__MAIN_TEXT__

Page 1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2015.

2015. godine udruga Zora navršila je 12 godina aktivnog djelovanja. Vrlo aktivna godina donijela nam je nove suradnje i projekte, uz nastavak dosadašnjih kojima smo aktivno utjecali na razvoj demokratizacije i lokalne zajednice, educirali o ljudskim pravima i pružali razne usluge skupinama u riziku od socijalne isključenosti. Pročitajte što smo sve radili u 2015. godini. Udruga Zora je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva predana promociji ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve, razvoju zajednice i poboljšavanju položaja socijalno isključenih skupina. Kroz aktivnu ulogu u zajednici potičemo pozitivne društvene promjene koristeći zajedničke vrijednosti kao što su timski rad, profesionalnost i jednake mogućnosti.

Udruga Zora ponosi se brojnim nagradama i priznanjima za svoj rad: 2011. dobitnici Državne nagrade za volontiranje 2011. Zorina najvolonterka Dijana Kontrec (sada Miri) Najvolonterka Međimurske županije 2012. Zori dodijeljeno priznanje „Medijska zvijezda“ od Agencije za mobilnost i programe EU za najbolju vidljivost inicijative mladih. 2012. Zorina volonterka Sarah Jalušić (sada Bacinger) Najvolonterka Međimurske županije 2012. Marina Kolar, Izvršna direktorica udruge Zora dobitnica Priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici „Krunoslav Sukić“ 2013. dodijeljena nam je Povelja Međimurske županije za 10 godina uspješnog rada na promociji ljudskih prava.

Udruga Zora primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja kao i načela jednakih mogućnosti kod volontiranja i zapošljavanja. Financijski izvještaj 2015. kao i sve naše narativne i financijske godišnje izvještaje, Etički kodeks i Statut možete pročitati na www.udrugazora.hr na poveznici “O nama”.

Zora, za nenasilje i ljudska prava A. Schulteissa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec · Tel/fax: (040) 395 344 · www.udrugazora.hr zora@udrugazora.hr · ŽR: HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) · OIB 68408303136


Program 1. EDUKACIJSKI CENTAR Edukacijski centar je program udruge Zora. Cilj mu je osnaživanje, edukacija i podizanje kapaciteta pojedinaca i organizacija kroz pružanje usluga neinstitucionalne i neformalne edukacije. Radionice takve vrste omogućuju uzajamno učenje, potiču razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje sudionika/ca u svim fazama rada. Povećani radni učinak, bolji međuljudski odnosi, bolji rezultati te promjena ponašanja/dizanje svijesti samo su neki od rezultata interaktivnih radionica za timove u sklopu ciklusa podizanja kapaciteta. Provodimo radionice raznih tema: Ženska prava, Ljudska prava, Nenasilna komunikacija, Suradnja i timski rad, Profesionalno usmjeravanje i povećanje zapošljivosti, CH-Q metoda, Razvoj osobnih i profesionalnih potencijala, Meke vještine, Prevencija obiteljskog nasilja, Nasilje u vezama, Rodno uvjetovano nasilje, Predrasude i diskriminacija, Ne/nasilje, Osobno osnaživanje, Vršnjački pritisak, Menadžment volontera, Ja volonter, Kreiranje volonterskog programa za organizatore volontiranja, Prevencija i spolno prenosive infekcije, Osnove knjigovodstva neprofitnih organizacija, Osnove vođenja organizacija civilnog društva, Rad s medijima, Organizacija kampanja i akcija, Aktivizam u zajednici, te mnoge druge radionice sličnih tema koje nemamo posebno definirane, već se prema želji klijenata posebno kreiraju.

Predstavljamo vam CH-Q metodu CH-Q metoda, Swiss career qualification program je usmjeren na poticanje i razvoj vještina upravljanja karijerom i upravljanja osobnim i profesionalnim razvojem. Cilj mu je povećati svijest o vlastitim potencijalima, vještinama i kompetencijama te potaknuti sudionike na profesionalini razvoj. Osnovno načelo CH-Q treninga je načelo cjeloživotnog učenja – povećanje svjesnosti pojedinca o vlastitim mogućnostima (self-concept), povećanje sposobnosti djelovanja (osnaživanje) i povećanje profesionalne fleksibilnosti/mobilnosti (održive vještine za tržište rada). U Nizozemskoj se aktivno koristi od 1998. kao nacionalni program podržan/provođen od vlade, obrazovnih institucija i organizacija koje rade savjetovanje na desetke tisuća nezaposlenih osoba, osoba koje žele promijenu karijera ili pak učenika i studenata kao pomoć pri pravilnom izboru srednje škole i fakulteta. U Hrvatskoj se metoda počela razvijati 2012. godine u Udruzi Zora gdje u sklopu Edukacijskog centra provodimo edukacije po ovoj metodi sa nezaposlenim osobama već dvije godine, te je do sada pokazala iznimnu uspješnost u smislu postotka zaposlenih osoba nakon završavanja edukacije. Edukaciju provodi certificirana trenerica treće razine CH-Q metode Marina Kolar (License NL-CHQ03-1114).

Edukacija se sastoji od uravnoteženog teorijskog i praktičnog rada, povećava svijest o vlastitim mogućnostima, proširuje profesionalnu mobilnost i osnažuje sudionike. Sam edukacijski proces počinje od rješavanja pripremnih zadatka koji sudionicima/cama pomažu da otkriju svoje jake i slabije (razvojne) strane, edukacije u grupnom radu na kojoj sudionici uče prepoznati svoje kompetencije, upravljati njima, definirati profesionalni cilj i korake ka njemu. Nakon toga kreiraju i prezentiraju svoj akcijski plan, nove životopise, zamolbe, a zatim i portfolio – skup svih njihovih sposobnosti, znanja i mogućnosti sa pripadajućim dokazima. U prosjeku će svaki sudionik/ca kod kuće odraditi još 20 radnih sati. Grupa može imati maksimalno 12 sudionika/ca, a između po 2 radionice ima nekoliko dana pauze kako bi sudionici/ce mogli reflektirati naučeno i pripremiti zadatke. Dio edukacije nakon radionica, a koji sadrži individualnu podršku može se organizirati i online. Nakon završenog treninga, polaznici/ce mogu: vrednovati/ocijeniti, utemeljiti i dokumentirati vlastite vještine, kompetencije i kvalifikacije na sustavan i organiziran način, izvući zaključke za daljnji razvoj osobne karijere iz prethodnih koraka učenja, prepoznati mogućnosti za daljnju karijeru i planirati realne korake za daljnji osobni i profesionalni razvoj te kontinuirano i održivo upravljati osobnim kompetencijama uz podršku portfolio alata i uz vlastitu odgovornost.


Znaju kako upravljati svojim osobnim i profesionalnim razvojom, ali i potencijalima, kako bi znali kako iskoristiti sve mogućnosti koje im se pružaju. Osim na profesionalnom razvoju, puno se radi na osvještavanju svojih jakih strana i sposobnosti, uči se iz feedbacka (povratne informacije) ostalih sudionika/ca što kao rezultat ima i znatno povećano samopouzdanje i bolje komunikacijske vještine, kao i izuzetnu motivaciju. CH-Q metoda proizlazi iz holističkog pristupa i usmjerava se na sve segmente života polaznika: posao, obitelj, relacije, hobije i interese, zbog čega je izuzetno primjeren za društveno isključene i nezaposlene korisnike, kojima je potrebno pružiti podršku u više segmenata osim pri samom poticanja zapošljivosti. Sama edukacija prilagođava se potrebama polaznika. Fizički rezultati: Akcijski plan zapošljavanja, Portfolio, Životopis, Zamolba, certifikat.

Pročitajte neke od impresija polaznika/ca edukacije po CH-Q metodi u udruzi Zora - CH-Q edukacija je zbilja iz mene izvukla, doslovce, sva zaboravljena postignuća mog poslovnog života; Vesna Vladušić - CH-Q edukacija puno mi je pomogla da osvijestim znanja i vještine koje posjedujem. Postala sam svjesnija svojih vrijednosti, a time stekla samopouzdanje i sigurnost kod predstavljanja potencijalnim poslodavcima. Savjeti kako se ponašati na razgovoru za posao popunili su praznine i smanjili tremu. Svakome tko je u nedoumici kako nastaviti karijeru preporučila bih pohađanje ove edukacije. Vladimira Rodiger – Kuretić - Najbolje i najvrednije što nosim s ove edukacije je portfolio kojim ću se predstavljati poslodavcima na razgovorima za posao, veće samopouzdanje pri predstavljanju vlastitih (profesionalnih) kvaliteta te osvještavanje razvojnih točaka, odnosno osobina na kojima trebam poraditi. Sunčica Novak - Cjelokupni proces me osnažio i još dodatno motivirao da krenem u ostvarivanje svojih ciljeva. Ova edukacija je jedno vrlo pozitivno iskustvo koje je utjecalo na moj profesionalni i privatni život. Ksenija Kocijan - Sa edukacije imam samo pozitivno iskustvo. Postizanje nove razine samopouzdanja i stjecanje bogatog iskustva te motivacije za daljnje aktivno traženje posla, uz korisne savjete koji ću svakako iskoristiti prilikom zapošljavanja. Sanja Zdolec Križaić

Edukacijski centar u brojkama U sklopu Edukacijskog centra u 2015. godini je bilo provedeno 107 radionica, 3 fokus grupe i 18 javnih akcija, na kojima je bilo prisutno ukupno 3357 direktnih korisnika/ca.

Edukacijski centar udruge Zora

Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo.


PODIZANJE KAPACITETA UDRUGE Edukacije i stručno usavršavanje Zora tima od strane drugih organizatora Zaposlenice i volonteri/ke udruge nastavili su se educirati na raznim edukacijama. 7 različitih osoba, člana/ica Zora tima, sudjelovalo je na 20 edukacija relevantnih tema za unapređenje njihovog rada u ukupnom trajanju od 30 dana. Teme su uglavnom bile: priprema i pisanje projekata, izvještavanje EU projekata i razvoj organizacija civilnog društva, te unaprjeđenje rada.

Udruga Zora je u 2015. sudjelovala u dva programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koristila poticajne mjere - “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”. Dvjema osobama omogućili smo stručno usavršavanje na radnom mjestu Suradnica na odjelu financija i administracije. Uz pružanje svakodnevne pomoći u osobnom i profesionalnom razvoju zaposlenica, te pružanju mentorstva, one isto tako znatno svojim radom doprinose radu udruge Zora. Ovim putem također želimo zahvaliti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Čakovec na dobroj suradnji.

Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije - SOKNO Organizacija koja želi kvalitetno ispunjavati svoju misiju mora svojim korisnicima pružati dobre usluge, a istovremeno prema donatorima pokazati stručnost, transparentnost te dobro i racionalno upravljanje resursima. Sustav osiguranja kvalitete SOKNO omogućuje nam da prepoznamo i odgovorimo na potrebe naših korisnika, kako bismo im mogli pružiti odgovarajuću uslugu u skladu sa standardima, imajući pri tome pisane tragove. Udruga Zora djeluje prema visokim standardima druge razine SOKNO. Udruga Zora nastaviti će koristiti SOKNO sve do uvođenja novog sustava kvalitete za neprofitne organizacije, koji je trenutno u testnoj fazi.

VOLONTERSKI PROGRAM

Zorateka, neformalna biblioteka udruge Zora sadrži 513 naslova s područja: ljudskih prava, roda/spola, ne/nasilja, nenasilne komunikacije, ravnopravnosti spolova, feminizma, dječjih prava, nasilja u vezama i obitelji, spolno reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive infekcije, HIV/AIDS), ljudske seksualnosti, javnog nastupa, upravljanja projektima... Učlanjenje je besplatno. Članovi/ce udruge Zora mogu posuditi 2 knjige na rok od 2 tjedna, a ostali članovi/ce Zorateke 1 knjigu.

Promocija volontiranja jedan je od potprograma Edukacijskog centra udruge Zora. U udruzi Zora volontiraju mnogi pojedinci/ke koji, ustupajući svoja znanja i vještine, pomažu u kreiranju pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici. Volonteri/ke su u 2015. godini volontirali prvenstveno na javnim akcijama, kao anketari/ke istraživanja “Moje mjesto u zajednici”, kao vršnjački edukatori/ce, grafički dizajneri... 2015. godine u Zori je bilo angažirano 68 volontera, od kojih je 63 pripadnica ženskog spola, a 5 pripadnika muškog spola koji su ukupno ostvarili 991,75 volonterskih sati.

Hvala vam!


VOLONTERSKI PROGRAM NAGRAĐENA ZORINA NAJVOLONTERKA Udruga Zora je sedmu godinu za redom dodijelila nagradu za najvolontera/ku. Nagrada se dodjeljuje za nesebičan volonterski angažman i doprinos ciljevima udruge Zora. Iako je ove godine izbor bio težak jer smo imali mnogo vrlo vrijednih volontera, jedna volonterka se izdvojila svojim iznimnim angažmanom – Veronika Kušek. Svim ostalim volonterima na neformalnom druženju povodom 5.12., Međunarodnog dana volontera podijeljene su zahvalnice. Veronika Kušek iz Koprivnice učenica je 4.d razreda Graditeljske škole Čakovec, smjer medijski tehničar. Članica je novinarske i foto-video grupe. Kao jedna od polaznica edukacije Mladi za ljudska prava” uključila se i u ostale volonterske aktivnosti udruge Zora u 2015. godini. Sudjelovala je u izradi edukativnih bedževa i ostalih materijala, na javnim akcijama, anketirala u sklopu istraživanja “Moje mjesto u zajednici” te se uključila u tim pripravnosti Međimurske županije za volontiranje s izbjeglicama. Također, jedna je od ko-autorica edukativnog crtića “16 glava za ljudska prava” udruge Zora kojeg je sa školskim kolegama i kolegicama predstavljala svojim vršnjacima u školi, kao i na ovogodišnjem Dubrovačkom filmskom festivalu. Volonterstvo je stil života. Ono je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju demokratske promjene u svakom suvremenom društvu. Ujedno je i osnova koja omogućuje građanima uključivanje u društvene procese. Davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustva, entuzijazma i energije, građani značajno doprinose razvoju svoje zajednice i društva u cjelini. Volontiranje osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu. Svi volonterima i volonterkama želimo od srca zahvaliti na angažmanu u udruzi Zora. Budimo promjena koju želimo vidjeti u društvu. Suosnivači smo udruge Platforma za Društveni centar Čakovec.

1.8.2015. osnovana je udruga Platforma za Društveni centar Čakovec, a Udruga Zora jedna je od osnivačica. Inicijativa 1729/2 bila je je neformalna i multidisciplinarna zagovaračka inicijativa koja je okupljala 20-ak građana, udruga, institucija, društvenih poduzetnika i svih zainteresiranih s ciljem revitalizacije prostora bivše vojarne u Čakovcu radi uspostave samoodrživog modela korištenja i upravljanja ovim javnim resursom te uspostave društvenog (društveno-kulturnog) centra. Bivša Inicijativa 1729/2 sada je postala udruga Platforma za Društveni centar Čakovec sa 8 udruga osnivačica na osnivačkoj skupštini koja je na prostoru budućeg Društvenog centra održana 31.8.2015. u 16.30 sati. Udruge osnivačice su: ACT grupa, Udruga tjelesnih invalida, HDLUM, Međimurske roke, Pokret plus, udruga Zora, Centar za mlade Cezam i CEDRA. Tako će se sada, kao formalna organizacija, moći prijavljivati na natječaje u najavi na nacionalnoj i europskoj razini, a najavljeno je i sudjelovanje na zajedničkom planiranju društveno-kulturnih centara na nacionalnoj razini u studenom. Uspješno je započela i suradnja s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u sklopu dugoročne podrške Zaklade aktivnostima Društvenog centra, kao i suradnja s Gradom Čakovcem i Međimurskom županijom vezanom uz razvoj centra. Također je predloženo osnivanje zajedničke ustanove Društveni centar Čakovec kroz model civilnojavnog partnerstva. Platforma je krenula s brojnim aktivnostima koje se održavaju na raznim lokacijama na kojima djeluju njezine članice. Sve aktivnosti su otvorene za javnost, a uključuju radionice, performanse, tribine, okrugle stolove, koncerte i mnogobrojne druge aktivnosti.


NAZIV PROJEKTA: MLADI ZA LJUDSKA PRAVA Trajanje: 22.12. 2014. - 28.8.2015. Donator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Partneri: Škola animiranog filma (ŠAF) i Graditeljska škola Čakovec Suradnici: Gimnazija Josipa Slavenskog, Srednja škola Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola, Tehnička škola i Gospodarska škola Čakovec Cilj projekta bio je mogućiti kvalitetnu neinstitucionalnu edukaciju o zaštiti i promicanju ljudskih prava mladima, srednjoškolcima Međimurske županije, u svrhu ostvarenja ljudskih prava u svakodnevnom životu kroz promicanje vrijednosti nenasilja, tolerancije, solidarnosti i rodne ravnopravnosti, te poticanja na aktivno sudjelovanje u društvu. Uz prikazivanje filma, mladi edukatori/ce su dodatno su provodili prezentacije, radionice i diskusije na temu ljudskih prava, aktivnog građanstva, položaja ljudi u društu i diskriminaciji te prevenciji nasilja u mladenačkim vezama: 8 radionica, 8 predavanja uz prezentaciju i 6 diskusija, ukupno dodatnih 22 dodatnih edukativnih aktivnosti.

U aktivnosti projekta uključili smo 16 učenika/ca svih srednjih škola iz Čakovca i educirali ih o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu kroz 4 jednodnevne radionice. Nakon toga mladi su nastavili edukaciju u Školi animiranog filma gdje su u 4 radionice prošli edukaciju o izradi animiranih filmova, nakon čega su zajednički kreirali animirani film o važnosti zaštite ljudskih prava kojeg su nazvali “16 glava za ljudska prava”.

Proveli smo Foto natječaj za najbolju fotografiju o zaštiti ljudskih prava u MŽ. Na izložbi koja je otvorena 5.6. u Fox baru Čakovec predstavili smo 12 izloženih fotografija uz pripadajuće članke Konvencije o ljudskim pravima, a žiri je izabrao i proglasio pobjedničku fotografiju “Istraživanje dodirom” Dorie Sabolčec koja je osvojila put za 2 osobe na filmski festival u Karlovac. 26.6.2015. sudjelovali smo na Filmskom festivalu u Karlovcu – Four Rivers festivalu na kojem smo imali prilike predstaviti i prikazati edukativni crtić, kao i održati javnu akciju podjele edukativnih letaka i DVD-a. Javnim akcijama omogućili smo srednjoškolcima i ostalim mladima da steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta aktivnih građana. Proveli smo 8 javnih akcija, a glavnina ih je bila provedena u sklopu nacionalne kampanje “Hrvatska volontira”.

Uključeni srednjoškolci su uz mentorstvo projektnog tima osmislili i proveli javnu kampanju “Mladi za ljudska prava”. Kroz razne edukativne aktivnosti educirali su svoje vršnjake i ostalo stanovništvo o ljudskim pravima i važnosti aktivnog djelovanja. Izradili smo i podijelili 2000 letaka sa QR kodom koji vodi na edukativni animirani film na Youtube kanalu, 300 bedževa s porukom kampanje i 200 DVD-a s crtićom. Izrađeno je 100 plakata koji su tijekom projekta polijepljeni u srednjim školama, knjižnicama, učeničkim domovima, kafićima i mjestima gdje zalaze mladi, te željezničkim i autobusnim stanicama, dok je dio predan sudionicima i školama. 16 glava za ljudska prava - 16 minds for human rights (5 min) animirani je film nastao u sklopu projekta “Mladi za ljudska prava”. Nakon radionica o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu koje je provela udruga Zora, kreiralo ga je 16 učenika/ca iz svih srednjih škola grada Čakovca uz mentorstvo Škole animiranog filma (ŠAF).

Koristeći crtani film (tehnika crtež na papir) i računalnu doradu, na mladima jednostavan način obradili su problematiku ljudskih prava na način kako ih oni vide – pravo na život u čistom okolištu, pravo na život bez nasilja, solidarnost i jednakost, pravo na obrazovanje, na kreativno izražavanje... Prikazali su različite scene kršenja ljudskih prava sa kojima se svakodnevno susrećemo, a možda ih niti ne primjećujemo, s ciljem da nas informiraju kako bi čak i u teškim situacijama reagirati na pravilan način. Na izradi filma radili su učenici/ce: Mateja Drk, Nikola Janković, Veronika Kušek, Marina Mezga, Katarina Pergar, Ivana Vuk, Petra Šadek, Petra Cerovečki, Luka Lesjak, Igor Murković, Mateja Horvat, Tina Hatlak, Zoe Kolarić, Samantha Škvorc, Rea Vidačić i Nina Horvat.

Mladi vam poručuju kako društvo možemo promijeniti na bolje jer smo društvo svi mi. Svi možemo biti aktivni građani i doprinijeti pozitivnoj okolini u kojoj živimo.

NEKA SE GLAS MLADIH ČUJE!

Projekt “Mladi za ljudska prava” podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu natječaja u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

16 glava z 16 minds

Projekt tijekom 2015. godine provodi Udruga Zora s partnerima Školom animiranog filma (ŠAF) i Graditeljskom školom iz Čakovca te suradnicima Gimnazijom Josipa Slavenskog, Srednjom školom Čakovec, Ekonomskom i trgovačkom školom, Tehničkom školom i Gospodarskom školom Čakovec.

Iako je projekt završio 28.8. mi smo s aktivnostima nastavili, pa su tako 15.10. do 18.10. članice tima “Mladi za ljudska prava” Veronika Kušek i Marina Mezga predstavljale projekt i crtić “16 glava za ljudska prava” koji je bio prikazan u natjecateljskom dijelu Dubrovačkog filmskog festivala. Nastavljamo ga promovirati kao vrijedan besplatni edukativni materijal za mlade, posebno u školama. Ako ga želite pogledati Ili pak koristiti ga u nastavnom programu – biti će nam drago :) MLADI ZA LJUDSKA PRAVA

Premijera filma organizirana je 10.4. u Multimedijalnoj dvorani ACT, za partnere i suradnike projekta kao i za medije. Mladi edukatori/ce film su prikazali u 36 razreda 6 srednjih škola, a ukupno ga je vidjelo 715 učenika/ca.

Edukativni animirani film “16 glava za ljudska prava” distribuirali smo svim srednjim školama i učeničkim domovima u RH uz poticaj da ga uvrste u svoje kurikulume i na taj način dopune satove građanskog odgoja. Film je poslan i svim TV kućama u Republici Hrvatskoj, a TV kuće NOVA I RTL prikazivale su ga u sklopu dječjeg programa. Film je distribuiran elektronskim putem putem Youtube kanala, gdje je do sada pogledan 1.244 puta.

Pogledajte edukativni animirani film na YouTube-u!

https://youtu.be/Ik53r-2YID4


NAZIV PROJEKTA: MOJE MJESTO U ZAJEDNICI Trajanje: 15.06.2015. - 15.12.2016. Nositelj: Udruga Zora Partneri: K-zona (Grad Zagreb) i Centar za održivi razvoj (Splitsko dalmatinska županija) Donatori: Fondovi Europskog gospodarskog prostora i Kraljevina Norveška. Ugovor je potpisan sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a projekt je odobren na natječaju “Demokratizacija i ljudska prava”. Projekt sufinancira Međimurska županija. Kroz pažljivo isplanirane aktivnosti odgovaramo na glavne prepoznate probleme u našim zajednicama – prvo ih determinirajući istraživanjem, a zatim provodeći sa građanima zagovaračke kampanje kreirane oko definiranih prioritetnih potreba naše lokalne zajednice vezane uz društvenu nejednakost, rodnu neravnopravnost i socijalnu pravdu. U 2015. godini javnim pozivom uključili smo 6 suradničkih udruga u projektni tim: MURID-Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Štefanec, Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi Nedelišće, Udruga Domino Zagreb, Hollaback! Croatia Zagreb, Dalmatinski odbor solidarnosti Split i Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji” Šibenik. Od 14-17. rujna je 14 predstavnika/ca 9 udruga sudjelovalo na jednodnevnoj razmjeni znanja i 3 dnevnoj edukaciji o zagovaranju koju je vodio Gordan Bosanac iz CMS-a. Kroz ova 4 dana sve suradničke i partnerske udruge su se upoznale, povezale, razmjenile primjere dobre prakse i podignule svoje kapacitete za daljnji zajednički rad. Pripremljeno je istraživanje “Moje mjesto u zajednici” u sklopu kojeg su 3 partnerske udruge provele 8 fokus grupa. Provedeni su javni pozivi za volontere, a educirano je 43 prijavljenih volontera/ke koji su provodlii istraživanje na terenu u Međimurskoj županiji, Imotskoj krajini i zagrebačkom kvartu Trešnjevka. Istraživanje traje do 21.siječnja, a ukupno će obuhvatiti 1000 osoba. Štampane su majice za volontere, slali smo obavijesti medijima, bili su objavljeni oglasi i vijesti kroz koje smo informirali stanovništvo o našim aktivnostima. U 2016. godini ćemo nakon dobivene analize istraživanja definirati stvarne potrebe građana/ki i odrediti prioritete na području društvene nejednakosti, rodne neravnopravnosti i socijalne pravde, za čije ćemo ispunjenje snažno zagovarati zajedno sa građanima. Projekt i projektne aktivnosti nastavljaju se u 2016. godini.

NAZIV PROJEKTA: Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije / Enhancing Social Changes in Corruption Resistance (E-SCORE) Trajanje: 2 godine (1.1.2015.-1.1.2017.) Donator: EU (IPA 2011.) Nositelj projekta: Partnerstvo za društveni razvoj Zagreb Partneri: Udruga općina u RH, Hrvatska udruga trenera i specijalista u javnoj nabavi Jav.na, Udruga žena Vukovar, Udruga Zora, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – CENZURA PLUS te Projekt građanskih prava. Opći cilj projekta je izgradnja društvenih kapaciteta Hrvatske za stalni napredak u području borbe protiv korupcije na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj) s posebnim naglaskom na civilno društvo, lokalnu samoupravu i stručnjake za javnu nabavu. Udruga Zora priključila se svojim dugogodišnjim partnerima i suradnicima na ovoj temi – udruzi Partnerstvo za društveni razvoj Zagreb, kao članica neformalne mreže za borbu protiv korupcije BURA koja je osnovana 2008. godine. U 2015. godini projektni je tim sudjelovao na edukaciji o javnoj nabavi (2.-4.9.), dok je PSD proveo javni poziv za predstavnike jedinica lokalne samouprave (donositelje odluka) i istraživačke novinare, te za njih proveo edukacije. Krajem godine započeta je Analiza postupaka i ugovora o javnoj nabavi u kojoj je svaki projektni partner započeo analizu za 7 gradova i općina. Subjekti istraživanja za udrugu Zora su: grad Mursko Središće, općina Dekanovec, općina Lobor, općina Ludbreg, općina Kumrovec, Grad Lepoglava, općina Šenkovec. Projekt i projektne aktivnosti nastavljaju se u 2016. godini.


PROGRAM 2. Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama Udruga Zora članica je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, te smo sudjelovali u edukacijama i na sastancima tijekom cijele godine. Marina Kolar, Izvršna direktorica udruge Zora, pridružena je članica Vijeća za prevenciju Međimurske županije, kao i članica Partnerskog vijeća Međimurske županije. Udruga Zora tijekom 2015. godine konstantno je pružala podršku nezaposlenim osobama i žrtvama obiteljskog nasilja, također ih povezujući s udrugama i institucijama koji su konkretno bili nadležni za njihove specifične probleme.

Očuvanje spolno reproduktivnog zdravlja mladih 20.1.2015. javna akcija povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice (treća subota u mjesecu, ove godine 17.1.) Međimurskim srednjoškolcima i srednjoškolkama volonterke udruge podijelile su 300 informativnih letaka i 350 edukativnih razglednica o HPV-u (Humani papiloma virus) koji se povezuje s uzrokom raka vrata maternice, te o ABC prevenciji (A- apstinencija, B – budi vjeran/na, C – kondomi/condoms) u sklopu koje svatko može odabrati sebi najprihvatljiviju metodu kako bi zaštitio svoje i tuđe zdravlje. Upravo je HPV uzročnik najčešće spolno prenosive infekcije/bolesti koja pogađa i žene i muškarce, a cilj razglednica koje nose poruku “Papa test ti može spasiti život” je potaknuti srednjoškolke na redovne ginekološke preglede. Naime, ukoliko se infekcija otkrije u ranoj fazi razvoja, može se potpuno izliječiti. U Hrvatskoj se svaki dan jednoj ženi dijagnosticira rak grlića maternice, a svaki treći dan od te zloćudne bolesti jedna žena umre, stoga je izrazito bitno djelovati preventivno. Ovim putem pozivamo djevojke i žene da ne budu dio statistike i da pregled i papa-test kod svog ginekologa dogovore već danas!

NAZIV PROGRAMA: Glazbena radionica – mjesto za mene Nakon što smo učenicima prošle godine uz pomoć Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah uredili i opremili Glazbenu radionicu, ona se koristi za razne glazbene aktivnosti učenika/ca koji borave u Učeničkom domu Graditeljske škole Čakovec. Od studenog je krenula bubnjarska radionica za učenike/učenice koju vodi Nikola Švenda iz Udruge Zora. Jednom tjedno mladi uče kako se ritmički izražavati i zašto je bubanj čovjeku toliko prirodan instrument. Cilj radionice je međusobno druženje i učenje, učenje novih ritmova (arapskih, romskih, balkanskih, afričkih), učenje slušanja jedni drugih i zajedničkog sudjelovanja u kreaciji ritmičkih podloga kroz vlastiti doprinos. Sviranje se provodi u krugu što i simbolizira jednaku vrijednost i zajedništvo. Bubnjarska radionica nastavlja se u 2016. godini.

Izvanredne situacije – izbjeglička kriza Udruga Zora je u sklopu inicijative “Dobrodošli” sudjelovala na terenskom radu u prihvatnom kampu u Opatovcu i Bapskoj. Na terenu su od 1-3.10. 2015. bili Nikola Švenda i Marina Kolar. U tom periodu bili smo aktivni na različitim područjima poput sortiranja odjeće, na dočeku izbjeglica (davanje vode, hrane i deka), u hangaru s hranom, šatoru za podjelu odjeće, ambulanti organizacije Doktori bez granica. Prije samog terena u udruzi Zora sakupljale su se deke, vreće za spavanje i nepropusna odjeća, a sve skupljeno predano je na prijelazu Bapska.


Isto tako, u suradnji s udrugom ACT oformljen je tim u pripravnosti za područje Međimurske županije kojem je Marina Kolar dana 24.10. održala edukaciju. Hvala svima koji su na bilo koji način pridonijeli.

Profesionalno osnaživanje nezaposlenih SAJAM POSLOVA Već tradicionalno udruga Zora predstavila se na Sajmu poslova koji je bio održan 02.03.2015. u Prelogu u dvorani DG Sport u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Čakovec. Ove godine poslodavcima i nezaposlenima putem edukativnih letaka predstavili smo i metodu koju uspješno provodimo i koristimo – CH-Q metodu, odnosno Swiss career qualification program koji je usmjeren na poticanje i razvoj vještina upravljanja karijerom i upravljanja osobnim i profesionalnim razvojem. CH-Q metodu smo vam predstavili na početku ovog godišnjeg izvještaja.

PARTNERSKI PROJEKTI NAZIV PROJEKTA: Istakni se, osvoji posao Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec Partner: udruga Zora Donator: Europska Unija u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala Trajanje projekta je 24.02.2015. – 23.06.2016. Cilj projekta je podizanje kompetencija i vještina traženja posla nezaposlenih osoba iz Međimurske županije kroz usluge Klubova za zapošljavanje. Ciljne skupine su nezaposlene osobe kao sudionici Klubova za zapošljavanje i nezaposlene osobe kao voditelji Klubova za zapošljavanje. Projekt je javnosti i nezaposlenima predstavljen u TIC-u Čakovec 20.3. U sklopu projekta u 2015. godini proveden je javni poziv i selekcija 14 nezaposlenih osoba koje su prošle intenzivnu edukaciju o komunikaciji, timskom radu, upravljanju svojim kompetencijama po CH-Q metodi, predstavljanju poslodavcima i prezentiranju sebe u svibnju i lipnju. Prvi dio edukacije vodila je Marina Kolar, dok su predstavljanje poslodavcu održale savjetnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U sva tri grada u Međimurskoj županiji otvoreni su Klubovi za zapošljavanje, a za njihove voditelje odabrani su i zaposleni Neven Kreslin (Klub za zapošljavanje Čakovec), Ana Tomašek (Klub za zapošljavanje Mursko Središće) i Mihael Ružić (Klub za zapošljavanje Čakovec) koji su netom završili edukaciju. U 2015. godini provedena su 2 ciklusa intenzivne trotjedne edukacije za nezaposlene u sva 3 Kluba, u koju je uključeno 83 nezaposlenih osoba iz Međimurske županije. Kontinuirano se pruža potpora nezaposlenim osobama kroz individualna savjetovanja u kojima je do sad sudjelovalo 106 nezaposlenih osoba, kao i edukacije na temu stjecanje vještina za traženje posla i sastanci s poslodavcima. Dodijeljene su i potvrde o uspješno završenoj edukaciji za 6 grupa nezaposlenih iz prva dva ciklusa edukacije. Projekt i projektne aktivnosti nastavljaju se u 2016. godini. Trebate pomoć u traženju posla? Klubovi za zapošljavanje nezaposlenim su osobama za individualna savjetovanja dostupni u sva tri grada Međimurske županije prema sljedećem rasporedu: Čakovec, svakim radnim danom 8:00 – 14:00, Tehnološko – inovacijski centar Međimurje, ured br. 13, Bana Josipa Jelačića 22B, prostor bivše vojarne Prelog, srijedom 8:00 – 14:00, Međugeneracijski centar, Glavna 31a, Prelog (blizina gradske tržnice) Mursko Središće, srijedom 8:00 do 14:00, Turističko – informativni centar Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10 Za sve informacije o Klubovima za zapošljavanje nezaposlene se osobe mogu javiti na broj telefona 040/499-410 u redovno radno vrijeme ili na e-mail voditelja Klubova jobclub.medjimurje@hzz.hr


NAZIV PROJEKTA: LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu Nositelj: Prostor rodne i medijske kulture K-zona Partneri: BRID – Baza za radničku inicijativu i demokraciju, Udruga Zora, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“. Vrijeme provedbe: 1.11.2015. - 1.5.2017. Cilj projekta je ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu. Kroz treninge volontera/ki te kroz razvoj i implementaciju edukacijskog volonterskog programa za studente stvorit će se uvjeti za veće sudjelovanje studenata/ica u radu udruga koje se bave radničkim i ljudskim pravima, te time osigurati njihova dugoročna održivost u zagovaranja potonjih prava. Kroz suradnju i treninge s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava te provedenu anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava na radnim mjestima, javne panele s predstavnicima/cama sindikata, institucija za ravnopravnost spolova, LGBTI organizacija i zajednice te formiranjem radne grupe stvorit će se zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj.

Projektne aktivnosti posebno su osmišljenje s ciljem osiguravanja osnovnih ljudskih prava LGBTI osoba kroz poboljšanje njihovih radničkih prava što će se dodatno ostvariti online platformom koja nudi relevantne informacije vezano za zaposlenje kao i specifičnu pravnu podršku. Projekt će stvoriti među-sektorsku suradnju između organizacija civilnog društva (lokalnih i međunarodnih), sindikata,  institucija za ravnopravnost spolova  te osnažiti suradnju sa svim relevantnim donositeljima odluka kroz stalnu komunikaciju i zajedničke aktivnosti. Stvaranjem indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu i pokretanjem nagrade za poslodavca koji najviše brine o raznolikosti i ravnopravnosti podići će se svijest o diskriminaciji LGBT osoba na poslu, ali i zagovarati uvođenje pozitivnih praksi. Projekt je započeo krajem 2015, a aktivnosti počinju u 2016. godini. Uloga udruge Zora je ponajprije educirati projektni tim o menadžmentu volontera te postaviti temelje za uspješan service learning program uključenih studenata/ica.

NAZIV PROJEKTA: Aktivni mladi za rodnu ravnopravnost Nositelj: Prostor rodne i medijske kulture K-zona Partner: Udruga Zora Vrijeme provedbe: 1.11.2015. - 1.10.2016. Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih Projekt podiže kapacitete partnerskih udruga za rad s mladima, povećava kvalitetu života mladih usvajanjem znanja i vještina s područja medija i rodne ravnopravnosti te ih kroz inovativne volonterske prakse osnažuje za aktivnu građansku ulogu. Projekt je započeo krajem 2015., a aktivnosti počinju u 2016. godini.


Program 3. Suzbijanje obiteljskog/ rodno uvjetovanog nasilja 14.2. V-day: “Milijarda ustaje” (One Billion Rising) Milijarda ustaje globalni je prosvjed protiv nasilja nad ženama i djevojkama diljem svijeta. U ovoj globalnoj kampanji uključila se svojom akcijom i udruga Zora treću godinu za redom kako bi inspirirali ljude da pošalju poruku kako je krajnje vrijeme za zaustavljanje svih vrsta nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama diljem svijeta. Vođene UN-ovim statistikama koje pokazuju da će jedna od tri žene na svijetu biti zlostavljana, silovana ili pretučena tijekom svoga života, Zorice su odlučile poduzeti konkretni korak i aktivno doprinjeti rješavanju ovoga problema. 5.2. organizirali smo 2 kreativne radionice na kojoj su volonterke i članice udruge izradile preko 200 komada čestitki s osnažujućim porukama sa svim važnim brojevima raznih institucija u Međimurskoj županiji na koje mogu prijaviti nasilje ili pak se obratiti za konkretnu pomoć i na taj način doprinijeti ostvarivanju pravde za sebe. Čestitke smo dijelili 13.2. na Trgu Republike u Čakovcu i na gradskoj tržnici od 9 do 10 sati. Iako volimo vjerovati da živimo u modernom svijetu gdje ne postoji rodna neravnopravnost, žene su još uvijek višestruko marginalizirane – u većem postotku slabije su obrazovane, nezaposlene, manje su plaćene i češće u nasilnim odnosima. Ako znate da je svaka treća žena žrtva nasilja, onda ste svjesni da oko vas svaki dan prolazi mnogo žena koje svoje tajne i svoju bol nose duboko u sebi: djevojčice, žene i djevojke koje su silovane, zlostavljane, “obrezivane”, prisilno udane, prisiljene na prostituciju, ekonomski obezvređivane, vrijeđane, seksualno napastovane od strane svojih suradnika i šefova, pretučene od strane partnera… Zbog svih pritisaka sklone su zaboraviti koliko su vrijedne i jedinstvene, te koliko je dovoljno samo povremeno se podsjetiti na svoju unutarnju snagu kako bi nam život bio lakši. Naime, žene sa višim samopouzdanjem, širokom mrežom socijalne podrške i razumijevanjem svojih vrijednosti lakše izlaze iz kruga nasilja i lakše se izbore za svoja socijalna, ekonomska i društvena prava. Sukladno tome i one postaju podrška onima kojima je to možda potrebno. Nasilje nad ženama je globalni problem koji žrtvi često bespovratno uzima dostojanstvo i priliku za normalan život. Svake godine diljem svijeta odvija se na tisuće V-day događaja te se informira na milijune ljudi o stvarnom nasilju nad ženama i djevojkama. Ovom akcijom udruga Zora je dotaknula 200-tinjak žena koje su, nadamo se, pomoću osnažujućih poruka potvrdile svoju snagu i vrijednost prema sebi, kako bi se mogle lakše zauzeti za sebe i za ostale žene koje ih okružuju – svoje majke, sestre, kćeri i prijateljice.

Više o pokretu V-day možete pročitati na www. onebillionrising.org


Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (22.9.) Na spomen 22. rujna 1999., kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda teško ozlijeđena, u Hrvatskoj se svake godine obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Statistike pokazuju kako žrtve predugo ostaju u nasilnim vezama i brakovima. Iako uistinu nikad nije kasno, potičemo sve koji/e se nalaze u takvoj situaciju da potraže pomoć čim prije: – 112 – Jedinstveni broj za hitne službe na koji možete prijaviti hitnu situaciju, nesreću ili prijetnju za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra. – 192 – Policija, za hitnu intervenciju u slučajevima nasilja – 040/391-920 Centar za socijalnu skrb Čakovec, ako želite dogovoriti sastanak s djelatnicima Centra vezano za razvod, povjeravanje djece, nasilje u obitelji, ili bilo koje drugo pravo vezano za Obiteljski i Zakon o socijalnoj skrbi, www.czss-ck.hr – Podružnica CZSS-a Obiteljski centar pruža usluge savjetovanja (psihologinja, pravnica, socijalna radnica), 040/395 927, e-mail: obiteljski.centar.medjimurske.zupanije@ck.t-com.hr – Sigurna kuća Čakovec, Dom za žrtve obiteljskog nasilja http://sigurnakuca-medjimurje.hr/ – pruža uslugu privremenog smještaja žrtvama obiteljskog nasilja, odraslim osobama i djeci, a smještaj se osigurava putem CZSS-a. 099 835 7335 – Udruga Zora – www.udrugazora.hr, organizira edukacije o prepoznavanju i prevenciji nasilja u obitelji, 040/ 395-344

Udruga Zora i ove je godine obilježila Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama dvjema javnim akcijama: 22.9.2015. sudjelovanjem na 2. Sajmu prevencije i sigurnosti u Prelogu, gdje su predstavnice udruge dijelile edukativne materijale o prevenciji nasilja i samoj zaštiti. 26.9.2015. javnom akcijom na Trgu Republike u Čakovcu, na kojoj su nam se priključili predstavnici Policijske uprave Međimurske, Centra za socijalnu skrb Čakovec, Doma za žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća”, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije i Grada Čakovca te Obiteljskog centra - podružnica CZSS Čakovec.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.) Godine 1999. Ujedinjeni narodi su prihvatili 25. studenoga kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Taj je datum odabran kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sjećanja na sestre Mirabel koje je 1960. godine u Dominikanskoj republici brutalno dao ubiti diktator Trujillo. U Hrvatskoj je nasilje nad ženama i djecom najčešće u obitelji koja bi trebala biti najsigurnije okruženje, no nažalost velik broj takvih zločina ostaje neprijavljen. Svake godine, pa tako i ove, udruga Zora uključila se u obilježavanje ovog dana. Na dvije radionice 24.11. volonterke su izradile 150 origami ždralova i poruka sa SOS brojevima. Na samoj akciji 28.11. na Trgu Republike u Čakovcu sudjelovali su udruga Zora, Obiteljski centar-Podružnica CZSS


Međimurske županije, Sigurna kuća, Policijska uprava međimurska, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije koje je za ovu prigodu štampalo i edukativni letak i izradilo video spot, te Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Čakovca.

Udruga Zora je uz edukativne letke podijelila i 150 origami ždralova (simboli nade) sa porukama o podacima i uslugama institucija i udruga kojima se žrtve mogu obratiti za pomoć u slučaju nasilja. U vremenskom razdoblju od 1.1. do 31.10.2015. godine u Međimurskoj županiji je prijavljeno 377 počinitelja prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji kažnjivo po čl.4 Zakona o zaštiti obitelji, od kojih su prijavljene 292 muške osobe i 85 ženskih osoba (podaci PUM). Problem koji nasilje nosi, njegov intenzitet i tragedije govore o stalnoj prisutnosti u društvu. U Hrvatskoj, u prvih devet mjeseci su 8304 žene bile žrtve prekršajnog obiteljskog nasilja, od čega je 715 žena bilo žrtvom kaznenog obiteljskog nasilja. Čak 14 je žena ubijeno, a nad 16 je žena pokušano najteže nasilje u obitelji. Nadamo se kako ćemo i ovom akcijom doprinijeti rješavanju ovog problema, te pozivamo sve žrtve obiteljskog nasilja kao i one koji takvom nasilju svjedoče da se obrate Policiji, Centru za socijalnu skrb, Obiteljskom centru, Sigurnoj kući, udruzi Zora ili bilo kojoj drugoj udruzi/instituciji preko SOS telefona. Prvi korak je težak, ali vodi prema sigurnijem i kvalitetnijem životu – onom bez nasilja. Također, obilježili smo ovaj dan i sudjelovanjem na projekciji edukativnog filma Policijske uprave “Živim život bez nasilja” 10.11. i na tribini u organizaciji Društva socijalnih radnika Međimurske županije i Centra za socijalnu skrb “Zaštita žrtava obiteljskog nasilja” 25.11.

NAZIV PROJEKTA: NIKAD NIJE KASNO Donator: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske Partneri: Dom za žrtve obiteljskog nasilja Sigurna kuća Čakovec i Centar za socijalnu skrb Čakovec, podružnica Obiteljski centar Vrijeme provedbe: 15.7.2014.-31.1.2015. Cilj: Informiranje stanovništva ruralnih područja MŽ o uslugama i mjestima (udrugama/institucijama) gdje mogu besplatno koristiti pomoć vezano uz zaštitu i prevenciju nasilja u obitelji; Prepoznavanje različitih oblika nasilja u obitelji, edukacija javnosti i predstavnika udruga/institucija/škola o vrstama nasilja u obitelji i prevenciji te umrežavanje u zajedničkom radu na rješavanju problema; Poticanje muškaraca na uključivanje u suzbijanje različitih oblika nasilja u obitelji; Senzibiliziranje javnosti o posljedicama nasilja u obitelji po društvo i destigmatizacija žrtava. Glavnina aktivnosti projekta održana je u 2014. godini, a nakon svake javne aktivnosti imali smo upite od strane korisnika/ca vezano za savjet, smještaj i slično vezano uz obiteljsko nasilje, stoga smatramo da je projekt bio uspješan, a ciljevi dostignuti. Međutim, važno je napomenuti kako se radi o spektru aktivnosti koje je nužno provoditi kontinuirano. U 2015. godini nastavili smo s informiranjem stanovništva Međimurske županije o mjestima gdje mogu dobiti zaštitu I pomoć. Aktivnosti nastavljamo suradnički provoditi i nakon završetka projekta.


UKRATKO IZ ZORE DAN OTVORENIH VRATA 27.5. sudjelovali smo u nacionalnoj akciji Ureda za udruge “Dan otvorenih vrata udruga” te smo svima zainteresiranima predstavili rad udruge Zora, naše edukativne reklame i filmove, te naše promotivne i edukativne materijale. Udruge širom Hrvatske otvorile su i ove godine svoja vrata građanima kako bi im približili svoje programe i aktivnosti. U 2015. godini, koja se širom Europe obilježavala kao Europska godina razvoja, ovo je bila prilika da se dodatno osnaži solidarnost i povjerenje u lokalnim zajednicama i podsjeti na važnu ulogu koju udruge imaju u povezivanju građana u rješavanju problema i stvaranju mreža uzajamne podrške. Na Danima otvorenih vrata građani su mogli sudjelovati u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama te upoznavanju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama.

Navršeno 12 godina rada udruge Zora 12 godišnjica udruge Zora obilježena je 16. listopada uz tortu, puhanje svjećica neformalno druženje Zora tima. Udruga Zora uključila se u podjelu letaka Ureda za ravnopravnost spolova o važnosti uključivanja žena u politiku i rodno ravnopravnih izbornih lista.

Skupština Ove godine imali smo dvije redovne sjednice Skupštine 5.5. i 22.12. koja nam je poslužila i za predbožićno druženje. Na drugoj sjednici Skupštine donijeli smo novi Statut, narativni plan, financijski plan i Pravilnik o procedurama donošenja financijskog plana udruge, a sukladno novim zakonima koji se tiču funkcioniranja udruga u RH. Dodatno, potvrdili smo nove strateške smjernice i time službeno završili proces strateškog planiranja udruge Zora.

ZAHVALA MEDIJIMA KOJI PRATE NAŠ RAD Ovim putem želljeli bismo se zahvaliti svim medijima iz cijele Hrvatske koji prate naš rad, a posebno medijima iz Međimurske županije – TV kućama, radio stanicama, listovima i portalima. U 2015. godini ukupno smo zabilježili 191 medijsku objavu, a naš rad je pratilo 39 različitih medija. Hvala vam od srca.

Suradnja Uz partnerstva koja njegujemo kroz godine, vrijedni lokalni partneri su i institucije i udruge na čije smo događaje odlazili tijekom godine: REDEA, Udruga tjelesnih invalida, Policijska uprava Međimurska, ACT, Nobilis, Udruga slijepih Čakovec, Udruga osoba s intelektualnim poteškoćama...

Udruga Zora otvorena je za sva partnerstva i suradnje u aktivnostima i projektima koji doprinose stvaranju pozitivnih promjena u našoj zajednici, s naglaskom na naše strateške ciljeve i glavne programe. Udruga Zora članica je slijedećih mreža: Zaklada Anna Lindh (Anna Lindh Foundation- ALF); za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. Y- PEER, međunarodna mreža vršnjačkih edukatora koji rade na području zaštite zdravlja. BURA – neformalna mreža za standardizirano i umreženo djelovanje organizacija civilnog društva na suzbijanju korupcije.


Društvene mreže – redovito komuniciramo sa javnosti putem profila društvenih mreža i alata Pratite nas na našoj web stranici www.udrugazora.hr , Facebook stranici “Udruga Zora”, Youtube kanalu “Udruga Zora” , Issuu e-biblioteci “Udruga Zora”, Linkedin profilu “Udruga Zora” te putem našeg mjesečnog e-biltena udruge Zora preko MailChimpa. Pratite nas? :)

POSTANITE PODRŽAVAJUĆI ČLAN/ICA UDRUGE ZORA Podržavate naš rad, ali nemate vremena aktivno se uključiti ili živite u drugom dijelu HR ili svijeta? Postanite podržavajući član/ica udruge Zora i sa 100 kn godišnje poduprite naš rad na ljudskim pravima, a mi ćemo vas zauzvrat obavještavati o našim aktivnostima i slati promotivno edukativne materijale. Podržavajući članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali nemaju pravo glasa i nemaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge. Sve o članstvu pročitajte u Statutu udruge Zora na www.udrugazora.hr. Članarinu možete uplatiti na naš žiro račun HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) Kako bi postali članom/icom, po uplati članarine, molimo vas da ispunite Prijavnicu za učlanjenje koja se nalazi na našoj web stranici www.udrugazora.hr i pošaljete nam je na zora@udrugazora.hr ili pak faksirate na 040/395 344. Nakon primitka uplate i ispunjenog obrasca mi ćemo vas kontaktirati. Članstvo započinje trenutkom upisa u registar članova/ica. Dobrodošli u Zora tim :)

U 2015. godini Zora tim se sastojao od predsjednice i predsjedavajuće u Izvršnom odboru Tene Kovač, izvršne direktorice Marine Kolar, suradnika na projektima Nikole Švenda, voditeljice Kluba za zapošljavanje Mursko Središće Ane Tomašek, voditelja Kluba za zapošljavanje Čakovec Nevena Kreslina, voditelja Kluba za zapošljavanje Prelog Mihaela Ružića, voditeljice financija i administracije Silvije Kolar - Fodor, suradnice na odjelu financija i administracije Ksenije Kocijan i dvije pripravnice na stručnom usavršavanju - Marijane Varga i Monike Malenica, članice Izvršnog odbora Milana Gašparović, članova/ica Nadzornog odbora u sastavu od Franciske Ćetković, Martine Šebrek i Branka Sušeca, članstva i volontera/ki udruge. Ovom prilikom želimo zahvaliti svima Vama koji podržavate rad udruge Zora praćenjem i dijeljenjem, donacijama, podrškom, volontiranjem, podržavajućim članstvom... Zora tim

Zora, za nenasilje i ljudska prava A. Schulteissa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec · Tel/fax: (040) 395 344 · www.udrugazora.hr zora@udrugazora.hr · ŽR: HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) · OIB 68408303136

Profile for Udruga Zora

Godišnji izvještaj 2015.  

Godišnji izvještaj udruge Zora za 2015. godinu www.udrugazora.hr

Godišnji izvještaj 2015.  

Godišnji izvještaj udruge Zora za 2015. godinu www.udrugazora.hr

Advertisement