Fall 2017 Caregiver - VIE

Page 1

Tin tức từ Nghiệp đoàn của chúng ta 4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016 udwa.org facebook.com/UDW twitter.com/UDWA

Mùa Thu 2017

MỪNG THÁNG GHI ƠN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC!

Để biết thêm về các hoạt động trong khu vực của quí vị, hãy gọi cho văn phòng địa phương hoặc vào www.udwa.org

Tin mới: Mối đe doạ cho tài trợ của IHSS vẫn tiếp tục Nhân viên chăm sóc UDW vẫn đang chống lại các khoản cắt giảm Medicaid và dịch vụ IHSS Năm nay, chúng ta đã phải đối diện với nhiều mối đe dọa cho bảo hiểm sức khoẻ của chúng ta ở cấp liên bang. Tất cả các mối đe dọa này bao gồm cắt giảm trầm trọng Medicaid, là quĩ tài trợ hơn một nửa chương trình IHSS mà người bệnh lệ thuộc vào. Đó là lý đó tại sao UDW đã tranh đấu chống lại mọi nỗ lực nhằm hủy bỏ bảo hiểm sức khoẻ và cắt giảm Medicaid. Các hội viên đã kết hợp với nhân viên lao động trên toàn quốc để thực hiện hàng nghìn cuộc gọi, viết thư, biểu tình và tham dự các cuộc họp hội đồng thành phố để yêu cầu các đại biểu bảo vệ ngành chăm sóc của chúng ta.

Giờ IHSS Người bệnh của quí vị có đủ giờ không?

Nhưng các mối đe dọa vẫn tiếp tục và sẽ còn tiếp tục. Mới đây nhất là một đề nghị trong ngân sách liên bang, chuyển hàng tỷ đô la từ bảo hiểm sức khoẻ và các dịch vụ xã hội thiết yếu để tài trợ việc giảm thuế cho giới thượng lưu. Khi IHSS phải đối diện với sự cắt giảm tài trợ ở cấp liên bang, chúng ta cũng sẽ tìm các giải pháp dựa trên tiểu bang để bảo đảm tài trợ dài hạn cho IHSS. UDW cam kết bảo vệ, cải tiến và mở rộng dịch vụ IHSS, và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng tranh đấu để đảm bảo rằng chương trình này tồn tại cho chúng ta và người bệnh trong những năm tới. Xin theo dõi tin tức mới nhất trên trang Facebook của chúng tôi www.facebook.com/UDW

CŨNG TRONG BẢN TIN NÀY:

GHI GIỜ IHSS ĐÃ CÓ TRÊN MẠNG

TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC MỐI ĐE DỌA CHO MEDICAID VÀ IHSS


Người bệnh của quí vị có cần

THÊM GIỜ IHSS KHÔNG? S

ờ IHSS hàng tháng của người bệnh được dựa trên sự thẩm định của nhân viên xã hội về các hình thức chăm sóc và thời gian mà người bệnh cần được chăm sóc.

tại gia. Những người bệnh hội đủ điều kiện được giám sát bảo vệ luôn được số giờ tối đa— ít nhất là 195 giờ cho những người bệnh nhẹ hoặc 283 giờ cho những người bệnh nặng.

Nhưng sự thẩm định này có thể không phản ảnh tất cả công việc quí vị làm cho người bệnh, hoặc số giờ chăm sóc mà họ thực sự cần.

Người bệnh của quí vị có thể hội đủ điều kiện được giám sát bảo vệ nếu:

Để tìm hiểu xem người bệnh của quí vị có hội đủ điều kiện được thêm giờ hơn không, trước tiên quí vị cần phải ghi lại tất cả các giờ làm việc. Để ý mọi việc mình làm từng phút một, từ buộc giầy đến thay khăn trải giường. Sau đó, điền vào bảng ghi giờ do cơ quan Quyền Lợi Người Khuyết Tật California — Disability Rights California cung cấp, tờ này sẽ giúp quí vị tính xem nếu người bệnh nhận được tất cả những giờ chăm sóc cần thiết.

Để có mẫu đơn theo dõi giờ, xin hãy vào: www.bit.ly/ HoursCalculator Giám sát bảo vệ Giám sát bảo vệ được thẩm định khi người bệnh có thể gây nguy hại cho chính bản thân

của họ • Dịch vụ này đòi hỏi một sự huấn luyện và tính toán để thực hiện Nộp đơn khiếu nại thêm giờ

Nếu quí vị tin rằng người bệnh cần nhiều giờ chăm sóc hơn, hoặc nếu quí vị nghĩ rằng họ có • Họ có triệu chứng suy nhược tâm thần thể hội đủ điều kiện được giám sát bảo vệ hoặc nghiêm trọng, xét đoán kém, nhầm lẫn các dịch vụ y tế IHSS, quí vị có thể yêu cầu bất hoặc không nhớ cứ lúc nào. Nếu quí vị nhận được Thông báo • Họ hay đi lang thang hoặc có thể bị nguy Hành Động (Notice of Action) về giờ bị cắt giảm hại bản thân nếu rời nhà một mình hoặc bị chấm dứt, quí vị phải yêu cầu ngay một • Họ cần phải được giám sát 24 giờ một ngày buổi điều trần trong vòng 10 ngày làm việc để không thì các hành vi nguy hiểm sẽ xảy ra giữ quyền lợi của quí vị trong quá trình kháng cáo. Nếu bỏ lỡ thời hạn, quí vị vẫn có 90 ngày Dịch vụ y tế IHSS để nộp đơn khiếu nại nhưng sẽ mất đi quyền Các dịch vụ y tế do bác sĩ kê toa và đòi hỏi được lợi của mình trong suốt quá trình. Đây là cách huấn luyện để thực hiện, như tiêm chích, chăm quí vị có thể khiếu nại thêm giờ: sóc túi thải của ruột, các ống thông, và cho ăn bằng ống. Quí vị nhớ phải được đủ giờ để hoàn 1 Yêu cầu kháng cáo. Điền vào mặt sau của mẫu Thông báo Hành Động (Notice of thành các nhiệm vụ này, từ lúc chuẩn bị đến Action) hoặc gửi thư cho: lúc dọn dẹp. Quận không thể cắt giảm giờ do IHSS Fair Hearing bác sĩ yêu cầu. State Hearings Division Người bệnh có thể hội đủ điều kiện để được Department of Social Services dịch vụ y tế IHSS nếu: 744 P Street, Mail Stop 9-17-37 • Họ không thể tự làm được Sacramento, CA 95814 • Dịch vụ này rất cần thiết để duy trì sức khoẻ Hãy nhất quyết rằng quí vị muốn có một

buổi điều trần công bằng vì quí vị tin rằng người bệnh chưa được cấp đủ giờ và nhớ cho tên và số kiểm tra của người bệnh. Quý vị cũng có thể gọi 1-800-743-8525 để yêu cầu một buổi điều trần. 2 Nhớ ghi chép mọi chi tiết. Quí vị sẽ cần giấy chứng nhận của bác sỹ xác định nhu cầu của người bệnh và các hình thức chăm sóc. Nếu người bệnh cần giám sát bảo vệ hoặc dịch vụ y tế, hãy nhớ ghi trong hồ sơ. 3 Chuẩn bị cho ngày điều trần. Nếu sự khiếu nại đòi hỏi một buổi điều trần, hãy chuẩn bị mọi chi tiết trước thời hạn và đảm bảo tất cả các tài liệu trong hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự. Hãy xin một bản sao của tờ thẩm định ban đầu (the original assessment) và tờ tuyên cáo của quận (the county’s position statement). 4 Tham dự buổi điều trần. Tại buổi điều trần, đầu tiên quận sẽ tuyên bố lý do tại sao giờ bị cắt giảm hoặc tại sao người bệnh không được thêm giờ. Họ sẽ đưa ra nhiều bằng chứng. Điều quan trọng nhất đối với quí vị và người bệnh là giải thích cặn kẽ về lý đó tại sao người bệnh cần nhiều giờ hơn. Hãy chuẩn bị để cung cấp những tài liệu soạn sẵn. 5 Nhận quyết định. Bất cứ sự thay đổi nào về số giờ trong buổi điều trần sẽ có hiệu lực ngay khi quận nhận được quyết định từ buổi điều trần. Nhân viên chăm sóc UDW có thể giúp đỡ! Quí vị có cần giúp đỡ để hoàn tất thủ tục này không? Đừng sợ bị đơn độc vì các nhân viên chăm sóc đồng nghiệp sẽ sẵn sàng giúp đỡ quí vị! Hãy gọi cho văn phòng UDW địa phương để được trợ giúp cá nhân hoặc tìm xem khi nào có một buổi hội thảo về kháng cáo ở gần nơi quí vị cư ngụ. Các cuộc hội thảo về kháng cáo của chúng tôi có thể giúp quí vị chuẩn bị cho việc thẩm định người bệnh hàng năm, giúp thẩm định lại Điểm Khả Năng Hoạt Động (Functional Index Score), hay chuẩn bị cho các cuộc thăm nhà không báo trước, hiểu về tờ thông báo Notice of Action, và nhiều chi tiết khác nữa. Chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ dịch vụ chăm sóc của người bệnh!

Ghi Giờ Bằng Điện Tử Ra Mắt Trên Toàn Tiểu Bang Kính thưa qúi hội viên UDW, Sự chọn lựa ghi giờ bằng điện tử mà hội viên UDW đã tranh đấu bây giờ thành hiện thực và có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của nhân viên chăm sóc trên toàn tiểu bang. Mặc dù chương trình vẫn còn mới và một số nhân viên chăm sóc IHSS cảm thấy thoải mái hơn ghi giờ bằng giấy, nhiều hội viên báo cáo rằng cách ghi danh trên mạng rất dễ dàng, cách nộp bảng ghi giờ thông suốt và hay nhất là nhận được chi phiếu nhanh chóng hơn. Hội viên của UDW đã thúc đẩy cho sự lựa chọn điện tử này vì hệ thống ghi bằng giấy đã bị nhiều vấn đề dẫn đến sự chậm trễ tiền lương. Và nhiều người trong chúng ta muốn có sự lựa chọn nộp tờ ghi giờ mà không phải trả tiền tem hoặc vào bưu điện. Việc ghi giờ điện tử này cho phép chúng ta kiểm soát tờ ghi giờ và tình trạng

chi phiếu lương trên mạng, kiểm tra lịch sử ghi giờ trong ba tháng vừa qua và xin tờ ghi giờ bổ xung. Hay hơn nữa là hệ thống sẽ không cho phép gửi đi tờ ghi giờ sai lỗi, có nghĩa là ít vi phạm hơn! Ghi giờ điện tử lần đầu tiên có mặt tại Quận Riverside vào tháng Sáu và sẽ được ra mắt trên toàn tiểu bang vào mùa hè và mùa thu. Cho dù quí vị có chọn sử dụng ghi giờ bằng điện tử hay không, đạt được sự lựa chọn này là một thành công lớn của hội viên UDW. Sự thúc đẩy khai giờ bằng điện tử đã giúp nhân viên IHSS trên toàn tiểu bang—và hiện đại hóa chương trình. Trong tinh thần đoàn kết,

Editha Adams, Chú Tich UDW

Để biết thêm chi tiết về ghi giờ điện tử, xin vào www.udwa.org/onlinetimesheets

“Chúng tôi đã đạt thêm được 195 giờ cho con trai tôi — và $21,000 mỹ kim” Con trai tôi, Alexis, ra đời với Hội Chứng Down trầm trọng, và tôi là người chăm sóc cho cháu trong suốt 12 năm qua. Khi chúng tôi ghi danh với IHSS lần đầu tiên, Alexis chỉ được 26 giờ mỗi tháng, mặc dù cháu cần phải đuợc chăm sóc cả ngày. Vì vậy, tôi đã liên lạc với hội đồng kháng cáo của nghiệp đoàn và nhân viên chăm sóc ở đó đã giúp tôi đạt được thêm giờ cho con trai tôi. Nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi có được những giấy tờ hợp lệ của bác sĩ, và sau khi giúp tôi về một số vấn đề với nhân viên xã hội, chúng tôi đã nộp đơn xin kháng cáo. Chúng tôi không những đạt được tổng cộng 221 giờ cho con trai tôi, mà còn nhận được một chi phiếu $21.000 mỹ kim—số tiền nầy bù trả cho tôi trong thời gian Alexis chỉ nhận được 26 giờ mỗi tháng. Bây giờ, gia đình chúng tôi không còn phải lo lắng trang trải các chi phí nữa. Chúng tôi từng nhận phiếu trợ giúp thực phẩm, và bây giờ được đầy đủ để sinh sống— và Alexis tiếp tục nhận được sự chăm sóc chu đáo mà cháu cần từ người hiểu cháu nhất. Chúng tôi cám ơn nghiệp đoàn và nhân viên chăm sóc đă giúp chúng tôi đạt được thêm giờ chăm sóc cho Alexis.

Nhân viên chăm sóc của Quận Orange Amadelia Cuevas cùng với con trai Alexis.


Người bệnh của quí vị có cần

THÊM GIỜ IHSS KHÔNG? S

ờ IHSS hàng tháng của người bệnh được dựa trên sự thẩm định của nhân viên xã hội về các hình thức chăm sóc và thời gian mà người bệnh cần được chăm sóc.

tại gia. Những người bệnh hội đủ điều kiện được giám sát bảo vệ luôn được số giờ tối đa— ít nhất là 195 giờ cho những người bệnh nhẹ hoặc 283 giờ cho những người bệnh nặng.

Nhưng sự thẩm định này có thể không phản ảnh tất cả công việc quí vị làm cho người bệnh, hoặc số giờ chăm sóc mà họ thực sự cần.

Người bệnh của quí vị có thể hội đủ điều kiện được giám sát bảo vệ nếu:

Để tìm hiểu xem người bệnh của quí vị có hội đủ điều kiện được thêm giờ hơn không, trước tiên quí vị cần phải ghi lại tất cả các giờ làm việc. Để ý mọi việc mình làm từng phút một, từ buộc giầy đến thay khăn trải giường. Sau đó, điền vào bảng ghi giờ do cơ quan Quyền Lợi Người Khuyết Tật California — Disability Rights California cung cấp, tờ này sẽ giúp quí vị tính xem nếu người bệnh nhận được tất cả những giờ chăm sóc cần thiết.

Để có mẫu đơn theo dõi giờ, xin hãy vào: www.bit.ly/ HoursCalculator Giám sát bảo vệ Giám sát bảo vệ được thẩm định khi người bệnh có thể gây nguy hại cho chính bản thân

của họ • Dịch vụ này đòi hỏi một sự huấn luyện và tính toán để thực hiện Nộp đơn khiếu nại thêm giờ

Nếu quí vị tin rằng người bệnh cần nhiều giờ chăm sóc hơn, hoặc nếu quí vị nghĩ rằng họ có • Họ có triệu chứng suy nhược tâm thần thể hội đủ điều kiện được giám sát bảo vệ hoặc nghiêm trọng, xét đoán kém, nhầm lẫn các dịch vụ y tế IHSS, quí vị có thể yêu cầu bất hoặc không nhớ cứ lúc nào. Nếu quí vị nhận được Thông báo • Họ hay đi lang thang hoặc có thể bị nguy Hành Động (Notice of Action) về giờ bị cắt giảm hại bản thân nếu rời nhà một mình hoặc bị chấm dứt, quí vị phải yêu cầu ngay một • Họ cần phải được giám sát 24 giờ một ngày buổi điều trần trong vòng 10 ngày làm việc để không thì các hành vi nguy hiểm sẽ xảy ra giữ quyền lợi của quí vị trong quá trình kháng cáo. Nếu bỏ lỡ thời hạn, quí vị vẫn có 90 ngày Dịch vụ y tế IHSS để nộp đơn khiếu nại nhưng sẽ mất đi quyền Các dịch vụ y tế do bác sĩ kê toa và đòi hỏi được lợi của mình trong suốt quá trình. Đây là cách huấn luyện để thực hiện, như tiêm chích, chăm quí vị có thể khiếu nại thêm giờ: sóc túi thải của ruột, các ống thông, và cho ăn bằng ống. Quí vị nhớ phải được đủ giờ để hoàn 1 Yêu cầu kháng cáo. Điền vào mặt sau của mẫu Thông báo Hành Động (Notice of thành các nhiệm vụ này, từ lúc chuẩn bị đến Action) hoặc gửi thư cho: lúc dọn dẹp. Quận không thể cắt giảm giờ do IHSS Fair Hearing bác sĩ yêu cầu. State Hearings Division Người bệnh có thể hội đủ điều kiện để được Department of Social Services dịch vụ y tế IHSS nếu: 744 P Street, Mail Stop 9-17-37 • Họ không thể tự làm được Sacramento, CA 95814 • Dịch vụ này rất cần thiết để duy trì sức khoẻ Hãy nhất quyết rằng quí vị muốn có một

buổi điều trần công bằng vì quí vị tin rằng người bệnh chưa được cấp đủ giờ và nhớ cho tên và số kiểm tra của người bệnh. Quý vị cũng có thể gọi 1-800-743-8525 để yêu cầu một buổi điều trần. 2 Nhớ ghi chép mọi chi tiết. Quí vị sẽ cần giấy chứng nhận của bác sỹ xác định nhu cầu của người bệnh và các hình thức chăm sóc. Nếu người bệnh cần giám sát bảo vệ hoặc dịch vụ y tế, hãy nhớ ghi trong hồ sơ. 3 Chuẩn bị cho ngày điều trần. Nếu sự khiếu nại đòi hỏi một buổi điều trần, hãy chuẩn bị mọi chi tiết trước thời hạn và đảm bảo tất cả các tài liệu trong hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự. Hãy xin một bản sao của tờ thẩm định ban đầu (the original assessment) và tờ tuyên cáo của quận (the county’s position statement). 4 Tham dự buổi điều trần. Tại buổi điều trần, đầu tiên quận sẽ tuyên bố lý do tại sao giờ bị cắt giảm hoặc tại sao người bệnh không được thêm giờ. Họ sẽ đưa ra nhiều bằng chứng. Điều quan trọng nhất đối với quí vị và người bệnh là giải thích cặn kẽ về lý đó tại sao người bệnh cần nhiều giờ hơn. Hãy chuẩn bị để cung cấp những tài liệu soạn sẵn. 5 Nhận quyết định. Bất cứ sự thay đổi nào về số giờ trong buổi điều trần sẽ có hiệu lực ngay khi quận nhận được quyết định từ buổi điều trần. Nhân viên chăm sóc UDW có thể giúp đỡ! Quí vị có cần giúp đỡ để hoàn tất thủ tục này không? Đừng sợ bị đơn độc vì các nhân viên chăm sóc đồng nghiệp sẽ sẵn sàng giúp đỡ quí vị! Hãy gọi cho văn phòng UDW địa phương để được trợ giúp cá nhân hoặc tìm xem khi nào có một buổi hội thảo về kháng cáo ở gần nơi quí vị cư ngụ. Các cuộc hội thảo về kháng cáo của chúng tôi có thể giúp quí vị chuẩn bị cho việc thẩm định người bệnh hàng năm, giúp thẩm định lại Điểm Khả Năng Hoạt Động (Functional Index Score), hay chuẩn bị cho các cuộc thăm nhà không báo trước, hiểu về tờ thông báo Notice of Action, và nhiều chi tiết khác nữa. Chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ dịch vụ chăm sóc của người bệnh!

Ghi Giờ Bằng Điện Tử Ra Mắt Trên Toàn Tiểu Bang Kính thưa qúi hội viên UDW, Sự chọn lựa ghi giờ bằng điện tử mà hội viên UDW đã tranh đấu bây giờ thành hiện thực và có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của nhân viên chăm sóc trên toàn tiểu bang. Mặc dù chương trình vẫn còn mới và một số nhân viên chăm sóc IHSS cảm thấy thoải mái hơn ghi giờ bằng giấy, nhiều hội viên báo cáo rằng cách ghi danh trên mạng rất dễ dàng, cách nộp bảng ghi giờ thông suốt và hay nhất là nhận được chi phiếu nhanh chóng hơn. Hội viên của UDW đã thúc đẩy cho sự lựa chọn điện tử này vì hệ thống ghi bằng giấy đã bị nhiều vấn đề dẫn đến sự chậm trễ tiền lương. Và nhiều người trong chúng ta muốn có sự lựa chọn nộp tờ ghi giờ mà không phải trả tiền tem hoặc vào bưu điện. Việc ghi giờ điện tử này cho phép chúng ta kiểm soát tờ ghi giờ và tình trạng

chi phiếu lương trên mạng, kiểm tra lịch sử ghi giờ trong ba tháng vừa qua và xin tờ ghi giờ bổ xung. Hay hơn nữa là hệ thống sẽ không cho phép gửi đi tờ ghi giờ sai lỗi, có nghĩa là ít vi phạm hơn! Ghi giờ điện tử lần đầu tiên có mặt tại Quận Riverside vào tháng Sáu và sẽ được ra mắt trên toàn tiểu bang vào mùa hè và mùa thu. Cho dù quí vị có chọn sử dụng ghi giờ bằng điện tử hay không, đạt được sự lựa chọn này là một thành công lớn của hội viên UDW. Sự thúc đẩy khai giờ bằng điện tử đã giúp nhân viên IHSS trên toàn tiểu bang—và hiện đại hóa chương trình. Trong tinh thần đoàn kết,

Editha Adams, Chú Tich UDW

Để biết thêm chi tiết về ghi giờ điện tử, xin vào www.udwa.org/onlinetimesheets

“Chúng tôi đã đạt thêm được 195 giờ cho con trai tôi — và $21,000 mỹ kim” Con trai tôi, Alexis, ra đời với Hội Chứng Down trầm trọng, và tôi là người chăm sóc cho cháu trong suốt 12 năm qua. Khi chúng tôi ghi danh với IHSS lần đầu tiên, Alexis chỉ được 26 giờ mỗi tháng, mặc dù cháu cần phải đuợc chăm sóc cả ngày. Vì vậy, tôi đã liên lạc với hội đồng kháng cáo của nghiệp đoàn và nhân viên chăm sóc ở đó đã giúp tôi đạt được thêm giờ cho con trai tôi. Nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi có được những giấy tờ hợp lệ của bác sĩ, và sau khi giúp tôi về một số vấn đề với nhân viên xã hội, chúng tôi đã nộp đơn xin kháng cáo. Chúng tôi không những đạt được tổng cộng 221 giờ cho con trai tôi, mà còn nhận được một chi phiếu $21.000 mỹ kim—số tiền nầy bù trả cho tôi trong thời gian Alexis chỉ nhận được 26 giờ mỗi tháng. Bây giờ, gia đình chúng tôi không còn phải lo lắng trang trải các chi phí nữa. Chúng tôi từng nhận phiếu trợ giúp thực phẩm, và bây giờ được đầy đủ để sinh sống— và Alexis tiếp tục nhận được sự chăm sóc chu đáo mà cháu cần từ người hiểu cháu nhất. Chúng tôi cám ơn nghiệp đoàn và nhân viên chăm sóc đă giúp chúng tôi đạt được thêm giờ chăm sóc cho Alexis.

Nhân viên chăm sóc của Quận Orange Amadelia Cuevas cùng với con trai Alexis.


Tin tức từ Nghiệp đoàn của chúng ta 4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016 udwa.org facebook.com/UDW twitter.com/UDWA

Mùa Thu 2017

MỪNG THÁNG GHI ƠN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC!

Để biết thêm về các hoạt động trong khu vực của quí vị, hãy gọi cho văn phòng địa phương hoặc vào www.udwa.org

Tin mới: Mối đe doạ cho tài trợ của IHSS vẫn tiếp tục Nhân viên chăm sóc UDW vẫn đang chống lại các khoản cắt giảm Medicaid và dịch vụ IHSS Năm nay, chúng ta đã phải đối diện với nhiều mối đe dọa cho bảo hiểm sức khoẻ của chúng ta ở cấp liên bang. Tất cả các mối đe dọa này bao gồm cắt giảm trầm trọng Medicaid, là quĩ tài trợ hơn một nửa chương trình IHSS mà người bệnh lệ thuộc vào. Đó là lý đó tại sao UDW đã tranh đấu chống lại mọi nỗ lực nhằm hủy bỏ bảo hiểm sức khoẻ và cắt giảm Medicaid. Các hội viên đã kết hợp với nhân viên lao động trên toàn quốc để thực hiện hàng nghìn cuộc gọi, viết thư, biểu tình và tham dự các cuộc họp hội đồng thành phố để yêu cầu các đại biểu bảo vệ ngành chăm sóc của chúng ta.

Giờ IHSS Người bệnh của quí vị có đủ giờ không?

Nhưng các mối đe dọa vẫn tiếp tục và sẽ còn tiếp tục. Mới đây nhất là một đề nghị trong ngân sách liên bang, chuyển hàng tỷ đô la từ bảo hiểm sức khoẻ và các dịch vụ xã hội thiết yếu để tài trợ việc giảm thuế cho giới thượng lưu. Khi IHSS phải đối diện với sự cắt giảm tài trợ ở cấp liên bang, chúng ta cũng sẽ tìm các giải pháp dựa trên tiểu bang để bảo đảm tài trợ dài hạn cho IHSS. UDW cam kết bảo vệ, cải tiến và mở rộng dịch vụ IHSS, và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng tranh đấu để đảm bảo rằng chương trình này tồn tại cho chúng ta và người bệnh trong những năm tới. Xin theo dõi tin tức mới nhất trên trang Facebook của chúng tôi www.facebook.com/UDW

CŨNG TRONG BẢN TIN NÀY:

GHI GIỜ IHSS ĐÃ CÓ TRÊN MẠNG

TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC MỐI ĐE DỌA CHO MEDICAID VÀ IHSS