Page 35

Papir er en rigtig god forretning - både økonomisk og miljømæssigt. Men det kræver, at vi allesammen husker at sende vores papir til genbrug, og det skal vi blive endnu bedre til. Lige nu er der flere initiativer i gang for at få os til at genanvende mere af det hvide guld. Af: Ole Blegvad udkom@grakom.dk

et har egentlig været det samme i rigtig mange år – både i privaten og på arbejdspladsen. Vi sorterer papir og pap i specielle beholdere, hvorfra det bliver fragtet videre til genbrug. Men der er alligevel sket noget de seneste år, når det gælder papiraffald. »For 40-50 år siden samlede spejdere og sportsforeninger aviser sammen, men man fandt ud af, at der var bedre økonomi i at sætte indsamlingen af papir og pap i system, som vi kender det i dag med papircontainere. Nu om dage står kommunerne for indsamlingen af plast, papir og organisk affald. Tendensen er, at der på grund af den stigende læsning på internettet ikke afleveres den samme mængde papir som tidligere til genbrug. Til gengæld betyder emballagen fra den øgede nethandel mere pap og karton til genbrug,« siger Anders Christiansen, chefkonsulent for Teknik og Miljø i Kommunernes Landsforening. Hans arbejdsområde er bæredygtig grøn omstilling. Tidligere blev meget af vores papir genbrugt som brændsel. I dag er målet, at materialerne skal bruges igen og igen. Man kunne kalde det fra genbrug til genanvendelse, eller som de kalder det i Miljøstyrelsens strategiplaner: Fra ”forbrug og forbrænd” over mod et samfund hvor materialerne bruges igen og igen. »Det går faktisk rigtigt godt de fleste steder i landet. Der er fokus på en øget kildesortering, det vil sige, der er flere beholdere til forskellige produkter, der skal genbruges, ligesom der er fokus på at øge genanvendelsen af flere typer produkter. Virksomheder har selv ansvar for at få genbrugsmaterialer til genanvendelse,« siger Anders Christiansen.

D

Danmark uden affald I efteråret 2013 præsenterede den daværende miljøminister Ida Auken (SF) regeringens såkaldte ressourcestrategiplan: Danmark uden affald. Politikerne satte nogle ambitiøse mål for genanvendelse. Når det gælder papir og pap (organisk affald) fra private hushold-

UDKOM december 2017

Containere med pap til genbrug.

ninger, er målet, at 50 pct. skal genanvendes i 2022. I 2011 blev 22 pct. genanvendt, mens 75 pct. blev brændt. I 2015 var tallet steget til 33 pct. »Der er hele tiden en proces i gang for at finde nye måder at genanvende papir på. Det kan være at lave møbler eller tøj af papir. Vi ønsker hele tiden at forbedre og udvikle produkterne og at transformere den nuværende lineære økonomi til en cirkulær økonomi, hvor vi bibeholder produkter og materialer i et kredsløb og udnytter deres værdi så længe som muligt. Det gælder også for papir,« siger Anders Christiansen, chefkonsulent for Teknik og Miljø i Kommunernes Landsforening. Der er faktisk stadig mange affaldsprodukter, hvor det økonomisk ikke kan betale sig at samle ind og genbruge. Til gengæld kan det være godt for miljøet at genbruge, og her har alle et ansvar. »De fleste kender Pringles chips i de runde rør. Der er næsten lige så mange elementer, der kan genbruges i sådan et Pringles rør, som der er chips med forskellige smage. Der er metal i bunden, pap med alufolie, så er der en anden type folie, der lukker røret, og et plastlåg. Hvordan sørger vi for, at alt fra en pakke Pringles chips bliver genbrugt? Og hvordan bruger vi materialet bagefter? Eller skal forbrugerne være mere bevidste, så vi ikke behøver

så meget emballage, blot fordi vi køber en pakke chips?« spørger Anders Christiansen. Fra brændsel til genanvendelse Papir og pap brænder godt, men det kan alligevel give mere mening at genanvende det, fordi man sparer energi til forarbejdning af nyt træ, og fordi priserne for genbrugspapir betyder, at der er god økonomi i at genanvende det. »Papir er ikke bare papir. Genbrugspapir handles internationalt. Man har 60-80 forskellige papirkvaliteter fra en rå, grå æggebakke til det fineste stykke hvide papir. Fra avispapir til kvalitetspostkort. En god kvalitet giver selvsagt en god pris,« siger Anders Christiansen. Kommunerne spiller en stor rolle og skal bidrage til at opfylde målene i ressourcestrategien, men det er op til den enkelte kommune at skrue den bedste løsning sammen til deres lokale forhold. De private virksomheder – herunder de grafiske – skal som udgangspunkt i regeringens strategi udnytte ressourcerne bedre. De teknologiske fremskridt for genanvendelse er store i disse år, ligesom der kan være penge at tjene, hvis virksomhederne finder de rigtige muligheder for genanvendelse. Gert Werneblad er produktområdechef i virksomheden Stena Recycling, som er en

| s. 35

Branchemagasinet UDKOM 06 | 2017  

I audiens hos New York Citys dronning af grafisk design, Paula Scher: "Design får magt, når det flytter noget".

Branchemagasinet UDKOM 06 | 2017  

I audiens hos New York Citys dronning af grafisk design, Paula Scher: "Design får magt, når det flytter noget".