__MAIN_TEXT__

Page 1


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU 2016. godina od izuzetne je važnosti za udrugu "Zora" jer smo upravo te godine proslavili trinaest godina aktivnog djelovanja. Također, u 2016. godini uz nastavak dosadašnjih ostvarili smo i mnoge nove suradnje i projekte, a sve u svrhu razvoja demokratizacije i lokalne zajednice. Nadalje, educirali smo o ljudskim pravima, provodili istraživanja, zagovarali i pružali razne usluge skupinama u riziku od socijalne isključenosti. U ovom izvještaju predstavljamo vam sve aktivnosti koje su ovu godinu učinile posebnom i još uspješnijom od prethodnih.

Udruga Zora je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva predana promociji ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve, razvoju zajednice i poboljšavanju položaja socijalno isključenih skupina. Kroz aktivnu ulogu u zajednici potičemo pozitivne društvene promjene koristeći zajedničke vrijednosti kao što su timski rad, profesionalnost i jednake mogućnosti.

Udruga Zora ponosi se brojnim nagradama i priznanjima za svoj rad: 2011. godine bili smo dobitnici Državne nagrade za volontiranje, iste godine Zorina najvolonterka Dijana Kontrec (sada Miri) proglašena je Najvolonterkom Međimurske županije 2012. godine udruzi “Zora” dodijeljeno je priznanje „Medijska zvijezda“ od Agencije za mobilnost i programe EU za najbolju vidljivost inicijative mladih, te je iste godine Zorina volonterka Sarah Jalušić (sada Bacinger), također proglašena Najvolonterkom Međimurske županije 2012. godine Marina Kolar, koja je Izvršna direktorica udruge “Zora” dobitnica je Priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici “Krunoslav Sukić” 2013. godine dodijeljena nam je Povelja Međimurske županije za 10 godina uspješnog rada na promociji ljudskih prava. Udruga Zora primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja kao i načela jednakih mogućnosti kod volontiranja i zapošljavanja. Financijski izvještaj za 2016. godinu kao i sve naše narativne i financijske godišnje izvještaje, Etički kodeks i Statut možete pročitati na www.udrugazora.hr na linku “O nama”.

Udruga Zora A. Schulteissa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec * Tel/fax: (040) 395 344 * www.udrugazora.hr * zora@udrugazora.hr ŽR: HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) * OIB 68408303136

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

1


Program 1. EDUKACIJSKI CENTAR Edukacijski centar je program udruge Zora. Cilj mu je osnaživanje, edukacija i podizanje kapaciteta pojedinaca i organizacija kroz pružanje usluga neinstitucionalne i neformalne edukacije. Radionice takve vrste omogućuju uzajamno učenje, potiču razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje sudionika/ca u svim fazama rada. Povećani radni učinak, bolji međuljudski odnosi, bolji rezultati te promjena ponašanja/dizanje svijesti samo su neki od rezultata interaktivnih radionica za timove u sklopu ciklusa podizanja kapaciteta. U sklopu Edukacijskog centra u 2016. godini održano je 26 radionica, 6 predavanja, 6 predstavljanja rezultata istraživanja "Moje mjesto u zajednici", individualna savjetovanja u sva 3 grada Međimurske županije za 180 nezaposlenih osoba u sklopu Klubova za zapošljavanje, 29 javnih akcija, 18 bubnjarskih radionica i 3 nastupa bubnjarske grupe iz Učeničkog doma Graditeljske škole. U aktivnostima Edukacijskog centra udruge Zora u 2016. godini sudjelovalo je ukupno 3069 direktnih korisnika/ca na kojima je bilo prisutno ukupno 3357 direktnih korisnika/ca. Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo. Edukacijski centar u brojkama ____________________________________________________________________________________

PODIZANJE KAPACITETA UDRUGE Zaposlenice i volonteri/ke udruge nastavili su se educirati na raznim edukacijama: 4 različite osobe, zaposlenici/ce udruge, sudjelovali su na 17 edukacija relevantnih tema za unapređenje njihovog rada u ukupnom trajanju od 19 dana. Teme su uglavnom bile: priprema i pisanje projekata, izvještavanje EU projekata i razvoj organizacija civilnog društva, te unaprjeđenje rada. Udruga Zora je u 2016. sudjelovala u dva programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koristila poticajne mjere – "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Dvjema osobama omogućili smo stručno usavršavanje na radnom mjestu Suradnica na odjelu financija i administracije. Jednoj osobi omogućili smo zaposlenje preko programa "Javni rad - mladi za EU" u trajanju od 6 mjeseci. Uz pružanje svakodnevne pomoći u osobnom i profesionalnom razvoju zaposlenica, te pružanju mentorstva, one isto tako znatno svojim radom doprinose radu udruge “Zora.” Ovim putem također želimo zahvaliti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Čakovec na dobroj suradnji. _________________________________________________________________________________

SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE – SOKNO Organizacija koja želi kvalitetno ispunjavati svoju misiju mora svojim korisnicima pružati dobre usluge, a istovremeno prema donatorima pokazati stručnost, transparentnost te dobro i racionalno upravljanje resursima. Sustav osiguranja kvalitete SOKNO omogućuje nam da prepoznamo i odgovorimo na potrebe naših korisnika, kako bismo im mogli pružiti odgovarajuću uslugu u skladu sa standardima, imajući pri tome pisane tragove. Udruga “Zora” djeluje prema visokim standardima druge razine SOKNO. Udruga “Zora” će u 2017. godini započeti s uvođenjem novog Sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – OK.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

2


Zorateka, neformalna biblioteka udruge Zora sadrži 513 naslova s područja: ljudskih prava, roda/spola, ne/nasilja, nenasilne komunikacije, ravnopravnosti spolova, feminizma, dječjih prava, nasilja u vezama i obitelji, spolno reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive infekcije, HIV/AIDS), ljudske seksualnosti, javnog nastupa, upravljanja projektima... Učlanjenje je besplatno. Članovi/ce udruge Zora mogu posuditi 2 knjige na rok od 2 tjedna, a ostali članovi/ce Zorateke 1 knjigu. _________________________________________________________________________________

VOLONTERSKI PROGRAM Promocija volontiranja jedan je od potprograma Edukacijskog centra udruge “Zora”. U udruzi “Zora” volontiraju mnogi pojedinci/ke koji, ustupajući svoja znanja i vještine, pomažu u kreiranju pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici. Volonteri/ke su u 2016. godini volontirali prvenstveno na javnim akcijama prikupljajući podatke o potrebama/problemima građana putem zagovaračkih razglednica, provodeći pionirsko on-line istraživanje sa poslodavcima u sklopu projekta "LGBTI i ravnopravnost na radnom mjestu", kao grafički dizajneri, pomoć u administraciji. 2016. godine u udruzi “Zora” bilo je angažirano 62 volontera, od kojih je 54 pripadnica ženskog spola, a 8 pripadnika muškog spola koji su ukupno ostvarili 260 volonterskih sati. Hvala vam! Obilježen 5.12. - Međunarodni dan volontera - NAGRAĐENA ZORINA NAJVOLONTERKA Udruga Zora je osmu godinu za redom dodijelila nagradu za najvolontera/ku. Nagrada se dodjeljuje za nesebičan volonterski angažman i doprinos ciljevima udruge Zora. Iako je ove godine izbor bio težak jer smo imali mnogo vrlo vrijednih volontera, jedna volonterka se izdvojila svojim iznimnim angažmanom – Maja Mustač. Svim ostalim volonterima na neformalnom druženju podijeljene su zahvalnice. Maja Mustač je po struci magistra povijesti umjetnosti i magistra edukacije povijesti. Školovala se na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Uključila se u projekt “Moje mjesto u zajednici”, gdje je sa zaposlenicima udruge sudjelovala na javnim akcijama kampanje “Moje mjesto u zajednici” na kojima su se sakupljale zagovaračke razglednice u koje su građani upisivali svoje prijedloge i probleme vezane uz zdravstvo, socijalna pitanja, gospodarstvo, Volonterstvo je stil života. Ono je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju demokratske promjene u svakom suvremenom društvu. Ujedno je i osnova koja omogućuje građanima uključivanje u društvene procese. Davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustva, entuzijazma i energije, građani značajno doprinose razvoju svoje zajednice i društva u cjelini. Volontiranje osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu. Svi volonterima i volonterkama želimo od srca zahvaliti na angažmanu u udruzi “Zora”. Budimo promjena koju želimo vidjeti u društvu!

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

3


PLATFORMA ZA DRUŠTVENI CENTAR ČAKOVEC Bivša Inicijativa 1729/2 sada je postala udruga Platforma za Društveni centar Čakovec. Udruge osnivačice su: ACT grupa, Udruga tjelesnih invalida, HDLUM, Međimurske roke, Pokret plus, udruga “Zora”, Centar za mlade Cezam i CEDRA. Platforma je krenula s brojnim aktivnostima koje se održavaju na raznim lokacijama na kojima djeluju njezine članice . Sve aktivnosti su otvorene za javnost, a uključuju radionice, performanse, tribine, okrugle stolove, koncerte i mnogobrojne druge aktivnosti.

_________________________________________________________________________________

NAZIV PROJEKTA: MOJE MJESTO U ZAJEDNICI Trajanje: 15.06.2015. - 15.12.2016. Nositelj: Udruga Zora Partneri: K-zona (Grad Zagreb) i Centar za održivi razvoj (Splitsko dalmatinska županija) Donatori: Fondovi Europskog gospodarskog prostora i Kraljevina Norveška I Međimurska županija. Ugovor je potpisan sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a projekt je odobren na natječaju “Demokratizacija i ljudska prava”. Kroz pažljivo isplanirane aktivnosti odgovaramo na glavne prepoznate probleme u našim zajednicama – prvo ih determinirajući istraživanjem, a zatim provodeći sa građanima zagovaračke kampanje kreirane oko definiranih). Nakon uspješno provedenih aktivnosti u 2015. godini (sastanaka, uključenih 6 suradničkih udruga javnim pozivom, edukacija, fokus grupe, početka terenskog istraživanja) nastavljene su projektne aktivnosti u 2016. godini. Krajem siječnja dovršeno je terensko i online istraživanje problema i potreba građana/ki Međimurske županije. Ovo istraživanje usporedno se provodilo u tri lokalne zajednice – Međimurskoj županiji (provodila udruga “Zora”), zagrebačkom kvartu Trešnjevka (provodila udruga K-Zona) te Imotska krajina (provodio Centar za održivi razvoj) putem opširnih upitnika terenskim i on-line anktiranjem. Ukupno je u istraživanju sudjelovalo 1028 ispitanika/ca, dok ih je iz Međimurske županije bilo 345 koje je na terenu ispitivalo 28 volontera/ki, dok je manji dio (12%) odgovarao putem on-line upitnika. Lokalne udruge partneri udruzi Zora bili su MURID Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu i Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi. 23.ožujka predstavljeni su, uz prisustvo 23 donositelja odluka i lokalnih medija, rezultati “pionirskog” terenskog i on-line straživanja “Moje mjesto u zajednici” ispitivanja prioritetnih potreba/problema građana/ki Međimurske županije i iskustva njihovog rješavanja, zadovoljstva sa institucijama i udrugama te dostupnosti socijalnih usluga, te su definirane tri prioritetne potrebe: 1. Poticanje zaposlenosti i gospodarstva, 2. Učinkovitost javne uprave i institucija, 3. Prometna i komunalna infrastruktura.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

4


Kao odgovor na prioritetnu potrebu broj 2. izrađena je i diseminirana brošura “Moje mjesto u zajednici” sa svim ključnim kontaktima i akterima u Međimurskoj županiji, Zagrebu i Imotskoj krajini (4000 brošura podijeljeno); brošura je javno dostupna u elektronskoj verziji. Izrađena je i aplikacija sa mogućnošću lociranja i upisavanja problema/potreba/prijedloga/rješenja građana/ki Međimurske županije https://projekt-zajednica.info/, te je izrađen, predstavljen i diseminiran video “Što je to zagovaranje”, https://www.youtube.com/watch?v=bHGxZRmVGwU. Udruga Zora je predstavila rezultate istraživanja i kampanju 23.03. u Velikoj vijećnici Međimurske županije, na 16. sjednici Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji i tribini “Otvoreno o javnim dobrima i javnim prostorima” i 28.09. na Okruglome stolu MŽ Informacija – obveza tijela javnih vlasti i pravo građana” - 23 donositelja odluka je prisustvovalo. U skladu sa definiranim prioritetima iz istraživanja u Međimurskoj županiji organizirali smo 5 radionica/predavanja sukladno definiranim prioritetima iz istraživanja. – 1. na temu radničkih prava, 2. na temu OPGa i 2. na temu aktivizma u lokalnoj zajednici. Partneri su organizirali sukladne aktivnosti u vlastitim zajednicama. Sveukupno kroz 44 javne akcije (MŽ, Zagreb, Imotski) 8350 građana direktno uključeno u kampanju, a kroz cijelu kampanju poslano 3157 razglednica koje je na terenu razgovarajući sa građanima/kama zabilježilo 50 volontera. Udruga “Zora” je kroz javne akcije uspostavila suradnju sa Mobilnim preventivnim centrom Policijske uprave međimurske na različitim lokalitetima informirajući građane (Macinec, Prelog, Lončarevo, Podturen, Sivica, Štrigova) U sve tri zajednice održano je preko 15 sastanaka sa lokalnim donositeljima odluka kroz koje je zagovarano 30 donositelja odluka. Lokalne vlasti su potaknute na veće uključivanje zainteresirane javnosti u postupcima oblikovanja i donošenja zakona, drugih propisa i akata te usvajanje načela dobrog upravljanja. Također održali smo sastanke sa 10 lokalnih udruga gdje smo uz predstavljanje rezultata skupili njihove specifične probleme/potrebe/prijedloge i pozvali ih na uključenje u kampanju. Na samom su kraju održane press konferencije sa objavom i satistikom zagovaračkih razglednica po mjestu slanja i kategoriji problema. Udruga zora ih je javno objavila kako bi bili dostupni svim građanima na uvid i lokalnim donositeljima odluka za racionalnije usmjeravanje politika i formiranja zakona.

Potaknuli smo i osnažili građane za veću uključenost u procese donošenja odluka, veće korištenje zagovaračkih alata, te dugoročno i učinkovitiju provedbu javnih politika i unaprjeđenje demokratskih institucija društva i vladavine prava. Isto tako institucije i lokalne donositelje odluka smo bolje upoznali sa stvarnim problemima/potrebama koje se tiču zajednice i pripadaju njihovoj ingerenciji i polju djelovanja, te detekcijom problema/potreba omogućili temelje za follow up projekte koji odgovaraju stvarnim potrebama i aspiracijama građana u kreiranju pravednije zajednice. U 2017. Nastavljamo s projektima koji se naslanjaju na potrebe i problem determinirane ovim projektom.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

5


NAZIV PROJEKTA: Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije / Enhancing Social Changes in Corruption Resistance (ESCORE) Trajanje: 2 godine (1.1.2015.-1.1.2017.) Donator: EU (IPA 2011.) Nositelj projekta: Partnerstvo za društveni razvoj Zagreb Partneri: Udruga općina u RH, Hrvatska udruga trenera i specijalista u javnoj nabavi Javna, Udruga žena Vukovar, Udruga "Zora", Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – CENZURA PLUS te Projekt građanskih prava. Opći cilj projekta je izgradnja društvenih kapaciteta Hrvatske za stalni napredak u području borbe protiv korupcije na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj) s posebnim naglaskom na civilno društvo, lokalnu samoupravu i stručnjake za javnu nabavu. Udruga "Zora" priključila se svojim dugogodišnjim partnerima i suradnicima na ovoj temi – udruzi Partnerstvo za društveni razvoj Zagreb, kao članica neformalne mreže za borbu protiv korupcije BURA koja je osnovana 2008. godine. U 2016. izradili smo Analizu postupaka i ugovora o javnoj nabavi u kojoj je svaki projektni partner započeo analizu za 7 gradova i općina. Subjekti istraživanja za udrugu Zora bili su: grad Mursko Središće, općina Dekanovec, općina Lobor, općina Ludbreg, općina Kumrovec, Grad Lepoglava, općina Šenkovec. 21. ožujka smo se okupili nakon faze 2 istraživanja kako bi dogovorili završetak istraživanja i nadolazeće aktivnosti. Sve partnerske organizacije održale su i ekspertne grupe s ciljem testiranja zaključaka istraživanja. U svibnju smo sudjelovali na studijskom putovanju u Nizozemsku, gdje smo u gradu Amsterdamu i Haagu upoznati s načinom funkcioniranja javne nabave i sustavom integriteta. U sklopu projekta putem javnog su poziva angažirani novinari iz cijele Hrvatske koji se od bave istraživačkim novinarstvom uz javnu nabavu i nepravilnosti vezane uz istu na područjima jedinica lokalne samo/uprave koji su subjekti istraživanja svih partnera ovog projekta. Njihov tekstovi tjedno se objavlju na regionalnom neovisnom portalu Fairpress, te vas pozivamo da ih čitate na http://www.fairpress.eu/hr/ Projekt i projektne aktivnosti nastavljaju se u 2017. godini. _________________________________________________________________________________

Glazbena radionica – mjesto za mene Nakon što smo učenicima 2014. godine uz pomoć Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah uredili i opremili Glazbenu radionicu, ona se koristi za razne glazbene aktivnosti učenika/ca koji borave u Učeničkom domu Graditeljske škole Čakovec. Jednom tjedno mladi, većinom romske nacionalnosti, uče kako se ritmički izražavati i zašto je bubanj čovjeku toliko prirodan instrument. Cilj radionice je međusobno druženje i učenje, učenje novih ritmova (arapskih, romskih, balkanskih, afričkih), učenje slušanja jedni drugih i zajedničkog sudjelovanja u kreaciji ritmičkih podloga kroz vlastiti doprinos.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

6


Metoda zajedničkog sviranja i razvoja glazbenih vještina uvelike pridonosi integraciji, socijalizaciji i otpuštanju stresa. Sviranje se provodi u krugu što i simbolizira jednaku vrijednost i zajedništvo. Bubnjarsku radionicu koju vodi Nikola Švenda provodili smo i u 2016. godini gdje je mlada bubnjarska grupa nastupila na Fašniku u Učeničkom domu Graditeljske škole, na danima Graditeljske škole Čakovec i Međimurskom proščenju u Zagrebu, a kroz godinu je provedeno 18 bubnjarskih radionica. Novom školskom godinom grupa se povećala te radosno kreće u nove pobjede. _________________________________________________________________________________

PARTNERSKI PROJEKTI NAZIV PROJEKTA: osvoji posao

Istakni

se,

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec Partner: udruga "Zora" Donator: Europska Unija u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala Trajanje projekta: 24.02.2015. – 23.06.2016. Cilj projekta je bio podizanje kompetencija i vještina traženja posla nezaposlenih osoba iz Međimurske županije kroz usluge Klubova za zapošljavanje. Ciljne skupine su bile nezaposlene osobe kao sudionici Klubova za zapošljavanje i nezaposlene osobe kao voditelji Klubova za zapošljavanje. Nakon intenzivne edukacije koju je u 2015. godini održala Marina Kolar iz udruga Zora, a sukladno ChQ metodi, u sva tri grada u Međimurskoj županiji otvoreni su Klubovi za zapošljavanje, a za njihove voditelje odabrani su i zaposleni Neven Kreslin (Klub za zapošljavanje Čakovec), Ana Tomašek (Klub za zapošljavanje Mursko Središće) i Mihael Ružić (Klub za zapošljavanje Čakovec). U Klubovima za zapošljavanje kontinuirano se pružala potpora nezaposlenim osobama kroz individualna savjetovanja u kojima je u 2016. sudjelovalo 180 nezaposlenih osoba, kao i edukacije na temu stjecanje vještina za traženje posla i sastanci s poslodavcima. Dodijeljene su i potvrde o uspješno završenoj edukaciji za 3 grupe s ukupno 40 nezaposlenih iz trećeg ciklusa edukacije u sklopu koje su sudionici/ce kroz tri tjedna učili kako poboljšati svoje komunikacijske vještine, osvijestiti svoje kompetencije, ali i napraviti što bolji akcijski plan s kojim će se lakše zaposliti. U sklopu cijelog projekta, 110 nezaposlenih osoba bilo je uključeno u edukaciju Klubova za zapošljavanje koji su osnovani u Čakovcu, Prelogu i Murskom Središću u svrhu pružanja znanja, vještina i resursa potrebnih za njihovo lakše zapošljavanje. Sudionici su tokom 3 tjedna trajanja edukacije (3 dana u tjednu po 7 sati) radili na svojim vještinama i kompetencijama, jačanju slabih strana i prevladavanju prepreka zapošljavanju, otkrivanju potencijala i kreiranju akcijskih planova. 54 sudionika Klubova (49%) zaposlilo se u roku od 3 mjeseca od završetka edukacije. Projekt je završen 23.6.2016. te nestrpljivo čekamo otvaranje prikladnih natječaja na koji ćemo aplicirati njegov nastavak.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

7


NAZIV PROJEKTA: LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu Nositelj: Prostor rodne i medijske kulture K-zona Partneri: BRID – Baza za radničku inicijativu i demokraciju, Udruga Zora, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“. Vrijeme provedbe: 1.11.2015. - 1.5.2017. Cilj projekta je ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu. Kroz treninge volontera/ki te kroz razvoj i implementaciju edukacijskog volonterskog programa za studente koji se održavao na fakultetima u Zagrebu i Rijeci (FFZG, FFRI, FFPZG) stvorili su se uvjeti za veće sudjelovanje studenata/ica u radu udruga koje se bave radničkim i ljudskim pravima, te time osigurali njihova dugoročna održivost u zagovaranja potonjih prava. Volonteri/studenti su također sudjelovali u provođenju pionirskog istraživanja politika poslodavaca i radnog okruženja vezano uz LGBTI zajednicu (403 pravna subjekta anketirano). Također provedeno je istraživanje LGBTI zaposlenika i uvjeta na radnom mjestu (435 anketiranih). Kroz suradnju sindikata, udruga i aktivista razvili smo predloške kolektivnih ugovora i indikator za ispitivanje ravnopravnosti na radnom mjestu, a tok aktivnosti smo predstavili na okruglim stolovima i panelima. Suradnja i treninzi s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava, provedene anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava na radnim mjestima, javne panele s predstavnicima/cama sindikata, institucija za ravnopravnost spolova, LGBTI organizacija i zajednice te aktivnošćuradne grupe stvaramo zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj. Projektne aktivnosti posebno su osmišljenje s ciljem osiguravanja osnovnih ljudskih prava LGBTI osoba kroz poboljšanje njihovih radničkih prava što će se dodatno ostvariti online platformom koja nudi relevantne informacije vezano za zaposlenje kao i specifičnu pravnu podršku.

Projekt će stvoriti među-sektorsku suradnju između organizacija civilnog društva (lokalnih i međunarodnih), sindikata, institucija za ravnopravnost spolova te osnažiti suradnju sa svim relevantnim donositeljima odluka kroz stalnu komunikaciju i zajedničke aktivnosti. Stvaranjem indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu i pokretanjem nagrade za poslodavca koji najviše brine o raznolikosti i ravnopravnosti podići će se svijest o diskriminaciji LGBT osoba na poslu, ali i zagovarati uvođenje pozitivnih praksi. Projekt je započeo krajem 2015, a aktivnosti počinju u 2016. godini i završavaju u travnju 2017. godine. Uloga udruge "Zora" bila je ponajprije educirati projektni tim o menadžmentu volontera te postaviti temelje za uspješan service learning program uključenih studenata/ica, održavanje predavanja "Zločin iz mržnje i govor mržnje" & "Aktivizam u lokalnoj zajednici", sudjelovanje na panelima, sastancima radne grupe i okruglim stolovima, rad na Indikatoru za ravnopravnost na radnom mjestu i koordinacija volontera.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

8


NAZIV PROJEKTA: Aktivni mladi za rodu ravnopravnost Nositelj: Prostor rodne i medijske kulture K-zona Partner: Udruga Zora Vrijeme provedbe: 1.11.2015. - 1.10.2016. Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih Cilj projekta bio je da se provedbom edukativnog programa „Operi seksizam“ mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina potiče na aktivno sudjelovanje u društvu, a sve kroz prizmu rodne ravnopravnosti, osiguravajući istovremeno alate koje mogu primijeniti i u drugim segmentima društvenog života. Projektom se nastojala povećati kvaliteta života mladih usvajanjem znanja i vještina s područja medija i rodne ravnopravnosti te ih kroz inovativne volonterske prakse osnažiti za aktivnu građansku ulogu. Udruge Prostor rodne i medijske kulture ‘K-Zona’ u suradnji s Udrugom Zora u Čakovcu provele su 08. i 09. travnja 2016. besplatnu edukaciju na temu Rodna ravnopravnost i mediji, Građanskim novinarstvom do društvenog angažmana, Fotografija i video te Elektronsko izdavaštvo i društvene mreže. Time su upoznale volonterke s osnovnim novinarskim i video formama, funkcioniranjem redakcije nezavisnog medija, koncepta pisanja tekstova i korištenja društvenih mreža. Po uspješnom završetku edukativnog programa korisnice su tijekom pet mjeseci volonterskog rada uz mentorstvo pisale članke spomenutih tema, a cijeli volonterski ciklus završio je 15.10.2016. prezentacijom volonterskih radova i zajedničkim druženjem na 10. VoxFeminae festivalu u Zagrebu. _________________________________________________________________________________

Program 3. SUZBIJANJE OBITELJSKOG/RODNO UVJETOVANOG NASILJA 14.2. V-day: "Milijarda ustaje" (One Billion Rising) Milijarda ustaje globalni je prosvjed protiv nasilja nad ženama i djevojkama diljem svijeta. U ovoj globalnoj kampanji uključila se svojom akcijom i udruga Zora četvrtu godinu za redom kako bi inspirirali ljude da pošalju poruku kako je krajnje vrijeme za zaustavljanje svih vrsta nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama diljem svijeta. Vođene UN-ovim statistikama koje pokazuju da će jedna od tri žene na svijetu biti zlostavljana, silovana ili pretučena tijekom svoga života, Zorice su odlučile poduzeti konkretni korak i aktivno doprinjeti rješavanju ovoga problema. Tema globalnog prosvjeda je bila Eskaliranje revolucije, odnosno produbljivanje i proširivanje svijesti o nužnim promjenama za zaštitu žena. Akcija Udruge Zora pod nazivom “Haiku revolucija” sastojala se od ukupno 3 radionice, kada su volonterke udruge s voditeljicom akcije Monikom Malenica pisale osnažujuće haiku pjesme, izrađivale čestitke tehnikom mramornog printa te dovršavale čestitke upisivanjem haiku pjesama i lijepljenjem informativnih letaka s brojevima telefona institucija gdje se žrtve mogu obratiti za pomoć u slučaju nasilja. Čestitke smo dijelile ženama i djevojkama 16.02. i 17.02. na Trgu Republike u Čakovcu. Iako volimo vjerovati da živimo u modernom svijetu gdje ne postoji rodna neravnopravnost, žene su još uvijek višestruko marginalizirane – u većem postotku slabije su obrazovane, nezaposlene, manje su plaćene i češće u nasilnim odnosima.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

9


Ako znate da je svaka treća žena žrtva nasilja, onda ste svjesni da oko vas svaki dan prolazi mnogo žena koje svoje tajne i svoju bol nose duboko u sebi: djevojčice, žene i djevojke koje su silovane, zlostavljane, “obrezivane”, prisilno udane, prisiljene na prostituciju, ekonomski obezvređivane, vrijeđane, seksualno napastovane od strane svojih suradnika i šefova, pretučene od strane partnera. Zbog svih pritisaka sklone su zaboraviti koliko su vrijedne i jedinstvene, te koliko je dovoljno samo povremeno se podsjetiti na svoju unutarnju snagu kako bi nam život bio lakši. Naime, žene sa višim samopouzdanjem, širokom mrežom socijalne podrške i razumijevanjem svojih vrijednosti lakše izlaze iz kruga nasilja i lakše se izbore za svoja socijalna, ekonomska i društvena prava. Sukladno tome i one postaju podrška onima kojima je to možda potrebno. Nasilje nad ženama je globalni problem koji žrtvi često bespovratno uzima dostojanstvo i priliku za normalan život. Svake godine diljem svijeta odvija se na tisuće V-day događaja te se informira na milijune ljudi o stvarnom nasilju nad ženama i djevojkama. Ovom akcijom udruga Zora je dotaknula 200-tinjak žena koje su, nadamo se, pomoću osnažujućih poruka potvrdile svoju snagu i vrijednost prema sebi, kako bi se mogle lakše zauzeti za sebe i za ostale žene koje ih okružuju – svoje majke, sestre, kćeri i prijateljice. Više o pokretu V-day možete pročitati na www.onebillionrising.org _________________________________________________________________________________

22.9. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama Na spomen 22. rujna 1999., kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda teško ozlijeđena, u Hrvatskoj se svake godine obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Statistike pokazuju kako žrtve predugo ostaju u nasilnim vezama i brakovima. Iako uistinu nikad nije kasno, potičemo sve koji/e se nalaze u takvoj situaciju da potraže pomoć čim prije: – 112 – Jedinstveni broj za hitne službe na koji možete prijaviti hitnu situaciju, nesreću ili prijetnju za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra. – 192 – Policija, za hitnu intervenciju u slučajevima nasilja – 040/391-920 Centar za socijalnu skrb Čakovec, ako želite dogovoriti sastanak s djelatnicima Centra vezano za razvod, povjeravanje djece, nasilje u obitelji, ili bilo koje drugo pravo vezano za Obiteljski i Zakon o socijalnoj skrbi, www.czss-ck.hr – Podružnica CZSS-a Obiteljski centar pruža usluge savjetovanja (psihologinja, pravnica, socijalna radnica), 040/395 927, e-mail: obiteljski.centar.medjimurske.zupanije@ck.t-com.hr –Sigurna kuća Čakovec, Dom za žrtve obiteljskog nasilja http://sigurnakuca-medjimurje.hr/ – pruža uslugu privremenog smještaja žrtvama obiteljskog nasilja, odraslim osobama i djeci, a smještaj se osigurava putem CZSS-a. 099 835 7335 – Udruga Zora – www.udrugazora.hr, organizira edukacije o prepoznavanju i prevenciji nasilja u obitelji, 040/ 395-344 Udruga Zora i ove je godine obilježila Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama dvjema javnim akcijama: 22.9.2016. javnom akcijom na Trgu Republike u Čakovcu, gdje su zaposlenice udruge Zora zajedno s volonterkom dijelile edukativno-osnažujuće poruke sa slatkim poklonima prolaznicima, prvenstveno ženama i djevojkama. 23.9.2016. sudjelovanjem na 3. Sajmu prevencije i sigurnosti u Murskom Središću, gdje je udruga Zora zajedno sa Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec dijelila edukativne materijale o prevenciji nasilja i samoj zaštiti.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

10


25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Godine 1999. Ujedinjeni narodi su prihvatili 25. studenoga kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Taj je datum odabran kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sjećanja na sestre Mirabel koje je 1960. godine u Dominikanskoj republici brutalno dao ubiti diktator Trujillo.

U Hrvatskoj je nasilje nad ženama i djecom najčešće u obitelji koja bi trebala biti najsigurnije okruženje, no nažalost velik broj takvih zločina ostaje neprijavljen. Kao i svake godine udruga Zora se uključila u obilježavanje "Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama". Na radionici 21.11. volonterke su izradile 70-tak bookmarkera - označivače stranica sa osnažujućim porukama i podacima institucija kojima se žrtve nasilja mogu obratiti za pomoć. Održane su dvije javne akcije. 25.11. u čakovečkoj Knjižnici „Nikola Zrinski“ smo informirali žene o važnosti njihove zaštite, potaknuli ih da djeluju, da se zauzmu za sebe i dijelili im bookmarkere i edukativne letke. Na drugoj akciji 26.11. smo u suradnji s Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Međimurske županije obilježili taj dan akcijom na Trgu Republike u Čakovcu. Dijelili smo edukativne letke i bookmarkere s osnažujućim porukama i SOS brojevima. U vremenskom razdoblju od 1.1. do 31.10.2016. godine u Međimurskoj županiji su evidentirana 352 prekršaja iz Zakona od nasilja u obitelji. U tim prekršajima nadležnom Prekršajnom sudu u Čakovcu prijavljeno je ukupno 344 počinitelja, od čega 281 muške i 63 ženske osobe. Nasiljem u obitelji je oštećeno ukupno 445 osoba, od čega 170 muških i 275 ženskih osoba. Počinitelji nasilja u obitelji prema dobnim skupinama: do 18 godina - 9 muških i 3 ženske osobe,od 18 do 30 godina - 104 muškaraca i 16 žena, od 31 do 50 godina - 118 muškaraca i 36 žena, od 51 do 65 godina - 45 muškaraca i 6 žena, preko 65 godina - 5 muškaraca i 2 žene. Žrtve nasilja u obitelji prema dobnim skupinama: do 18 godina - 63 muške i 59 ženskih osoba, od 18 do 30 godina - 48 muškaraca i 55 žena, , od 31 do 50 godina - 42 muškaraca i 104 žena, od 51 do 65 godina - 13 muškaraca i 40 žena, preko 65 godina - 4 muškarca i 17 žena. Nadamo se kako ćemo i ovom akcijom doprinijeti rješavanju ovog problema, te pozivamo sve žrtve obiteljskog nasilja kao i one koji takvom nasilju svjedoče da se obrate Policiji, Centru za socijalnu skrb, Obiteljskom centru, Sigurnoj kući, udruzi Zora ili bilo kojoj drugoj udruzi/instituciji preko SOS telefona. Prvi korak je težak, ali vodi prema sigurnijem i kvalitetnijem životu – onom bez nasilja.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

11


UKRATKO IZ ZORE Iza nas je trinaest godina aktivnog rada udruge Zora, čime se izuzetno ponosimo. Ove godine imali smo dvije redovne sjednice Skupštine i jednu izvanrednu. 05.04. ma prvoj redovnoj skupštini predstavili smo narativni izvještaj za 2015. godinu i donijeli plan aktivnosti za 2016. godinu uz izbor Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršne direktorice (Marina Kolar). Na drugoj redovnoj sjednici Skupštine 22.12. predstavljeni su narativni plan i financijski plan za 2017. i izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu, a nakon skupštine imali smo tradicionalno predbožićno druženje uz proslavu rođendana. Izvanredna skupština 20.10. sazvana je radi prelaska na novo radno mjesto dosadašnje Izvršne direktorice Marine Kolar koja je u samoj udruzi bila aktivna od samih početaka, a kojoj je bila i suosnivačica. Po prekidu radnog odnosa Martina ostaje volonterka I mentorica u udruzi Zora, a mi joj želimo svu sreću u dalnjem radu. Jednoglasno je izabrana nova izvršna direktorica Silvija Kolar-Fodor, isto tako jedna od suosnivačica udruge Zora i Voditeljica financija i administracije..

___________________________________________________________________ ZAHVALA MEDIJIMA KOJI PRATE NAŠ RAD Ovim putem željeli bismo se zahvaliti svim medijima iz cijele Hrvatske koji prate naš rad – TV kućama, radio stanicama, listovima i portalima. U 2016. godini ukupno smo zabilježili 216 medijskih objava, a naš rad je pratilo 60 različitih medija. Hvala vam od srca. _________________________________________________________________________________

SURADNJA Uz partnerstva koja njegujemo kroz godine, vrijedni lokalni partneri su i institucije i udruge na čije smo događaje odlazili tijekom godine: Međimurska županija, REDEA, načelnici općina, Udruga tjelesnih invalida, HZZ Čakovec, Županijska komora Čakovec, Policijska uprava Međimurska, ACT, Nobilis, Udruga slijepih Čakovec, Udruga osoba s intelektualnim poteškoćama, LAG – "Međimurski bregi i doli", MURID,Društvo multiple skleroze Međimurske županije, Udruga tjelesnih invalida Međimurske županije, Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Udruga vukovarskih branitelja i međimurskih logoraša, Udruga gljivara Smrčak i Udruga Umirovljenika Čakovec, Udrugom DOWN Međimurske županije. Udruga Zora otvorena je za sva partnerstva i suradnje u aktivnostima i projektima koji doprinose stvaranju pozitivnih promjena u našoj zajednici, s naglaskom na naše strateške ciljeve i glavne programe.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

12


Udruga Zora članica je slijedećih mreža: Zaklada Anna Lindh (Anna Lindh Foundation- ALF); za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. Y- PEER, međunarodna mreža vršnjačkih edukatora koji rade na području zaštite zdravlja. BURA – neformalna mreža za standardizirano i umreženo djelovanje organizacija civilnog društva na suzbijanju korupcije. _________________________________________________________________________________

DRUŠTVENE MREŽE – redovito komuniciramo sa javnosti putem profila društvenih mreža i alata Pratite nas na našoj web stranici www.udrugazora.hr , Facebook stranici "Udruga Zora", Youtube kanalu "Udruga Zora" , Issuu e-biblioteci "Udruga Zora", Linkedin profilu "Udruga Zora" te putem našeg mjesečnog e-biltena udruge Zora preko MailChimpa. Pratite nas? :)

__________________________________________________________ POSTANITE I VI PODRŽAVAJUĆI ČLAN/ICA UDRUGE ZORA Podržavate naš rad, ali nemate vremena aktivno se uključiti ili živite u drugom dijelu HR ili svijeta? Postanite podržavajući član/ica udruge Zora i sa 100 kn godišnje poduprite naš rad na ljudskim pravima, a mi ćemo vas zauzvrat obavještavati o našim aktivnostima i slati promotivno edukativne materijale. Podržavajući članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali nemaju pravo glasa i nemaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge. Članarinu možete uplatiti na naš žiro račun HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) Kako bi postali članom/icom, po uplati članarine, molimo vas da ispunite Prijavnicu za učlanjenje koja se nalazi na našoj web stranici www.udrugazora.hr i pošaljete nam je na zora@udrugazora.hr ili pak faksirate na 040/395 344. Nakon primitka uplate i ispunjenog obrasca mi ćemo vas kontaktirati. Članstvo započinje trenutkom upisa u registar članova/ica. Dobrodošli u Zora tim :) _________________________________________________________________________________

U 2016. godini Zora tim se sastojao od izvršne direktorice Marine Kolar – kasnije izvršna direktorica postala Silvija Kolar-Fodor, Tene Kovač - Predsjednice i predsjedavajuće u Izvršnom odboru. suradnika na projektima- Nikole Švenda, voditeljice Kluba za zapošljavanje Mursko Središće Ane Tomašek, voditelja Kluba za zapošljavanje Čakovec Nevena Kreslina, voditelja Kluba za zapošljavanje Prelog Mihaela Ružića, voditeljice financija i administracije Silvije Kolar - Fodor, suradnice na odjelu financija i administracije Ksenije Kocijan, Monike Malenica i suradnice na projektu zaposlene preko programa "Mladi za EU" Ivane Ovčar. Uz njih, tu su i članice našeg Izvršnog odbora, Nadzorni odbor, članstvo i volonteri/ke. Ovom prilikom želimo zahvaliti svima Vama koji podržavate rad udruge Zora praćenjem i dijeljenjem, donacijama, podrškom, volontiranjem, podržavajućim članstvom... Vaš Zora tim! Udruga Zora A. Schulteissa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec * Tel/fax: (040) 395 344 * www.udrugazora.hr zora@udrugazora.hr * ŽR: HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) * OIB 68408303136

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

13

Profile for Udruga Zora

Godišnji izvještaj 2016.  

Godišnji izvještaj udruge Zora za 2016. godinu www.udrugazora.hr

Godišnji izvještaj 2016.  

Godišnji izvještaj udruge Zora za 2016. godinu www.udrugazora.hr

Advertisement