{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

UDRUGA ZORA

za nenasilje i ljudska prava


UDRUGA ZORA Udruga Zora je nevladina i neprofitna organizacija koja radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina kao i edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj i ne-institucionalnoj edukaciji. Djeluje od 2003. godine u Međimurskoj županiji, međutim uključuje se u relevantne nacionalne kampanje koje se strateški uklapaju u njeno djelovanje. Od početka 2011. u udruzi Zora radi do sada najveći broj zaposlenih – njih 6. Zajednički se trudimo ostvariti zadane visoke ciljeve prema sebi, ali i prema zajednici. Zora tim čine: Milana Gašparović – predsjednica, Marina Kolar – izvršna direktorica, Margareta Mihalic – projektna asistentica, Barbara Srnec Bujanić – projektna asistentica, Margareta Leskovar – voditeljica projekta, Silvija Kolar Fodor – voditeljica financija i administracije, Suzana Rodek – administratorica, Jelena Tepić – članica Izvršnog odbora, kao i brojni volonteri i volonterke. Udruga Zora primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja, kao i načela jednakih mogućnosti kod volontiranja i zapošljavanja.

Kad se osvrnem na aktivnosti i rezultate 2010. godine, a sad već i početka 2011. mogu izraziti samo svoje zadovoljstvo i radost. Udruga Zora kakva je bila na početku dok se temeljila na entuzijazmu nekoliko volontera/ ki sazrela je i pretvorila se u profesionalnu organizaciju koja s početkom 2011. zapošljava 6 osoba i provodi peti i šesti projekt financiran iz programa Europske unije. Ono što je ostalo od prvih dana postojanja su zadani visoki ciljevi prema sebi i prema zajednici na kojima stalno radimo. U 2010. smo počeli sustavno raditi i s volonterima/ kama i drugi put dodijelili godišnju nagradu za volontiranje u Zori. 66 različitih volontera/ki udruge Zora i ukupno 1215 volonterskih sati dovoljan su pokazatelj o radu same organizacije i povjerenju koje nam ljudi daju. Hvala vam što pratite naš rad. Želimo zahvaliti svima koji su nam pomagali u 2010. godini, suradnicima, partnerima, volonterima/kama i donatorima, a posebice Upravnom odjelu za gospodarstvo, promet i europske integracije Međimurske županije. “U svakoj zajednici ima posla kojeg treba obaviti. U svakom narodu ima rana koje treba zaliječiti. U svakom srcu ima snage za sve to učiniti.” Marina Kolar, Izvršna direktorica

Ciljevi i svrha osnivanja Udruge su: • zaštita ljudskih prava i razvoj ljudskih sloboda, odbacivanje nasilja i razvijanje nenasilnih metoda; • promicanje rodne ravnopravnosti i prava manjina; • podizanje svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, a posebice o nenasilju i spolno reproduktivnom zdravlju; • promicanje volontiranja i građanskog aktivizma na lokalnom nivou; • poticanje kreativne razmjene teorijskih i praktičnih pristupa u neformalnoj edukaciji kroz radionice, seminare i treninge; • promicanje i potpora cjeloživotnog učenja i ne-institucionalnog obrazovanja; • promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu; • humanitarno djelovanje (osiguranje i poboljšanje kvalitete življenja, poboljšanje uvjeta školovanja).

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2010 - 31.12.2010. PRIHODI PRIHODI OD DJELATNOSTI PRIHODI OD ČLANARINE PRIHODI OD DONACIJA PRIHODI OD KAMATA OSTALI PRIHODI

6.592,70 610,00 315.231,62 52,22 9.882,28

UKUPNO PRIHODI

332.368,82

RASHODI RASHODI ZA ZAPOSLENE MATERIJALNI RASHODI RASHODI AMORTIZACIJE FINANCIJSKI RASHODI UKUPNO RASHODI

02

UDRUGA ZORA, A. Schultessa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec, tel/fax: 040 395 344

159.370,20 122.239,36 34.898,94 1572,99 9.882,28 318.081,49


PROJEKTI PROVEDENI U 2010. GODINI

Cilj projekta “Širi znanje, a ne prenosive infekcije!!!” je smanjenje posljedica rizičnog spolnog ponašanja kod mladih edukacijom i informiranjem od strane sustava redovnog školstva i subjekata neformalne edukacije te smanjenje stigmatizacije i diskriminacije oboljelih od spolno prenosivih infekcija od strane javnosti. Trajanje: 01.01.-31.12.2010. Vrijednost: 125059,43 kn Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Aktivnosti projekta provodile su se u partnerstvu sa srednjim školama: Gimnazija Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Graditeljska škola Čakovec, Gospodarska škola Čakovec, Tehnička škola Čakovec i Srednja škola Prelog. Projekt je imao 2 glavne aktivnosti: Provođenje istraživanja “Rizična spolna ponašanja i znanje o spolnom i reproduktivnom zdravlju srednjoškolaca Međimurske županije” a u sklopu javne kampanje o važnosti edukacije o spolno reproduktivnom zdravlju (SRZ) te rizičnim ponašanjima vezanim uz SRZ i SPI i njihovim posljedicama u srednjim školama je obilježen Međunarodni memorijal svijeća (16.05.) i Svjetski dan borbe protiv AIDS-a/ WAD (1.12.), održano je 5 javnih akcija na Trgu Republike u Čakovcu, 1 radionica izrade bedževa za WAD i 4 radionice pakiranja kondoma u edukativne kutijice za javne akcije, obilježen je WAD u cafe baru “Zrinski” gdje su posjetitelji uz kavu dobili kondome i edukativne letke ...

Zorini volonteri/ke na javnim akcijama na Trgu Republike Čakovec dijele edukativne letke i kondome.

U prosjeku je svaki drugi srednjoškolac spolno aktivan i sklon rizičnom spolnom ponašanju te bez dovoljno razvijene svijesti o tome kakve posljedice takvo ponašanje može imati po njega i po osobe s kojima stupa u spolni kontakt. Spolna aktivnost kod maloljetnika više je pravilo nego slučajnost. Rezultati pokazuju da su mladi spolno aktivni – bez obzira imaju li potrebno znanje ili ne.

Neke od uznemiravajućih rezultata predstavljamo i ovdje: • • •

• • • •

43,4% spolno aktivnih ispitanika imalo je prvo seksualno iskustvo prije navršene 16. godine, a od njih 16,5% sa 14 godina ili manje. Gotovo 60% ispitanika tvrdi da su postali seksualno aktivni u vezi sa stalnim partnerom/icom, ali ih zabrinjavajućih 37,3% tvrdi da je to bio seks na jednu noć. Od ukupno 211 ispitanica, njih 95 je spolno aktivnih (45%) . Čak 68,42 spolno aktivnih srednjoškolki nikad nije bilo na ginekološkom pregledu, a čak 30,8% ga nema namjeru ni obaviti. Veliki postotak ispitanika (57,5%) je imao veći broj partnera od jednog (posebno zabrinjava podatak od 15,6% ispitanika koji tvrde da su imali pet ili više seksualnih partnera)

14.09. na konferenciji za novinare predstavljeni su rezultati istraživanja “Rizična spolna ponašanja i znanje o spolnom i reproduktivnom zdravlju srednjoškolaca Međimurske županije”.

Samo 6% spolno aktivnih ispitanika/ca testiralo se na neku od spolno prenosivih infekcija (SPI) 40,1% ispitanika ne bi svome partneru reklo da ima neku SPI, odnosno lagalo bi o svom zdravstvenom stanju. Samo 28,4% smatra da u Međimurskoj županiji postoji za njih prikladno mjesto gdje bi se mogli javiti u slučaju potrebe za savjetom vezanim uz spolno reproduktivno zdravlje. Tek 0,9% ispitanika javilo bi se školskom stručnjaku

60,8% ispitanika Međimurske županije željelo bi se uključiti u neki program edukacije o spolno reproduktivnom zdravlju.

Ukoliko želite pročitati izvještaj, možete ga skinuti ovdje: http://issuu.com/udrugazora/docs/siri_znanje_a_ne_spolno_prenosive_infekcije_-_izvj UDRUGA ZORA, www.udrugazora.hr, zora@udrugazora.hr

03


PROJEKTI PROVEDENI U 2010. GODINI

Trajanje: 01.01.-31.03.2010. Vrijednost: 14999,00 kn Donator: Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah Knjižnica sadrži 424 naslova koji su teško dostupni u formalnim knjižnicama, a postoji velik interes za njih. Teme su: ljudska prava, rod/spol, ne/nasilje, nenasilna komunikacija, ravnopravnost spolova, feminizam, dječja prava, nasilje u vezama i obitelji, spolno reproduktivno zdravlje (spolno prenosive infekcije, HIV/AIDS), ljudska seksualnost,, mladi, upravljanje projektima, javni nastup... Ovom inicijativom želimo povećati znanje mladih i osoba koje se bave mladima o relevantnim temama koje su nedovoljno zastupljene u formalnom obrazovanju i knjižnicama, stvoriti sigurno okruženje za edukaciju, te poticati naviku samoobrazovanja i preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje kod mladih. Popis knjiga kao i detalje o neformalnoj knjižnici Zor@teka možete pogledati i ovdje: http://www.udrugazora.hr/taxonomy/term/5

MLADI EDUKATORI U AKCIJI Trajanje: 01.06.2009.-31.03.2010. Vrijednost: 71200,00 kn Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Međimurska županija Cilj projekta bio je osnaživanje mladih edukatora i usavršavanje njihovih vještina rada te kvalitetni prijenos znanja i informacija na vršnjake/inje u sklopu školskog sistema kroz sustavne i kvalitetne edukacijske aktivnosti. Osim što su mladi edukatori u svojim školama organizirali brojne edukativne aktivnosti, u sklopu projekta također je snimljen i film “Mladi edukatori u akciji” koji je prikazan je na mnogim TV-postajama diljem Hrvatske. U filmu za mlade “Mladi edukatori u akciji” na zanimljiv način prikazuju se aktivnosti koje su vršnjački edukatori udruge Zora provodili u svojoj lokalnoj zajednici. Mladi edukatori i edukatorice sami govore koliko su znali o temama te koji su im bili strahovi, dok se kroz cijeli film isprepliću igrane scene te edukativne izjave o raznim temama kao što su vršnjački pritisak i spolno i reproduktivno zdravlje. Ukoliko želite film prikazivati u svojim školama ili klubovima mladih, javite nam se kako bi vam dostavili TV verziju filma. Izvještaj projekta možete pročitati ili skinuti ovdje: http://issuu.com/udrugazora/docs/izvjestaj_projekta_mladi_edukatori_u_akciji_-_udru Letak: http://issuu.com/udrugazora/docs/letak_spi Bilboard: http://issuu.com/udrugazora/docs/billboard_siri_znanje_5x2m

ODBACI SVOJE PREDRASUDE Trajanje: 01.07.-30.09.2010. Vrijednost: 33644, 28 kn Donator: program EU “Mladi na djelu” Inicijativom mladih “Odbaci svoje predrasude” obilježili smo Međunarodni dan mladih (12. 08.) i Međunarodni dan edukacije o transrodnim pravima (07. 08.) U našoj zajednici sam pojam transrodnosti krivo se shvaća, što vodi stvaranju predrasuda i diskriminaciji. Dok je spol biološki i fizički određen, pojam roda uključuje naučena ponašanja o tipično muškim i tipično ženskim karakteristikama te očekivanjima kako bi se muškarci, a kako žene trebali ponašati. Te ideje i očekivanja uče se od obitelji, prijatelja, u religijskim i kulturnim institucijama, školama, na radnome mjestu, iz medija. Prema uvriježenim karakteristikama muškarci i žene etiketiraju se i stavljaju u tzv. rodne kutije, a ako od toga odskaču društvo ih odbacuje i diskriminira. Transrodne osobe su sve one osobe koje se ne uklapaju u nametnute tradicionalne rodne uloge/ kutije. Možemo reći da većina ljudi na svijetu imaju karakteristike oba roda, pa su stoga transrodni. Danas žene nose hlače, obavljaju važne političke funkcije, muškarci imaju mogućnost odlaska na porodiljni i sl što nekad nije bilo prihvatljivo... Da bismo ostvarili ravnopravnost važno je da i muškarci i žene uživaju jednak status i imaju jednake uvjete i mogućnosti za realizaciju svih svojih potencijala. U sklopu inicijative proveli smo nekoliko akcija gdje su prolaznici imali prilike odbaciti svoje predrasude, ili pak mitove o muško-ženskim stereotipima, organizirali smo rock koncert sa ženskim i muškim bendom, objavili smo i edukativnu brošuru s primjerima transrodnih karakteristika kod većine ljudi, a možete je prelistati ili skinuti ovdje: http://issuu.com/udrugazora/docs/odbaci_svoje_predrasude

04

UDRUGA ZORA, A. Schultessa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec, tel/fax: 040 395 344


TI & JA - EDUCIRAJMO SE ZAJEDNO Trajanje: 01.05. - 31.09.2010. Vrijednost: 41029,08 kn Donator: program EU “Mladi na djelu” Kroz razne aktivnosti mladi su na zabavan način educirali vršnjake o važnosti čuvanja svog spolno reproduktivnog zdravlja, a što se najčešće zanemaruje zbog neznanja, straha ili srama. Snimali smo film, izradili i dijelili letke o mitovima i činjenicama o spolno reproduktivnom zdravlju, u sklopu akcije “Šarena subota – igrom do znanja!” igrali smo kviz o spolno reproduktivnom zdravlju, dijelili letke i kondome i fotografirali se s motivirajućim porukama u sklopu projekta “Besplatno fotkanje” čakovečkog fotografa Marija Jakšića, postavili smo citylight plakate u samom centru Čakovca te bilboard plakate na glavnoj cesti prema Varaždinu, organizirali smo premjeru filma “Ti i ja – educirajmo se zajedno”...

Film “Ti & ja- educirajmo se zajedno” “Ti & ja – educirajmo se zajedno” (25 min) edukativni je film udruge Zora za mlade, koji progovara o mitovima o spolno reproduktivnom zdravlju u koje mladi vjeruju i zbog kojih se, ni ne znajući, dovode u opasne situacije. Na zabavan, a istovremeno i poučan način pomaže mladima da razumiju zbog čega je važno da ozbiljno shvaćaju svoje zdravlje, ali i zdravlje onih koje vole. Progovaranjem o spolno prenosivim infekcijama i problemima vezanima uz njih jedan su od načina na koje se borimo protiv stigme, diskriminacije i tabua. U filmu sudjeluju i doktorice Savjetovališta školske medicine za zaštitu reproduktivnog zdravlja mr.sc. Narcisa Slugan, dr.med., i Diana Uvodić - Đurić, dr.med. Zajedničkim naporima pokušavamo pružiti mladima podršku koju trebaju, očekuju i zaslužuju. Film je snimljen u sklopu projekata “Širi znanje, a ne spolno prenosive infekcije”, financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i inicijative mladih “Ti & ja”, financirane od Europske unije, program Mladi na djelu.

? ? ?

?

Film možete pogledati na http://vimeo.com/15187933 , a ukoliko ga želite prikazivati u Vašoj školi, učeničkom domu ili klubu mladih, kontaktirajte nas putem e-maila kako bi dobili svoj primjerak DVD-a. Letak možete pročitati ovdje http://issuu.com/udrugazora/docs/letak_finalni-outlines Izvještaj inicijative mladih možete prelistati ili skinuti ovdje http://issuu.com/udrugazora/docs/ti_ja

PROJEKTI ZAPOCETI U 2010. GODINI

Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena Trajanje: 04.12.2010.-03.12.2011. Vrijednost: 108289,82 eura Donator: Europska unija, sufinancira Međimurska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje - područna služba Čakovec Nositelj projekta “Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena” je Međimurska županija, a partneri su Udruga Zora, Hrvatski zavod za zapošljavanje - područna služba Čakovec i Sigurna kuća. Projekt se provodi i sufinancira iz programa IPA IV. komponenta – Razvoj ljudskih potencijala, a traje godinu dana - do prosinca 2011. Cilj projekta je smanjiti socijalnu isključenost žena žrtava obiteljskog nasilja kao i dugoročno nezaposlenih ili teško zapošljivih žena Međimurske županije. Osim formalne edukacije koja će se provoditi sa ciljem povećanja konkurentnosti korisnica na tržištu rada, bit će organizirane i radionice koje će obuhvaćati teme: timski rad i suradnja, moć pozitivnog mišljenja, upoznavanje rada institucija, prava i mogućnosti na Zavodu za zapošljavanje, pisanje životopisa, služenje računalom i Internetom, te vođenje kućnog budžeta. Uz to, s korisnicama će se sustavno raditi i kroz grupno i individualno savjetovanje.

Uključi me!

Uključi me! Trajanje: 23.12.2010.-22.12.2011. Vrijednost: 60658,84 eura Donator: Europski instrument za demokratizaciju i ljudska prava, sufinancira Međimurska županija Projekt “Uključi me” provodi Udruga ZORA s partnerom Međimurskom županijom te suradnicima Učeničkim domom Graditeljske škole, Graditeljskom školom, Gimnazijom Čakovec, Gospodarskom školom Čakovec, Tehničkom školom Čakovec i Srednjom školom Prelog. Osnovni cilj projekta je integracija učenika hrvatske i romske nacionalnosti. Kroz zajedničke aktivnosti učenika (javna kampanja, edukacije, snimanje filma...) razvijati će se međusobno povjerenje kako bi se oslabile predrasude i stereotipi. Projekt traje do prosinca 2011. UDRUGA ZORA, www.udrugazora.hr, zora@udrugazora.hr

05


MEDIJI O NAMA Večernji list

Večernji list

06

UDRUGA ZORA, A. Schultessa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec, tel/fax: 040 395 344


UDRUGA ZORA, www.udrugazora.hr, zora@udrugazora.hr

07


EDUKACIJSKI CENTAR

EDUKACIJSKI CENTAR UDRUGE ZORA U sklopu Zore djeluje Edukacijski centar, čiji je razvoj također jedan od naših strateških ciljeva. Od 2005. provodimo neinstitucionalnu edukaciju o obiteljskom nasilju, nasilju u vezama, ljudskim i ženskim pravima, nenasilnoj komunikaciji, suradnji i timskom radu, spolno reproduktivnom zdravlju, volontiranju i sl. Do kraja 2010. smo proveli ukupno 49 jednodnevnih radionica, 5 javnih predavanja, 2 javne tribine te tromjesečni program (svakodnevni) edukacije za 2 grupe od ukupno 24 predškolaca romske nacionalne manjine. Do 2010. godine je sveukupno na našim edukacijskim programima sudjelovalo ukupno 929 sudionika/ca. Ciljano smo radili sa srednjoškolcima, mladima, majkama udomiteljicama, socijalnim radnicama, djecom i mladima romske nacionalne manjine, djecom iz udomiteljskih obitelji, ljudskopravaškim aktivistima/cama, osobama s invaliditetom i predstavnicima civilnog društva. Edukacijski tim udruge Zora provodi edukacije temeljene na interaktivnom radu, a različite vrste edukacije možemo ponuditi i vama.

Provodimo sljedeće radionice i predavanja: - ženska prava - nasilje u mladenačkim vezama - rodno uvjetovano nasilje - uvod u spolno reproduktivno zdravlje (kontracepcija, spolno prenosive infekcije/bolesti, vršnjački pritisak...) - nenasilna komunikacija - suradnja i timski rad - menadžment volontera - žene i vođenje / osnaživanje žena

Ukoliko ste zainteresirani ili trebate još informacija, javite nam se telefonom ili e-mailom.

POMOĆ RAZVOJU LOKALNE ZAJEDNICE I CIVILNOG DRUŠTVA Odlukom Izvršnog odbora Udruge na godinu provedemo najmanje 2 besplatne radionice izvan bilo kakvih projekata kako bi podržavale lokalnu zajednicu, a za udruge ili institucije koje se obrate za pomoć. U 2009. godini održane su radionice za Centar za socijalnu skrb: jedna radionica za socijalne radnice, a druga za majke udomiteljice. U 2010. održale smo jednu radionicu za djecu iz udomiteljskih obitelji s područja Međimurske županije, jednu radionicu Menagment volontera za Sigurnu kuću te jednu radionicu pisanja projekata udruzi “Uz vas”. U 2011. će se ove aktivnosti održati temeljem provedenog natječaja,

EDUKATIVNI MATERIJALI Od 2005. Zora kreira edukativne alate koje distribuira udrugama, srednjim školama, institucijama i svima zainteresiranima. Cilj toga je učiniti edukaciju dostupnom i onima koji si ne mogu priuštiti predavače i/ili trenere, te učiniti edukacijske alate pristupačnijima za korištenje u srednjim školama. Edukacijski alati koje smo do sada kreirali su: razni leci, “Priručnik za vršnjačke edukatore Moj izbor je prevencija”, Multimedijalni CD “Virtualna škola prevencije” te edukativni filmovi za mlade “Mladi edukatori u akciji” i “Ti & ja educirajmo se zajedno”.

? ? ?

?

ZORA UVODI SUSTAV KVALITETE “SOKNO” U skladu sa svojim strateškim ciljevima, početkom ove godine Zora je počela uvoditi SOKNO. SOKNO je sustav za osiguranje kvalitete rada neprofitnih organizacija u Hrvatskoj, a njegova svrha je doprinos kvaliteti usluga, unutarnjeg poslovanja i predstavljanja prema van određene organizacije. SOKNO podrazumijeva trajni rad na unaprjeđenju i praćenju kvalitete i to intenzitetom i načinom koji najbolje odgovara samoj organizaciji.

08

UDRUGA ZORA, A. Schultessa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec, tel/fax: 040 395 344


WEB STRANICA UDRUGE www.udrugazora.hr Dorađena je web stranica udruge na kojoj možete pratiti naše aktivnosti. U nedavno ažuriranoj galeriji možete vidjeti fotografije nekih od naših aktivnosti koje smo provodile ove godine. Također, možete pogledati i fotografije iz prošlih godina.U linku”Press clipping” moći ćete naći ažurirane članke o Zori s internetskih i tiskanih medija za 2006., 2007., 2008., 2009., i 2010. godinu. U našoj online Issuu biblioteci možete pogledati, pročitati ili skinuti neke od izvještaja, priručnika ili letaka udruge Zora. Materijali su nastali tijekom provedbe naših projekata. Materijale ćemo stalno nadopunjavati http://issuu.com/udrugazora

ZORA I NA FACEBOOKU

Odnedavno nas možete pratiti i na http://www.facebook.com/#!/pages/Udruga-Zora/139712749418517 Dobrodošli svi!

JAVNI RADOVI

U 2010. godini udruga Zora je sudjelovala u programu izvođenja javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Cilj javnih radova je društveno korisnim radom afirmirati socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti. U udruzi Zora također smo imali jednu zaposlenu preko javnih radova i na taj način dali podršku projektu.

ISTRAŽIVANJE

Zora je sudjelovala u istraživanju koje su provodili Ženska soba i ured za ravnopravnost spolova Vlade RH “Zaštita prava i pružanje podrške žrtvama/svjedocima nasilja u obitelji”.

VOLONTIRANJE U UDRUZI ZORA

DOBRO BIRAM - VOLONTIRAM Što je volontiranje? Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, bez da se za to potražuje novčana nagrada ili neka druga imovinska korist. Zašto volontirati? Volontiranje otvara nove mogućnosti korištenja znanja i vještina u smjeru ostvarivanja vlastite kreativnosti i ideja u duhu dobre volje. Prepoznavanjem potreba zajednice u kojoj živimo i spremnošću za aktivnim uključivanjem, pomažemo društvu da brže i kvalitetnije riješi nagomilane probleme i potrebe. Nesebične aktivnosti pomaganja drugima jačaju zajednicu i pozitivno utječu na život ljudi. Tko može volontirati? Volontirati mogu svi, a da biste postali volonter/ka dovoljni su pozitivan stav, volja za učenjem, malo kreativnosti i mrvica fleksibilnosti. Volonter/ka u zamjenu za svoj rad ne dobiva samo priznanje i zahvalnost nego i nova znanja, nove vještine, nova poznanstva i osjećaj da je nekome potreban. Što vi dobivate volontiranjem? Osim što volontiranjem bez obzira na dob, nacionalnost, religiju i status u društvu možete doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u vašoj okolini i šire, također razvijate svoje komunikacijske i organizacijske vještine, stječete nova poznanstva i kontakte te možete sudjelovati na radionicama i seminarima koji vam u budućnosti mogu pomoći kod dobivanja posla. VOLONTIRANJE U UDRUZI ZORA Od 1.1. do 31.12.2010. ukupno 66 različitih volontera/ki udruge Zora ostvarilo je ukupno 1215 volonterskih sati. Volontirali su na sljedećim područjima: javne akcije, aktivnosti projekata, lektura, prijevod, administracija, logistika, grafički dizajn, a volonterska su ujedno i izvršno i nadzorno tijelo udruge. Zora ima 2 kategorije volontera - Volonteri u uredu i na terenu su volonteri koji obavljaju aktivnosti direktno u uredu udruge ili na terenu u Međimurskoj županiji. On-line volonteri svoj rad obavljaju temeljem dogovora preko e-maila te na taj način i šalju svoje rezultate (prijevod, lektura i slično). Na taj način uzajamno koristimo minimalne resurse, a volontirati može bilo koja zainteresirana osoba iz bilo kojeg dijela Hrvatske koja ima pristup računalu i internetu, pa tako mi imamo volontere/ke iz svih dijelova Hrvatske.U susret Međunarodnom danu volontera koji se obilježava 5.12., udruga Zora druge godine zaredom dodjeljuje nagradu za Volontera/ku godine udruge Zora.

U 2010. godini nagrade za Volontera/ku godine dobile su: Milana Gašparović, Čakovec u kategoriji Volontera u uredu Petra Jug, Luka Ludbreška u kategoriji On-line volontera

Bez obzira da li ste već volontirali ili niste, koliko imate godina i/ili radnog iskustva ili pak upravo suprotno - želite steći radno iskustvo kako bi u budućnosti lakše dobili posao - javite nam se jer upravo vas trebamo! Udruga Zora treba volontere/ke koji su voljni pomoći nam svojim vremenom, znanjem i idejama. Bez obzira na kojem Zorim radnom mjestu odlučite volontirati, osiguravamo vam ugodno radno okruženje i timski rad, te mogućnost za osobno i profesionalno usavršavanje.

Uključi se! Pomaži, zabavi se, nauči nešto korisno, povećaj svoju konkurentnost na tržištu rada. Već danas. UDRUGA ZORA, www.udrugazora.hr, zora@udrugazora.hr

09


VRŠNJAČKI EDUKATORI/CE UDRUGE ZORA Završetkom školske godine 2010./2011. opraštamo se s našim vršnjačkim edukatorima i edukatoricama koji su u raznim aktivnostima i projektima udruge Zora sudjelovali od početka 2009. godine te se aktivno angažirali sve do danas. Teško bi bilo pobrojati sve njihove aktivnosti kao i mjeriti njihov utjecaj na svoje vršnjake. Stoga će vam neki od njih sami reći što misle o svom angažmanu. Nikolina Horvat, vršnjačka edukatorica Volontiranje ispunjuje slobodno vrijeme, a istovremeno ispunjuje osobu. Ja uživam u tome, super je ekipa i zabavno mi je. Mislim da smo jako pomaknuli granice educiranosti mladih, jer nam je jako puno ljudi poslije akcija prišlo s pitanjima. U stvaranju filma smo puno naučili, mislim, još od radionica smo puno naučili, ali ovako si proširujemo znanje.. Hm, prijatelji iz razreda mi nisu komentirali glumu jer u razredu još nismo gledali film, ali sam u Zrinskome na kavi čula: “o, gle, abc cura...” Benjamin Skoliber, vršnjački edukator Motivira me to što s drugima mogu dijeliti znanje. Lijepo je to što na tim običnim papirićima mi možemo prenijeti dio našeg znanja na one koji to ne znaju, a treba im. Mi lakše utječemo na naše vršnjake, barem ja tako mislim, jer je meni npr. lakše prihvatiti savjet od nekog vršnjaka nego od nekog odraslog. Vršnjaci se međusobno bolje razumiju i nema “međugeneracijskog jaza”. O spolno prenosivim infekcijama i bolestima (SPI i SPB) naučio sam puno više nego sam prije znao i ne znam kako bi mi bilo da i danas vjerujem u one mitove koji kruže među mladima. Možda ljudi (vršnjaci) još ne shvaćaju važnost tih stvari, misle da im je dovoljno staviti kondom da se zaštite od neželjene trudnoće i to je sve. Tko bi još sad mislio na neke spolno prenosive bolesti - tako dugo dok ne dobiju neku...

Mateja Krčar, vršnjačka edukatorica Kad sam se prijavila na radionice, nisam znala da je tu uključeno volontiranje. Prijavila sam se radi samog projekta, radi radionica, nečeg novog. To je bio drugačiji pristup rada u kojem još nisam sudjelovala pa mi se činilo korisnim u bilo kakvom smislu, sto se tiče znanja, a i novih vještina timskog rada i sl. Zapravo nikad nisam mislila da volontiranje može biti toliko zabavno i korisno, na neki način ispunjavati čovjeka, promijeniti mu stavove i osobnost. Volontiranjem sam stekla komunikacijske vještine, podigla samopouzdanje predstavljanjem udruge prolaznicima, tj. nepoznatim ljudima na raznim akcijama. Najvažnije što sam naučila nije koja infekcija ima koje simptome već prepoznati opasnosti i mogućnosti od zaraze raznim SPI. Time sam podigla svoju svijest o mogućoj zarazi SPI i zaboravila zabludu ‘to se meni ne može dogoditi’.

Monika Novak, vršnjačka edukatorica Ono što mene motivira na volontiranje jest činjenica da tako mogu pomoći svojim vršnjacima. To me zaista čini sretnom. Kad shvatim da sam uspjela u tome, osjetim neku radost i ispunjenost, jer znam da sam nekome pomogla da svoj život učini boljim. Također smatram da lakše utječemo na naše vršnjake, pa sam čak doživjela da me nekoliko učenika zaustavilo na hodniku i raspitivalo se o pojedinostima koje su ih zanimale, na što sam ja rado odgovorila. U cijelom ovom projektu sam jako puno naučila i stvarno mi je drago što sam sudjelovala. Kad su me vidjeli u filmu najčešće su me zbunjeno gledali, ali su bili zadovoljni načinom na koji sam to odglumila. Također me i naše tete čistačice prepoznaju, pa smatram da je bilo super. I nakon filma su me mnogi pitali za savjet, a ja sam im dala do znanja da me u svakom trenutku mogu pitati ako postoji dilema.

UKLJUČITE SE U RAD UDRUGE ZORA: Možete postati redovnim ili nominalnim članom/icom udruge, te podržavati rad udruge ili aktivno sudjelovati u aktivnostima. Redovni članovi/ice plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 50 kuna. Redovni član/ica je aktivni član/ica s punim opsegom Statutom predviđenih obveza i prava. Nominalni članovi/ice plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 30 kuna.Nominalni član/ica je osoba bez ili s ograničenom poslovnom sposobnošću te ima sva prava i obveze redovnog člana/ice, osim što nema pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge. Nudimo vam... • sudjelovanje na radionicama udruge Zora te na radionicama i seminarima ljudsko pravaške tematike diljem Hrvatske kao predstavnik/ca Zore • stjecanje novih znanja i vještina • posuđivanje knjiga iz biblioteke ljudsko pravaške tematika u sklopu ureda (ljudska prava, kršenje istih, ženska prava, dječja prava, medijacija, nenasilna komunikacija, korupcija isl.) • mogućnost za profesionalno i osobno usavršavanje, edukaciju i timski rad! Možete donirati i na taj način podržati i omogućiti naše aktivnosti. Zora je neprofitna organizacija koja se financira uglavnom od sponzora i donatora putem objavljenih natječaja. U financiranju rada Zore sudjeluju u manjoj mjeri i pojedinci/ke koji žele potpomoći naš rad. Ukoliko želite novčano potpomoći rad Zore svoje uplate možete obaviti na žiro račun 2392007-1100002196 (Međimurska banka)

10

UDRUGA ZORA, A. Schultessa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec, tel/fax: 040 395 344


www.udrugazora.hr


uredila: Marina Kolar lektura: Ana Marija Korent fotografije: arhiva Zora

Tiskanje ove publikacije omogućeno je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u skladu s Ugovorom broj 421-02/10-PP-6/17. Mišljenja izražena u ovoj publikaciji su mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajalište Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Profile for Udruga Zora

Narativni izvjestaj 2010 - Udruga Zora  

Narativni izvjestaj 2010 - Udruga Zora

Narativni izvjestaj 2010 - Udruga Zora  

Narativni izvjestaj 2010 - Udruga Zora

Advertisement