểu bang California (gọi tắt là CUHW) gia nhập cùng nghiệp đoàn chúng ta để cùng nhau viết lên một trang sử mới cho nghiệp đoàn UDW.

Vào tháng Bảy năm 2015, tổ chức chống công nhân chăm sóc tên gọi là ALEC đã tổ chức cuộc họp thường niên tại San Diego, tại đây các công ty tỷ phú đã thiết đãi các chính trị gia và khuyến khích họ thông qua luật nhằm giữ công nhân chăm sóc ở mức lương thấp và đe dọa các chương trình như Chăm sóc Tại gia. Chúng ta đã liên kết gần 3,000 công nhân và các thành viên cộng đồng để công bố rằng California “không phải là Lãnh địa của ALEC.”

3

Vào tháng Sáu năm 2015, công nhân chăm sóc tại gia đã thành công trong việc chấm dứt 7% cắt giảm giờ chăm sóc cho người bệnh. Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn tất việc tranh đấu—việc cắt giảm sẽ xảy ra một lần nữa vào năm nay nếu chúng ta không tìm ra phương cách để chấm dứt điều này vĩnh viễn. Hãy liên lạc với văn phòng nghiệp đoàn địa phương của quý vị để tham gia ngay từ hôm nay!

Các hội viên nghiệp đoàn UDW đã tụ họp và diễu hành cùng các công nhân chăm sóc trẻ em tại Thủ phủ Tiểu bang nhằm thúc giục các nhà lập pháp thông qua SB 548, Đạo Luật về Tăng cường Chất lượng Nuôi dạy Trẻ em và Dịch vụ cho người Khuyết tật. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho các công nhân chăm sóc trẻ tại gia trong năm 2016.

Trong năm 2015, công nhân chăm sóc tại gia đã tham gia cùng các công nhân ngành thực phẩm ăn nhanh, các giáo sư trợ giảng, các công nhân làm vệ sinh, và các công nhân nhận lương thấp khác trên toàn quốc để Tranh đấu cho mức lương 15 Mỹ kim một giờ.

Trong năm 2015, chúng ta đã cùng làm việc để thúc giục các nhà lãnh đạo được bầu chọn chấm dứt việc cắt giảm 7%, và chúng ta đã thành công khi việc cắt giảm được chấm dứt trong vòng một năm trong tài khoảng tiểu bang năm 2015-16. Trong khi tán thưởng việc phục hồi một năm, chúng ta vẫn cần phải nỗ lực gấp đôi để cuối cùng phục hồi vĩnh viễn giờ Chăm sóc Tại gia cho người bệnh là trong năm 2016. Tháng trước, khi Thống đốc Brown đưa ra dự thảo ngân sách năm 2016-17 của ông, tôi thấy nhẹ nhõm vì thấy có gồm việc phục hồi 7% giờ cắt giảm. Phương pháp phục hồi vẫn cần được thảo luận, nhưng cách phục hồi không quan trọng với công nhân chăm sóc và người bệnh chúng ta miễn rằng việc cắt giảm chấm dứt vĩnh viễn bằng mọi giá. Chúng ta đáng được hưởng những điều kiện tốt hơn. Khôi phục vĩnh viễn tiền cắt

giảm 7% là vấn đề về nhân phẩm và sự tôn trọng. Không ai phải lựa chọn giữa việc tắm và việc nấu ăn cho người bệnh vì thời gian làm việc bị cắt, sẽ không đủ giờ cho họ thực hiện cả hai công việc. Đây là điều thực tế phũ phàng cho nhiều công nhân chăm sóc tại gia và những người chúng ta chăm sóc trong suốt thời kỳ cắt giảm 7%. Chúng ta không thể trở lại tình trạng đó. Với tôi đó là điều đơn giản: 7% cắt giảm phải được chấm dứt vĩnh viễn. Năm nay, chúng ta không chấp nhận việc xin lỗi. Chúng ta sẽ gấp rút yêu cầu đưa lại nhân phẩm cho người già yếu và người khuyết tật. Cùng nhau, chúng ta sẽ tranh đấu để chỉ cho các nhà lập pháp rằng cuộc sống của người bệnh Chăm sóc Tại gia là quan trọng, và nhân

phẩm cho người già và người khuyết tật không thể chờ đợi được. Trong tinh thần đoàn kết,

Editha Adams, Chủ tịch nghiệp đoàn UDW

2016

Năm của Công nhân Chăm sóc Tại gia Vì Chúng ta Không bao giờ Bỏ cuộc!

2

LUẬT MỚI VỀ LÀM VIỆC THÊM GIỜ Điều quý vị cần phải biết

3

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI Thông tin mới cho công nhân chăm sóc trong năm 2016

6

NHÂN PHẨM KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI Chấm dứt việc cắt giảm giờ Chăm sóc Tại gia vĩnh viễn

Cassandra Sambrano của quận Riverside (Bên trái), Diana Sanchez của quận Imperial (Ở giữa), và Violeta Cendana của quận San Diego (Bên phải).


vì một hệ thống tiền lương Chăm sóc Tại gia tốt hơn

L

à công nhân chăm sóc, chúng ta làm việc cật lực cho người bệnh, và tin tưởng rằng tiền lương sẽ giúp chúng ta cung cấp nguồn tài chính cho gia đình. Khi chi phiếu tiền lương Chăm sóc Tại gia đến trễ hoặc bảng chấm giờ bị trì hoãn, chúng ta gặp khó khăn để thanh toán các chi phí kịp thời. Vào tháng Tám năm 2015, nghiệp đoàn UDW và các nghiệp đoàn chăm sóc khác đã bắt đầu kêu gọi các công nhân Chăm sóc Tại gia hoàn tất bảng khảo sát để chia sẻ nỗi lo âu lớn nhất của chúng ta với hệ thống bảng chấm giờ và tiền lương ngàng Chăm sóc Tại gia. Trong vòng ba tháng, hàng ngàn công nhâm trên toàn tiểu bang đã đáp ứng, và kết quả thật đã rõ ràng:

HƠN 50% người tham gia khảo sát không hài lòng với quy trình bảng chấm giờ.

75% trì hoãn chi phiếu lương

Khoảng bị ít nhất một lần trong ba tháng trước.

3x

30% người tham gia khảo sát nhận chi phiếu lương chậm ba lần trở lên trong ba tháng trước.

Gần trễ từ

Và hầu hết các công nhân được khảo sát tin tưởng và thích

hệ thống nhận tiền lương và nộp bảng chấm giờ qua mạng. Nghiệp đoàn UDW đang lắng nghe quý vị!

Là nghiệp đoàn, chúng ta sẽ thực hiện những bước nhằm đảm bảo hệ thống trả lương Chăm sóc Tại gia phù hợp cho công nhân chăm sóc tại gia. Chúng ta đã trình kết quả khảo sát tới một nhóm nhà làm luật đặc biệt, và trao đổi với các viên chức tiểu bang và các bên có liên quan về cách hợp lý hóa quy trình bảng chấm giờ và tiền lương, để thích ứng với tất cả các công nhân chăm sóc. Để nhận các tin tức cập nhật về các nỗ lực của chúng ta nhằm cải thiện hệ thống tiền lương Chăm sóc Tại gia, hãy vào trang mạng www.udwa.org. 2

Hãy làm quen với các luật mới về tiền lương làm thêm giờ! CUỐI CÙNG: Tiền lương làm thêm

giờ cho công nhân Chăm sóc Tại gia bắt đầu từ ngày 01 tháng Hai, 2016. Các công nhân hội đủ điều kiện cũng sẽ nhận tiền lương về thời gian chờ cùng người bệnh tại văn phòng bác sĩ và thời gian đi lại giữa các người bệnh Chăm sóc Tại gia trong cùng ngày. Hiểu các quy định mới về làm thêm giờ và các giới hạn là điều rất quan trọng để có thể tránh những hình phạt nặng nề như bị loại ra khỏi chương trình Chăm sóc Tại gia. Trong tháng Mười Hai, quý vị đã nhận thông báo từ tiểu bang về những thay đổi trong quy trình bảng chấm giờ. Nếu quý vị có câu hỏi gì về bảng chấm giờ hoặc cần huấn luyện, xin liên lạc với Trung tâm Lợi ích Hội viên Nghiệp đoàn UDW tại số 1-800-621-5016 hoặc vào mạng trang www.udwa.org/ timesheets.

Đây là năm CỦA CHÚNG TA!

Trong năm 2016, công nhân chăm sóc tại gia của nghiệp đoàn UDW sẽ cùng tranh đấu để chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm 7% số giờ chăm sóc người bệnh của chúng ta. Nhưng điều đó không phải chỉ đơn giản như thế—chúng ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bầu chọn các nhà lập pháp là những người sẽ đại diện cho ngành chăm sóc tại gia, tiếp tục tranh đấu cho tiền lương và những lợi ích tốt hơn trên toàn tiểu bang, và làm việc để đạt được sự tôn trọng và nhân phẩm cho các công nhân chuyên nghiệp chăm sóc tại gia, người bệnh và người thân chúng ta. Hãy gọi cho văn phòng nghiệp đoàn địa phương ngay hôm nay để tìm hiểu cách tham gia.

Nhìn lại quá khứ và hướng về tương lai Năm 2015 đã bắt đầu với những khó khăn. Vào tháng Giêng, Thống đốc Brown đã đi ngược lại lời hứa sẽ trả cho công nhân Chăm sóc Tại gia tiền lương làm thêm giờ, thời gian đi lại để chăm sóc các người bịnh và thời gian chờ cùng người bệnh tại các cơ sở y tế. Nhưng điều này đã không làm chúng ta nản chí—thực tế, chúng ta không bao giờ ngừng tranh đấu và nỗ lực của chúng ta đã được bù đắp. Bắt đầu từ ngày 01 tháng Hai, công nhân Chăm sóc Tại gia sẽ nhận tiền lương làm thêm giờ lần đầu tiên trong lịch sử! Trong năm 2016, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn! Ngay từ lúc bắt đầu năm ngoái, chúng ta là một nghiệp đoàn với khoảng 67,000 công nhân Chăm sóc Tại gia. Và bắt đầu Năm Mới với sự tham gia của các anh chị em nghiệp đoàn CUHW, chúng ta có 90,000 công nhân chăm sóc tại gia. “Chúng ta cùng liên kết thành một lực lượng hùng

mạnh để tranh đấu và hoàn thành những điều cần thiết cho công nhân chăm sóc tại gia,” Diana Sanchez, hội viên nghiệp đoàn UDW tại quận Imperial đã nói. Năm ngoái, khi các nhà lãnh đạo được bầu chọn đã chấm dứt việc cắt giảm 7% số giờ chăm sóc tại gia cho người bệnh trong một năm, chúng ta đã kiên quyết tranh đấu để chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm này. “Tôi đã vận động các nhà lập pháp tại Sacramento, và tôi nghĩ rằng đạt được 7% số giờ phục hồi là thành công lớn nhất của chúng ta,” hội viên Jessie Mendoza của quận Stanislaus đã nói. “Nhưng vẫn còn thêm nhiều thứ cần phải làm. Trong năm 2016, tôi muốn chắc chắn là mẹ tôi, người bị mất trí nhớ, có thể hưởng chương trình chăm sóc tại gia tốt hơn.”

Năm ngoái, công nhân chăm sóc và ngườ i bệnh tích cực vận động các nhà lập pháp của tiểu bang để đạt được tiền lươn g làm thêm giờ và chấm dứt việc cắt giảm 7%. Chúng ta đã trực tiếp gặp họ và kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng ta.

của chúng ta và của người bệnh,” Cassandra Sambrano, một hội viên từ quận Riverside đã phát biểu. “Chúng ta sẽ không lùi bước cho đến khi họ hiểu được rằng 7% cắt giảm phải được phục hồi bằng mọi giá.”

Tiếng nói của quý vị quan trọng Một cách để công nhân chăm sóc tại gia có thể tạo ảnh hưởng thay đổi là bằng cách đảm bảo các nhà lãnh đạo được bầu chọn sẽ tranh đấu cho chúng ta và cho người bệnh. Trong năm 2016, chúng ta sẽ thực hiện điều đó.

Cùng tíến về phía trước Trong năm 2016, công nhân chăm sóc của nghiệp đoàn UDW sẽ tiếp tục làm việc cật lực trên toàn quốc để Tranh đấu cho mức lương 15 Mỹ kim, cùng tổ chức các công nhân chăm sóc trẻ tại gia, đạt được mức lương và lợi ích tốt hơn thông qua thương lượng ở cấp quận hạt và cấp tiểu bang, và những dự án khác. Chúng ta có nhiều việc đang trông chờ và phải đạt được trong năm 2016. “Việc này là dành cho con trai tôi,” hội viên Violeta Cendana của quận San Diego đã nói. “Tôi hãnh diện là thành viên nghiệp đoàn. Chúng ta đã đạt được tiền lương làm thêm giờ, và cùng nhau chúng ta sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi trong năm nay.”

Nhân phẩm không thể chờ đợi Trong năm nay, chúng ta sẽ tiến thẳng đến Thủ phủ để vận động các nhà lập pháp và đặt áp lực lên họ nhằm yêu cầu họ làm những điều đúng đắn cho những người có nhu cầu nhiều nhất—cao niên, trẻ em, và người khuyết tật. “Chúng ta phải kể cho các nhà lập pháp câu chuyện

m dứt việc áp lực lên các nhà lập pháp để chấ Chúng ta cùng tranh đấu và đặt vĩnh viễn! h thàn sẽ làm cho việc phục hồi này cắt giảm 7%. Năm nay chúng ta

“Chúng ta cùng liên kết thành một lực lượng hùng mạnh để tranh đấu và hoàn thành những điều cần thiết cho công nhân chăm sóc tại gia.” rial cũng như các công nhân trong Công nhân Chăm sóc Tại gia của quận Impe đã sát nhập với nghiệp đoàn UDW trong mười quận hạt khác trên toàn California năm 2015.

Lá phiếu của chúng ta là tiếng nói và quyền lực, vì thế chúng ta phải xem xét cẩn thận các ứng cử viên cả hai cuộc bầu cử của địa phương và của tiểu bang. Các khuyến cáo sẽ được gửi tới từng ban điều hành địa phương và ban giám đốc của nghiệp đoàn UDW để các hội viên có tiếng nói trực tiếp trong đó ứng cử viên nào sẽ là đại diện tốt nhất cho nhu cầu các công nhân chăm sóc tại gia, người bệnh, và cho cộng đồng chúng ta.

— Diana Sanchez, hội viên nghiệp đoàn UDW tại quận Imperial đã nói

n đầu từ ngày 01 tháng Hai, công nhâ Chúng ta đã làm được điều đó! Bắt g lịch sử! g làm thêm giờ lần đầu tiên tron Chăm sóc Tại gia sẽ nhận tiền lươn


vì một hệ thống tiền lương Chăm sóc Tại gia tốt hơn

L

à công nhân chăm sóc, chúng ta làm việc cật lực cho người bệnh, và tin tưởng rằng tiền lương sẽ giúp chúng ta cung cấp nguồn tài chính cho gia đình. Khi chi phiếu tiền lương Chăm sóc Tại gia đến trễ hoặc bảng chấm giờ bị trì hoãn, chúng ta gặp khó khăn để thanh toán các chi phí kịp thời. Vào tháng Tám năm 2015, nghiệp đoàn UDW và các nghiệp đoàn chăm sóc khác đã bắt đầu kêu gọi các công nhân Chăm sóc Tại gia hoàn tất bảng khảo sát để chia sẻ nỗi lo âu lớn nhất của chúng ta với hệ thống bảng chấm giờ và tiền lương ngàng Chăm sóc Tại gia. Trong vòng ba tháng, hàng ngàn công nhâm trên toàn tiểu bang đã đáp ứng, và kết quả thật đã rõ ràng:

HƠN 50% người tham gia khảo sát không hài lòng với quy trình bảng chấm giờ.

75% trì hoãn chi phiếu lương

Khoảng bị ít nhất một lần trong ba tháng trước.

3x

30% người tham gia khảo sát nhận chi phiếu lương chậm ba lần trở lên trong ba tháng trước.

Gần trễ từ

Và hầu hết các công nhân được khảo sát tin tưởng và thích

hệ thống nhận tiền lương và nộp bảng chấm giờ qua mạng. Nghiệp đoàn UDW đang lắng nghe quý vị!

Là nghiệp đoàn, chúng ta sẽ thực hiện những bước nhằm đảm bảo hệ thống trả lương Chăm sóc Tại gia phù hợp cho công nhân chăm sóc tại gia. Chúng ta đã trình kết quả khảo sát tới một nhóm nhà làm luật đặc biệt, và trao đổi với các viên chức tiểu bang và các bên có liên quan về cách hợp lý hóa quy trình bảng chấm giờ và tiền lương, để thích ứng với tất cả các công nhân chăm sóc. Để nhận các tin tức cập nhật về các nỗ lực của chúng ta nhằm cải thiện hệ thống tiền lương Chăm sóc Tại gia, hãy vào trang mạng www.udwa.org. 2

Hãy làm quen với các luật mới về tiền lương làm thêm giờ! CUỐI CÙNG: Tiền lương làm thêm

giờ cho công nhân Chăm sóc Tại gia bắt đầu từ ngày 01 tháng Hai, 2016. Các công nhân hội đủ điều kiện cũng sẽ nhận tiền lương về thời gian chờ cùng người bệnh tại văn phòng bác sĩ và thời gian đi lại giữa các người bệnh Chăm sóc Tại gia trong cùng ngày. Hiểu các quy định mới về làm thêm giờ và các giới hạn là điều rất quan trọng để có thể tránh những hình phạt nặng nề như bị loại ra khỏi chương trình Chăm sóc Tại gia. Trong tháng Mười Hai, quý vị đã nhận thông báo từ tiểu bang về những thay đổi trong quy trình bảng chấm giờ. Nếu quý vị có câu hỏi gì về bảng chấm giờ hoặc cần huấn luyện, xin liên lạc với Trung tâm Lợi ích Hội viên Nghiệp đoàn UDW tại số 1-800-621-5016 hoặc vào mạng trang www.udwa.org/ timesheets.

Đây là năm CỦA CHÚNG TA!

Trong năm 2016, công nhân chăm sóc tại gia của nghiệp đoàn UDW sẽ cùng tranh đấu để chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm 7% số giờ chăm sóc người bệnh của chúng ta. Nhưng điều đó không phải chỉ đơn giản như thế—chúng ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bầu chọn các nhà lập pháp là những người sẽ đại diện cho ngành chăm sóc tại gia, tiếp tục tranh đấu cho tiền lương và những lợi ích tốt hơn trên toàn tiểu bang, và làm việc để đạt được sự tôn trọng và nhân phẩm cho các công nhân chuyên nghiệp chăm sóc tại gia, người bệnh và người thân chúng ta. Hãy gọi cho văn phòng nghiệp đoàn địa phương ngay hôm nay để tìm hiểu cách tham gia.

Nhìn lại quá khứ và hướng về tương lai Năm 2015 đã bắt đầu với những khó khăn. Vào tháng Giêng, Thống đốc Brown đã đi ngược lại lời hứa sẽ trả cho công nhân Chăm sóc Tại gia tiền lương làm thêm giờ, thời gian đi lại để chăm sóc các người bịnh và thời gian chờ cùng người bệnh tại các cơ sở y tế. Nhưng điều này đã không làm chúng ta nản chí—thực tế, chúng ta không bao giờ ngừng tranh đấu và nỗ lực của chúng ta đã được bù đắp. Bắt đầu từ ngày 01 tháng Hai, công nhân Chăm sóc Tại gia sẽ nhận tiền lương làm thêm giờ lần đầu tiên trong lịch sử! Trong năm 2016, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn! Ngay từ lúc bắt đầu năm ngoái, chúng ta là một nghiệp đoàn với khoảng 67,000 công nhân Chăm sóc Tại gia. Và bắt đầu Năm Mới với sự tham gia của các anh chị em nghiệp đoàn CUHW, chúng ta có 90,000 công nhân chăm sóc tại gia. “Chúng ta cùng liên kết thành một lực lượng hùng

mạnh để tranh đấu và hoàn thành những điều cần thiết cho công nhân chăm sóc tại gia,” Diana Sanchez, hội viên nghiệp đoàn UDW tại quận Imperial đã nói. Năm ngoái, khi các nhà lãnh đạo được bầu chọn đã chấm dứt việc cắt giảm 7% số giờ chăm sóc tại gia cho người bệnh trong một năm, chúng ta đã kiên quyết tranh đấu để chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm này. “Tôi đã vận động các nhà lập pháp tại Sacramento, và tôi nghĩ rằng đạt được 7% số giờ phục hồi là thành công lớn nhất của chúng ta,” hội viên Jessie Mendoza của quận Stanislaus đã nói. “Nhưng vẫn còn thêm nhiều thứ cần phải làm. Trong năm 2016, tôi muốn chắc chắn là mẹ tôi, người bị mất trí nhớ, có thể hưởng chương trình chăm sóc tại gia tốt hơn.”

Năm ngoái, công nhân chăm sóc và ngườ i bệnh tích cực vận động các nhà lập pháp của tiểu bang để đạt được tiền lươn g làm thêm giờ và chấm dứt việc cắt giảm 7%. Chúng ta đã trực tiếp gặp họ và kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng ta.

của chúng ta và của người bệnh,” Cassandra Sambrano, một hội viên từ quận Riverside đã phát biểu. “Chúng ta sẽ không lùi bước cho đến khi họ hiểu được rằng 7% cắt giảm phải được phục hồi bằng mọi giá.”

Tiếng nói của quý vị quan trọng Một cách để công nhân chăm sóc tại gia có thể tạo ảnh hưởng thay đổi là bằng cách đảm bảo các nhà lãnh đạo được bầu chọn sẽ tranh đấu cho chúng ta và cho người bệnh. Trong năm 2016, chúng ta sẽ thực hiện điều đó.

Cùng tíến về phía trước Trong năm 2016, công nhân chăm sóc của nghiệp đoàn UDW sẽ tiếp tục làm việc cật lực trên toàn quốc để Tranh đấu cho mức lương 15 Mỹ kim, cùng tổ chức các công nhân chăm sóc trẻ tại gia, đạt được mức lương và lợi ích tốt hơn thông qua thương lượng ở cấp quận hạt và cấp tiểu bang, và những dự án khác. Chúng ta có nhiều việc đang trông chờ và phải đạt được trong năm 2016. “Việc này là dành cho con trai tôi,” hội viên Violeta Cendana của quận San Diego đã nói. “Tôi hãnh diện là thành viên nghiệp đoàn. Chúng ta đã đạt được tiền lương làm thêm giờ, và cùng nhau chúng ta sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi trong năm nay.”

Nhân phẩm không thể chờ đợi Trong năm nay, chúng ta sẽ tiến thẳng đến Thủ phủ để vận động các nhà lập pháp và đặt áp lực lên họ nhằm yêu cầu họ làm những điều đúng đắn cho những người có nhu cầu nhiều nhất—cao niên, trẻ em, và người khuyết tật. “Chúng ta phải kể cho các nhà lập pháp câu chuyện

m dứt việc áp lực lên các nhà lập pháp để chấ Chúng ta cùng tranh đấu và đặt vĩnh viễn! h thàn sẽ làm cho việc phục hồi này cắt giảm 7%. Năm nay chúng ta

“Chúng ta cùng liên kết thành một lực lượng hùng mạnh để tranh đấu và hoàn thành những điều cần thiết cho công nhân chăm sóc tại gia.” rial cũng như các công nhân trong Công nhân Chăm sóc Tại gia của quận Impe đã sát nhập với nghiệp đoàn UDW trong mười quận hạt khác trên toàn California năm 2015.

Lá phiếu của chúng ta là tiếng nói và quyền lực, vì thế chúng ta phải xem xét cẩn thận các ứng cử viên cả hai cuộc bầu cử của địa phương và của tiểu bang. Các khuyến cáo sẽ được gửi tới từng ban điều hành địa phương và ban giám đốc của nghiệp đoàn UDW để các hội viên có tiếng nói trực tiếp trong đó ứng cử viên nào sẽ là đại diện tốt nhất cho nhu cầu các công nhân chăm sóc tại gia, người bệnh, và cho cộng đồng chúng ta.

— Diana Sanchez, hội viên nghiệp đoàn UDW tại quận Imperial đã nói

n đầu từ ngày 01 tháng Hai, công nhâ Chúng ta đã làm được điều đó! Bắt g lịch sử! g làm thêm giờ lần đầu tiên tron Chăm sóc Tại gia sẽ nhận tiền lươn


2015

4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016

facebook.com/UDW https://twitter.com/udwa

Cập nhật thông tin mới nhất tại trang www.udwa.org! Nghiệp đoàn Công nhân chăm sóc UDW đã nhanh chóng nhập cuộc ngay khi thống đốc loan báo vào Tháng Một sẽ không thanh toán tiền lương ngoài giờ cho chúng ta. Chúng ta đã cùng tranh đấu và thúc giục ông giữ lời hứa!

Tại phiên Tòa xét xử Công lý cho ngành Chăm sóc Tại gia, chúng ta đã kiện tiểu bang về việc đối xử bất công với công nhân chăm sóc và người bệnh trước hàng ngàn ủng hộ viên trên bậc thềm của Thủ phủ Tiểu bang.

Nhân Phẩm Không Thể Chờ Đợi Chấm dứt vĩnh viễn việc cắt giảm 7% giờ chăm sóc cho người bệnh Vào tháng Ba năm 2015, nhiều đại biểu của nghiệp đoàn UDW đã tụ họp trong Hội nghị Hiến chương lần thứ 15 tại Sacramento, CA. Nơi đây, chúng ta đã gặp gỡ các công nhân chăm sóc trên toàn cầu, chào mừng các anh chị em của Liên đoàn Công nhân Chăm sóc Tại gia toàn tiểu bang California (gọi tắt là CUHW) gia nhập cùng nghiệp đoàn chúng ta để cùng nhau viết lên một trang sử mới cho nghiệp đoàn UDW.

Vào tháng Bảy năm 2015, tổ chức chống công nhân chăm sóc tên gọi là ALEC đã tổ chức cuộc họp thường niên tại San Diego, tại đây các công ty tỷ phú đã thiết đãi các chính trị gia và khuyến khích họ thông qua luật nhằm giữ công nhân chăm sóc ở mức lương thấp và đe dọa các chương trình như Chăm sóc Tại gia. Chúng ta đã liên kết gần 3,000 công nhân và các thành viên cộng đồng để công bố rằng California “không phải là Lãnh địa của ALEC.”

3

Vào tháng Sáu năm 2015, công nhân chăm sóc tại gia đã thành công trong việc chấm dứt 7% cắt giảm giờ chăm sóc cho người bệnh. Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn tất việc tranh đấu—việc cắt giảm sẽ xảy ra một lần nữa vào năm nay nếu chúng ta không tìm ra phương cách để chấm dứt điều này vĩnh viễn. Hãy liên lạc với văn phòng nghiệp đoàn địa phương của quý vị để tham gia ngay từ hôm nay!

Các hội viên nghiệp đoàn UDW đã tụ họp và diễu hành cùng các công nhân chăm sóc trẻ em tại Thủ phủ Tiểu bang nhằm thúc giục các nhà lập pháp thông qua SB 548, Đạo Luật về Tăng cường Chất lượng Nuôi dạy Trẻ em và Dịch vụ cho người Khuyết tật. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho các công nhân chăm sóc trẻ tại gia trong năm 2016.

Trong năm 2015, công nhân chăm sóc tại gia đã tham gia cùng các công nhân ngành thực phẩm ăn nhanh, các giáo sư trợ giảng, các công nhân làm vệ sinh, và các công nhân nhận lương thấp khác trên toàn quốc để Tranh đấu cho mức lương 15 Mỹ kim một giờ.

Trong năm 2015, chúng ta đã cùng làm việc để thúc giục các nhà lãnh đạo được bầu chọn chấm dứt việc cắt giảm 7%, và chúng ta đã thành công khi việc cắt giảm được chấm dứt trong vòng một năm trong tài khoảng tiểu bang năm 2015-16. Trong khi tán thưởng việc phục hồi một năm, chúng ta vẫn cần phải nỗ lực gấp đôi để cuối cùng phục hồi vĩnh viễn giờ Chăm sóc Tại gia cho người bệnh là trong năm 2016. Tháng trước, khi Thống đốc Brown đưa ra dự thảo ngân sách năm 2016-17 của ông, tôi thấy nhẹ nhõm vì thấy có gồm việc phục hồi 7% giờ cắt giảm. Phương pháp phục hồi vẫn cần được thảo luận, nhưng cách phục hồi không quan trọng với công nhân chăm sóc và người bệnh chúng ta miễn rằng việc cắt giảm chấm dứt vĩnh viễn bằng mọi giá. Chúng ta đáng được hưởng những điều kiện tốt hơn. Khôi phục vĩnh viễn tiền cắt

giảm 7% là vấn đề về nhân phẩm và sự tôn trọng. Không ai phải lựa chọn giữa việc tắm và việc nấu ăn cho người bệnh vì thời gian làm việc bị cắt, sẽ không đủ giờ cho họ thực hiện cả hai công việc. Đây là điều thực tế phũ phàng cho nhiều công nhân chăm sóc tại gia và những người chúng ta chăm sóc trong suốt thời kỳ cắt giảm 7%. Chúng ta không thể trở lại tình trạng đó. Với tôi đó là điều đơn giản: 7% cắt giảm phải được chấm dứt vĩnh viễn. Năm nay, chúng ta không chấp nhận việc xin lỗi. Chúng ta sẽ gấp rút yêu cầu đưa lại nhân phẩm cho người già yếu và người khuyết tật. Cùng nhau, chúng ta sẽ tranh đấu để chỉ cho các nhà lập pháp rằng cuộc sống của người bệnh Chăm sóc Tại gia là quan trọng, và nhân

phẩm cho người già và người khuyết tật không thể chờ đợi được. Trong tinh thần đoàn kết,

Editha Adams, Chủ tịch nghiệp đoàn UDW

2016

Năm của Công nhân Chăm sóc Tại gia Vì Chúng ta Không bao giờ Bỏ cuộc!

2

LUẬT MỚI VỀ LÀM VIỆC THÊM GIỜ Điều quý vị cần phải biết

3

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI Thông tin mới cho công nhân chăm sóc trong năm 2016

6

NHÂN PHẨM KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI Chấm dứt việc cắt giảm giờ Chăm sóc Tại gia vĩnh viễn

Cassandra Sambrano của quận Riverside (Bên trái), Diana Sanchez của quận Imperial (Ở giữa), và Violeta Cendana của quận San Diego (Bên phải).