PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE "PREPORUKE ZA REALIZACIJU NASTAVE NA DALJINU"

Page 1ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ЧАСА ОПШТИ И МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ Основна школа Одељење Датум Учитељ Наставна јединица Тип часа Задаци часа Наставне методе

Облици рада Наставна средства

Koрелација са осталим предметима

Исходи

Литература

I Јована Јанковић Дечја песма ,,У свету постоји једно царство“, Бранко Милићевић Обрада Препознавање и извођење песме праћењем њених основних карактеристика (брзо, споро, гласно, тихо) Опште методе: дијалошко-монолошка метода демонстрације; Специфичне методе: метода учења песмe по слуху. Фронтални и индивидуални Рачунар, Google Classroom, видео материјал, телефон, слушалице Српски језик - подстицање вербалног изражавања и комуникације; Физичко и здравствено васпитање - развијање координације покрета, развијање ритмичког и естетског изражавања ученика. Ученик ће бити у стању да:  пева по слуху песме различитог карактера;  примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању;  користи самостално, или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука. https://www.youtube.com/watch?v=81L4rrXmRUc https://www.youtube.com/watch?v=vez7L7NpBtk https://www.youtube.com/watch?v=WofLI3Wn4NQ


ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ЧАСА

Активности (за ученике) Уводни део часа

ТОК ЧАСА Сврха активности (за наставнике)

Певање песме ,,Другарство“, Драган Лаковић

У Google учионици, ученицима шаљем презентацију у Power Point-у. Говорим им да ће уз помоћ презентације имати задатак да науче једну песму. Говорим им да треба пажљиво да читају задатке и да прате упутства.

Време трајања: 5 минута

На почетку часа ћемо да отпевамо песму коју смо учили на претходном часу: ,,Другарство", Драгана Лаковића (прилог 2). Песму отевајте уз видео који вам шаљем (прилог 1). (Сврха ове ученика)

активности

јесте

распевавање

Главни део часа Учење песме ,,У свету постоји једно царство“, Бранко Милићевић

Ученици уче песму ,,У свету постоји једно царство“.

Време трајања: 5 минута

Шаљем вам видео који ћете пажљиво да послушате (прилог 3).

Време трајања: 5 минута

Прочитајте текст песме (прилог 4). Уколико постоји нека реч која вам није јасна, пошаљите је у учионици, па ћемо да разговарамо о њеном значењу.

Време трајања: 15 минута

Ако сте прочитали песму, поново пустите видео (прилог 3). Слушајте песму и певајте речи које сте запамтили. Видео слушајте док не научите целу песму. (Сврха ове активности јесте учење песме методом слуха)


ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ЧАСА Ученицима постављам нови задатак.

Певање песме на другачији начин

Време трајања: 10 минута

Пошто сте научили целу песму, сада имате нови задатак. Потребно је да отпевате песму уз видео који вам шаљем. Видео садржи само музику, а речи су исписане на екрану (караоке) (прилог 5). Отпевајте песму тако да пратите речи и музику. Песму певајте док не будете сигурни да сте лепо научили, у томе ће вам помоћи ваши родитељи. (Сврха ове активности јесте певање научене песме само уз музику)

Завршни део часа Домаћи задатак Време трајања: 5 минута

На крају часа ученици читају домаћи задатак.

Снимање научене песме

Ваш задатак је сада још занимљивији. Ваши родитељи имају задатак да вам песму ,,У свету постоји једно царство" пусте преко телефона, и то овај последњи видео снимак који садржи само музику, а код кога су речи исписане на екрану (прилог 5). Песму слушајте преко слушалица. Док слушате музику, пратите речи и певајте гласно. Родитељи имају задатак да вас сниме. Важно је да песму отпевате од почетка до краја, да пратите музику и речи. Снимак пошаљите овде, у Google учионици.

Време трајања израде домаћег задатка: 7 дана

(Сврха ове активности јесте стварање новог продукта, видео снимка, у коме ученици хорски певају песму) Активност за наредни час Продукт рада

Уз помоћ програма Movie Maker обједињујем видео снимке свих ученика. Стварам видео у коме сви ученици истовремено певају песму ,,У свету постоји једно царство".

Гледање заједничког видео снимка

Видео снимци су обједињени у једном видео


ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ЧАСА запису и сви ученици заједно певају песму, истим темпом и ритмом, док их у позадини прати мелодија песме. Ученици имају приику да виде и чују себе, али и једни друге. Ученицима шаљем видео снимак у Google учионици. Разговарамо о томе како им се допада заједничка активност, да ли им је било тешко, шта им је било најтеже, да ли смо још нешто могли да урадимо и сл. Похваљујем све ученике за успешан рад. (Сврха ове активности јесте евалуација рада и давање повратне информације ученицима)

ПРИЛОЗИ Прилог 1 https://www.youtube.com/watch?v=81L4rrXmRUc

Прилог 2 „Другарство“ Међу друговима нема тајне Међу друговима нема свађе Чак и неке ствари безначајне Међу друговима лепше су и слађе (Рефрен) Сви треба да знају Шта другарство значи Заједно смо лепши, заједно смо јачи Сви треба да знају Шта другарство значи Заједно смо и лепши и јачи 2x


ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ЧАСА

Међу другарицама нема тајне Мада врло често има свађе Другарице су најчешће сјајне Ал’ и тужибаба понека се нађе (Рефрен) 2x

Прилог 3 https://www.youtube.com/watch?v=vez7L7NpBtk

Прилог 4 „У свету постији једно царство“ У свету постоји једно царство, у њему царује другарство. У њему је све лепо, у њему је све нежно, у њему се све радује! У њему је све лепо, у њему је све нежно, у њему се све радује! Тамо су куће од чоколаде, прозори су од мармеладе. Тамо свако ради оно што хоће, тамо расте свако воће. У свету постоји једно царство, у њему царује другарство, у њему царује друагство...

Прилог 5 https://www.youtube.com/watch?v=WofLI3Wn4NQ


АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПОДРШКУ НАУКЕ, КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ „NOUMENA“

Наставна јединица Дечја песма „У свету постоји једно царство“ Бранко Милићевић


За почетак ћемо да отпевамо песму коју смо научили на претходном часу ,,Другарство“, Драгана Лаковића. Песму отпевајте уз видео који се налази на линку: https://www.youtube.com/watch?v=81L4rrXmRUc Трајање ове активности je 5 минута.


Текст песме ,,Другарство“, Драгана Лаковића Међу друговима нема тајне Међу друговима нема свађе Чак и неке ствари безначајне Међу друговима лепше су и слађе

(Рефрен) Сви треба да знају Шта другарство значи Заједно смо лепши, заједно смо јачи

Сви треба да знају Шта другарство значи Заједно смо и лепши и јачи 2x Међу другарицама нема тајне Мада врло често има свађе Другарице су најчешће сјајне Ал’ и тужибаба понека се нађе (Рефрен) 2x


Сада пажљиво погледајте и послушајте видео који се налази на линку: https://www.youtube.com/watch?v=vez7L7NpBtk

Трајање ове активности је 5 минута.


Прочитајте текст песме „У свету постоји једно царство“ У свету постоји једно царство, у њему царује другарство. У њему је све лепо, у њему је све нежно, у њему се све радује!

У њему је све лепо у њему је све нежно, у њему се све радује!

Тамо су куће од чоколаде, прозори су од мармеладе. Тамо свако ради оно шта хоће Тамо расте свако воће. У свету постоји једно царство, у њему царује другарство, у њему царује другарство … Трајање ове активности је 5 минута.


Уколико постоји нека реч која вам није јасна, запишите је и пошаљите је, па ћемо уживо да разговарамо о значењу речи.


Ако сте прочитали песму, поново пустите последњи видео. Слушајте песму и певајте речи које сте запамтили. Видео слушајте док не научите целу песму! Трајање ове активности је 15 минута.


Пошто сте научили целу песму, сада имате нови задатак: потребно је да отпевате песму уз видео који се налази на линку https://www.youtube.com/watch?v=WofLI3Wn4NQ Видео садржи само музику, а речи су исписане на екрану (караоке). Отпевајте песму тако да пратите речи и музику. Песму певајте док не будете сигурни да сте лепо научили, у томе ће вам помоћи ваши родитељи.

Трајање ове активности је 10 минута.


Домаћи задатак Сада ваш задатак постаје још занимљивији! У реализацији задатка вам могу помоћи ваши родитељи. Родитељи треба да вам песму ,,У свету постоји једно царство" пусте преко мобилног телефона, и то последњи видео снимак који садржи само музику, а речи су исписане на екрану. Песму слушајте преко слушалица. Док слушате музику, пратите речи и певајте гласно. Родитељи треба да вас сниме. Важно је да песму отпевате од почетка до краја, тако да пратите музику и речи. Снимак доставите путем платформе.

Време израде домаћег задатка је 7 дана, односно задатак треба да буде завршен до нашег наредног часа.


Уз помоћ програма Movie Maker, видео снимци које будете послали биће обједињени у један видео, у коме ћете сви истовремено да певате песму ,,У свету постоји једно царство". Када видео буде завршен, биће постављен у Google учионици, где ћемо га заједно погледати на нашем наредном часу. Пошто будете погледали и послушали видео, разговараћемо о вашим утисцима о заједничком видеу, али и о задатку – да ли вам се допала заједничка активност, да ли вам је било тешко, шта вам је било најтеже, да ли смо још нешто могли да урадимо и сл.


Аутор презентације Јована Jaнковић, наставник разредне наставе у ОШ „Коста Ђукић“, Mладеновац

Фебруар, 2021.