Page 1

ZORA za nenasilje i ljudska prava Udruga ZORA nevladina je i neprofitna organizacija koja radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina kao i edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenoga interesa, o nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj te neinstitucionalnoj edukaciji.

Bilten udruge Zora

za razdoblje od 1.1.-30.06.2011. 365 dana AKTIVIZMA

PROTIV RODNO UVJETOVANOG NASILJA

Uključi me!

Poduzmi pozitivne korake za postizanje

jednakosti pri zapošljavanju žena

INSTITUCIONALNA PODRŠKA / adresa / A. Schultessa 19, uredi br. 67 i 68, 40000 Čakovec  / tel / fax / +38540395344 / web / www.udrugazora.hr  /e-mail / zora@udrugazora.hr / ŽR / 2392007-1100002196 (Međimurska banka)  / OIB / 68408303136


PROJEKTI

365 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja

U

druga Zora u suradnji s Udrugom žena Vukovar, Centrom za socijalnu skrb u Čakovcu, Policijskom upravom Međimurskom i Sigurnom kućom Međimurske županije provela je projekt “365 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja”. U sklopu ovog projekta provodili smo različite edukativne aktivnosti koje se bave rodnom ne/ravnopravnosti i rodno uvjetovanom nasilju među mladima kako bi pokazali da se ovom temom treba baviti sustavno, a ne samo kada se obilježavaju važni datumi. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U sklopu projekta održale su se i radionice, prezentacije brošure u srednjim školama u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom te javna akcija na kojoj su također sudjelovali kontakt policajci i informirali mlade.

Reklamu nastalu u sklopu projekta “Ako nije fizičko ne znači da nije nasilje” možete pogledati na : http://www.youtube.com/ watch?v=M2G3cHkQD9A

Brošuru za mlade koja obrađuje temu rodno uvjetovanog nasilja te kome se u Međimurskoj županiji mladi mogu obratiti možete pogledati ovdje: http://issuu.com/ udrugazora/docs/365_ brosura_krivulje

1


PROJEKTI

Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena

P

rojekt Start Affirmative Action for Female Employment Equity (S.A.A.F.E.E.) odnosno Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena provodi Međimurska županija uz partnere Udrugu Zora, Sigurnu kuća i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Opći je cilj projekta smanjenje socijalne isključenosti žena, a posebice žena žrtava obiteljskog nasilja kao i dugo nezaposlenih i nezapošljivih žena u Međimurskoj županiji. Financijski je podržan kroz program EU IPA IV. komponenta – Razvoj ljudskih potencijala, a sufinanciraju ga Međimurska županija i Zavod za zapošljavanje – Područna služba Čakovec. U projektu koji traje godinu dana sustavno se provode razne aktivnosti koje će omogućiti ženama da se osnaže i motiviraju za uključivanje na tržište rada, da nauče tzv. “meke vještine” koje su im potrebne u boljoj prezentaciji pred potencijalnim poslodavcima, i koje će također pozitivno utjecati na njihovo samopoštovanje. U sklopu projekta provode se i četiri različita programa obrazovanja: domaćice, slastičarke, vizažistice i operaterke na računalu.

Informirajte se o svojim pravima! Informacije možete potražiti ili u našoj brošuri “Kako ostvariti svoja prava?” koju možete pronaći na: http://issuu. com/udrugazora/docs/saafee_brosura_kako_ostvariti_svoja_prava, ili na web stranici projekta: www.neovisna.com! Na web stranici možete naći vijesti vezane uz provedbu projekta, razne informacije o tome kako ostvariti svoja socijalna prava, članke o obiteljskom nasilju i socijalnoj isključenosti. Budi informirana i neovisna! Znanje je moć!

Pored formalnog dijela obrazovanja, korisnice programa obrazovanja iz projekta redovito polaze i radionice na kojima ih se nastoji motivirati za aktivno traženje posla, a uče i “meke” vještine koje su im potrebne za što bolje vlastito predstavljanje pred potencijalnim poslodavcima, a što će također pozitivno utjecati i na njihovo samopoštovanje i samopouzdanje.

Radionice, grupna i individualna savjetovanja provode se na tjednoj bazi za žene koje su dugotrajno nezaposlene (više od jedne godine), teško su zapošljive (možda zbog godina, invaliditeta, pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini) ili su žrtve obiteljskog nasilja. Raspored radionica i savjetovanja možete pratiti na: www.neovisna.com Uz prethodnu najavu na broj telefona: 395-026 (Margareta Mihalic), sve ste dobrodošle!

2


PROJEKTI (UKLJUČI ME)

Uključi me! Radionice

N

Proveli smo integrirane radionice na kojim su srednjoškolci romske i hrvatske nacionalnosti interaktivno učili o ljudskim pravima, međusobnoj suradnji, timskom radu te o nenasilnoj komunikaciji. Kroz radionice su se prijavljeni učenici srednjih škola povezali, međusobno upoznali te su zajednički počeli izradu brošure o ljudskim pravima u kojoj će imati prilike objasniti što ljudska prava znače za njih.

ositelj projekta je udruga Zora, a partnerski se provodi s Međimurskom županijom i suradnicima na projektu: Učeničkim domom Graditeljske škole Čakovec te srednjim školama: Graditeljskom školom, Gospodarskom školom Čakovcu, Srednjom školom u Čakovcu, Gimnazijom u Čakovcu, Tehničkom školom i Srednjom školom u Prelogu. Projekt je financijski podržan od Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), a sufinancira ga Međimurska županija. Usmjeren je prema integraciji srednjoškolaca hrvatske i romske nacionalnosti, a time i postizanju socijalne uključenosti srednjoškolaca romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji. U projektu se provode interaktivne radionice, javna kampanja, a također ćemo izraditi dvojezične brošuru (na hrvatskom i bajaškom) o ljudskim pravima, održati ćemo izložbu 30 najboljih fotografija iz naše kampanje 1000 lica, a snimamo i edukativni film o provedbi cijelog projekta. Puno je toga pa krenimo redom!

Brošura će biti pisana dvojezično, na bajaškom i hrvatskom jeziku. Brošura izlazi uskoro i moći ćete je skinuti na stranici projekta: www.ukljucime.udrugazora.hr

3


PROJEKTI (UKLJUČI ME)

www.ukljucime.udrugazora.hr Kampanja 1000 lica “Reci DA za...”

U

sklopu javne kampanje provodimo razne aktivnosti u kojima uključujemo i javnost kako bi se svi zajedno bolje međusobno upoznali i odbacili svoje predrasude. Provodimo i kampanju “Reci DA za...” sreću, ljubav, razumijevanje, obrazovanje, suradnju, iste šanse. To su poruke na naljepnicama koje možete odabrati i slikati se sa njima u našoj foto-kampanji. Cilj je kampanje prikupiti slike lica 1000 stanovnika Međimurske županije koji će svojom slikom poduprijeti projekt i akciju. Podržite kampanju kojom promoviramo nenasilje, toleranciju, jednake šanse za sve, sreću, prijateljstvo i sve vrijednosti kojima težimo u našoj lokalnoj zajednici. Uključite se i vi! Jednostavno posjetite našu web stranicu, odaberite neku svoju fotografiju i postavite je s naljepnicom koju sami odaberete, u 5 jednostavnih koraka:

1. kliknite na www.ukljucime.udrugazora.hr 2. odaberite gumb KRENI 3. odaberite svoju fotografiju koju želite postaviti na web stranicu 4.  odaberite jednu od 6 naljepnica/žigova - Reci DA za...ljubav,

iste šanse,

       obrazovanje, suradnju, sreću i razumijevanje

5.  kliknete “UPLOAD FOTKE” i podržite kampanju za promjene u našoj    lokalnoj zajednici, kampanju koja potiče integraciju mladih romske i hrvatske    nacionalnosti kako bi smanjile predrasude i diskriminacija. Dobrodošli svi!

4


RADIONICE

Edukacijski centar udruge Zora

T

im udruge Zora provodi edukacije temeljene na interaktivnom radu. Ciljano smo radili sa srednjoškolcima, mladima, majkama udomiteljicama, socijalnim radnicama, djecom i mladima romske nacionalne manjine, djecom iz udomiteljskih obitelji, ljudskopravaškim aktivistima/ cama, osobama s invaliditetom i predstavnicima civilnog društva.

Provodimo slijedeće radionice: Cjenik radionica:

2 sata - 350 kn 4 sata - 600 kn 8 sata - 1200 kn

-uključuje pripremu i handout materijale za sudionike/ce radionice

• ženska prava • nasilje u vezama i obitelji • uvod u spolno reproduktivno zdravlje • (kontracepcija, spolno prenosive infekcije/bolesti, vršnjački pritisak...) • nenasilna komunikacija • suradnja i timski rad • menadžment volontera • žene i vođenje • rad s medijima

U ožujku je proveden prvi godišnji natječaj Edukacijskog centra udruge Zora u svrhu podrške lokalnoj zajednici, a provedene su 2 besplatne edukativne aktivnosti.

27.04.11. smo održale predavanje na Veleučilištu u Varaždinu - na studiju sestrinstva „Metode zdravstvenog odgoja i promocija zdravlja za studente/ice druge godine“. Poslije predavanja, neki od studenata/ica odmah su se uključili u kampanju “Reci DA za...” u sklopu projekta Uključi me! Ukoliko želite da i u vašoj udruzi ili organizaciji provedemo neku od ovih interaktivnih radionica ili imate dodatna pitanja, javite nam se na:

zora@udrugazora.hr ili na 040/395-344

Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Institucionalna potpora predstavlja specifičan dio Programa financijske potpore Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Cilj je podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva. Udruga Zora je od 2011. godine korisnica srednje Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za

Ciklus radionica za podizanje kapaciteta Društva za multiplu sklerozu Varaždinske županije.

razvoj civilnoga društva.

5


VOLONTIRANJE

Volontiranje

U

druga Zora osnovana je na volonterskom radu i volonterizam je sastavni dio našeg rada. Volonteri su nam i ove godine od velike pomoći, a osim on-line volontera i volonterki iz cijele Hrvatske, trenutno u utredu temeljem javnih natječaja volontiraju tri volonterke na administrativnim poslovima: Snježana Kovač, Dijana Kontrec i Tamara Talan. Našim volonterima nudimo rad u poticajnom radnom okruženju, mogućnost za učenje i napredovanje, mogućnost za osobno i profesionalno usavršavanje. Ukratko 12.04. održana je redovna i izborna sjednica Skupštine Objavljen je izvještaj Udruge za 2010. godinu na stranici: http://issuu.com/udrugazora/docs/udruga_zoragodisnji_izvjestaj_2010 30.03. sudjelovali smo na Sajmu poslova Čakovec

Obilježavanje 2011. — Europske godine volontiranja Povodom obilježavanje 2011. godine kao Europske godine volontiranja, udruga Zora u suradnji s Međimurskom županijom (Upravnim odjelom za gospodarstvo, promet i europske integracije) i Autonomnim centrom organizirala je predavanja učenicima srednjih škola i studentima Međimurskog veleučilišta o volontiranju. Održano je ukupno 13 predavanja na kojima su učenicima i studentima dane informacije o volontiranju te pravima i obvezama volontera. U sklopu predavanja održano je i anketiranje o tome koliko i gdje volontiraju te kakve su im želje i potrebe glede volontiranja u Međimurskoj županiji.

Posjeta volontera iz Virovitičko-podravske županije Uredile: Filipa Blažon i Marina Kolar Grafički dizajn: Acrobyte d.o.o. Lektura: Ivana Turudić

05. 05. 2011. posjetili su nas volonteri iz Virovitičko-podravske županije. Osim Udruge Zora predstavile su se volonterke iz Ekonomske i trgovačke škole i Gimnazije Čakovec sa profesorom Zorko, te smo svi zajedno izmjenili volonterska iskustva.

6

Bilten 1.1.-30.6.2011.  

Aktivnosti udruge Zora prvih 6 mjeseci, 2011. godina

Bilten 1.1.-30.6.2011.  

Aktivnosti udruge Zora prvih 6 mjeseci, 2011. godina