Spring 2018 Caregiver - VIE

Page 1

Bản Tin

CÔNG NHÂN CHĂM SÓC

facebook.com/UDW twitter.com/UDWA

QUÍ VỊ CÓ BIẾT RẰNG QUÍ VỊ CÓ THỂ GHI DANH CHUYỂN NGÂN TRỰC TIẾP KHÔNG?

Mùa xuân 2018

Xin tìm hiểu thêm tại www.udwa.org/ directdeposit Lương nghỉ ốm cho nhân viên IHSS bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy Mặc dù gần như hầu hết công nhân California đã được trả lương nghỉ ốm, quyền căn bản này từ lâu đã bị từ chối cho các nhân viên IHSS. Nhưng điều này sẽ thay đổi vào mùa hè năm nay! Nhờ luật tăng lương tối thiểu trong lịch sử mà nhân viên UDW đã giúp thông qua năm 2016, nhân viên IHSS giờ đây sẽ được trả và sử dụng giờ nghỉ ốm.

Tin tức từ Nghiệp đoàn của chúng ta

Dưới đây là cách sử dụng: • Sau ngày 1 tháng Bẩy, 2018 nếu quí vị đã làm đuợc 100 giờ thì sẽ được hưởng tám giờ nghỉ ốm. • Quý vị có thể lấy giờ nghỉ ốm sau khi đã làm thêm 200 giờ HOẶC 60 ngày sau khi tích luỹ được giờ nghỉ ốm, tùy theo điều kiện nào đến trước. • Giờ nghỉ ốm tối đa trong năm 2018 là 8 giờ. Giờ nghỉ ốm được tăng hai năm một lần cho đến năm 2022, tối đa là 24 giờ mỗi năm. • Đơn xin nghỉ ốm sẽ có trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Xã hội California CDSS hoặc tại các văn phòng IHSS của quận.

Đây là một thay đổi quan trọng trong điều kiện làm việc của chúng ta sẽ giúp chúng ta chăm sóc bản thân tốt hơn và phục hồi nhanh hơn khi bị bệnh. Và là những nhân viên tích cực hơn khi chúng ta khỏe mạnh!

Để biết thêm tin tức về các quy luật nghỉ ốm mới, xin vào www.udwa.org.

Tin mới nhất về hệ thống Xác Minh Thăm Viếng Điện Tử và IHSS


Tin mới nhất về hệ thống EVV và IHSS Cuộc tranh đấu nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho nhân viên chăm sóc và người bệnh “Điều quan trọng nhất là người bệnh được sự chăm sóc thật chu đáo. Hệ thống EVV sẽ làm cho công việc nầy khó khăn hơn nữa.” — Tiffany Chin, Nhân viên chăm sóc UDW

Tham gia: Chúng tôi đang tranh đấu để tăng lương cho IHSS

Kính gửi hội viên UDW,

Nhân viên chăm sóc Quận Orange Diana Rice cùng với các hội viên UDW khác và những người ủng hộ đã có mặt tại cuộc biểu tình bên ngoài cuộc họp của Ban Giám Sát vào ngày 27 tháng Ba, 2018.

Từ Butte đến Quận Orange, nhân viên chăm sóc đã xuất hiện thật động đủ như một biển người áo xanh UDW tại các cuộc họp của Ban Giám sát và yêu cầu các quận #SupportCaregivers bằng cách tăng lương và bày tỏ sự tôn trọng — và giúp chúng ta trang trải chi phí. Nhân viên chăm sóc UDW ở Quận Tuolumne gần đây đã đạt được một hợp đồng mới với thoả thuận tăng lương và quyền lợi khả quan hơn.

Luật liên bang quy định rằng tất cả các tiểu bang phải thực hiện hệ thống Xác mình Thăm viếng Điện tử (EVV) cho các chương trình về dịch vụ chăm sóc cá nhân do Medicaid tài trợ như IHSS bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019 — hoặc bị mất tài trợ đáng kể. Nhân viên chăm sóc và người bệnh đã rất lo lắng về hệ thống EVV sẽ được thực hiện như thế nào: Liệu có gây nguy hại cho quyền riêng tư của chúng ta không? Và có sẽ tạo ra thêm nhiều việc phụ trong những ngày bận rộn của chúng ta không? Đó là lý do tại sao nhân viên chăm sóc UDW hoạt động tích cực trong việc chống lại hệ thống EVV nặng nề này, và đã chia sẻ nỗi lo sợ và lo ngại về EVV cho Bộ Dịch vụ Xã hội California (DSS).

Điều gì đang xảy ra cho hệ thống EVV? Hiện giờ tiểu bang đã công bố kế hoạch bắt đầu hệ thống EVV, và hình như hoạt động của chúng ta đã được đền bù. Tiểu bang cho hay họ đang lắng nghe ý kiến của nhân viên chăm sóc và người bệnh IHSS và đang tiếp tục một kế hoạch thực hiện EVV mà không quá xâm phạm quyền riêng tư như chúng ta lo sợ. Tuy chưa được chính phủ liên bang chấp thuận, hệ thống EVV của California sẽ tương đối đơn giản và đòi hỏi rất ít thay đổi đối với các nhân viên đã sử dụng bản ghi giờ điện tử.

Kế hoạch đề xuất EVV sẽ thay đổi những gì cho nhân viên chăm sóc và người bệnh? Không giống như một số tiểu bang khác, hệ thống EVV của California sẽ không có ghi nhận chi tiết giờ giấc hay dịch vụ thực hiện và được sử dụng qua hệ thống bản ghi giờ điện tử

hiện có. Sẽ không có báo cáo “thời gian thực” — quí vị sẽ báo cáo các dịch vụ thực hiện khi sử dụng bản ghi giờ của mình. Sẽ không có hệ thống bản đồ GPS hoặc hệ thống theo dõi vị trí nào khác và không có ghi nhận chi tiết về vị trí của quí vị và người bệnh hoặc chi tiết những dịch vụ mà quí vị thực hiện. Sẽ có rất ít thay đổi cho hầu hết nhân viên chăm sóc và người bệnh. Tuy nhiên, những thay đổi này bao gồm việc loại bỏ các bản ghi giờ bằng giấy và cung cấp dịch vụ gọi — vào cho những người không có Internet.

UDW đang làm gì? UDW sẽ tiếp tục bảo vệ quyền riêng tư và ngành chăm sóc cho nhân viên và người bệnh bằng cách buộc Bộ Dịch vụ Xã hội DSS chịu trách nhiệm về những lời hứa và tiếp tục hoạt động tại thủ đô tiểu bang California để đảm bảo rằng luật về EVV về phe chúng ta. Thử thách lớn nhất của kế hoạch này là đề nghi loại bỏ các bản ghi giờ giấy, và UDW sẽ có mặt để giúp các hội viên trong quá trình thay đổi này nếu xảy ra và cần đến.

Tôi có thể làm được gì? Luôn giữ liên lạc với UDW!

Tại www.udwa.org và nhớ theo dõi chúng tôi trên Facebook tại www.facebook.com/UDW để tìm hiểu về những phát triển mới nhất và cách để tham gia.

Chương trình UDW Leadership Academy kỷ niệm nhóm tốt nghiệp đầu tiên

Mùa xuân này, chúng tôi đã tổ chức lễ tốt nghiệp khắp tiểu bang cho lớp lãnh đạo đầu tiên của UDW Leadership Academy, là một chương trình mới dành cho các hội viên sẵn sàng tiến bước để trở thành các nhà lãnh đạo trong nghiệp đoàn của chúng ta. Các học viên được tuyển chọn cho khóa đào tạo 8 tuần sẽ được huấn luyện về cách thảo luận trước công chúng, về lịch sử UDW và phong trào lao động, và cách nhân viên chăm sóc sử dụng luật pháp và chính trị để thay đổi tích cực cho bản thân và người bệnh.

“Nếu không nhờ nghiệp đoàn, chúng ta sẽ không đạt được điều này,” nhân viên chăm sóc UDW Susan Lipscomb, từng là thành viên của nhóm thương lượng cho biết. “Và điều này đã mở cửa cho các cuộc đàm phán tiếp theo để những cuộc đàm phán đó trở nên tích cực.”

Là một nghiệp đoàn do hội viên lãnh đạo, chúng ta là những nhân viên chăm sóc giúp đỡ nhân viên chăm sóc. Một chương trình như học viện lãnh đạo Leadership Academy cho phép chúng ta xây dựng sức mạnh từ bên trong và chuẩn bị đóng một vài trò lớn hơn trong việc giúp đỡ cộng đồng của chúng ta.

Nhưng các quận khác đã không sẵn sàng chấp thuận cho nhân viên chăm sóc sự tăng lương cần thiết, như Quận Orange, nơi mà các cuộc đàm phán đã bị đình trệ sau một năm rưỡi thương lượng.

Để tìm hiểu thêm về các khóa huấn luyện lãnh đạo của Leadership Academy sắp tới, hãy gọi cho văn phòng địa phương của quí vị ngay hôm nay!

Diana Rice, một nhân viên IHSS ở Quận Orange cho biết: Được tăng lương có nghĩa là chúng tôi có thể có đủ khả năng để con trai tôi được điều trị cần thiết và nâng cao mực sống.

Nhân viên chăm sóc UDW tham gia phong trào #MeToo với một dự luật giúp chống quấy rối tình dục Trên khắp mọi nơi, vô số công nhân — từ công nhân ngành thực phẩm đến các diễn viên và nhiều phần tử khác nữa — đã lên tiếng về tấn công và sách nhiễu tình dục trong công việc. Nhưng vì chúng ta làm việc trong tư gia, nhiều nhân viên vẫn phải chịu đựng trong im lặng. Chúng ta có thể bị tán tỉnh thiếu đứng đắn, đụng chạm thiếu đồng ý, hoặc thậm chí bị tấn công bởi người bệnh — và không có cách báo cáo dễ dàng để tránh nguy hại cho công việc cho nên chúng ta thường giữ im lặng. Đó là lý do tại sao UDW đang huy động để thông qua AB 3082,là đạo luật bảo vệ nhân viên chăm sóc IHSS khỏi bị quấy rối tình dục bằng cách đòi hỏi tiểu bang tạo ra một hệ thống giải quyết các khiếu nại quấy rối của nhân viên IHSS. Xin tìm hiểu thêm tại www.udwa.org.

In solidarity,

Editha Adams, Chủ Tịch UDW


Tin mới nhất về hệ thống EVV và IHSS Cuộc tranh đấu nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho nhân viên chăm sóc và người bệnh “Điều quan trọng nhất là người bệnh được sự chăm sóc thật chu đáo. Hệ thống EVV sẽ làm cho công việc nầy khó khăn hơn nữa.” — Tiffany Chin, Nhân viên chăm sóc UDW

Tham gia: Chúng tôi đang tranh đấu để tăng lương cho IHSS

Kính gửi hội viên UDW,

Nhân viên chăm sóc Quận Orange Diana Rice cùng với các hội viên UDW khác và những người ủng hộ đã có mặt tại cuộc biểu tình bên ngoài cuộc họp của Ban Giám Sát vào ngày 27 tháng Ba, 2018.

Từ Butte đến Quận Orange, nhân viên chăm sóc đã xuất hiện thật động đủ như một biển người áo xanh UDW tại các cuộc họp của Ban Giám sát và yêu cầu các quận #SupportCaregivers bằng cách tăng lương và bày tỏ sự tôn trọng — và giúp chúng ta trang trải chi phí. Nhân viên chăm sóc UDW ở Quận Tuolumne gần đây đã đạt được một hợp đồng mới với thoả thuận tăng lương và quyền lợi khả quan hơn.

Luật liên bang quy định rằng tất cả các tiểu bang phải thực hiện hệ thống Xác mình Thăm viếng Điện tử (EVV) cho các chương trình về dịch vụ chăm sóc cá nhân do Medicaid tài trợ như IHSS bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019 — hoặc bị mất tài trợ đáng kể. Nhân viên chăm sóc và người bệnh đã rất lo lắng về hệ thống EVV sẽ được thực hiện như thế nào: Liệu có gây nguy hại cho quyền riêng tư của chúng ta không? Và có sẽ tạo ra thêm nhiều việc phụ trong những ngày bận rộn của chúng ta không? Đó là lý do tại sao nhân viên chăm sóc UDW hoạt động tích cực trong việc chống lại hệ thống EVV nặng nề này, và đã chia sẻ nỗi lo sợ và lo ngại về EVV cho Bộ Dịch vụ Xã hội California (DSS).

Điều gì đang xảy ra cho hệ thống EVV? Hiện giờ tiểu bang đã công bố kế hoạch bắt đầu hệ thống EVV, và hình như hoạt động của chúng ta đã được đền bù. Tiểu bang cho hay họ đang lắng nghe ý kiến của nhân viên chăm sóc và người bệnh IHSS và đang tiếp tục một kế hoạch thực hiện EVV mà không quá xâm phạm quyền riêng tư như chúng ta lo sợ. Tuy chưa được chính phủ liên bang chấp thuận, hệ thống EVV của California sẽ tương đối đơn giản và đòi hỏi rất ít thay đổi đối với các nhân viên đã sử dụng bản ghi giờ điện tử.

Kế hoạch đề xuất EVV sẽ thay đổi những gì cho nhân viên chăm sóc và người bệnh? Không giống như một số tiểu bang khác, hệ thống EVV của California sẽ không có ghi nhận chi tiết giờ giấc hay dịch vụ thực hiện và được sử dụng qua hệ thống bản ghi giờ điện tử

hiện có. Sẽ không có báo cáo “thời gian thực” — quí vị sẽ báo cáo các dịch vụ thực hiện khi sử dụng bản ghi giờ của mình. Sẽ không có hệ thống bản đồ GPS hoặc hệ thống theo dõi vị trí nào khác và không có ghi nhận chi tiết về vị trí của quí vị và người bệnh hoặc chi tiết những dịch vụ mà quí vị thực hiện. Sẽ có rất ít thay đổi cho hầu hết nhân viên chăm sóc và người bệnh. Tuy nhiên, những thay đổi này bao gồm việc loại bỏ các bản ghi giờ bằng giấy và cung cấp dịch vụ gọi — vào cho những người không có Internet.

UDW đang làm gì? UDW sẽ tiếp tục bảo vệ quyền riêng tư và ngành chăm sóc cho nhân viên và người bệnh bằng cách buộc Bộ Dịch vụ Xã hội DSS chịu trách nhiệm về những lời hứa và tiếp tục hoạt động tại thủ đô tiểu bang California để đảm bảo rằng luật về EVV về phe chúng ta. Thử thách lớn nhất của kế hoạch này là đề nghi loại bỏ các bản ghi giờ giấy, và UDW sẽ có mặt để giúp các hội viên trong quá trình thay đổi này nếu xảy ra và cần đến.

Tôi có thể làm được gì? Luôn giữ liên lạc với UDW!

Tại www.udwa.org và nhớ theo dõi chúng tôi trên Facebook tại www.facebook.com/UDW để tìm hiểu về những phát triển mới nhất và cách để tham gia.

Chương trình UDW Leadership Academy kỷ niệm nhóm tốt nghiệp đầu tiên

Mùa xuân này, chúng tôi đã tổ chức lễ tốt nghiệp khắp tiểu bang cho lớp lãnh đạo đầu tiên của UDW Leadership Academy, là một chương trình mới dành cho các hội viên sẵn sàng tiến bước để trở thành các nhà lãnh đạo trong nghiệp đoàn của chúng ta. Các học viên được tuyển chọn cho khóa đào tạo 8 tuần sẽ được huấn luyện về cách thảo luận trước công chúng, về lịch sử UDW và phong trào lao động, và cách nhân viên chăm sóc sử dụng luật pháp và chính trị để thay đổi tích cực cho bản thân và người bệnh.

“Nếu không nhờ nghiệp đoàn, chúng ta sẽ không đạt được điều này,” nhân viên chăm sóc UDW Susan Lipscomb, từng là thành viên của nhóm thương lượng cho biết. “Và điều này đã mở cửa cho các cuộc đàm phán tiếp theo để những cuộc đàm phán đó trở nên tích cực.”

Là một nghiệp đoàn do hội viên lãnh đạo, chúng ta là những nhân viên chăm sóc giúp đỡ nhân viên chăm sóc. Một chương trình như học viện lãnh đạo Leadership Academy cho phép chúng ta xây dựng sức mạnh từ bên trong và chuẩn bị đóng một vài trò lớn hơn trong việc giúp đỡ cộng đồng của chúng ta.

Nhưng các quận khác đã không sẵn sàng chấp thuận cho nhân viên chăm sóc sự tăng lương cần thiết, như Quận Orange, nơi mà các cuộc đàm phán đã bị đình trệ sau một năm rưỡi thương lượng.

Để tìm hiểu thêm về các khóa huấn luyện lãnh đạo của Leadership Academy sắp tới, hãy gọi cho văn phòng địa phương của quí vị ngay hôm nay!

Diana Rice, một nhân viên IHSS ở Quận Orange cho biết: Được tăng lương có nghĩa là chúng tôi có thể có đủ khả năng để con trai tôi được điều trị cần thiết và nâng cao mực sống.

Nhân viên chăm sóc UDW tham gia phong trào #MeToo với một dự luật giúp chống quấy rối tình dục Trên khắp mọi nơi, vô số công nhân — từ công nhân ngành thực phẩm đến các diễn viên và nhiều phần tử khác nữa — đã lên tiếng về tấn công và sách nhiễu tình dục trong công việc. Nhưng vì chúng ta làm việc trong tư gia, nhiều nhân viên vẫn phải chịu đựng trong im lặng. Chúng ta có thể bị tán tỉnh thiếu đứng đắn, đụng chạm thiếu đồng ý, hoặc thậm chí bị tấn công bởi người bệnh — và không có cách báo cáo dễ dàng để tránh nguy hại cho công việc cho nên chúng ta thường giữ im lặng. Đó là lý do tại sao UDW đang huy động để thông qua AB 3082,là đạo luật bảo vệ nhân viên chăm sóc IHSS khỏi bị quấy rối tình dục bằng cách đòi hỏi tiểu bang tạo ra một hệ thống giải quyết các khiếu nại quấy rối của nhân viên IHSS. Xin tìm hiểu thêm tại www.udwa.org.

In solidarity,

Editha Adams, Chủ Tịch UDW


Bản Tin

CÔNG NHÂN CHĂM SÓC

facebook.com/UDW twitter.com/UDWA

QUÍ VỊ CÓ BIẾT RẰNG QUÍ VỊ CÓ THỂ GHI DANH CHUYỂN NGÂN TRỰC TIẾP KHÔNG?

Mùa xuân 2018

Xin tìm hiểu thêm tại www.udwa.org/ directdeposit Lương nghỉ ốm cho nhân viên IHSS bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy Mặc dù gần như hầu hết công nhân California đã được trả lương nghỉ ốm, quyền căn bản này từ lâu đã bị từ chối cho các nhân viên IHSS. Nhưng điều này sẽ thay đổi vào mùa hè năm nay! Nhờ luật tăng lương tối thiểu trong lịch sử mà nhân viên UDW đã giúp thông qua năm 2016, nhân viên IHSS giờ đây sẽ được trả và sử dụng giờ nghỉ ốm.

Tin tức từ Nghiệp đoàn của chúng ta

Dưới đây là cách sử dụng: • Sau ngày 1 tháng Bẩy, 2018 nếu quí vị đã làm đuợc 100 giờ thì sẽ được hưởng tám giờ nghỉ ốm. • Quý vị có thể lấy giờ nghỉ ốm sau khi đã làm thêm 200 giờ HOẶC 60 ngày sau khi tích luỹ được giờ nghỉ ốm, tùy theo điều kiện nào đến trước. • Giờ nghỉ ốm tối đa trong năm 2018 là 8 giờ. Giờ nghỉ ốm được tăng hai năm một lần cho đến năm 2022, tối đa là 24 giờ mỗi năm. • Đơn xin nghỉ ốm sẽ có trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Xã hội California CDSS hoặc tại các văn phòng IHSS của quận.

Đây là một thay đổi quan trọng trong điều kiện làm việc của chúng ta sẽ giúp chúng ta chăm sóc bản thân tốt hơn và phục hồi nhanh hơn khi bị bệnh. Và là những nhân viên tích cực hơn khi chúng ta khỏe mạnh!

Để biết thêm tin tức về các quy luật nghỉ ốm mới, xin vào www.udwa.org.

Tin mới nhất về hệ thống Xác Minh Thăm Viếng Điện Tử và IHSS