Page 154

vožnju", već o nevažnoj predstavi koja im je preokrenula život, iako one prave, u kojoj su samo glumili, nisu niti svjesni. Nestaju u daljini, navodeći očekivane opise i komentare, ranije uvježbane za ovu prigodu: "Smeće…" "Glupost." "Na što sam ja vrijeme potrošio, a mogao sam biti sa… Ma i ona je ionako bila tu, a sada bježi s njim…" Stotine malih svjetova pada u vodu, dok se jeka skupocjenih koraka udaljava zamjetnom brzinom. Pljesak.

152

Mrtva puhala žive vječno  

Edicija Katapult

Advertisement