Page 36

del af den svenske Stena Metal-koncern. Stena Recycling er en af de største private virksomheder, der køber genbrugsmaterialer. Firmaet har et stort netværk af filialer inden for genvinding af alt fra returpapir, pap, jern, metal, miljøfarligt affald til elektronikaffald. Virksomheden har i alt omkring 200 anlæg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, hvor affald fra hele samfundet forfines til nye råvarer. »Der er kommet nye områder, hvor man genanvender papir og par. Avispapir bruges i stigende omfang til hulmursisolering. Men ellers er det stadig den gamle, velkendte model, som bruges; avispapir bliver til ny avispapir, pap bliver til ny pap, emballage til emballage og så videre. Det er papirfibrene, der afgør, hvordan man genbruger, siger Gert Werneblad. Han fortæller samtidig, at det meste papir og pap bliver genanvendt på fabrikker i udlandet. »Der produceres ikke rigtigt papir i Danmark mere, så vi kører alt det genbrugspapir, vi modtager, til enten Tyskland, Norge, Holland, Polen eller Sverige. Ros til den grafiske branche Papir er stadig det hvide guld, når det gælder genanvendelse. Ressourcestrategiplanen, Danmark uden affald, skal på sigt få hele vores samfund til at genanvende mere, men faktisk er der fra både Kommunernes Landsforening og fra Stena Recycling ros til den grafiske branche. »Ressourceplanen har været med til at sætte mere fokus på genanvendelse, men faktisk var papir og pap det område, som i forvejen genbrugte mest. Og her har netop den grafiske branche været på forkant. Men planen har nok øget opmærksomheden på, at der kan være økonomiske fordele ved at tænke i genbrug,« siger Gert Werneblad fra Stena Recycling. Hans roser følges op af Anders Christiansen, der slår fast, at treenigheden mellem borgere, virksomheder og kommuner er vigtig, hvis man skal nå målene i ressourceplanen. »Jeg tror, den grafiske branche har været forud for sin tid, for gennem de seneste år har branchen selv forstået, at det var en gevinst, hvis man kunne udfase tryksværter, der er skadelige for miljøet.« Alligevel er der stadig plads til at kæmpe for endnu mere genbrug, slutter Anders Christensen: »Nye produkter opstår, og det er godt. Den proces er på mange måder et fælles ansvar. Virksomhederne har ansvaret for deres produkter, og hvad der puttes i dem. Borgerne har ansvaret for, hvad de køber, og kommunerne har ansvaret for at samle ind til genbrug og genanvendelse.«

| s. 36

Hvordan laver man gebrugspapir? 1. Papiret bliver samlet ind Papir og pap bliver samlet ind i de grønne og blå genbrugscontainere over hele landet.

OLE BLEGVAD |

2. Papiret bliver renset, og sværten bliver fjernet Papirballerne bliver fragtet til en fabrik, som fjerner tryksværten og laver papiret om til ny papirmasse.

BIO Uddannet journalist på DJH i 1991.

3. Groft papir til æggebakker

Fra 1989-2014 i DR i B&U-afdelingen, TV AVISEN, Radioavisen, DR Kultur

De grove papirtyper bliver lavet til æggebakker.

4. Fint papir til genbrugspapir Den fine genbrugsmasse bliver fragtet til en papirfabrik. I Danmark har vi Dalum Papir på Fyn. Men en meget stor del af papirmassen bliver fragtet til papirfabrikker i udlandet - Tyskland, Sverige og Kina. Kilde: http://www.skoven-i-skolen.dk

Siden 2015 med i falkeblegvad.dk

| ANBEFALER designinspiration.com

Eksport af affald Papir inkl. aviser og emballagepapir i 1.000 tons

2013

2014

2015

207 190 225 www.grakom.dk

Branchemagasinet UDKOM 06 | 2017  

I audiens hos New York Citys dronning af grafisk design, Paula Scher: "Design får magt, når det flytter noget".

Branchemagasinet UDKOM 06 | 2017  

I audiens hos New York Citys dronning af grafisk design, Paula Scher: "Design får magt, når det flytter noget".