Page 1

Interessegruppen for Usability og Interaktionsdesign inviterer til temadag om usability-evaluering i softwareudvikling torsdag den 16. september 2010 Når du skal designe din hjemmeside eller eksempelvis din mobilapplikation, kan det være svært at komme rigtigt i gang. Hvordan sikrer du, at usability er rigtig, og hvornår skal du inddrage brugerne? Hvordan skal du designe dit layout, så det bliver en brugersucces? I interessegruppen for Usability og Interaktionsdesign ser vi nærmere på, hvordan du kommer godt fra start, og hvilke værktøjer, der kan hjælpe dig. Vi har valgt at starte med at se på interaktionsdesign og usability som en proces. Vi vil derfor lave en række arrangementer, hvor vi hjælper dig til at kunne trimme din forretning og ramme dine brugere, der hvor de er. Vi laver 4 arrangementer, hvor vi kommer hele vejen rundt: Vi starter med usability i dette arrangement, hvor vi ser på de redskaber, der er, vi forklarer lidt om cyklussen i de forskellige faser, og du får nogle redskaber med hjem, som du kan arbejde videre med. Næste gang ser vi på designprocessen. Den tredje gang ser vi på samspillet mellem interaktionsdesign og usability. Den fjerde gang laver vi en hands-on workshop, hvor vi giver dig mulighed for selv at designe. Hver gang vil der være mulighed for at melde sig i to spor, et til mobil og et til web.

Program 09.20 – 09.30

Ankomst og morgenkaffe

09.30 – 09.40

Velkomst

09.40 – 09.55

Spiralmodellen – en procesmetode Lars Bo Larsen, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet vil fortælle om den iterative udviklingsmodel for bruger-centreret design: Hvilke faser skal man igennem for at nå fra produktspecifikation til evaluering? Hvad får man ud af at lægge ressourcer i usability-evalueringsfasen?

09.55 – 10.25

Metoder til usability-evaluering Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet vil fortælle om, hvad deres ”værktøjskasse” indeholder af metoder, hvad der kendetegner de enkelte metoder, og hvad der er deres styrker og svagheder.

10.25 – 11.50

Gruppearbejde (inkl. kaffepause): Usability-evaluering i praksis Fokus: Hvad findes der af erfaringer med metoder til usability-evaluering inden for forskellige former for softwareudvikling? Der inddeles i to grupper i forhold til deltagernes interesse og baggrund: „„ Gruppe 1: Mobile og indlejrede systemer – faciliteres af Jesper Kjeldskov, lektor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet og Lars Bo Larsen, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet „„ Gruppe 2: Desktop/websystemer – faciliteres af Mikael B. Skov, lektor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet og Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet


11.50 – 12.30

To virksomheder deler deres erfaringer omkring usability med deltagerne Anvendelse af usability-metoder i en mindre dansk virksomhed Orla Pedersen, udviklingschef i Dafolo A/S vil fortælle om, hvilke udfordringer der er i forbindelse med indførelse af usability-metoder i mindre virksomheder. Desuden vil han fortælle om, hvordan de har imødekommet udfordringerne i Dafolo samt give en præsentation af resultaterne af usability-afprøvninger i de første projekter inden for borger-selvbetjening. Indførelse af usability-aktiviteter i en virksomhed Nikolaj Lyngbye Kolbe, direktør i Logimatic Mobile Solutions og tidligere leder for brugervenlighedseksperter, vil dele sine erfaringer med deltagerne omkring usability i udviklingsprocessen: Hvilke forhindringer og muligheder kan man som virksomhed møde, når man forsøger at få usability-folk ind i en udviklingsproces? Fokus i oplægget vil ligge på processer og menneskelige relationer.

12.30 – 12.35

Afslutning

12.35 – 13.30

Frokost og mulighed for at netværke

Tid og sted Dato:

Torsdag den 16. september 2010

Tid:

09.30 – 13.30

Sted:

Alexandra Instituttet, Åbogade 34, 8200 Århus N. Lokale: Ada 333 (3. sal)

Pris:

250 kr. ekskl. moms

Tilmelding:

Ved tilmelding angives, om man vil deltage i gruppe 1 eller 2 i gruppearbejdet. Tilmeld dig her: http://infinit.dk/dk/nyheder_og_arrangementer/arrangementer/20100705_01.htm

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 8. september 2010 OBS! Der er 35 pladser med tilmelding efter først-til-mølle-princippet

Kontakt navn:

Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61

Kontakt e-mail:

ida.rasmussen@alexandra.dk

http://ebusinessfyn.dk.web4.redhost.dk/sites/ebusinessfyn.dk.web4.redhost.dk/files/field_file/invita  

http://ebusinessfyn.dk.web4.redhost.dk/sites/ebusinessfyn.dk.web4.redhost.dk/files/field_file/invitation_usability.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you