__MAIN_TEXT__

Page 1

Đại hội Hiến chương lần thứ 15 Nghiệp đoàn UDW

Tương lai ngành

CHĂM SÓC TẠI GIA Bắt đầu từ Hôm nay

4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016 facebook.com/UDW

Năm nay, trên 150 đại biểu được đề cử và khách mời tham gia Đại hội Hiến chương lần thứ 15 của chúng ta tại Sacramento, Tương lai ngành Chăm sóc Tại gia Bắt đầu từ Hôm nay. Tại đại hội, chúng ta đã thảo luận sâu vào những khó khăn mà công nhân ngành Chăm sóc Tại gia phải đương đầu và cách chúng ta có thể làm vững mạnh phong trào để đạt được những thay đổi tích cực. Quý vị có thể đọc thêm về đại hội tại trang www.udwa.org.

Tin tức mới nhất tại trang www.udwa.org! Đại biểu Đại Hội Hiến chương lần thứ 15 Nghiệp đoàn UDW tại Sacramento.

h nay, ngay bây giờ, để tran “Hãy hành động ngay hôm sóc m chă nh ngà cho hơn đấu vì một tương lai tốt đẹp ng ta đáng đươc hưởng tại gia. Người bệnh của chú ng đáng được hưởng. Và chú điều đó. Gia đình chúng ta ” . thế như ta cũng đáng được hưởng Doug Moore – Giám đốc Điều hành UDW

Trong chương trình trao đổi của Trung tâm Thống nhất thuộc Tổ chức Công nghiệp và Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ (AFL-CIO), công nhân lao độn g tại gia từ những nơi xa xôi như Nam phi và Hồng Kông tham gia cùng chúng ta trong cuộc thảo luận về những khó khăn công nhân lao động tại gia trên toàn thế giới phả i đương đầu, từ việc đối xử bất công đến những bóc lột tối đa.

3

Tại đại hội, chún g ta bỏ phiếu ch o những giải pháp nhằm hỗ trợ những giá trị của cộng đồng nhân phẩm và , sự tôn trọng ch o tất cả các công nhân.

Nghiệp đoàn UDW chào mừng vì có thêm công nhân Chăm sóc Tại gia đến với nghiệp đoàn Các đại biểu tại đại hội đã tham Zumba để giải trí.

gồm chương trình Đại hội Nghiệp đoàn UDW lần thứ 15 bao hội viên đã làm chức tổ g nhữn giải trí gala nhằm tôn vinh đỡ các công giúp để qua năm một hơn việc không mệt mỏi nghiệp đoàn dựng xây và gia Tại sóc Chăm p nghiệ nhân đồng ! danh ghi chúng ta— gần 30,000 hội viên

Để xem hình ảnh của đại hội năm 2015 của Nghiệp đoàn UDW, xin vào trang www.flickr.com/udwphotos

dự điệu nhẩy

“Đại hội này đem lại một cơ hội quan trọng cho công nhân Chă m sóc Tại gia để cùng nhau thảo luận tương lai ngành chăm sóc tại gia. Thật vui mừng vì các công nhân chăm sóc cùng tụ tập quanh các đồng nghiệp và chia sẻ những câu chuyện về những việc chún g ta làm.” – Monica Zúñiga, công nhân chăm sóc và đại biểu Nghiệp đoàn UDW tại quận San Diego

Các đồng nghiệp Chăm sóc Tại gia thân mến, Năm nay, tại Hội nghị Hiến chương lần thứ 15 của chúng ta, công nhân chăm sóc của Nghiệp đoàn UDW đã hân hạnh có sự tham gia của nhiều hội viên Nghiệp đoàn Công nhân Chăm sóc Tại gia California (CUHW) là nghiệp đoàn anh chị em với chúng ta. Tại đại hội, chúng ta rất vui mừng để loan báo rằng chẳng bao lâu hội viên Nghiệp đoàn CUHW từ nhiều

quận xa xôi hẻo lánh trên toàn California sẽ tham gia nghiệp đoàn chúng ta! Như quý vị biết, những tấn công gần đây chống lại ngành chăm sóc tại gia càng chứng tỏ rằng việc cùng nhau tranh đấu sẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Với việc tham gia Nghiệp đoàn UDW, Nghiệp đoàn CUHW là nghiệp đoàn anh chị em, sẽ nhận nhiều nguồn lợi ích cần thiết, hỗ trợ thêm về điều hành, và sự trợ giúp. Đổi lại, chúng ta sẽ phát triển nghiệp đoàn vững mạnh hơn để bảo vệ ngành Chăm sóc Tại gia và người thân. Với tư cách cá nhân, tôi muốn chúc mừng các thành viên Nghiệp đoàn CUHW đang bước vào hàng ngũ Nghiệp đoàn UDW. Chúng ta sẽ làm hết khả năng để đảm bảo các hội viên CUHW có một quá trình chuyển đổi suông sẻ khi họ tham gia Nghiệp đoàn UDW, và sẽ thành lập một ủy ban tư vấn thành viên để giúp đỡ các anh chị em ngay tại nơi cư trú. Tôi hy vọng quý vị sẽ cùng tôi tham gia chúc mừng công nhân chăm sóc của Nghiệp đoàn CUHW đến với nghiệp đoàn chúng ta. Chúng ta cùng vững mạnh hơn! Trong tinh thần đoàn kết, Editha Adams, Công nhân Chăm sóc và Chủ tịch Nghiệp đoàn UDW

Giám đốc Điều hành Nghiệp đoàn UDW Doug Moore cùng các công nhân chăm sóc tại gia Nghiệp đoàn CUHW sớm gia nhập Nghiệp đoàn UDW.

Để biết toàn văn Báo cáo của Chủ tịch, xin vào trang www.udwa.org.

CÔNG NHÂN NGÀNH CHĂM SÓC TẠI GIA PHẢI LÊN TIẾNG ĐỂ PHỤC HỒI SỐ GIỜ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỆNH CỦA CHÚNG TA

2

CẬP NHẬT CHIẾN DỊCH Tin tức mới nhất về các nỗ lực của chúng ta nhằm chấm dứt việc cắt giảm giờ Chăm sóc Tại gia, và những tin khác

3

ĐẠI HỘI NĂM 2015 Tương lai ngành chăm sóc tại gia bắt đầu từ hôm nay

5

NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA Công nhân Chăm sóc Tại gia và người bệnh lên tiếng

Ảnh chụp: Della Lundell, Công nhân Chăm sóc Tại gia tại quận Merced, cùng với con trai cô là Steven.

Profile for UDWA

Caregiver Spring 2015 - Vietnamese  

Caregiver Spring 2015 - Vietnamese  

Profile for udwa