{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


Udruga Zora je nevladina i neprofitna organizacija koja radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina, kao i na edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj i neinstitucionalnoj edukaciji. Djeluje od 2003. godine. Programi udruge Zora: 1. Edukacijski centar 2. Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama 3. Suzbijanje obiteljskog/rodno uvjetovanog nasilja Udruga Zora primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja kao i načela jednakih mogućnosti kod volontiranja i zapošljavanja. Financijski izvještaj 2013. kao i sve naše narativne i financijske godišnje izvještaje te Statut možete pročitati na www.udrugazora.hr na linku “O nama”.


Program 1. Edukacijski centar Edukacijski centar je program udruge Zora. Njegov cilj je podizanje kapaciteta pojedinaca i organizacija kroz pružanje usluga neinstitucionalne i neformalne edukacije. U sklopu Edukacijskog centra provodimo radionice i ostale edukativne aktivnosti temeljene na interaktivnom radu. Radionice takve vrste omogućavaju uzajamno učenje, potiču razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje sudionika/ca u svim fazama rada. Provodimo radionice raznih tema: Ženska prava, Ljudska prava, Nenasilna komunikacija, Suradnja i timski rad, Obiteljsko nasilje, Nasilje u vezama, Rodno uvjetovano nasilje, Predrasude i diskriminacija, Ne/nasilje, Osobno osnaživanje, Vršnjački pritisak, Menadžment volontera, Ja volonter, Kreiranje volonterskog programa za organizatore volontiranja, Prevencija i spolno prenosive infekcije, Osnove knjigovodstva neprofitnih organizacija, Rad s medijima, Organizacija kampanja i akcija, Aktivizam u zajednici te mnoge druge radionice sličnih tema koje nemamo posebno definirane, već se prema želji klijenata posebno kreiraju.

O nekima pročitajte ovdje: Ženska prava Koja su to ženska prava, zbog čega se krše te na koji način neravnopravni odnosi između muškaraca i žena utječu na rodno uvjetovano nasilje? Osvještavamo predrasude i zajednički definiramo pozitivne načine za osnaživanje žena. Potičemo žene na jednakopravno djelovanje i u javnoj i u privatnoj sferi života. Nasilje u mladenačkim vezama Gdje je tanka granica između ljubavi i raznih oblika nasilja u mladenačkim vezama? Koji su oblici nasilja koje mladi najčešće koriste u svojim vezama? Na koji način nasilje u vezama utječe na razvoj osobe i na formiranje veza u kasnijoj dobi? Koje su razlike između spola i roda te zbog čega se nasilno ponašanje uopće događa? Kako prepoznati nasilje, kako prepoznati nasilnika/cu, kako prepoznati žrtvu te na koji način mi možemo reagirati i kome se obratiti? Saznajte! Nasilje u obitelji Učimo o spolu i rodu, o rodnim kutijama, očekivanjima društva od muškaraca i žena te o načinu na koji ona utječu na rodno uvjetovano nasilje. Kako funkcionira ciklus u nasilnoj vezi, koji su oblici nasilja te kako utječu na cijelu obitelj? Koji je zakonski okvir te kome se obratiti? Na koji način smo mi kao promatrači odgovorni reagirati? U ugodnom i sigurnom okruženju zajednički prolazimo vježbe ovih tema. Osnove knjigovodstva neprofitnih organizacija Knjigovodstvo neprofitnih organizacija razlikuje se od knjigovodstva poduzeća i definirano je drugim zakonima (Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija i ostali akti), zbog čega pravilno vođenje knjigovodstva udruga često predstavlja problem knjigovodstvenim servisima. Udruge su specifične u svom poslovanju i zbog istovremenog knjigovodstvenog praćenja projekata i izvještavanja donatora te potrebe za uspostavljanjem dodatnih evidencija i planiranja troškova. Na ovoj radionici ili predavanju učimo kako voditi knjigovodstvo udruge u skladu sa svim Zakonima RH, te kako voditi evidencije koje su potrebne za izvještavanje donatora. Teme radionica vezane uz knjigovodstvo i financije možemo zajednički kreirati prema vašim specifičnim potrebama (plaće i naknade, izvještavanje, putni nalozi, planiranje troškova...) Uvod u spolno reproduktivno zdravlje Pravo na reproduktivno zdravlje dio je općih ljudskih prava i donosi velike prednosti pojedincima, obiteljima i zajednici u cjelini. Stoga svako suvremeno društvo organizira reproduktivnu zdravstvenu zaštitu kojom se provodi prevencija, dijagnostika, liječenje, zdravstveni odgoj i savjetovanje. Točne informacije i podrška, kao i preventivno djelovanje najefektivnije su metode borbe protiv spolno prenosivih infekcija, neplanirane trudnoće i rizičnog spolnog ponašanja. Ovisno o potrebama grupe i/ili organizatora radionice, teme koje obrađujemo na radionici su: vršnjački pritisak, kontracepcija, spolno prenosive infekcije/bolesti, mitovi o spolno reproduktivnom zdravlju... Radionica je namijenjena mladima.

Nenasilna komunikacija Koje su osnovne tehnike nenasilne komunikacije i kako ih primjenjivati u svakodnevnom životu? Zbog čega je nenasilna komunikacija u kojoj svi dobivaju, a osobito u svakodnevnim obiteljskim i poslovnim odnosima? Nenasilna komunikacija utemeljena je na jeziku i komunikacijskim vještinama koje jačaju našu sposobnost da ostanemo ljudska bića, čak i u teškim uvjetima. Vještine aktivnog slušanja, JA-govora i davanja povratne informacije samo su neke od vještina koje nam omogućuju da komuniciramo na pravilan način. Suradnja i timski rad Briga za pojedinca u grupi i osjećaj sigurnosti, korisnosti i pripadnosti djeluju motivirajuće za svako obiteljsko i radno okruženje. U sklopu ove radionice sudionici/ce se bolje upoznaju, uče o timskom radu te o tome kako ovakav oblik rada može unaprijediti njihovo zajedničko djelovanje. Radionica je posebno korisna za izgradnju timova koji u budućnosti moraju zajednički djelovati, jer doprinosi stvaranju boljih međuljudskih odnosa te boljih rezultata. Menadžment volontera (za organizatore volontiranja) Naučite koji je zakonski okvir za volontiranje i kako uspostaviti volonterski program prema svim koracima menadžmenta volontera. Na ovoj radionici kroz interaktivan rad ćete kreirati osnovni volonterski program za svoju udrugu/organizaciju kako bi s uvođenjem volontera na pravi način mogli krenuti već sljedeći dan. Udruga Zora je dobitnica Državne nagrade za volontiranje u 2011. godini, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje, doprinos razvoju volonterstva i razvoj volonterskih aktivnosti. Sljedeće godine možda ćete to biti vi. Ja volonter/ka (za motivaciju volontera) Koja su prava i odgovornosti volontera? Zašto uopće volontirati i kako se odvažiti na prvi korak? Udruge/organizacije mogu organizirati ovu radionicu i za svoje potencijalne volontere kao prvi korak upoznavanja s volontiranjem prema Zakonu o volontiranju, na kojoj ćemo ih motivirati za djelovanje i naučiti kako organizirati volonterske akcije. Na taj način i budući se volonteri dodatno upoznaju i povezuju te pronalaze svoje mjesto u vašem timu. Žene i vođenje Radionicom osnažujemo i potičemo žene na aktivnije sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Povećavamo senzibilitet za pitanja ravnopravnosti spolova te potičemo razumijevanje i suradnju. Na radionici obrađujemo vještine vođenja, komunikacijske vještine, suradnju, vještine javnog nastupa i ženska prava. Rad s medijima Naučite kako komunicirati s medijima i na koji način planirati i provesti medijsku kampanju. Saznajte kako napisati kvalitetan dopis, organizirati konferenciju za novinare, izraditi vlastitu bazu medija i novinara te saznajte mnoge savjete za bolje predstavljanje svoje organizacije u javnosti. Ne zaboravite – ako mediji nisu popratili vašu aktivnost, kao da se nije ni dogodila. Organizacija kampanja i akcija Dobrim planiranjem možete izbjeći mnoge pogreške, stoga ćemo na ovoj radionici naučiti kako planirati kampanju, organizirati akciju, izraditi akcijski plan, uključiti volontere, medije i korisnike, kako provesti akciju i evaluirati je. Naučite najbolji način za osvještavanje šire javnosti o temi kojom se bavite, izgradite pozitivan imidž i steknite potporu javnosti i medija.


Provodimo poludnevne, jednodnevne i višednevne radionice i predavanja. Pri planiranju radionice vodimo brigu o vašim stvarnim potrebama kao i o potrebama i očekivanjima sudionika/ca radionice. Svaku radionicu kreiramo posebno za vašu organizaciju. Povećani radni učinak, bolji međuljudski odnosi te bolji rezultati samo su neki od rezultata interaktivnih radionica za timove u sklopu ciklusa podizanja kapaciteta. Za ciklus od najmanje 3 radionice ( provedba u sklopu 1 godine) kojima dižete kapacitete organizacije odobravamo popust.

Edukacijski centar u brojkama U organizaciji Edukacijskog centra u 2013. godini je bilo provedeno 45 edukativnih aktivnosti: 19 radionica, 22 predavanja, 1 tribina, 1 savjetovanje te 2 višemjesečna tečaja francuskog jezika (svaki po 40 školskih sati), a na kojima je bilo prisutno ukupno 713 sudionika/ca. Neke udruge/institucije za koje smo provodili edukacije: Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Volonterski ured Međimurja, Autonomni centar ACT, Centar za socijalnu skrb, Društvo multiple skleroze Varaždinske županije, Sigurna kuća, Udruga slijepih Međimurske županije, Učenički dom "Svjetionik", Učenički dom Graditeljske škole, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Gospodarska škola Čakovec, Graditeljska škola Čakovec, Srednja škola Čakovec, Tehnička škola Čakovec, Gimnazija "Štolcer Slavenski" Čakovec, Srednja škola Prelog, Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri Varaždin, Osnovna škola Orehovica, Društvo multiple skleroze Međimurske županije, udruga "Njezina druga šansa", Bjelovarski klub mladih...

Ako želite da i u vašoj udruzi ili organizaciji provedemo neku od interaktivnih radionica ili imate dodatnih pitanja, za ponudu nam se javite na zora@udrugazora.hr ili na 040/395-344. Udruga Zora. Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo. Edukacijski centar, interaktivne radionice, predavanja.

Godišnji natječaj Edukacijskog centra udruge Zora u svrhu podrške lokalnoj zajednici Treću godinu za redom, Edukacijski centar udruge Zora u sklopu Osim na profesionalnom razvoju, puno se radi na osvještavanju svojih jakih strana i sposobnosti, uči se iz feedbacka (povratne svog godišnjeg natječaja nudio je besplatnu edukaciju u svrhu podrške lokalnoj zajednici. S obzirom na trenutno loše gospodarsko informacije) ostalih sudionika/ca, što kao rezultat ima i znatno stanje i veliki broj nezaposlenih osoba, ovogodišnji poziv bio je povećanje samopouzdanja. usmjeren na provedbu CH-Q edukacije za nezaposlene osobe iz Jedna od sudionica rekla je: Međimurske županije. Sudjelovalo je 9 sudionica i 3 sudionika. "Do sada nisam imala prilike na takav način raditi na sebi, a to mi je bitno zbog profesionalnog usavršavanja, da si postavim pitanje tko CH-Q metoda uči nas kako upravljati svojim osobnim i sam, što želim, kamo želim ići. Osim što sam se konačno počela profesionalnim razvojom, ali i potencijalima, kako bi znali kako iskoristiti sve mogućnosti koje nam se pružaju. Nudi uvid u vlastite pitati neka važna pitanja, dobila sam i savjete koji mi mogu pomoći pri prezentaciji poslodavcu, posebno kad se u vrlo kratkom kvalitete i kompetencije. vremenu moram pokazati u najboljem svjetlu".


PODIZANJE KAPACITETA UDRUGE Edukacije i stručno usavršavanje zaposlenih i volontera udruge Zora od strane drugih organizatora Zaposlenice i volonteri/ke udruge nastavili su se educirati na vanjskim edukacijama, kao i edukacijama u sklopu Edukacijskog centra udruge te Dana jačanja kapaciteta srijedom u uredu udruge; 11 različitih osoba, zaposlenika/ca i volontera/ki udruge sudjelovalo je na 33 edukacije, od toga na 14 radionica, na 17 predavanja i na 2 tribine, u ukupnom trajanju od 50 dana. Teme su uglavnom bile: pisanje projekata, društvene mreže i vidljivost, razvoj OCD-a, volonterske prakse, osnaživanje žena i financije. Također, udruga Zora je u 2013. sudjelovala u dva programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javni rad "Pomoć sebi i drugima", preko kojeg smo 1.5. zaposlili jednu osobu na radno mjesto Suradnica na programu Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama, te preko programa "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" jednu osobu počevši od 1.11. na radno mjesto Suradnica na odjelu financija i administracije. Uz pružanje svakodnevne pomoći u osobnom i profesionalnom razvoju zaposlenica, te pružanju mentorstva, one isto tako znatno svojim radom doprinose razvoju i radu udruge Zora.

Zora ispunila drugu razinu SOKNO standarda Ponosni smo što vas možemo obavijestiti da je udruga Zora u svibnju 2013. godine u potpunosti postigla drugu razinu SOKNO standarda - Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije. Organizacija koja želi kvalitetno ispunjavati svoju misiju mora svojim korisnicima pružati dobre usluge, a istovremeno prema donatorima pokazati stručnost, transparentnost te dobro i racionalno upravljanje resursima. Sustav osiguranja kvalitete SOKNO omogućuje nam da prepoznamo i odgovorimo na potrebe naših korisnika, kako bismo im mogli pružiti odgovarajuću uslugu u skladu sa standardima, imajući pri tome pisane tragove.

Zorateka sadrži 596 naslova s područja: ljudskih prava, roda/spola, ne/nasilja, nenasilne komunikacije, ravnopravnosti spolova, feminizma, dječjih prava, nasilja u vezama i obitelji, spolno reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive infekcije, HIV/AIDS), ljudske seksualnosti, javnog nastupa, upravljanja projektima... te časopisa koje redovno dobivamo od naših donatora: Zdrave vijesti, Oktal pharma, Narodni zdravstveni list. Učlanjenje u Zor@teku je besplatno. Radno vrijeme knjižnice je utorkom od 12-15 h, te četvrtkom od 8-12 h.

VOLONTERSKI PROGRAM Promocija volontiranja jedan je od potprograma Edukacijskog centra udruge Zora. U 2013. godini proveli smo mnoge aktivnosti kojima smo promovirali volontiranje, a neke od njih su osim na lokalnoj, prepoznate i na nacionalnoj razini. U udruzi Zora volontiraju mnogi pojedinci/ke koji, ustupajući svoja znanja i vještine, pomažu u kreiranju pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici. Volonteri/ke su u 2013. godini volontirali prvenstveno na javnim akcijama, ali i kao prevoditelji, lektori, administratori u uredu, dizajneri... 52 volontera/ki (43 ženskog i 9 muškog spola) ostvarilo je ukupno 1.857 volonterskih sati. U prvoj polovici 2013. godine, u udruzi Zora volontirala je i Francuskinja Clemence Bell, preko projekta Europske volonterske službe. ........................................................................................................................................................................................................................

ZORINI NAJVOLONTERI/KE Udruga Zora je petu godinu za redom dodijelila nagrade za Zorine najvolontere/ke Nagrade su se dodjelile za nesebičan volonterski angažman i doprinos ciljevima udruge Zora u 3 kategorije; Najvolonterka: Janja Varga iz Čakovca Janja je u udruzi Zora bila angažirana na uistinu raznim područjima: u sklopu projekta "Obilježi moj dan" pomagala je Clemence Bell u organizaciji aktivnosti gdje se istaknula i svojom kreativnošću, članica je Izvršnog odbora te je sudjelovala u organizaciji kampanje "Kreatori promjena", a također je bila jedna od provoditeljica Inicijative mladih "Ispeglajmo neravnopravnost". U 2013. godina ostvarila je 105 volonterskih sati. Najvolonter: Robert Gašparac iz Čakovca Robert je Zorin volonter koji je bio uključen u razne edukativne i javne akcije, a angažiran je i kao online volonter u kampanji "Kreatori promjena". U 2013. godini volontirao je 10 sati, a istaknuo se kao vjerni pratitelj Zorinih aktivnosti i time što je uvijek spreman uključiti se. Naj online volonter/ka: Ana Preveden iz Pule Iako iz daleke Pule, Ana je vrijedna članica Zorinog volonterskog tima. Preko Interneta i e-mailova prevodila je materijale, ispunjavala baze, pisala projekte. Istaknula se kompetencijama na raznim područjima te upornošću da unatoč udaljenosti od Čakovca, maksimalno doprinese aktivnostima udruge Zora.


Zaklada Anna Lindh Udruga Zora postala je članica mreže i Zaklade Anna Lindh (Anna Lindh Foundation- ALF); za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. 27. i 28.6. u Zadru smo sudjelovali i na godišnjem sastanku mreže Anna Lindh Foundation.

ŠTO SMO JOŠ RADILI?

• •

20.7. Sudjelovali smo u nacionalnoj akciji Ureda za udruge "Dan otvorenih vrata udruga" te smo svim zainteresiranima predstavili rad udruge Zora, naše edukativne reklame i filmove, te naše promotivne i edukativne materijale; Proširili smo svoje djelovanje i na društvenim mrežama pa smo tako 10.7. otvorili Twitter profil, 14.5. LinkedIn profil, a 5.6. uspostavili smo i slanje mjesečnog e-biltena udruge Zora preko MailChimpa. Pratite nas? :)

PROJEKTI INSTITUCIONALNA POTPORA  Cilj: Ulaganje u organizacijski razvoj ili stabilizaciju udruga registriranih u Republici Hrvatskoj te na taj način podizanje razine održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva. Udruga Zora je od 2011. godine korisnica srednje Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Trajanje: 2011 - 2013. Sredstava za 2013: 142.400,00 kn

EVS – EUROPSKA VOLONTERSKA SLUŽBA Nastavili smo s provođenjem programa Europske volonterske službe, za koju smo početkom 2012. godine akreditirani u svrhu primanja, slanja i koordinacije volontera iz/u jednu od programskih zemalja. Više o EVS-u, uvjetima volontiranja i sl. pročitaj na http://udrugazora.hr/node/806

Obilježi moj dan Volonterka: Clemence Bell Donator: EU Komisija, Program Mladi na djelu (7.520,70 eura) Trajanje projekta: od 1.6.2012. do 31.10.2013. Cilj: Projektom smo obilježili međunarodne i nacionalne datume tema ljudskih prava, rodne jednakosti i prava manjina... Povećali smo vidljivost ovih tema/problema u lokalnoj zajednici, što je važno kada želimo pozitivno utjecati na promjene. Akcije su pružale mogućnost maksimalne uključenosti svih zainteresiranih, a promovirale su besplatni pristup informacijama, europsko građanstvo, antidiskriminaciju, socijalno uključivanje i volontiranje.


Projekt je započeo i trajao u 2012. godini, a aktivnosti u 2013. bile su: 18 – 25.1.2013. obilježen je "Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice" u suradnju s Knjižnicom i čitaonicom "Nikola Zrinski" Čakovec. Također, svim ginekološkim ordinacijama distribuirane su edukativne razglednice o prevenciji HPV-a; 1.3 - 29.4. održan je ciklus predavanja o Europskoj volonterskoj službi: održano je 7 predavanja u svim srednjim školama Međimurske županije: Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec, Gospodarskoj školi Čakovec, Srednjoj školi Čakovec, Gimnaziji "Josip Slavenski" Čakovec, Tehničkoj školi Čakovec, Graditeljskoj školi Čakovec i Srednjoj školi Prelog; 4 – 7.3. održan je središnji sastanak EVS volontera u Splitu, a sudjelovala je i EVS volonterka udruge Zora Clemence Bell; 9.3. u Velikoj vijećnici Međimurske županije na Leo summitu Lions kluba Čakovec volonterka udruge Zora Clemence Bell, održala je predavanje o Zori, toleranciji i o EVS-u; 12 - 19.3. u Knjižnici "Nikola Zrinski" Čakovec, a u sklopu izložbe "Značajne žene Hrvatske i Francuske" predstavili smo deset iznimnih žena koje su po nečemu obilježile svoju okolinu i povijest, a dolaze iz Francuske i Hrvatske i različitih su profesija, povijesnog razdoblja te društvenog statusa; 8.4. povodom "Međunarodnog dana Roma" održana je radionica za učenike/ce (mješoviti razred) u Osnovnoj školi Orehovica; 23.4. smo na konferenciji za novinare predstavili film o Europskoj volonterskoj službi u udruzi Zora http://youtu.be/0JFsaAMHMzo ; 7.5. izložba "Značajne žene Hrvatske i Francuske" preseljena je na mjesec dana u Knjižnicu i čitaonicu grada Preloga; 1.6. organizirana je zadnja aktivnost, edukativna akcija “Otkrij blago EVS-a” u kojoj je sudjelovalo 13 sudionika podijeljenih u 5 natjecateljskih grupa i 9 volonterki, a koja je imala za cilj informirati mlade o tome kako EVS funkcionira, motivirati ih za uključivanje, kao i informirati ih o povijesti grada Čakovca; 23.5. održana je završna aktivnost sviranja - jednom tjedno Clemence je svirala mandolinu štićenicima Caritasovog dječjeg doma "Dr. Antun Bogdan" u Čakovcu. 11.6. održana je završna konferencija za novinare na kojoj je Clemence predstavila rezultate svoje volonterske službe i zahvalila javnosti, donatorima i medijima. Volonterka Clemence Bell sudjelovala je u svim projektima udruge Zora koji su se odvijali za vrijeme trajanja njene volonterske službe, a zajedno s ostatkom tima educirali smo je za rad s medijima, snimanje sa kamerom i fotoaparatom, izradu bedževa, administraciju i provedbu projekata, organizaciju javnih akcija i pisanje izvještaja. Učila je hrvatski jezik, ali i vodila grupu za učenje francuskog jezika i kulture. Po povratku u Francusku i svoju organizaciju pošiljatelja, prezentirala je brošuru i film te dala intervju o svojim iskustvima volontiranja u Hrvatskoj i udruzi Zora. U sklopu projekta, za vrijeme trajanja volonterske službe bilo je uključeno 2.331 direktnih korisnika/ca.

Iz evaluacije Clemence Bell... “Mladima bih EVS svakako preporučila, no, iako ja svoju službu nosim u lijepom sjećanju, to ne znači da nije bilo teških trenutaka. Volonterska služba nije nešto što biste trebali shvaćati olako, ali isto tako – to može biti jedno od najboljih iskustava u vašem životu. Imate puno toga za primiti i učiti, a za mene je bilo vrlo pozitivno što sam se uključila u EVS projekt. Preporučila bih udrugu Zora drugim volonterima za buduće projekte. Imam osjećaj da sam u ovoj avanturi naučila puno i o drugima i o sebi.” …....................................................................................................................................................................................................................

Variety of language and cultures Provoditelj: BUNKR, Češka Volonterka: Alberta Matina Pukšec Partneri: Udruga Zora (Hrvatska), Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS (Italija) i udruga „Alberto Pindado“ (Španjolska) Donator: Europska komisija, program Europska volonterska služba Trajanje projekta: 1.2.2012- 31.10.2013. Trajanje službe: 1.10.2012- 30.9.2013. Sredstva za udrugu Zora: 480 €

U sklopu projekta, BUNKR je pružao socijalne usluge mladima, kao što su razgovori između socijalnih radnika i korisnika/ca, kao i organizacija slobodnog vremena štićenika. EVS volonteri/ke sudjelovali su u asistiranju socijalnim radnicima i organizaciji slobodnog vremena korisnika/ca koji su uglavnom socijalno isključeni djeca i mladi (siromašni, nacionalne manjine). Alberta je bila uključena u rad na aktivnostima u Klubu i na terenu (street work), Bunkryt-u (prostor za mlade glazbenike), učila je češki jezik, razvijala sposobnosti komunikacije, prezentacije i tolerancije. Kao svoj osobni projekt, izradila je video o svom boravku u Bunker-u, a 29.10.2013. u udruzi Zora je svim zainteresiranima predstavila svoja iskustva volontiranja u sklopu EVS-a. Po završetku službe, nakon volonterske službe od 12 mjeseci, Alberta se odlučila vratiti u Češku i tamo nastaviti svoj život.


Program 2. Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama Udruga Zora je članica glavne radne skupine u sklopu projekta Ministarstva socijalne politike i mladih pod nazivom "Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje institucionalizacije socijalnih usluga" te smo sudjelovali u procjeni potreba u Međimurskoj županiji kao i sudjelovali u izradi akcijskog plana socijalnih usluga Međimurske županije. Udruga Zora članica je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, te smo sudjelovali u edukacijama i na sastancima tijekom cijele godine. Marina Kolar, Izvršna direktorica udruge Zora, pridružena je članica Vijeća za prevenciju Međimurske županije. Tijekom godine, korisnicima/cama smo pružali usluge online i osobnog savjetovanja na području socijalne isključenosti, nezaposlenosti, očuvanja spolno reproduktivnog zdravlja.

Obilježen “Tjedan cjeloživotnog učenja” Povodom "Tjedna cjeloživotnog učenja" udruga Zora održala je dva predavanja naziva "Inicijative mladih i volontiranje kao sredstvo učenja građanskih kompetencija": 3.10. predavanje je održano za učenike/ce u Učeničkom domu Graditeljske škole, dok je u petak 4.10. bilo održano predavanje za nezaposlene u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Varaždin.

19.5. Akcijom obilježili “Međunarodni memorijal svijeća” Povodom "Međunarodnog memorijala svijeća" koji se organizira treću nedjelju u svibnju, jedinstvenog događaja za prevenciju HIV/AIDS-a, i udruga Zora je organizirala javnu akciju. Međunarodni Memorijal svijeća održava se u čak više od 115 zemlje svijeta, kao događaj koji promovira edukaciju, podiže svijest i potiče na akciju – ima 4 glavne zadaće: -Prisjećanje na osobe preminule od AIDS-a; - Podrška osobama koji žive s HIV-om ili su oboljeli od AIDS-a; - Podizanje svijesti i destigmatizacija HIV/AIDS-a; - Poticanje zajednice na borbu protiv HIV/AIDS-a. Ove godine organizirali smo akciju dijeljenja edukativnih letaka, razglednica i kondoma o prevenciji HIV/AIDS-a. Na nekoliko mjesta u Čakovcu iste je dijelilo mladima 8 Zorinih volontera i volonterki od 11,30 do 13,00 sati. Mladiće i djevojke podsjetili su na takozvanu ABC prevenciju (kao i u nedavno provedenom Zorinom projektu "Šalji dalje") – A apstinencija, B budi vjeran/na, C kondomi (condoms) – te ukazali na mjesta gdje mogu saznati sve o HIV/AIDS-u, kao i informaciju o tome gdje se mogu besplatno i povjerljivo testirati.

15.6. Zorice podržale povorku ponosa LGBTQ osoba Zorice su koračale u Povorci ponosa LGBTQ u Zagrebu - za sebe, za vas i za sve one koji vjeruju u tolerantno društvo i jednake mogućnosti za sve. Ovo je Svijet za sve nas. A biti će takav kakvog ga sami/e stvorimo.

1.12. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a Svjetski dan borbe protiv AIDS-a već se tradicionalno (od 1988.) održava na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Mi smo odlučili sudjelovati i ove godine tako što smo 29.11.2013. organizirali edukativnu javnu akciju u Čakovcu. Srednjoškolcima/kama smo dijelili edukativne razglednice o načinima kojima se HIV ne/prenosi, te kondome u edukativnom kutijicama. Na akciji je podijeljeno sveukupno 200 edukativnih razglednica i oko 100 kondoma u edukativnim kutijicama. Znate li da se svakih 12 sekundi negdje u svijetu jedna osoba inficira HIV-om, a svakih 16 sekundi jedan život ugasi zbog AIDS-a. Širimo znanje, a ne spolno prenosive infekcije! Učinite korak naprijed i testirajte se, besplatno i anonimno. Odgovore na sva pitanja koja vas zanimaju vezano za HIV/AIDS, potražite na stranici Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ http://www.bfm.hr/hrv/

Kampanja "PROTIV" Referendum o ustavnoj definiciji braka održan je u Hrvatskoj 1. prosinca 2013., a na njemu su se državljani RH izjasnili žele li da se u Ustav republike Hrvatske prenese definicija iz postojećeg Obiteljskog zakona, kako je brak zajednica žene i muškarca. Tijekom prosinca aktivno smo se uključili u provedbu kampanje "PROTIV", a u svrhu informiranja građana/ki vezano uz referendum. Održali smo 3 javne akcije dijeljenja edukativnih letaka, distribuciju plakata i jedno sučeljavanje na lokalnoj televiziji.


PROJEKTI Osobe. Žene. Prijateljice. Donator: Švicarska Ambasada u Republici Hrvatskoj Donacija: 45.283,92 kn Vrijeme trajanja projekta: 1.8.2012. do 31.1.2013. Cilj: Projekt se bavio osnaživanjem djevojaka i žena Hrvatica i Romkinja iz Međimurske županije, u cilju osobnog i grupnog osnaživanja, razumijevanja vlastitih ženskih prava i mogućnosti, suzbijanju diskriminacije i predrasuda. Suradnici: Učenički domom Graditeljske škole Čakovec i Učenički domo "Svjetionik" Kroz sve aktivnosti projekta, sudionice su predstavljale i upoznavale romsku i međimursku kulturu kako bi se bolje upoznale, te otklonile predrasude. 15.1. na konferenciji za novinare dvije sudionice projekta – Janja Varga i Nadica Bogdan, s voditeljicom projekta Filipom Blažon predstavile su dvojezičnu brošuru "Osobe.Žene.Prijateljice", te su opisale svoje razloge zbog čega su se uključile i što su tijekom edukacija naučile, a najavile su i svečanost. Brošuru u kojoj prikazuju zajedničke želje da se poštuju njihova osnovna ljudska prava možete pročitati na http://issuu.com/udrugazora/docs/ozp_brosura_layout "Večer tradicije" održana je u dvorani Srednje škole Čakovec 22.1., a prisutno je bilo 87 učenika/ca, sudionica i njihovih prijatelja/ica i roditelja, predstavnika/ca srednjih škola i partnera, suradnika/ca, a bio je prisutan i gradonačelnik Grada Čakovca. Na svečanosti smo predstavili rezultate projekta, a same sudionice sa svojim obiteljima i prijateljima za tu prigodu pripremile su neke značajke međimurske i romske kulture na koje su ponosne i koje su željele predstaviti javnosti. Kroz cijelu svečanost sudionice projekta željele su prenijeti poruku do koje su zajednički došle na radionicama: više toga nas spaja nego razdvaja. U sklopu "Večeri tradicije" bila je postavljena i izložba na kojoj su bili predstavljeni plakati s receptima i pjesmama na bajaškome i kajkavskome dijalektu. Što se radilo u projektu, kao i na Večeri tradicije pogledajte na http://youtu.be/Cvs_Y_5xtX0 Kao završna aktivnost projekta, 31.01.2013. održana je evaluacija i završna svečanost uz podjelu potvrda o sudjelovanju i zahvalnica.

Suradnički / partnerski projekti Antikorupcijske mjere u provedbi politika javne nabave – ACRIP Donator: Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i Vladin ured za udruge Partneri: Fondacija Nicolaas Witsen Nizozemska, Udruga općina u Republici Hrvatskoj Suradnici: članice mreže BURA (i udruga Zora) Vrijeme provedbe: 15.4.2011. – 14.4.2013. Kroz ACRIP se radilo na poboljšanju efikasnosti antikorupcijskih politika te politika koje promiču integritet, a posebice, na izgradnji kapaciteta u sektoru javne nabave na lokalnoj razini. Cilj projekta je između ostalog bio pomoći ciljanim zajednicama da provode procedure javne nabave na transparentniji, otvoreniji i odgovorniji način, a baza podataka javne nabave je zamišljena upravo kao alat za nadziranje transparentnosti i određivanje slabih točaka u provođenju postupaka javne nabave, osnaživanje sustava integriteta te osmišljavanje i implementaciju specifičnih i učinkovitih antikorupcijskih mjera. Nakon provedenih aktivnosti u 2012. - održanih edukacija jačanje kapaciteta 8 lokalnih zajednica (4 grada i 4 općine), radionice „Postupak revizije integriteta u općinama Republike Hrvatske“, a izrađen je i web portal www.integrityobservers.eu koji objedinjuje sve informacije vezane za provedbu postupaka javne nabave, a ključne za njihovo objektivno nadgledanje. Portal je predstavljen na konferenciji održanoj 4.4. u Novinarskom domu u Zagrebu. U sklopu projekta udruga Zora izradila je analizu javne nabave na razini općina u ciljanim zajednicama u sjevernoj Hrvatskoj (općine Marija Bistrica i Kumrovec, grad Čakovec) između ostaloga koristeći i portal integrityobservers.eu , a koja je predstavljena na završnoj konferenciji projekta zajedno s ostalim analizama suradnika i partnera 4.4.2013. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

Zajedno za razvoj Nositelj projekta: Mladinski centar Trbovlje Partneri: Udruga Zora iz Hrvatske, Druskininku JUC iz Litve, AYI iz Rumunjske, YMCA iz Slovačke i Sotkamon nuorisotomi iz Finske. 8 - 14.10. u sklopu Studijskog posjeta jedna zaposlena i dvoje volontera/ki Udruge posjetili su više centara mladih po Zagorju, Trbovlju, Litiji i u Ljubljani, a uz posjete bile su organizirane i razne edukativne aktivnosti za rad s mladima. 29.10. Ksenija Kocijan i Andreja Rambrot održale su predavanje "Rad s mladima preko Klubova mladih – dobre prakse iz Slovenije" te prisutne kroz prezentaciju upoznale sa dobrim praksama rada s mladima i zanimljivostima koje su naučile na Study visitu u Sloveniji.


Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) now Donator: Europska komisija (IPA), Ured za udruge RH i Vlada Republike Francuske. Vrijeme provedbe: 1.12.2012 – 30.11.2014, s mogućnošću produženja još 2 godine Nositelj projekta: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima (Srbija) Partneri: Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), MFS EMMAUS (Bosna i Hercegovina) i Otvorena porta – La Strada (BJR Makedonija). Suradnici za Hrvatsku: Udruga Zora, Udruga žena Vukovar, Ženska soba Cilj projekta: doprinijeti demokratizaciji i EU integracijskim procesima u zemljama Zapadnog Balkana kroz poboljšanje civilnog aktivizma, kapaciteta, predanosti i utjecaja mreža civilnog društva u raspravi o ljudskim pravima i vladavini prava u vezi s pitanjem organiziranog kriminala, a posebno trgovine ljudima. Od 16. do 19.9. sudjelovali smo na partnerskom sastanku, kao i dvodnevnoj edukaciji o zagovaranju. Dana 19. rujna 2013. u Zagrebu smo sudjelovali na svečanom potpisivanju "Balkanske deklaracije o trgovini ljudima i eksploataciji ljudskih bića" te je i udruga Zora istu potpisala. Cilj "Balkanske deklaracije o trgovini ljudima i eksploataciji ljudskih bića" je poticanje daljnjeg razvitka nacionalne, regionalne i internacionalne suradnje, promocija konkretnih mjera i standarda, najbolje prakse i mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima. Pored toga, ovaj dokument odnosi se i na prevenciju kaznenog djela trgovine ljudima, zaštitu i pomoć žrtvama ovog oblika kriminala, te suradnju s državnim tijelima. Poseban naglasak stavljen je na isticanje međunarodnih obaveza Država koje se odnose na suzbijanje ovog zločina. 28.10. održan je sastanak hrvatskog dijela udruga partnera i suradnica na projektu, te dodatna edukacija o zagovaranju, Studeni: provedba istraživanja "Identifikacija i kompenzacija žrtvama trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj" 2005 – 2013. 12.11. organizirali smo predavanje i projekciju filma "Lilja 4-Ever", kako bismo upoznali javnost s gorućim problemom trgovanja ljudima. 19.12. organizirali smo potpisivanje Balkanske deklaracije za udrugu Hera Križevci, te smo zajedno s hrvatskim dijelom partnera i suradnika/ca nastavili planiranje nacionalne zagovaračke kampanje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program 3. Suzbijanje obiteljskog/ rodno uvjetovanog nasilja U sklopu ovog programa udruga Zora aktivna je u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Međimurske županije, kao i Koordinaciji tijela i drugih čimbenika obveznih za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Međimurske županije.

14.2. V-day: "Milijarda ustaje" (One Billion Rising) Milijarda ustaje globalni je prosvjed protiv nasilja nad ženama i djevojkama diljem Svijeta. U ovoj globalnoj kampanji uključila se svojom akcijom i udruga Zora kako bi inspirirali ljude da pošalju poruku kako je krajnje vrijeme za zaustavljanje svih vrsta nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama diljem svijeta. Jedna rečenica, jedna priča, jedan trenutak – ponekad je samo to potrebno kako bi inspirirali mnoge da pošalju poruku kako je krajnje vrijeme za zaustavljanje svih vrsta nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama diljem svijeta. Danas u Svijetu milijarda žena – jedna od tri – biti će tijekom svog života silovana ili zlostavljana. 14. veljače 2013 – na 15. godišnjicu tzv. V-Day-a pozvalo se milijardu žena i muškaraca koji vole žene da ustanu protiv nasilja, protestiraju, plešu i zahtijevaju kraj svake vrste nasilja.

Na akciji udruge Zora u Čakovcu. preko 60 osoba je 14.2. u 12 sati ispred Centra za kulturu, svojim dolaskom i dizanjem kažiprsta podržalo akciju "Milijarda ustaje" unatoč snijegu koji je neumorno padao, bljuzgavim cestama i usporenom prometu. Na akciji su sudjelovali/le predstavnici/ce: DD Biro, Udruge za fitoaromaterapiju Rijeka, Zavoda za zapošljavanje - područne službe Čakovec, Autonomnog centra ACT, Humane nova, Zavoda za javno zdravstvo, Sigurne kuće, Tehničke škole Čakovec, Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, Centra za odgoj i obrazovanje, Grupe solidarne razmjene Čakovec, Županijske bolnice Čakovec, Dječjeg vrtića "Fijolica", Ureda državne uprave, Act Konta, Printlaba, Redea-a, TIC-a, Menea-e, Međimurske županije, Osnovne škole Selnica, Min d.o.o-a, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, Obiteljskog centra Međimurske županije, Centra za socijalnu skrb Čakovec, Udruge Biovrt - u skladu s prirodom, članovi/ce udruge ZORA, mediji iz Međimurske županije i Varaždina, fotografkinja akcije Stela Horvat, mnogi pojedinci/ke iz Hrvatske i Francuske. Na naš poziv, ljudi iz Hrvatske i iz inozemstva cijeli su nam dan slali fotografije sebe i svojih kolektiva sa uzdignutim prstom u znak prosvjeda, koje smo javno objavljivale na Facebook stranici udruge Zora. Pogledajte video o akciji: http://youtu.be/hg214pxP46c


7.3. uoči Međunarodnog dana žena održana je Osnivačka sjednica i prvi sastanak Koordinacije tijela i drugih čimbenika obveznih za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Međimurske županije. 20.6. Sudjelovali smo u javnoj akciji Agencije za mobilnost i programe EU Youth on move, gdje su naši provoditelja/ce predstavili inicijativu mladih "Nasilne veze su bezveze" u Zagrebu (Trg bana Jelačića), i održali edukativnu interaktivnu aktivnost i predavanje o prevenciji nasilja u vezama.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 23.11. smo s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova, Sigurnom kućom, Obiteljskim centrom Međimurske županije, Policijskom upravom međimurskom, Centrom za socijalnu skrb Čakovec i Koordinacijom za ljudska prava Međimurske županije, zajedno organizirali i proveli akciju na Trgu Republike u Čakovcu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.). Tijekom prijepodneva predstavnici/ce svih spomenutih suradnika dijelili su prolaznicima edukativne materijale i educirali ih o prevenciji kao i prijavama nasilničkog ponašanja. Tom akcijom uključili smo se i u globalnu kampanju"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" koja se obilježava u preko 100 država Svijeta.

PROJEKTI Inicijativa mladih: Ispeglajmo neravnopravnost Donator: Europska komisija kroz program Mladi na djelu Donacija: 4.760,00 eura Vrijeme trajanja: od 1.8.2013. do 30.11.2013. Ciljevi projekta: povećati angažman muškaraca oko obiteljskih poslova, suzbiti stereotipe o "muškim" i "ženskim" poslovima, smanjiti diskriminaciju muškaraca i mladića koji se uključuju u kućanske poslove i poticati rodnu ravnopravnosti u svakodnevnom životu Međimuraca/ki, kao i u ravnopravnoj raspodjeli obavljanja kućanskih poslova. Na samom početku, pripremljeno je i provedeno istraživanje "Stavovi i iskustva raspodjele kućanskih poslova mladih od 15 do 30 godina". U istraživanju je sudjelovalo 441 mladih (339 žena i 103 muškaraca), a rezultati istraživanja predstavljeni su i u istoimenoj brošuri koja je štampana u 2000 primjeraka i objavljena u elektronskoj verziji na http://issuu.com/udrugazora Rezultati su bili poražavajući – iako mladi deklarativno smatraju da bi kućanske i ostale obiteljske poslove trebali raditi svi članovi/ce obitelji ravnopravno, u praksi to još uvijek rade žene. Izradili smo edukativno promotivne materijale Inicijative: edukativna brošura (2.000 komada), plakate (100 komada), platnene torbe s logotipom (100 komada), uniforme-majice kratkih rukava (100 komada), naljepnice (500 komada) i pregače s logotipom (100 komada). 12.9. održana je konferencija za novinare: novinarima lokalnih medija predstavili smo Inicijativu, rezultate prethodno spomenutog istraživanja kao i reklamne materijale Inicijative. Najavili smo i nadolazeće akcije. 18.9. Radionica izrade bedževa: 7 volontera/ki udruge Zora je u dva termina (jutarnjem i poslijepodnevnom) izradilo oko 200 bedževa s edukativnom porukom, a koje smo koristili na našim aktivnostima/akcijama.

20.9. ususret "Nacionalnom danu borbe protiv nasilja u obitelji" održali smo tribinu: "Mladi – važnost odgoja za rodnu ravnopravnost". Na tribini su govorile Anja Repalust, suradnica na istraživanju, Roberta Barat, Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova MŽ i Lidija Vinković, ravnateljica Obiteljskog centra MŽ, a riječi je bilo o zakonskoj regulativi, (ne)ravnopravnosti u odgojno-obrazovnom procesu, istraživanju koje smo proveli u kolovozu 2013. te o mogućnosti pružanja potrebne stručne pomoći i potpore u Obiteljskom centru. Sudjelovalo je 37 predstavnica mladih i prosvjetnih institucija (osnovne i srednje škole). 16.10. održali smo Radionicu bedževa i pakiranja te Edukaciju za volontere. Na edukaciji za volontere akcije javnog peglanja 6 volontera/ki smo uputili u osnove volonterstva i protokol javne akcije. 19.10. Akcija javnog peglanja na Trgu Republike u Čakovcu - sudjelovalo je i "peglalo" 36 mladića i muškaraca od 15 do 70 godina iz Međimurske županije i iz Zagreba. Cilj je bio potaknuti na češće obavljanje kućanskih poslova, ali i smanjiti diskriminaciju mladića i muškaraca koji se uključuju u kućanske poslove. Među njima je bio i velik broj novinara lokalnih medija i javnih ličnosti, koji su zatim peglanje dobro popratili u lokalnim novinama/radio i TV postajama. 25.10. održana je radionica o rodnoj (ne)ravnopravnosti: 13 polaznica je voditeljica radionice Marina Kolar, na interaktivan način upoznala s razlikama spola i roda, rodnim identitetima, utjecaju rodne ravnopravnosti na naš svakodnevni život. Polaznice su učile i kako se rodna (ne)ravnopravnost manifestira u životima različitih ljudi, ljudi različitih spolova, dobi, seksualne i nacionalne pripadnosti. 9.11. Snimanje edukativno-informativnog videa "Ispeglajmo neravnopravnost". Video je namijenjen mladima i široj javnosti, a njime prenosimo direktnu poruku o tome što želimo promijeniti u našem društvu kako bi svi imali rodno ravnopravne prilike. Isti je reklamiran na web stranici i društvenim profilima udruge Zora, a emitiran je na 24 sata TV, a kasnije i na 4 rijeke TV, RiTv i Srce TV. Pogledajte video na Youtube kanalu udruge Zora. 18.11. održali smo radionica o rodnoj (ne)ravnopravnosti i predavanje "Prevencija nasilja u mladenačkim vezama" u Učeničkom domu Graditeljske škole (18 učenika/ca hrvatske i romske nacionalnosti): Općenito o Inicijativi govorile su provovoditeljice Inicijative Katja Martinović i Andreja Rambrot, a zatim je Marina Kolar održala kratku radionicu o rodnoj (ne)ravnopravnosti i prevenciji nasilja u mladenačkim vezama. Održana je i premijera edukativno-informativnog videa i završna svečanost projekta.


U Udruzi Zora 30.svibnja 2013. povodom obilježavanja Dana Međimurske županije u Centru za kulturu, Udruga Zora primila je Povelju Međimurske županije za 10 godina uspješnog rada na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina, kao i edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj ne-institucionalnoj edukaciji. Udruga Zora tijekom cijele godine organizira razne teambuilding aktivnosti za svoje članove/ice i volontere/ke, blagdanska druženja i zajedničku proslavu Zora tima.

 

Kampanja: Kreatori promjena Udruga Zora u rujnu 2013. godine navršila je 10 godina uspješnog i aktivnog rada u našoj lokalnoj zajednici. Kako bismo zajednicu upoznali sa našim programima i najvažnijim projektima koje smo provodili, odlučili smo pokrenuti kampanju "Kreatori promjena". Osim što želimo približiti svima vama naš dosadašnji rad, želimo i pružiti mogućnosti za direktno uključivanje – bilo kroz naše i/ili vaše aktivnosti, bilo donacijama prema vlastitim mogućnostima. Pripremne aktivnosti: -svibanj 2013: otvoren LinkedIn profil udruge Zora, -lipanj 2013: objavljen prvi mjesečni e-bilten udruge Zora, za mjesec svibanj, -srpanj: otvoren profil na Twitteru, -kolovoz, rujan: prikupljene impresije naših članova/ica, volontera/ki, suradnika i partnera preko upitnika o 10 godina rada udruge Zora, snimljeni kratki video materijali: "Kreatori promjena" i "Lista rođendanskih želja", otvoren profil na GivenGain platformi.

Edukacija i uključivanje na GivenGain platformu Nakon edukacije u Zadru o GivenGain platformi, udruga Zora odlučila je aktivno se uključiti na platformu za doniranje GivenGain. Društvena platforma za prikupljanje sredstava zaklade GivenGain omogućuje donatorima okupljanje ljudi oko bitnih ciljeva. Na Zorinom Givengain profilu (givengain.org/udrugazora) možete pratiti naše postove i napredak kampanje, uključiti se kao aktivisti/ce, dijeliti informacije o našim aktivnostima i na taj način podizati svijest. Hrvatska inačica pokrenuta od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (koja je edukaciju i organizirala) nalazi se na www.zadobrobit.hr Nakon izrade profila udruge Zora i detaljnog planiranja, odlučile smo organizirati veliku kampanju "Kreatori promjena" koja uključuje nekoliko razina i akcija. Postavili smo kampanju na GivenGain (platformu za doniranje) http://www.givengain.com/cause/4387/projects/. Tijekom kampanje, osim podizanja svijesti o problemima kojima se Zora bavi, cilj nam je bio na platformi GivenGain prikupiti 10.000,00 kuna koje ćemo koristiti za edukacije u sklopu Edukacijskog centra udruge Zora u prvoj polovici 2014. godine (podrška ženama žrtvama obiteljskog nasilja, održivo samoupravljanje osobnim i profesionalnim kompetencijama za nezaposlene, integracijske radionice za učenike hrvatske i romske nacionalnosti iz Učeničkog doma Graditeljske škole Čakovec). Kampanja je predstavljena na svečanosti obilježavanja 10 godina rada udruge Zora.

26.9. Proslava 10. rođendana udruge Zora i predstavljanje kampanje "Kreatori promjena" U Galeriji Scheier proslavili smo 10 uspješnih godina rada. Prisjetili smo se skupštine davne 2003. godine na kojoj je troje entuzijasta – Marina Kolar, Silvija Kolar (Fodor) i Stjepan Mikec – osnovalo udrugu kako bi doprinijeli pozitivnim promjenama u zajednici. Udruga se počela širiti te je ubrzo zaprimila profesionalni karakter kojim se danas s ponosom možemo dičiti. Svečanost je počela govorom Izvršne direktorice koja je u ime ZORA tima pozdravila 80-tak prisutnih, što bivših i sadašnjih članova/ica, volontera/ki, prijatelja/ca te suradnika/ca i partnera/ki, predstavila najvažnije rezultate udruge u posljednjih 10 godina, te najavila 10 godišnji izvještaj krajem godine. Na svečanosti povodom 10. rođendana predstavili smo i spomenutu GivenGain platformu (gost govornik je bio i Tomislav Matek iz Nacionalne zaklade), kao i prvi aktivistički izazov "Hodam za ravnopravnost" putem istoimenog videa izvršne direktorice Marine Kolar http://youtu.be/fLI0hJTZZWI.


Put kojim je Zora napredovala ovih 10 godina, kao i najvažniji trenuci bili su prikazani i kroz izložbu nazvanu "10 godina udruge Zora". Uz liniju života predstavljen je dio medijskih isječaka, promotivnih materijala, financijski izvještaj, drvo s listićima na kojima su bila imena svih volontera/ki u posljednjih nekoliko godina te rezultati istraživanja stavova i iskustava utjecaja udruge Zora u našoj lokalnoj zajednici, koje smo proveli u kolovozu 2013. godine. Upravo te impresije naših dosadašnjih korisnika/ca i suradnika/ca prikazane su u filmu "Kreatori promjena" http://www.youtube.com/watch?v=Vf8qoowBe58, u kojem oni pričaju kako su im Zorine edukacije promijenile život i zbog čega su one važne. Kao i na svakom rođendanu, nisu izostali ni pokloni. Valja napomenuti kako smo prije same svečanosti javnost zamolili za podršku videom "Lista rođendanskih želja" http://www.youtube.com/watch?v=oZ6xhxMLyWM te smo na sam rođendan na poklon dobili 9 torti od članica i suradnika profesionalno fotografiranje od Punaphoto Čakovec i volontersku montažu videa... čime je lokalna zajednica pokazala da cijeni naš rad i naše rezultate. Više o kapanji "Kreatori promjena" pročitajte na linku http://udrugazora.hr/node/1022. U sklopu kampanje pokrenuli smo nekoliko načina za sufinanciranje: Postavili smo kampanju i aktivirali aktiviste/ice na GivenGain profilu, nakon čega je nekoliko aktivista pokrenulo svoje akcije "Poklanjam svoj rođendan Zori za 10 rođendan"; napravili smo profil na Dobribuvljak.com, a volonteri/ke su prikupili i postavili razne predmete koji su se mogli kupiti u korist kampanje; sakupljali smo donacije na javnim akcijama; provedeno je nekoliko aktivističkih izazova na GivenGain-u; naše podržavateljice donirale su razne ukrase i uporabne predmete koje smo putem Facebooka prodavali na Božićnom sajmu za udrugu Zora. Kampanju "Kreatori promjena" i Zorin GivenGain oglašavali smo Facebook oglasima, ali i kroz dnevna ažuriranja ne samo Facebooka, već i LinkedIna, Twittera, YouTube kanala, ISSUU stranice, kao i mjesečnom izradom i slanjem e-biltena udruge Zora. I na GivenGainu se tjedno postavljalo objave na hrvatskom, ali i engleskom jeziku. Svi spomenuti filmovi i video materijali bili su prevedeni i sinkronizirani na engleski jezik kako bi privukli i donatore iz drugih govornih područja. Vizija Zore i opis udruge postavljen je na hrvatskom, francuskom i engleskom jeziku, prevedeni su i kreirani materijali "Kako i zašto postati GG aktivist udruge Zora?", "Što je i kako funkcionira GG", "Kako donirati na GG" a napravljeni su i foto tutoriali kako bi se ljudi lakše snašli na platformi koja je za nas novost.

Pokrenut je Dobri buvljak za udrugu Zora Dobri buvljak spaja donatore i kupce s ciljem prikupljanja sredstava za rad neprofitnih udruga. Prepoznali smo njegovu dobrobit i pokrenuli Dobri buvljak i za udrugu Zora! Na Dobrom buvljaku bilo koji predmet možete odabrati, kupiti i odabrati udrugu kojoj će ta donacija ići. Toplo se preporučamo da to bude Udruga Zora. Također, naše simpatizerke su sakupile stvari koje više ne trebaju i postavile ih na platformu, za nas. I vi možete postaviti neki svoj predmet na isti portal i preporučiti da donacija ide nama. Dakle - riješi se nepotrebnih stvari ili kupi potrebne, a usput podrži one kojima je pomoć potrebna - novac umjesto prodavatelju uplaćuješ udruzi Zora. Dosad je preko Dobrog buvljaka za udrugu Zora prikupljeno 525,00 kuna. Aktivirajmo se :) Ako imate nešto za dati, imate puno toga za dobiti :) http://www.dobribuvljak.com/udruga/udruga-zora/

14.11. "Hodam za ravnopravnost" Tko? Marina Kolar, Izvršna direktorica udruge Zora Cilj izazova: U jednom danu prehodati najmanje 20 kilometara kroz sela u Međimurskoj županiji, podizati svijest o važnosti ravnopravnosti spolova, istovremeno se zaustaviti na nekoliko mjesta i održati predavanja, a za svoju akciju prikupiti 3.000,00 kuna na platformi GivenGain u korist kampanje "Kreatori promjena" udruge Zora. Rezultati: Izazov je ispunjen i više nego uspješno, Marina je prehodala 20,47 kilometara kroz Međimurje, održala predavanje "Kako volontiranjem unaprijediti lokalnu zajednicu?" u Knjižnici i čitaonici Šenkovec, Osnovnoj školi Orehovica (dva predavanja za učenike/ce) te akciju završila druženjem u Romskom naselju Orehovica., Video o tome sa zahvalama i fotografijama možete pogledati ovdje http://www.youtube.com/watch?v=TQok1ooHt8&feature=share&list=UU9lI3Ofbvg99xewenHL3gfw&index=2 Prikupljeni iznos: Do 31.12. za taj izazov prikupljeno je 4.590,00 kn putem Givengaina i žiro računa (jer su neki imali problema s plaćanjem na GG) – što predstavlja totalni uspjeh prvog takvog GG izazova u Hrvatskoj. Zašto hodanje? Marina je izabrala hodanje iz više razloga. U obiteljima gdje oba partnera rade, a imaju samo jedan obiteljski automobil, žene najčešće nisu te koje ga voze, već češće koriste bicikl ili autobus. U to se možete uvjeriti ako se radnim danom zaputite do tvrtki u kojima većinom rade muškarci (na parkiralištu su većinom auti), te do tvrtki gdje većinom rade žene (štenderi su puni bicikala). Žene koje trebaju neke informacije, posebice kad se radi o žrtvama obiteljskog nasilja, često se "šeće" od mjesta do mjesta, od institucije do institucije, te često ne dobiju sve potrebne informacije. Motivacija joj je bila činjenica kako žene u nekim dijelovima svijeta dnevno moraju hodati oko 4 sati kako bi prikupile vodu, koja najčešće nije ni pitka. Tijekom tog prikupljanja, često postaju i žrtve nasilja i silovanja. To vrijeme mogle bi provoditi u školi kako bi imale šansu promijeniti svoj život, kao i živote svoje obitelji. No, najčešće tu priliku nikada ne dobiju.

25.11. Akcija "10 stabala za 10 godina udruge Zora" Cilj: U sklopu kampanje provodimo i akciju “Sadnja 10 stabala za 10 godina rada” te ćemo za svaku godinu aktivnog rada posaditi jedno stablo i to u mjestima u kojima su aktivno djelovale. Odabrano drveće je autohtono, jer se ovom gestom želimo dotaknuti i problema siromaštva i gladi, ali i problema masovnog rušenja drveća u Međimurskoj županiji. Osim što se stablo nalazi na našem logotipu, sađenje stabala za nas ima značajnu simboliku; korijenje simbolizira sjećanje na napredak i rezultate koje je Zora postigla u posljednjih 10 godina, dok samo stablo koje raste predstavlja budućnost koju zajednički kreiramo. Gdje? Prvih 4 stabala zasađeno je u ponedjeljak 25.11. i to na sljedećim mjestima: 9.50 sati – ispred Osnovne škole Orehovica posađena je lipa. 10.30 sati – u dvorištu Općine Orehovica posađena je lipa.


15.00 sati istog dana još 2 stabla jabuka posađena su u dvorištu Područne škole Novo Selo Rok. Novo Selo Rok mjesto je rođenja dviju osnivačica udruge Zora, te mjesto u kojem je bilo sjedište udruge punih 8 godina. Posađene su starinske sorte jabuka, sorte koje su otpornije i ne trebaju posebna tretiranja da bi mogle opstati i roditi dugi niz godina. Lipe su donacija Rasadnika “Iva” iz Štefanca, dok su jabuke donacije tvrtke Agromeđimurje d.d. iz Čakovca. Ovim izborom drveća želimo da kao i naš rad, ovo drveće ima još dugi utjecaj na buduće generacije u lokalnoj zajednici. Ideja je da stabla služe u edukativne svrhe, a jabuke i lipin čaj budu i dodatak užini školskoj djeci. Ostatak stabala ćemo posaditi u proljeće 2014.

"Pokloni svoj rođendan Zori za rođendan" Nekoliko naših volontera/ki i članova/ca udruge odlučili su svoj rođendan nesebično pokloniti Zori. Kako? Otvorili su vlastite profile na GivenGain platformi te molili svoje prijatelje/ice, kao i korisnike mreže GivenGain (domaće i strane donatore/ice) da umjesto kupnje poklona uplate simboličnu uplatu Zori. Od srca im zahvaljujemo!

Evaluacija 10 godišnjeg rada udruge Zora od strane naših korisnika/ica i lokalne zajednice Tijekom rujna 2013. javno je bio dostupan obrazac za 10 godišnju evaulaciju rada udruge (web stranica, profili društvenih mreža: Facebook, Twitter, LinkedIn), na službenoj mailing listi. Anketu je ispunilo 78 osoba (66 ženskih i 12 muških) – volontera/ki, simpatizera/ki, predstavnika/ca suradničkih i partnerskih organizacija i institucija, članova/ica i direktnih korisnika/ca. Neke od komentara možete pročitati u 10-godišnjem izvještaju rada udruge Zora na http://issuu.com/udrugazora/docs/10_godina_udruge_zora.

Financijsko izvješće "Kreatora promjena" do 31.12.2013. Sveukupno prikupljena sredstva za kampanju udruge Zora "Kreatori promjena" iznose 9870,06 kn, odnosno 89,7% od planiranog iznosa + 8 stabala jabuka, 2 stabla lipe, monitor za računalo, profesionalno fotografiranje, izrada i montaža + sinkronizacija 3 kratkih filmova, vizualni identitet akcije "10 stabala za 10 godina udruge Zora", 10 torti (jedna za potrebe fotografiranja i 9 na svečanosti), uporabni predmeti poklonjeni u svrhu doniranja za Zoru, a postavljeni na Facebook, u album Božićni sajam za udrugu Zora i na Dobribuvljak.com te izrada web stranice koja je u tijeku. Kampanja traje do rujna 2014. godine.

Popis svih donatora i donatorica iz 2013. možete pročitati na: http://udrugazora.hr/node/1090

Ovom prilikom želimo zahvaliti svima koji su nam pomogli i koji nam i dalje pomažu prikupiti navedena sredstava za spomenute edukacije, kao i svima koji su nam donirali neki od navedenih predmeta.


POSTANITE ČLAN/ICA UDRUGA ZORA Pozivamo vas da postanete članom/icom udruge Zora te nam na taj način date svoju podršku. Uključite se u rad Udruge, volontirajte ili nas samo podržite svojim članstvom, a mi ćemo vam slati obavijesti o aktivnostima i edukacijama i naše edukativne materijale. Sve o članstvu, obvezama i pravima pročitajte u Statutu Udruge na www.udrugazora.hr Ukoliko želite podržati naš rad na ljudskim pravima i poboljšanju istih u našoj lokalnoj zajednici, a nemate vremena za akcije i aktivno sudjelovanje ili pak živite u drugom dijelu Hrvatske - pozivamo vas da postanete podržavajući član/ica udruge Zora. Podržavajući članovi uplaćuje godišnju članarinu od 100 kuna, redovno su informirani o našim aktivnostima i dobivaju na kućnu adresu naše edukativne i promotivne materijale. Podržavajući članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali nemaju pravo glasa i nemaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge. Redovni članovi/ice plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 80 kuna. Redovni član/ica je aktivni član/ica s punim opsegom Statutom predviđenih obveza i prava. Nominalni članovi/ice plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 50 kuna. Nominalni član/ica je osoba bez ili s ograničenom poslovnom sposobnošću te ima sva prava i obveze redovnog člana/ice, osim što nema pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge. Maloljetne osobe mogu biti samo nominalni članovi. Članovi/ce izvršnih i nadzornih tijela moraju biti redovni članovi/ce Udruge. Po ispunjavanju Prijavnice, članarinu možete uplatiti na naš žiro račun HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) Nakon primitka uplate i ispunjenog obrasca, kontaktirat ćemo Vas. Prijavnicu nam možete poslati poštom, uručiti osobno, poslati skeniranu e-mailom ili pak faksirati na 040/395-344. Obrazac za učlanjenje u udrugu Zora možete naći na http://udrugazora.hr/node/615.

Dobrodošli u Zora tim! PODRŽITE RAD UDRUGE ZORA SVOJOM DONACIJOM Zora je neprofitna i nevladina organizacija koja se financira uglavnom zahvaljujući sponzorima i donatorima putem objavljenih natječaja. U financiranju rada Zore sudjeluju i pojedinci/ke koji žele potpomoći naš rad. Sva sredstva troše se namjenski, a naše financijsko i programsko poslovanje u potpunosti je transparentno. Sve narativne i financijske izvještaje udruge Zora možete pročitati na www.udrugazora.hr u tekstu “O nama”. Pozivamo i Vas da potpomognete rad udruge Zora, a samim time i razvoj naše lokalne zajednice. Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo. Žiro račun HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ)

Profile for Udruga Zora

Godišnji izvještaj rada udruge Zora_2013  

Godišnji izvještaj rada udruge Zora_2013  

Advertisement