Issuu on Google+

12

Baldersbæk Plantage DK: Plantagen er en af de mange “Københavnerplanter” på den midtjyske hede. Med sin beliggenhed på kanten af ådalen til Holme å og mange mindre vandløb og moseområder, giver plantagen et varieret naturbillede GB: The plantation is one of many ”Copenhagen plantations” on the hills of Central Jutland. With its location on the edge of the stream vally Holme å and several smaller streams and marsh areas, the plantation gives a diversity of natural images. DE: Die Plantage ist eine der vielen “Kopenhagener Plantagen” in der jütländischen Heide. Die einzigartige Lage der Plantage am Flusstal von Holme Å und an vielen anderen Rinnsalen gibt der Plantage eine variierte Natur.

www.visitvejen.dk


20 Baldersb+ªk Plantage