Page 156

ZAHVALE Iskreno zahvaljujem svojim roditeljima, Nadi i Franji, na podršci i pomoći u ispunjavanju mojih dosadašnjih želja i snova, na plaćanju računa za sve knjige koje sam poželio imati na polici. Također i sestričnama, Sandri, jer se uvijek pobrinula da mi u ruke dospiju kvalitetne knjige, te Tamari na novom životnom iskustvu. Vrlo sam zahvalan i širokom krugu prijatelja koji su svojom raznolikošću u meni budili inspiraciju, ponekad i više nego je potrebno. Aci, na šarenom pogledu na sivi svijet. Adi i Belli na stalnoj potpori, Mici, Anji, Marku, Zumzu i Tomislavu – kao i ostalima koji nisu spomenuti jer ne želim imati zahvalu dulju od samog romana – na bezbrojnim produktivnim kava-mlijeko-vodama. Bilo bi neobzirno od mene ne zahvaliti urednici Marini Vrđuka – na prihvaćanju mojih želja i ideja, brojnim emailovima savjeta i njenih ideja – kao i ostatku ove uigrane, opuštene družine. Na kraju, posebno je mjesto rezervirano za Jelenu J-Zlo Tondini koja me natjerala da se okušam u nečem ovakvom. Svi su me ovi ljudi, kao i knjige naučili nečemu, hvala im.

154

Mrtva puhala žive vječno  

Edicija Katapult