Page 1


- Osnovana je 2003. godine - Djeluje kroz tri glavna programa (1. Edukacijski centar; 2.Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama; 3. Suzbijanje obiteljskog/ rodno uvjetovanog nasilja) - Proveli smo 26 projekata u koje smo uključili preko 15.000 sudionika / ca - Volonterski program udruge Zora svake godine obuhvati do sto volontera / ki


2011. dobitnici Državne nagrade za volontiranje 2011. Zorina najvolonterka Dijana Kontrec (sada Miri) Najvolonterka Međimurske županije 2012. Zori dodijeljeno priznanje „Medijska zvijezda“ od Agencije za mobilnost i programe EU za najbolju vidljivost projekta 2012. Zorina volonterka Sarah Jalušić (sada Bacinger) Najvolonterka Međimurske županije 2012. Marina Kolar, Izvršna direktorica udruge Zora dobitnica Priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici „Krunoslav Sukić“ 2013. Povelja Međimurske županije za 10 godina uspješnog rada na promociji ljudskih prava.


Što je volontiranje?

Prema Zakonu o volontiranju (2007.)

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit,a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanje druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.


Zakon o volontiranju sadrži:

Opće odredbe Temeljna načela volontiranja Tijelo nadležno za provedbu zakona i savjetodavno tijelo Etički kodeks volontera Državna nagrada za volontiranje Ugovor o volontiranju Prava i obveze volontera i organizatora volontiranja Nadzor, kaznene i završne odredbe + 2013. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU


Volonterski ugovor i volonterska knji탑ica Ugovor se sklapa u usmenom ili pismenom obliku (ali postoje uvjeti pod kojima je pismeni ugovor obavezan) U volontersku knji탑icu se upisuju: Naziv organizatora volontiranja Sati volontiranja Edukacija volontera


Prava volontera Pravo na : Pisanu potvrdu o volontiranju Prikladnu edukaciju Stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja Upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati, mogućim opasnostima Naknadu ugovorenih troškova Primjerene i sigurne uvjete rada Dnevni odmor Zaštitu privatnosti i osobnih podataka


Obveze volontera Volontirati u skladu s propisima, etičkim pravilima i uputama organizatora Čuvati službenu tajnu te povjerljive i osobne podatke Odbiti volontiranje ako je suprotno propisima, etičkim pravilima i uputama organizatora Volonter-ka ne odgovara za nastalu štetu, ako su prethodno upozorili organizatora volontiranja na moguću opasnost


Tko može volontirati? Zašto volontirati?

Tko može volontirati? Maloljetne osobe od 15 do 18 uz pristanak roditelja ili skrbnika Svi motivirani bez obzira na spol, vjeru, seksualno opredjeljenje, rasu... Zbog čega volontirati? Mogućnost da radiš za zajednicu Istovremeno razvijaš svoje vještine i stjecanje novih Osobni unutarnji razvoj Radiš ono što voliš i što te usrećuje istovremeno pomažući drugima


Ali i nagrada... Volontersko radno iskustvo Stjecanje kontakata Besplatne edukacije i putovanja DrŞavna nagrada za volontiranje Županijska nagrada za Najvolontere Nagrade Udruga


Potvrda o stečenim kompetencijama EU projekti - Youthpass

 instrument programa Mladi na djelu za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje postignuća u procesu neformalnog učenja  Youthpass potvrda sastoji se od 3 dijela: 1. potvrda sudjelovanja, 2. općeniti opis aktivnosti u kojima je sudjelovala mlada osoba, 3. opis znanja koja je mlada osoba stekla sudjelovanjem u projektu Hrvatska izradu jedinstvenog europskog obrasca za bilježenje kompetencija stečenih kroz volontiranje.(do kraja 2013. godine)


Međuljudska i građanska kompetencija  Aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu (društveni kapital) Stečena znanja i vještine mlada osoba zajedno sa svojim mentorom utvrđuje i opisuje koristeći kao okvir 8 ključnih kompetencija (Komunikacija na materinjem jeziku; Komunikacija na stranim jezicima; Matematička pismenost i osnovna znanja iz prirodoslovlja i tehnologije; Digitalna kompetencija; Učiti kako učiti; Međuljudska (socijalna) i građanska kompetencija; Poduzetništvo; Kulturno izražavanje..)


Kako volontiranjem pomoći razvoju zajednice? Mladi na djelu je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima

podakcija 1.1 - Razmjene mladih podakcija 1.2 - Inicijative mladih podakcija 1.3 - Demokratski projekti mladih Akcija 2 - Europska volonterska služba podakcija 3.1 - Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU (Razmjene mladih i Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima) podakcija 4.3 - Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima podakcija 5.1 - Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima

(www.mobilnost.hr)


Europska volonterska služba (EVS)  Predlagači uključeni u EVS projekt: 1. Organizacija koordinator (OK) 2. Organizacija pošiljatelj (OP) 3. Organizacija domaćin (OD)  Mladi u dobi od 18 do 30 godina (16)  Trajanje projekta do 24 mjeseca: u službi 2 do 12 mjeseci  Jednokratno sudjelovanje  Sudionik / ca plaća do 10 % putnih troškova – ostalo osigurano


Inicijative mladih  Inicijative mladih omogućuju velikom broju mladih da budu inovativni, kreativni i poduzetni u svakodnevnom životu i da se izjasne o svojim lokalnim potrebama i interesima  Svaki predlagač mora biti: neprofitna / nevladina organizacija ili neformalna skupina mladih  Najmanje 4 sudionika: mladi u dobi od 18 do 30 godina (mentor za 15<)  Trajanje projekta: između 3 i 18 mjeseci  5 300 eura


Inicijativa mladih â&#x20AC;&#x201C; Dobro biram volontiram


Inicijativa mladih â&#x20AC;&#x201C; Ti & ja


Europska volonterska služba – Obilježi moj dan


Natječaji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Natječaj za prijavu volonterskih inicijativa i inovativnih modela razvoja volonterstva za dodjelu nagrade "Otisak srca" Cilj ovog natječaja je potaknuti djecu i mlade na dobrovoljni – volonterski angažman u lokalnoj zajednici kroz razvoj aktivizma, empatije, solidarnosti i socijalnih vještina kojima će znati prepoznati i riješiti (ili sudjelovati u rješavanju) problema u lokalnoj zajednici u kojoj žive. Nagrade se dodjeljuju osnovnim školama za inovativne volonterske inicijative učenika te srednjim školama za inovativne modele uključivanja mladih u volonterske aktivnosti. Nagrada: Plaketa “Otisak srca” i do Kn 10.000,00 za provedbu nagrađene volonterske akcije

Građanske inicijative – Naš doprinos zajednici Zaklada Zamah (15.3. do 31.10.2013.) Natječaj je namijenjen financiranju kratkoročnih građanskih inicijativa odnosno akcija u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici. Natječaj raspisuju regionalne zaklade, a na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) i mjesni odbori registirani u RH Nacionalna zaklada će udvostručiti iznos prikupljen od građana, ali najviše do Kn 15.000,00 i


Neformalna biblioteka - Zor@teka


Pitanja


Za one koji žele naučiti više

Agencija za mobilnost i projekte EU www.mobilnost.hr Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih www.asoo.hr Registar udruga http://www.appluprava.hr/RegistarUdruga/


Hvala na paĹžnji!

Zora, za nenasilje i ljudska prava A. Schulteissa 19 ured br. 67 i 68 40000 Ä&#x152;akovec www.udrugazora.hr

zora@udrugazora.hr

Predavanje "Hodam za ravnopravnost"  

Predavanje održano u Knjižnici i čitaonici Šenkovec, 14.11.2013. u sklopu aktivističkog izazova Marine Kolar "Hodam za ravnopravnost" za kam...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you