__MAIN_TEXT__

Page 1

Quý vị có cần giúp đỡ không? Hãy gọi Trung tâm Lợi ích Hội viên nghiệp đoàn UDW

4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016 facebook.com/UDW

Là hội viên nghiệp đoàn, quý vị có thể liên lạc Trung tâm Lợi ích Hội viên. Nhân viên có thể trả lời các câu hỏi của quý vị đồng thời hướng dẫn quý vị có thêm nhiều nguồn lợi khác. Khi người thụ hưởng nằm bệnh viện, nếu quý vị không biết phải làm gì hoặc có câu hỏi về lợi ích y khoa và nha khoa, hay muốn biết thêm về những vấn đề công nhân chăm sóc tại gia phải đối mặt – trung tâm Lợi ích Hội viên nghiệp đoàn UDW có thể trả lời quý vị những câu hỏi này và các tin tức khác nữa: ?• Tôi cần giúp để chuẩn bị cho một cuộc thẩm định, hoặc giúp cho người bệnh của tôi có thêm giờ chăm sóc. Nghiệp đoàn UDW có thể giúp được không? ?• Tôi biết số giờ của người được chăm sóc bị cắt là không công bằng. Tôi có thể làm gì để phục hồi số giờ này? ?• Tôi có thể nhận bảng chấm công hoặc chi phiếu tiền lương chăm sóc ở đâu? ?• Tôi có đủ điều kiện để nhận lợi ích y khoa và nha khoa không?

Hãy cập nhật tin tức mới nhất tại trang www.udwa.org!

?• Tôi muốn tìm thêm người để chăm sóc hoặc muốn có người mới để chăm sóc thì phải làm thế nào? ?• Nghiệp đoàn UDW có cung cấp các khóa huấn luyện cho công nhân chăm sóc không? ?• Có dịch vụ nào trong quận của tôi mà có thể giúp gia đình tôi khi gặp khó khăn về tài chính không? ?• Người mà tôi chăm sóc đang ở trong bệnh viện, như vậy có nghĩa là tôi sẽ không được trả lương. Tôi phải làm gì? Quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Lợi ích Hội viên bất cứ lúc nào từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu tại số 1-800-621-5016 hoặc vào trang www.udwa.org/contact. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị!

“Trong lúc tôi làm Chủ tịch nghiệp đoàn UDW, tôi đã từng gặp nhiều công nhân chăm sóc tại gia rất thú vị và đầy cảm hứng. Chúng tôi đã nói về người được chăm sóc, về cuộc sống, và những hy vọng về tương lai của chúng tôi. Tôi thường được hỏi về nghiệp đoàn, các thông tin trong và ngoài Chương trình Chăm sóc Tại gia IHSS và những thông tin khác. Tôi muốn chắc chắn quý vị biết về một nguồn lợi quan trọng sẵn có cho hội viên nghiệp đoàn UDW – đó là Trung tâm Lợi ích Hội viên.” — Editha Adams (Bên phải), Công Nhân Chăm Sóc Tại Gia IHSS và Chủ Tịch Nghiệp Đoàn UDW Để đọc toàn báo cáo của chủ tịch, vào trang www.udwa.org.

3

Thắng lợi!

Các nhà lập pháp chấm dứt việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia Sau hơn hai năm tranh đấu để phục hồi chương trình chăm sóc tại gia của California, công nhân nghiệp đoàn UDW và người thụ hưởng đã giành được thắng lợi. Vào tháng Sáu, các nhà lập pháp đã thông qua ngân sách nhằm chấm dứt việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015. Việc cắt giảm bất công gây tổn hại đến người thụ hưởng và gia đình chúng ta đã chấm dứt – từ lúc này. Bước kế tiếp: hãy cùng đoàn kết để bảo đảm việc cắt giảm là chấm dứt vĩnh viễn. Đọc thêm tin tức ở trang trong.

Các nhà lập pháp bỏ phiếu để khôi phục số giờ Chăm sóc Tại gia IHSS trong năm 2015 sau khi chúng ta tranh đấu cho chương trình chăm sóc tại gia.

2

HÃY GÓP BÀN TAY Nghiệp đoàn UDW đưa các công nhân chăm sóc đến với nhau để cùng giúp đỡ nhau

3

QUÝ VỊ CÓ CẦN SỰ GIÚP ĐỠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TẠI GIA KHÔNG? Hãy nhận câu trả lời và sự trợ giúp từ nghiệp đoàn UDW

4

THẮNG LỢI Làm thế nào để chúng ta chấm dứt được việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia


CÙNG BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TẠI GIA

Nghiệp đoàn UDW liên kết mọi người với nhau để giúp các công nhân chăm sóc và hội viên trong cộng đồng khi cần Tâm huyết của nghiệp đoàn UDW là giúp đỡ – hoặc tranh đấu cho quyền lợi của người được chăm sóc, thiện nguyện viên trong cộng đồng, hoặc giúp một tay cho công nhân chăm sóc tại gia đồng nghiệp khi cần. Nghiệp đoàn là nơi mà mọi người có thể đến với nhau để cho và nhận.

L

Để trở thành thiện nguyện viên hoặc tham gia, xin liên lạc với văn phòng chi nhánh nghiệp đoàn UDW tại địa phương quý vị hoặc gọi chúng tôi tại số 1-800-621-5016.

p ó g ãy

y a t àn

H

b

Nhận thêm giờ Chăm sóc Tại gia

Nuôi dưỡng các gia đình tại San Diego “Tôi tình nguyện phân phối thực phẩm cho các công nhân chăm sóc tại gia và các thành viên trong cộng đồng tại điểm phân phối thực phẩm của UDW trong quận San Diego. Tôi hiểu được cảm xúc của quý vị khi không thể nuôi sống gia đình hàng đêm. Đã có nhiều lần chi phiếu tiền lương của tôi không đủ để mua thực phẩm cho gia đình thì thực phẩm được phân phối đã giúp tôi. Điều quan trọng cho các công nhân chăm sóc là giúp đỡ lẫn nhau, vì chúng ta dành nhiều thời gian để giúp đỡ người khác.“ — Maria Espinoza quận San Diego

2

“Trong 10 năm làm công nhân chăm sóc, tôi hiểu nhiều về Chương Trình Chăm sóc Tại gia, đó là lý do tôi tham gia vào Hội đồng Kháng Cáo UDW trong quận của tôi. Chúng tôi là những công nhân chăm sóc đã giúp các công nhân chăm sóc khác đến với Chương Trình Chăm sóc Tại gia. Có một lần tôi giúp cho một thanh niên trẻ chăm sóc mẹ anh khiếu nại về việc thẩm định không đúng. Cùng làm việc với nhau, chúng tôi đã nhận lại được tất cả số giờ của người mẹ! Chúng ta đang tranh đấu cho người được chăm sóc, vì thế chúng ta cũng cần tranh đấu cho nhau nữa.” — Teresa Swick quận Kern

Tranh đấu cho người thụ hưởng Chăm sóc Tại gia IHSS “Khi con trai tôi được chẩn đoán với hội chứng tự kỷ, tôi đã bỏ việc để chăm sóc cho con toàn thời gian. Sau khi trải qua kinh nghiệm khó khăn để con trai tôi được

chấp nhận vào chương trình Chăm sóc Tại gia IHSS, tôi bắt đầu giúp đỡ các cha mẹ khác với tư cách là thành viên Hội đồng Kháng Cáo UDW tại quận của tôi. Là người chăm sóc tại gia cho con, quý vị có thể gặp khó khăn và căng thẳng vì sự rắc rổi của chương trình, nếu tôi có dù chỉ một giờ để giúp công nhân chăm sóc nhận được chương trình Chăm sóc Tại gia cho con họ, tôi sẽ làm ngay.”

— Theresa Said quận Merced

Đưa các công nhân chăm sóc mới đến với Chương Trình Chăm sóc Tại gia IHSS “Khi người được tôi chăm sóc trước đây là Jeanie muốn trở thành công nhân chăm sóc, tôi đã giúp đỡ, Jeanie là người thông cảm cho những người không nhận được kết nối hoàn hảo về chăm sóc tại gia, tôi đã đưa cô đến văn phòng Chăm sóc Tại gia của quận El Dorado, cùng cô theo đúng quy trình, và giúp cô tìm được người cần chăm sóc. Tôi hiểu rằng khi chúng ta cùng giúp đỡ nhau thì chúng ta sẽ phục vụ người thụ hưởng tốt hơn. Là công nhân chăm sóc, chúng ta cùng chung một khối, và chúng ta phải liên kết với nhau.” — Lisa Scott quận El Dorado

CÔNG NHÂN CHĂM SÓC TẠI GIA CHÀO MỪNG THẮNG LỢI TRONG VIỆC TRANH ĐẤU ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI SỐ GIỜ CHĂM SÓC IHSS.

à công nhân chăm sóc tại gia, chúng ta không phải là những người xa lạ với thắng lợi nhằm đảm bảo cho người thân và người thụ hưởng nhận được những dịch vụ mà họ đáng được hưởng. Và trong việc đối mặt với những đối xử bất công, chúng ta sẽ đoàn kết để tranh đấu – dù phải mất nhiều năm để đạt được. Chẳng hạn: Cuộc tranh đấu suốt sáu năm qua chống lại việc cắt giảm chương trình Dịch vụ Trợ giúp Tại gia (IHSS) của California. Cuối cùng, vào tháng Sáu, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu để khôi phục số giờ dịch vụ Chăm sóc Tại gia IHSS và chấm dứt việc cắt giảm 7%, tạo nên một thắng lợi lịch sử cho công nhân chăm sóc tại gia và người thụ hưởng. Thắng lợi này đến sau một chiến dịch nhiều năm do công nhân chăm sóc tại gia, người được chăm sóc, và nghiệp đoàn chúng ta thực hiện.

Liên tục trong nhiều tuần lễ, chúng ta đã gặp gỡ các nhà lập pháp trong văn phòng của họ tại Thủ phủ và kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng ta. Chúng ta giải thích việc cắt giảm 7% đã làm tổn hại đến người thụ hưởng và gia đình chúng ta như thế nào. Chúng ta cũng nhắc nhở các nhà lập pháp về sự quan trọng của việc phân bổ ngân sách toàn phần cho Chương Trình Chăm Sóc Tại Gia dành cho người cao niên và người khuyết tật.

tranh, và cũng chia sẻ câu chuyện của họ – đặt công nhân phải đối mặt với những cắt giảm bất công.

“Việc cắt giảm 7% đã tác động tiêu cực đến sức khỏe của người tôi chăm sóc,” Adrian Hardy, Công nhân Chăm sóc Tại gia IHSS quận Plumas đã nói như vậy. “Cắt giảm giờ chăm sóc cho bà ấy đồng nghĩa với việc giới hạn sự tiếp xúc và giao tiếp mà đây là những điều quan trọng cho người mắc bệnh tự kỷ. Tôi đã tranh đấu để khôi phục lại Chương Trình Chăm sóc Tại gia vì đó là chất lượng cho cuộc sống và phẩm giá con người.” Người được chăm sóc đã đoàn kết cùng chúng ta trong suốt cuộc đấu

Nhưng cuộc tranh đấu vẫn chưa kết thúc. Trong ngân sách được các nhà lập pháp và thống đốc duyệt, việc ngưng cắt giảm 7% sẽ chấm dứt trong vòng một năm. Chúng ta sẽ không chấp nhận việc sửa chữa tạm thời này, chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến khi việc cắt giảm giờ chăm sóc tại gia chấm dứt vĩnh viễn.

“Tôi mang nhiều chứng bệnh,” Adele Burris, 72 tuổi, là người thụ hưởng tại quận El Dorado đã nói. “Nếu không có dịch vụ Chăm sóc Tại gia IHSS, tôi đã phải ở trong viện dưỡng lão và phải tốn nhiều chi phí cho tiểu bang hơn. Nếu chúng ta không đầu tư cho chương trình chăm sóc tại gia, người thụ hưởng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người chăm sóc và nhận chăm sóc có chất lượng.”

Thống đốc Brown đang triệu tập một hội nghị lập pháp đặc biệt để đảm bảo nguồn ngân sách mới và liên tục cho các chương trình dịch vụ xã hội như Chăm sóc Tại gia. Các hội viên nghiệp đoàn UDW luôn có mặt tại đó để đảm bảo tiếng nói của chúng ta được lắng nghe.

Trong những tuần lễ sắp tới cho đến ngày hết hạn thông qua ngân sách, công nhân chăm sóc tại gia tăng tốc chiến dịch, chuyển hàng ngàn thỉnh nguyện thư có chữ ký đến văn phòng Thống đốc Brown. Trong tháng Sáu, chúng ta đã vui mừng với tin tức là các nhà lập pháp đã bỏ phiếu phục hồi số giờ chăm sóc tại gia bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015.

CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI NGÀNH CHĂM SÓC Đầu năm 2009

Cuối năm 2009

Lúc đó Thống đốc Arnold Schwarzenegger ký luật cắt giảm để hủy diệt Chương Trình Chăm sóc Tại gia nhằm xóa bỏ hoàn toàn việc chăm sóc tại gia cho 30.000 người thụ hưởng và giảm số giờ chăm sóc cho 100.000 người thụ hưởng khác.

Nghiệp đoàn chăm sóc tại gia và các liên minh kiện ra tòa án liên bang để ngăn chặn dự thảo cắt giảm. Một thẩm phán đã ban hành một lệnh sơ bộ nhằm ngưng việc cắt giảm trên cơ sở là luật này sẽ gây nên “những chịu đựng quá mức cho con người” đối với người cao niên và người khuyết tật. Tiểu bang đã khiếu nại lệnh này tới Tòa án Ninth Circuit Court.

TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ TRẢ LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng Sáu năm 2011

Tháng Giêng năm 2012

Tháng Ba năm 2013

Thống đốc Brown đã ký luật quy định cắt giảm 20% số giờ chăm sóc cho 372.000 người được chăm sóc thuộc IHSS, được lên lịch bắt đầu từ tháng Giêng năm 2012.

Nghiệp đoàn UDW và các liên minh đã lập một hồ sơ nữa kiện lên tòa án liên bang. Một thẩm phán ban hành một lệnh sơ bộ nhằm ngăn chặn hiệu lực việc cắt giảm gây tổn hại này. Tiểu bang cũng đã khiếu nại về lệnh này.

Một bản dự thảo thỏa thuận được gửi đến tiểu bang California và đề nghị việc cắt 20% giảm xuống còn 8%. Việc cắt giảm này bắt đầu từ tháng Bảy năm 2013, và sau đó giảm xuống còn 7% từ tháng Bảy năm 2014.

Năm ngoái, bộ Lao động Hoa kỳ (gọi tắt là DOL) tu chỉnh Luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (gọi tắt là FLSA) để gia hạn mức lương tối thiểu và bảo vệ việc làm ngoài giờ cho hai triệu công nhân chăm sóc tại gia toàn quốc – điều này cho công nhân Chăm sóc Tại gia cơ hội nhận lương làm thêm giờ gấp rưỡi lương trung bình, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng khi một thẩm phán liên bang ngăn chặn luật mới này, theo lẽ có hiệu

Năm 2014

Năm 2015

Tháng Sáu năm 2015

Các Bước Kế Tiếp

Nghiệp đoàn UDW đã tung ra chiến dịch Mỗi Giờ Đều Được Tính để thúc giục thống đốc và các nhà lập pháp chấm dứt toàn bộ việc cắt giảm giờ Chăm sóc Tại gia. Vào tháng Sáu, trên bốn ngàn công nhân chăm sóc tại gia và người được chăm sóc đã xuống đường và diễu hành trong suốt hai ngày đêm. Chúng ta thành công trong việc bảo đảm ngân sách trả lương làm thêm giờ cho công nhân chăm sóc tại gia (xem Cập nhật Trả lương Làm thêm giờ dưới đây), tuy nhiên, số giờ Chăm sóc Tại gia đã không được phục hồi trong ngân sách năm 2014-2015.

Cuộc tranh đấu để chấm dứt cắt giảm giờ Chăm sóc vẫn tiếp tục! Hàng ngàn công nhân chăm sóc của nghiệp đoàn UDW ký thỉnh nguyện thư, diễu hành, tham gia các buổi khiếu nại, đốt nến, và vận động với các nhà lập pháp để khôi phục chương trình Chăm sóc Tại gia.

THẮNG LỢI! Sau nhiều năm gây áp lực không ngừng nghỉ, các nhà lập pháp đã thông qua ngân sách chấm dứt cắt giảm 7% số giờ Chăm sóc Tại gia trong vòng một năm. Ngân sách được Thống đốc Brown ký thành luật và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015.

Thống đốc Brown đang triệu tập một hội nghị lập pháp đặc biệt để thảo luận về việc giữ vững ngân sách cho Chương Trình Chăm sóc Tại gia. Hội viên nghiệp đoàn UDW sẽ có mặt ở đó để ủng hộ việc chấm dứt cắt giảm vĩnh viễn cho Chương Trình Chăm sóc Tại gia.

lực vào đầu năm 2015, nội các thống đốc Brown đã công bố sẽ không trả lương làm thêm giờ cho công nhân Chăm sóc Tại gia. Nghiệp đoàn UDW quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi được hưởng lương làm thêm giờ của công nhân Chăm sóc Tại gia như tất cả những công nhân lao động Hoa kỳ khác, và luật bảo vệ lao động phải được thi hành mà không có bất cứ một sự cắt giảm giờ nào của người bệnh.

4

Vào ngày 7 tháng Năm năm 2015, một Tòa án Phúc thẩm xem xét việc tranh cãi để xem Bộ Lao động có quyền gia hạn việc bảo vệ lao động cơ bản cho công nhân chăm sóc tại gia hay không. Chúng ta đang mong chờ một quyết định trong thời gian tới và hy vọng rằng phán quyết của tòa cấp thấp hơn sẽ bị hủy bỏ. Hãy đọc những thông tin cập nhật về làm thêm giờ từ nghiệp đoàn UDW tại trang www.udwa.org.


Quý vị có cần giúp đỡ không? Hãy gọi Trung tâm Lợi ích Hội viên nghiệp đoàn UDW

4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016 facebook.com/UDW

Là hội viên nghiệp đoàn, quý vị có thể liên lạc Trung tâm Lợi ích Hội viên. Nhân viên có thể trả lời các câu hỏi của quý vị đồng thời hướng dẫn quý vị có thêm nhiều nguồn lợi khác. Khi người thụ hưởng nằm bệnh viện, nếu quý vị không biết phải làm gì hoặc có câu hỏi về lợi ích y khoa và nha khoa, hay muốn biết thêm về những vấn đề công nhân chăm sóc tại gia phải đối mặt – trung tâm Lợi ích Hội viên nghiệp đoàn UDW có thể trả lời quý vị những câu hỏi này và các tin tức khác nữa: ?• Tôi cần giúp để chuẩn bị cho một cuộc thẩm định, hoặc giúp cho người bệnh của tôi có thêm giờ chăm sóc. Nghiệp đoàn UDW có thể giúp được không? ?• Tôi biết số giờ của người được chăm sóc bị cắt là không công bằng. Tôi có thể làm gì để phục hồi số giờ này? ?• Tôi có thể nhận bảng chấm công hoặc chi phiếu tiền lương chăm sóc ở đâu? ?• Tôi có đủ điều kiện để nhận lợi ích y khoa và nha khoa không?

Hãy cập nhật tin tức mới nhất tại trang www.udwa.org!

?• Tôi muốn tìm thêm người để chăm sóc hoặc muốn có người mới để chăm sóc thì phải làm thế nào? ?• Nghiệp đoàn UDW có cung cấp các khóa huấn luyện cho công nhân chăm sóc không? ?• Có dịch vụ nào trong quận của tôi mà có thể giúp gia đình tôi khi gặp khó khăn về tài chính không? ?• Người mà tôi chăm sóc đang ở trong bệnh viện, như vậy có nghĩa là tôi sẽ không được trả lương. Tôi phải làm gì? Quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Lợi ích Hội viên bất cứ lúc nào từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu tại số 1-800-621-5016 hoặc vào trang www.udwa.org/contact. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị!

“Trong lúc tôi làm Chủ tịch nghiệp đoàn UDW, tôi đã từng gặp nhiều công nhân chăm sóc tại gia rất thú vị và đầy cảm hứng. Chúng tôi đã nói về người được chăm sóc, về cuộc sống, và những hy vọng về tương lai của chúng tôi. Tôi thường được hỏi về nghiệp đoàn, các thông tin trong và ngoài Chương trình Chăm sóc Tại gia IHSS và những thông tin khác. Tôi muốn chắc chắn quý vị biết về một nguồn lợi quan trọng sẵn có cho hội viên nghiệp đoàn UDW – đó là Trung tâm Lợi ích Hội viên.” — Editha Adams (Bên phải), Công Nhân Chăm Sóc Tại Gia IHSS và Chủ Tịch Nghiệp Đoàn UDW Để đọc toàn báo cáo của chủ tịch, vào trang www.udwa.org.

3

Thắng lợi!

Các nhà lập pháp chấm dứt việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia Sau hơn hai năm tranh đấu để phục hồi chương trình chăm sóc tại gia của California, công nhân nghiệp đoàn UDW và người thụ hưởng đã giành được thắng lợi. Vào tháng Sáu, các nhà lập pháp đã thông qua ngân sách nhằm chấm dứt việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015. Việc cắt giảm bất công gây tổn hại đến người thụ hưởng và gia đình chúng ta đã chấm dứt – từ lúc này. Bước kế tiếp: hãy cùng đoàn kết để bảo đảm việc cắt giảm là chấm dứt vĩnh viễn. Đọc thêm tin tức ở trang trong.

Các nhà lập pháp bỏ phiếu để khôi phục số giờ Chăm sóc Tại gia IHSS trong năm 2015 sau khi chúng ta tranh đấu cho chương trình chăm sóc tại gia.

2

HÃY GÓP BÀN TAY Nghiệp đoàn UDW đưa các công nhân chăm sóc đến với nhau để cùng giúp đỡ nhau

3

QUÝ VỊ CÓ CẦN SỰ GIÚP ĐỠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TẠI GIA KHÔNG? Hãy nhận câu trả lời và sự trợ giúp từ nghiệp đoàn UDW

4

THẮNG LỢI Làm thế nào để chúng ta chấm dứt được việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia


CÙNG BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TẠI GIA

Nghiệp đoàn UDW liên kết mọi người với nhau để giúp các công nhân chăm sóc và hội viên trong cộng đồng khi cần Tâm huyết của nghiệp đoàn UDW là giúp đỡ – hoặc tranh đấu cho quyền lợi của người được chăm sóc, thiện nguyện viên trong cộng đồng, hoặc giúp một tay cho công nhân chăm sóc tại gia đồng nghiệp khi cần. Nghiệp đoàn là nơi mà mọi người có thể đến với nhau để cho và nhận.

L

Để trở thành thiện nguyện viên hoặc tham gia, xin liên lạc với văn phòng chi nhánh nghiệp đoàn UDW tại địa phương quý vị hoặc gọi chúng tôi tại số 1-800-621-5016.

p ó g ãy

y a t àn

H

b

Nhận thêm giờ Chăm sóc Tại gia

Nuôi dưỡng các gia đình tại San Diego “Tôi tình nguyện phân phối thực phẩm cho các công nhân chăm sóc tại gia và các thành viên trong cộng đồng tại điểm phân phối thực phẩm của UDW trong quận San Diego. Tôi hiểu được cảm xúc của quý vị khi không thể nuôi sống gia đình hàng đêm. Đã có nhiều lần chi phiếu tiền lương của tôi không đủ để mua thực phẩm cho gia đình thì thực phẩm được phân phối đã giúp tôi. Điều quan trọng cho các công nhân chăm sóc là giúp đỡ lẫn nhau, vì chúng ta dành nhiều thời gian để giúp đỡ người khác.“ — Maria Espinoza quận San Diego

2

“Trong 10 năm làm công nhân chăm sóc, tôi hiểu nhiều về Chương Trình Chăm sóc Tại gia, đó là lý do tôi tham gia vào Hội đồng Kháng Cáo UDW trong quận của tôi. Chúng tôi là những công nhân chăm sóc đã giúp các công nhân chăm sóc khác đến với Chương Trình Chăm sóc Tại gia. Có một lần tôi giúp cho một thanh niên trẻ chăm sóc mẹ anh khiếu nại về việc thẩm định không đúng. Cùng làm việc với nhau, chúng tôi đã nhận lại được tất cả số giờ của người mẹ! Chúng ta đang tranh đấu cho người được chăm sóc, vì thế chúng ta cũng cần tranh đấu cho nhau nữa.” — Teresa Swick quận Kern

Tranh đấu cho người thụ hưởng Chăm sóc Tại gia IHSS “Khi con trai tôi được chẩn đoán với hội chứng tự kỷ, tôi đã bỏ việc để chăm sóc cho con toàn thời gian. Sau khi trải qua kinh nghiệm khó khăn để con trai tôi được

chấp nhận vào chương trình Chăm sóc Tại gia IHSS, tôi bắt đầu giúp đỡ các cha mẹ khác với tư cách là thành viên Hội đồng Kháng Cáo UDW tại quận của tôi. Là người chăm sóc tại gia cho con, quý vị có thể gặp khó khăn và căng thẳng vì sự rắc rổi của chương trình, nếu tôi có dù chỉ một giờ để giúp công nhân chăm sóc nhận được chương trình Chăm sóc Tại gia cho con họ, tôi sẽ làm ngay.”

— Theresa Said quận Merced

Đưa các công nhân chăm sóc mới đến với Chương Trình Chăm sóc Tại gia IHSS “Khi người được tôi chăm sóc trước đây là Jeanie muốn trở thành công nhân chăm sóc, tôi đã giúp đỡ, Jeanie là người thông cảm cho những người không nhận được kết nối hoàn hảo về chăm sóc tại gia, tôi đã đưa cô đến văn phòng Chăm sóc Tại gia của quận El Dorado, cùng cô theo đúng quy trình, và giúp cô tìm được người cần chăm sóc. Tôi hiểu rằng khi chúng ta cùng giúp đỡ nhau thì chúng ta sẽ phục vụ người thụ hưởng tốt hơn. Là công nhân chăm sóc, chúng ta cùng chung một khối, và chúng ta phải liên kết với nhau.” — Lisa Scott quận El Dorado

CÔNG NHÂN CHĂM SÓC TẠI GIA CHÀO MỪNG THẮNG LỢI TRONG VIỆC TRANH ĐẤU ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI SỐ GIỜ CHĂM SÓC IHSS.

à công nhân chăm sóc tại gia, chúng ta không phải là những người xa lạ với thắng lợi nhằm đảm bảo cho người thân và người thụ hưởng nhận được những dịch vụ mà họ đáng được hưởng. Và trong việc đối mặt với những đối xử bất công, chúng ta sẽ đoàn kết để tranh đấu – dù phải mất nhiều năm để đạt được. Chẳng hạn: Cuộc tranh đấu suốt sáu năm qua chống lại việc cắt giảm chương trình Dịch vụ Trợ giúp Tại gia (IHSS) của California. Cuối cùng, vào tháng Sáu, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu để khôi phục số giờ dịch vụ Chăm sóc Tại gia IHSS và chấm dứt việc cắt giảm 7%, tạo nên một thắng lợi lịch sử cho công nhân chăm sóc tại gia và người thụ hưởng. Thắng lợi này đến sau một chiến dịch nhiều năm do công nhân chăm sóc tại gia, người được chăm sóc, và nghiệp đoàn chúng ta thực hiện.

Liên tục trong nhiều tuần lễ, chúng ta đã gặp gỡ các nhà lập pháp trong văn phòng của họ tại Thủ phủ và kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng ta. Chúng ta giải thích việc cắt giảm 7% đã làm tổn hại đến người thụ hưởng và gia đình chúng ta như thế nào. Chúng ta cũng nhắc nhở các nhà lập pháp về sự quan trọng của việc phân bổ ngân sách toàn phần cho Chương Trình Chăm Sóc Tại Gia dành cho người cao niên và người khuyết tật.

tranh, và cũng chia sẻ câu chuyện của họ – đặt công nhân phải đối mặt với những cắt giảm bất công.

“Việc cắt giảm 7% đã tác động tiêu cực đến sức khỏe của người tôi chăm sóc,” Adrian Hardy, Công nhân Chăm sóc Tại gia IHSS quận Plumas đã nói như vậy. “Cắt giảm giờ chăm sóc cho bà ấy đồng nghĩa với việc giới hạn sự tiếp xúc và giao tiếp mà đây là những điều quan trọng cho người mắc bệnh tự kỷ. Tôi đã tranh đấu để khôi phục lại Chương Trình Chăm sóc Tại gia vì đó là chất lượng cho cuộc sống và phẩm giá con người.” Người được chăm sóc đã đoàn kết cùng chúng ta trong suốt cuộc đấu

Nhưng cuộc tranh đấu vẫn chưa kết thúc. Trong ngân sách được các nhà lập pháp và thống đốc duyệt, việc ngưng cắt giảm 7% sẽ chấm dứt trong vòng một năm. Chúng ta sẽ không chấp nhận việc sửa chữa tạm thời này, chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến khi việc cắt giảm giờ chăm sóc tại gia chấm dứt vĩnh viễn.

“Tôi mang nhiều chứng bệnh,” Adele Burris, 72 tuổi, là người thụ hưởng tại quận El Dorado đã nói. “Nếu không có dịch vụ Chăm sóc Tại gia IHSS, tôi đã phải ở trong viện dưỡng lão và phải tốn nhiều chi phí cho tiểu bang hơn. Nếu chúng ta không đầu tư cho chương trình chăm sóc tại gia, người thụ hưởng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người chăm sóc và nhận chăm sóc có chất lượng.”

Thống đốc Brown đang triệu tập một hội nghị lập pháp đặc biệt để đảm bảo nguồn ngân sách mới và liên tục cho các chương trình dịch vụ xã hội như Chăm sóc Tại gia. Các hội viên nghiệp đoàn UDW luôn có mặt tại đó để đảm bảo tiếng nói của chúng ta được lắng nghe.

Trong những tuần lễ sắp tới cho đến ngày hết hạn thông qua ngân sách, công nhân chăm sóc tại gia tăng tốc chiến dịch, chuyển hàng ngàn thỉnh nguyện thư có chữ ký đến văn phòng Thống đốc Brown. Trong tháng Sáu, chúng ta đã vui mừng với tin tức là các nhà lập pháp đã bỏ phiếu phục hồi số giờ chăm sóc tại gia bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015.

CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI NGÀNH CHĂM SÓC Đầu năm 2009

Cuối năm 2009

Lúc đó Thống đốc Arnold Schwarzenegger ký luật cắt giảm để hủy diệt Chương Trình Chăm sóc Tại gia nhằm xóa bỏ hoàn toàn việc chăm sóc tại gia cho 30.000 người thụ hưởng và giảm số giờ chăm sóc cho 100.000 người thụ hưởng khác.

Nghiệp đoàn chăm sóc tại gia và các liên minh kiện ra tòa án liên bang để ngăn chặn dự thảo cắt giảm. Một thẩm phán đã ban hành một lệnh sơ bộ nhằm ngưng việc cắt giảm trên cơ sở là luật này sẽ gây nên “những chịu đựng quá mức cho con người” đối với người cao niên và người khuyết tật. Tiểu bang đã khiếu nại lệnh này tới Tòa án Ninth Circuit Court.

TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ TRẢ LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng Sáu năm 2011

Tháng Giêng năm 2012

Tháng Ba năm 2013

Thống đốc Brown đã ký luật quy định cắt giảm 20% số giờ chăm sóc cho 372.000 người được chăm sóc thuộc IHSS, được lên lịch bắt đầu từ tháng Giêng năm 2012.

Nghiệp đoàn UDW và các liên minh đã lập một hồ sơ nữa kiện lên tòa án liên bang. Một thẩm phán ban hành một lệnh sơ bộ nhằm ngăn chặn hiệu lực việc cắt giảm gây tổn hại này. Tiểu bang cũng đã khiếu nại về lệnh này.

Một bản dự thảo thỏa thuận được gửi đến tiểu bang California và đề nghị việc cắt 20% giảm xuống còn 8%. Việc cắt giảm này bắt đầu từ tháng Bảy năm 2013, và sau đó giảm xuống còn 7% từ tháng Bảy năm 2014.

Năm ngoái, bộ Lao động Hoa kỳ (gọi tắt là DOL) tu chỉnh Luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (gọi tắt là FLSA) để gia hạn mức lương tối thiểu và bảo vệ việc làm ngoài giờ cho hai triệu công nhân chăm sóc tại gia toàn quốc – điều này cho công nhân Chăm sóc Tại gia cơ hội nhận lương làm thêm giờ gấp rưỡi lương trung bình, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng khi một thẩm phán liên bang ngăn chặn luật mới này, theo lẽ có hiệu

Năm 2014

Năm 2015

Tháng Sáu năm 2015

Các Bước Kế Tiếp

Nghiệp đoàn UDW đã tung ra chiến dịch Mỗi Giờ Đều Được Tính để thúc giục thống đốc và các nhà lập pháp chấm dứt toàn bộ việc cắt giảm giờ Chăm sóc Tại gia. Vào tháng Sáu, trên bốn ngàn công nhân chăm sóc tại gia và người được chăm sóc đã xuống đường và diễu hành trong suốt hai ngày đêm. Chúng ta thành công trong việc bảo đảm ngân sách trả lương làm thêm giờ cho công nhân chăm sóc tại gia (xem Cập nhật Trả lương Làm thêm giờ dưới đây), tuy nhiên, số giờ Chăm sóc Tại gia đã không được phục hồi trong ngân sách năm 2014-2015.

Cuộc tranh đấu để chấm dứt cắt giảm giờ Chăm sóc vẫn tiếp tục! Hàng ngàn công nhân chăm sóc của nghiệp đoàn UDW ký thỉnh nguyện thư, diễu hành, tham gia các buổi khiếu nại, đốt nến, và vận động với các nhà lập pháp để khôi phục chương trình Chăm sóc Tại gia.

THẮNG LỢI! Sau nhiều năm gây áp lực không ngừng nghỉ, các nhà lập pháp đã thông qua ngân sách chấm dứt cắt giảm 7% số giờ Chăm sóc Tại gia trong vòng một năm. Ngân sách được Thống đốc Brown ký thành luật và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015.

Thống đốc Brown đang triệu tập một hội nghị lập pháp đặc biệt để thảo luận về việc giữ vững ngân sách cho Chương Trình Chăm sóc Tại gia. Hội viên nghiệp đoàn UDW sẽ có mặt ở đó để ủng hộ việc chấm dứt cắt giảm vĩnh viễn cho Chương Trình Chăm sóc Tại gia.

lực vào đầu năm 2015, nội các thống đốc Brown đã công bố sẽ không trả lương làm thêm giờ cho công nhân Chăm sóc Tại gia. Nghiệp đoàn UDW quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi được hưởng lương làm thêm giờ của công nhân Chăm sóc Tại gia như tất cả những công nhân lao động Hoa kỳ khác, và luật bảo vệ lao động phải được thi hành mà không có bất cứ một sự cắt giảm giờ nào của người bệnh.

4

Vào ngày 7 tháng Năm năm 2015, một Tòa án Phúc thẩm xem xét việc tranh cãi để xem Bộ Lao động có quyền gia hạn việc bảo vệ lao động cơ bản cho công nhân chăm sóc tại gia hay không. Chúng ta đang mong chờ một quyết định trong thời gian tới và hy vọng rằng phán quyết của tòa cấp thấp hơn sẽ bị hủy bỏ. Hãy đọc những thông tin cập nhật về làm thêm giờ từ nghiệp đoàn UDW tại trang www.udwa.org.


CÙNG BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TẠI GIA

Nghiệp đoàn UDW liên kết mọi người với nhau để giúp các công nhân chăm sóc và hội viên trong cộng đồng khi cần Tâm huyết của nghiệp đoàn UDW là giúp đỡ – hoặc tranh đấu cho quyền lợi của người được chăm sóc, thiện nguyện viên trong cộng đồng, hoặc giúp một tay cho công nhân chăm sóc tại gia đồng nghiệp khi cần. Nghiệp đoàn là nơi mà mọi người có thể đến với nhau để cho và nhận.

L

Để trở thành thiện nguyện viên hoặc tham gia, xin liên lạc với văn phòng chi nhánh nghiệp đoàn UDW tại địa phương quý vị hoặc gọi chúng tôi tại số 1-800-621-5016.

p ó g ãy

y a t àn

H

b

Nhận thêm giờ Chăm sóc Tại gia

Nuôi dưỡng các gia đình tại San Diego “Tôi tình nguyện phân phối thực phẩm cho các công nhân chăm sóc tại gia và các thành viên trong cộng đồng tại điểm phân phối thực phẩm của UDW trong quận San Diego. Tôi hiểu được cảm xúc của quý vị khi không thể nuôi sống gia đình hàng đêm. Đã có nhiều lần chi phiếu tiền lương của tôi không đủ để mua thực phẩm cho gia đình thì thực phẩm được phân phối đã giúp tôi. Điều quan trọng cho các công nhân chăm sóc là giúp đỡ lẫn nhau, vì chúng ta dành nhiều thời gian để giúp đỡ người khác.“ — Maria Espinoza quận San Diego

2

“Trong 10 năm làm công nhân chăm sóc, tôi hiểu nhiều về Chương Trình Chăm sóc Tại gia, đó là lý do tôi tham gia vào Hội đồng Kháng Cáo UDW trong quận của tôi. Chúng tôi là những công nhân chăm sóc đã giúp các công nhân chăm sóc khác đến với Chương Trình Chăm sóc Tại gia. Có một lần tôi giúp cho một thanh niên trẻ chăm sóc mẹ anh khiếu nại về việc thẩm định không đúng. Cùng làm việc với nhau, chúng tôi đã nhận lại được tất cả số giờ của người mẹ! Chúng ta đang tranh đấu cho người được chăm sóc, vì thế chúng ta cũng cần tranh đấu cho nhau nữa.” — Teresa Swick quận Kern

Tranh đấu cho người thụ hưởng Chăm sóc Tại gia IHSS “Khi con trai tôi được chẩn đoán với hội chứng tự kỷ, tôi đã bỏ việc để chăm sóc cho con toàn thời gian. Sau khi trải qua kinh nghiệm khó khăn để con trai tôi được

chấp nhận vào chương trình Chăm sóc Tại gia IHSS, tôi bắt đầu giúp đỡ các cha mẹ khác với tư cách là thành viên Hội đồng Kháng Cáo UDW tại quận của tôi. Là người chăm sóc tại gia cho con, quý vị có thể gặp khó khăn và căng thẳng vì sự rắc rổi của chương trình, nếu tôi có dù chỉ một giờ để giúp công nhân chăm sóc nhận được chương trình Chăm sóc Tại gia cho con họ, tôi sẽ làm ngay.”

— Theresa Said quận Merced

Đưa các công nhân chăm sóc mới đến với Chương Trình Chăm sóc Tại gia IHSS “Khi người được tôi chăm sóc trước đây là Jeanie muốn trở thành công nhân chăm sóc, tôi đã giúp đỡ, Jeanie là người thông cảm cho những người không nhận được kết nối hoàn hảo về chăm sóc tại gia, tôi đã đưa cô đến văn phòng Chăm sóc Tại gia của quận El Dorado, cùng cô theo đúng quy trình, và giúp cô tìm được người cần chăm sóc. Tôi hiểu rằng khi chúng ta cùng giúp đỡ nhau thì chúng ta sẽ phục vụ người thụ hưởng tốt hơn. Là công nhân chăm sóc, chúng ta cùng chung một khối, và chúng ta phải liên kết với nhau.” — Lisa Scott quận El Dorado

CÔNG NHÂN CHĂM SÓC TẠI GIA CHÀO MỪNG THẮNG LỢI TRONG VIỆC TRANH ĐẤU ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI SỐ GIỜ CHĂM SÓC IHSS.

à công nhân chăm sóc tại gia, chúng ta không phải là những người xa lạ với thắng lợi nhằm đảm bảo cho người thân và người thụ hưởng nhận được những dịch vụ mà họ đáng được hưởng. Và trong việc đối mặt với những đối xử bất công, chúng ta sẽ đoàn kết để tranh đấu – dù phải mất nhiều năm để đạt được. Chẳng hạn: Cuộc tranh đấu suốt sáu năm qua chống lại việc cắt giảm chương trình Dịch vụ Trợ giúp Tại gia (IHSS) của California. Cuối cùng, vào tháng Sáu, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu để khôi phục số giờ dịch vụ Chăm sóc Tại gia IHSS và chấm dứt việc cắt giảm 7%, tạo nên một thắng lợi lịch sử cho công nhân chăm sóc tại gia và người thụ hưởng. Thắng lợi này đến sau một chiến dịch nhiều năm do công nhân chăm sóc tại gia, người được chăm sóc, và nghiệp đoàn chúng ta thực hiện.

Liên tục trong nhiều tuần lễ, chúng ta đã gặp gỡ các nhà lập pháp trong văn phòng của họ tại Thủ phủ và kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng ta. Chúng ta giải thích việc cắt giảm 7% đã làm tổn hại đến người thụ hưởng và gia đình chúng ta như thế nào. Chúng ta cũng nhắc nhở các nhà lập pháp về sự quan trọng của việc phân bổ ngân sách toàn phần cho Chương Trình Chăm Sóc Tại Gia dành cho người cao niên và người khuyết tật.

tranh, và cũng chia sẻ câu chuyện của họ – đặt công nhân phải đối mặt với những cắt giảm bất công.

“Việc cắt giảm 7% đã tác động tiêu cực đến sức khỏe của người tôi chăm sóc,” Adrian Hardy, Công nhân Chăm sóc Tại gia IHSS quận Plumas đã nói như vậy. “Cắt giảm giờ chăm sóc cho bà ấy đồng nghĩa với việc giới hạn sự tiếp xúc và giao tiếp mà đây là những điều quan trọng cho người mắc bệnh tự kỷ. Tôi đã tranh đấu để khôi phục lại Chương Trình Chăm sóc Tại gia vì đó là chất lượng cho cuộc sống và phẩm giá con người.” Người được chăm sóc đã đoàn kết cùng chúng ta trong suốt cuộc đấu

Nhưng cuộc tranh đấu vẫn chưa kết thúc. Trong ngân sách được các nhà lập pháp và thống đốc duyệt, việc ngưng cắt giảm 7% sẽ chấm dứt trong vòng một năm. Chúng ta sẽ không chấp nhận việc sửa chữa tạm thời này, chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến khi việc cắt giảm giờ chăm sóc tại gia chấm dứt vĩnh viễn.

“Tôi mang nhiều chứng bệnh,” Adele Burris, 72 tuổi, là người thụ hưởng tại quận El Dorado đã nói. “Nếu không có dịch vụ Chăm sóc Tại gia IHSS, tôi đã phải ở trong viện dưỡng lão và phải tốn nhiều chi phí cho tiểu bang hơn. Nếu chúng ta không đầu tư cho chương trình chăm sóc tại gia, người thụ hưởng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người chăm sóc và nhận chăm sóc có chất lượng.”

Thống đốc Brown đang triệu tập một hội nghị lập pháp đặc biệt để đảm bảo nguồn ngân sách mới và liên tục cho các chương trình dịch vụ xã hội như Chăm sóc Tại gia. Các hội viên nghiệp đoàn UDW luôn có mặt tại đó để đảm bảo tiếng nói của chúng ta được lắng nghe.

Trong những tuần lễ sắp tới cho đến ngày hết hạn thông qua ngân sách, công nhân chăm sóc tại gia tăng tốc chiến dịch, chuyển hàng ngàn thỉnh nguyện thư có chữ ký đến văn phòng Thống đốc Brown. Trong tháng Sáu, chúng ta đã vui mừng với tin tức là các nhà lập pháp đã bỏ phiếu phục hồi số giờ chăm sóc tại gia bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015.

CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI NGÀNH CHĂM SÓC Đầu năm 2009

Cuối năm 2009

Lúc đó Thống đốc Arnold Schwarzenegger ký luật cắt giảm để hủy diệt Chương Trình Chăm sóc Tại gia nhằm xóa bỏ hoàn toàn việc chăm sóc tại gia cho 30.000 người thụ hưởng và giảm số giờ chăm sóc cho 100.000 người thụ hưởng khác.

Nghiệp đoàn chăm sóc tại gia và các liên minh kiện ra tòa án liên bang để ngăn chặn dự thảo cắt giảm. Một thẩm phán đã ban hành một lệnh sơ bộ nhằm ngưng việc cắt giảm trên cơ sở là luật này sẽ gây nên “những chịu đựng quá mức cho con người” đối với người cao niên và người khuyết tật. Tiểu bang đã khiếu nại lệnh này tới Tòa án Ninth Circuit Court.

TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ TRẢ LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng Sáu năm 2011

Tháng Giêng năm 2012

Tháng Ba năm 2013

Thống đốc Brown đã ký luật quy định cắt giảm 20% số giờ chăm sóc cho 372.000 người được chăm sóc thuộc IHSS, được lên lịch bắt đầu từ tháng Giêng năm 2012.

Nghiệp đoàn UDW và các liên minh đã lập một hồ sơ nữa kiện lên tòa án liên bang. Một thẩm phán ban hành một lệnh sơ bộ nhằm ngăn chặn hiệu lực việc cắt giảm gây tổn hại này. Tiểu bang cũng đã khiếu nại về lệnh này.

Một bản dự thảo thỏa thuận được gửi đến tiểu bang California và đề nghị việc cắt 20% giảm xuống còn 8%. Việc cắt giảm này bắt đầu từ tháng Bảy năm 2013, và sau đó giảm xuống còn 7% từ tháng Bảy năm 2014.

Năm ngoái, bộ Lao động Hoa kỳ (gọi tắt là DOL) tu chỉnh Luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (gọi tắt là FLSA) để gia hạn mức lương tối thiểu và bảo vệ việc làm ngoài giờ cho hai triệu công nhân chăm sóc tại gia toàn quốc – điều này cho công nhân Chăm sóc Tại gia cơ hội nhận lương làm thêm giờ gấp rưỡi lương trung bình, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng khi một thẩm phán liên bang ngăn chặn luật mới này, theo lẽ có hiệu

Năm 2014

Năm 2015

Tháng Sáu năm 2015

Các Bước Kế Tiếp

Nghiệp đoàn UDW đã tung ra chiến dịch Mỗi Giờ Đều Được Tính để thúc giục thống đốc và các nhà lập pháp chấm dứt toàn bộ việc cắt giảm giờ Chăm sóc Tại gia. Vào tháng Sáu, trên bốn ngàn công nhân chăm sóc tại gia và người được chăm sóc đã xuống đường và diễu hành trong suốt hai ngày đêm. Chúng ta thành công trong việc bảo đảm ngân sách trả lương làm thêm giờ cho công nhân chăm sóc tại gia (xem Cập nhật Trả lương Làm thêm giờ dưới đây), tuy nhiên, số giờ Chăm sóc Tại gia đã không được phục hồi trong ngân sách năm 2014-2015.

Cuộc tranh đấu để chấm dứt cắt giảm giờ Chăm sóc vẫn tiếp tục! Hàng ngàn công nhân chăm sóc của nghiệp đoàn UDW ký thỉnh nguyện thư, diễu hành, tham gia các buổi khiếu nại, đốt nến, và vận động với các nhà lập pháp để khôi phục chương trình Chăm sóc Tại gia.

THẮNG LỢI! Sau nhiều năm gây áp lực không ngừng nghỉ, các nhà lập pháp đã thông qua ngân sách chấm dứt cắt giảm 7% số giờ Chăm sóc Tại gia trong vòng một năm. Ngân sách được Thống đốc Brown ký thành luật và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015.

Thống đốc Brown đang triệu tập một hội nghị lập pháp đặc biệt để thảo luận về việc giữ vững ngân sách cho Chương Trình Chăm sóc Tại gia. Hội viên nghiệp đoàn UDW sẽ có mặt ở đó để ủng hộ việc chấm dứt cắt giảm vĩnh viễn cho Chương Trình Chăm sóc Tại gia.

lực vào đầu năm 2015, nội các thống đốc Brown đã công bố sẽ không trả lương làm thêm giờ cho công nhân Chăm sóc Tại gia. Nghiệp đoàn UDW quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi được hưởng lương làm thêm giờ của công nhân Chăm sóc Tại gia như tất cả những công nhân lao động Hoa kỳ khác, và luật bảo vệ lao động phải được thi hành mà không có bất cứ một sự cắt giảm giờ nào của người bệnh.

4

Vào ngày 7 tháng Năm năm 2015, một Tòa án Phúc thẩm xem xét việc tranh cãi để xem Bộ Lao động có quyền gia hạn việc bảo vệ lao động cơ bản cho công nhân chăm sóc tại gia hay không. Chúng ta đang mong chờ một quyết định trong thời gian tới và hy vọng rằng phán quyết của tòa cấp thấp hơn sẽ bị hủy bỏ. Hãy đọc những thông tin cập nhật về làm thêm giờ từ nghiệp đoàn UDW tại trang www.udwa.org.


Quý vị có cần giúp đỡ không? Hãy gọi Trung tâm Lợi ích Hội viên nghiệp đoàn UDW

4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016 facebook.com/UDW

Là hội viên nghiệp đoàn, quý vị có thể liên lạc Trung tâm Lợi ích Hội viên. Nhân viên có thể trả lời các câu hỏi của quý vị đồng thời hướng dẫn quý vị có thêm nhiều nguồn lợi khác. Khi người thụ hưởng nằm bệnh viện, nếu quý vị không biết phải làm gì hoặc có câu hỏi về lợi ích y khoa và nha khoa, hay muốn biết thêm về những vấn đề công nhân chăm sóc tại gia phải đối mặt – trung tâm Lợi ích Hội viên nghiệp đoàn UDW có thể trả lời quý vị những câu hỏi này và các tin tức khác nữa: ?• Tôi cần giúp để chuẩn bị cho một cuộc thẩm định, hoặc giúp cho người bệnh của tôi có thêm giờ chăm sóc. Nghiệp đoàn UDW có thể giúp được không? ?• Tôi biết số giờ của người được chăm sóc bị cắt là không công bằng. Tôi có thể làm gì để phục hồi số giờ này? ?• Tôi có thể nhận bảng chấm công hoặc chi phiếu tiền lương chăm sóc ở đâu? ?• Tôi có đủ điều kiện để nhận lợi ích y khoa và nha khoa không?

Hãy cập nhật tin tức mới nhất tại trang www.udwa.org!

?• Tôi muốn tìm thêm người để chăm sóc hoặc muốn có người mới để chăm sóc thì phải làm thế nào? ?• Nghiệp đoàn UDW có cung cấp các khóa huấn luyện cho công nhân chăm sóc không? ?• Có dịch vụ nào trong quận của tôi mà có thể giúp gia đình tôi khi gặp khó khăn về tài chính không? ?• Người mà tôi chăm sóc đang ở trong bệnh viện, như vậy có nghĩa là tôi sẽ không được trả lương. Tôi phải làm gì? Quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Lợi ích Hội viên bất cứ lúc nào từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu tại số 1-800-621-5016 hoặc vào trang www.udwa.org/contact. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị!

“Trong lúc tôi làm Chủ tịch nghiệp đoàn UDW, tôi đã từng gặp nhiều công nhân chăm sóc tại gia rất thú vị và đầy cảm hứng. Chúng tôi đã nói về người được chăm sóc, về cuộc sống, và những hy vọng về tương lai của chúng tôi. Tôi thường được hỏi về nghiệp đoàn, các thông tin trong và ngoài Chương trình Chăm sóc Tại gia IHSS và những thông tin khác. Tôi muốn chắc chắn quý vị biết về một nguồn lợi quan trọng sẵn có cho hội viên nghiệp đoàn UDW – đó là Trung tâm Lợi ích Hội viên.” — Editha Adams (Bên phải), Công Nhân Chăm Sóc Tại Gia IHSS và Chủ Tịch Nghiệp Đoàn UDW Để đọc toàn báo cáo của chủ tịch, vào trang www.udwa.org.

3

Thắng lợi!

Các nhà lập pháp chấm dứt việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia Sau hơn hai năm tranh đấu để phục hồi chương trình chăm sóc tại gia của California, công nhân nghiệp đoàn UDW và người thụ hưởng đã giành được thắng lợi. Vào tháng Sáu, các nhà lập pháp đã thông qua ngân sách nhằm chấm dứt việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015. Việc cắt giảm bất công gây tổn hại đến người thụ hưởng và gia đình chúng ta đã chấm dứt – từ lúc này. Bước kế tiếp: hãy cùng đoàn kết để bảo đảm việc cắt giảm là chấm dứt vĩnh viễn. Đọc thêm tin tức ở trang trong.

Các nhà lập pháp bỏ phiếu để khôi phục số giờ Chăm sóc Tại gia IHSS trong năm 2015 sau khi chúng ta tranh đấu cho chương trình chăm sóc tại gia.

2

HÃY GÓP BÀN TAY Nghiệp đoàn UDW đưa các công nhân chăm sóc đến với nhau để cùng giúp đỡ nhau

3

QUÝ VỊ CÓ CẦN SỰ GIÚP ĐỠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TẠI GIA KHÔNG? Hãy nhận câu trả lời và sự trợ giúp từ nghiệp đoàn UDW

4

THẮNG LỢI Làm thế nào để chúng ta chấm dứt được việc cắt giảm 7% giờ Chăm sóc Tại gia

Profile for UDWA

Summer 2015 Caregiver Vietnamese  

Summer 2015 Caregiver Vietnamese  

Profile for udwa