Page 20

KORT NYT

Ny aftale giver penge tilbage til virksomhederne egeringen, DA og arbejdsmarkedets øvrige parter indgik i oktober en ny, fireårig trepartsaftale til knap 2,5 milliarder kroner. Det betyder blandt andet, at mange virksomheder vil få penge tilbage. Virksomhederne har nemlig betalt milliarder til efteruddannelse af medarbejdere, som ikke er blevet brugt, og 680 mio. kr. bliver derfor nu betalt tilbage til de private arbejdsgivere og offentlige virksomheder. Udover at aftalen skal give et markant løft til voksen- og efteruddannelserne, så styrker aftalen også virksomhedernes praktikbonus, der blev indført med den foregående trepartsaftale om flere faglærte. De virksomheder, der både lever op til, hvor mange elever de skal have, og som sammenlignet med de seneste tre år gør en yderligere indsats, fik tidligere 15.000 kr. pr. helårselev. Det stiger nu til 25.000 kr.

R

| s. 20

Ny højesteretsdom på leasingområdet rafiske virksomheder kan have krav på kompensation, hvis en leverandør sælger en maskine videre, som virksomheden stadig betaler af på. Det slår en ny højesteretsdom fast. »Som det er i dag, er der ofte to virksomheder, der betaler af på det samme udstyr samtidig. Og det kan jo ikke være rigtigt,« udtaler Jackie Vest Olsen, der er køberrådgiver hos Visivio, der lever af at gennemgå leasingkontrakter på digitalt printudstyr. Når en virksomhed udskifter en printer, før leasingaftalen er ophørt, fortsætter den typisk med at betale af på printerens restgæld. Det er nemlig grundlaget for al finansiel leasing. Også når leverandøren, som det meget ofte sker, sælger det brugte udstyr videre til en anden grafisk virksomhed. Dommen lød, at leasingtageren skal godskrives værdien af det brugte udstyr. Altså: Når det brugte udstyr sælges videre, skal den oprindelige kunde have en godtgørelse i form af en nedskrivelse af gælden.

G

Det bliver billigere at være medlem af Grakom estyrelsen i Grakom har besluttet at sænke kontingenterne. Det betyder, at arbejdsgivermedlemmer kommer til at betale mellem 0,23 pct. og 0,26 pct. – afhængig af lønsum. Full service-medlemmer kommer til at betale 0,23 pct af lønsummen. Ændringen betyder, at mange medlemmer får skåret næsten halvdelen af deres kontingent. Formålet er at styrke konkurrenceevnen, og med ændringen bliver Grakom nu også en af de billigste arbejdsgiverforeninger at være medlem af. Det træder i kraft 2. halvår i 2018, når kontingentsænkningen bliver endeligt vedtaget på generalforsamlingen i april 2018.

B

Papiret er flyvende i ny undersøgelse apir som medium slår de digitale konkurrenter på mange fronter. Det understreger ny international undersøgelse fra Two Sides UK, hvor 10.700 forbrugere har udtrykt deres mening om print og papir.Blandt andet er det hele 72 pct., der foretrækker at læse bøger af papir (mod kun 9 pct. på e-bogslæser). 69 pct. mener, at det er en større fornøjelse at læse et magasin på print, og hele 89 pct. mener, at det skal være valgfrit - og gratis - at modtage beskeder fra myndigheder o.l. i papirform.

P

www.grakom.dk

Branchemagasinet UDKOM 06 | 2017  

I audiens hos New York Citys dronning af grafisk design, Paula Scher: "Design får magt, når det flytter noget".

Branchemagasinet UDKOM 06 | 2017  

I audiens hos New York Citys dronning af grafisk design, Paula Scher: "Design får magt, når det flytter noget".