Page 1

KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

“UDHA E SHKRONJAVE” Cambridge International School www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

Të dashur prindër, Viti 2015-2016 për shkollën “Udha e shkronjave” Cambridge International School shënoi një rritje cilësore në disa drejtime. Së pari, mbi të gjitha arritjet, vlen fakti që shkolla “Udha e shkronjave” është caktuar të jetë Shkollë Pilot e Kembrixhit për programin Cambridge Global Perspectives. Prindërit duhet të jenë mjaft të interesuar për çfarë ndryshimesh vijnë në shkollë, se nuk ka program shkollor që nuk ndikon thelbësissht formimin e nxënësit. Dr. D Whitebread, Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Kembrixhit thotë “Cambridge Primary/Secondary 1 Global Perspectives është një program edukimi i cili kërkon të pajisë nxënësit me aftësitë e shekullit njëzetenjë. Ky program e bën këtë duke lënë pas një model edukimi tradicional, ku nxënësi është një marrës pasiv i njohurive, dhe në vend të tij e vendos nxënësin në qendër të procesit mësimor, si një pjesëmarrës aktiv në mësimin dhe zhvillimin e vet. Si i tillë, ai vë në punë një metodologji të mbështetur në hetimin, duke u përqëndruar qartësisht në një seri aftësish ndërdisiplinore, dhe duke i përfshirë nxënësit në vlerësimin formativ të arritjeve dhe të përparimit të tyre.” Aftësitë kryesore që edukon ky program: kërkimi, analiza, reflektimi, vlerësimi, komunikimi dhe bashkëpunimi. Për dy vjet 2016-2018, ky program pilot do të zhvillohet në të gjitha klasat e shkollës “Udha e shkronjave”. Më pas nga 2018, Kembrixhi synon ta paraqesë atë për të gjitha shkollat. Zgjedhja e shkollës “Udha e shkronjave” si shkollë pilot, u bë në bazë të aplikimit të suksesshëm të drejtorisë së shkollës. Në prill 2016, dy drejtuesit e shkollës, Artur Shkurti dhe Mirela Shkurti, shkuan në Konferencën e shkollave pilot, në Kembrixh, Angli, organizuar nga Cambridge International Examinations, departamenti Global Perspectives, ku morën trainimin e duhur.

2

Artur Shkurti Drejtor i shkollës “Udha e shkronjave”

Një nga arritjet e mëdha të vitit që shkoi ishte edhe certifikimi i Qendrës së Zhvillimit Profesional dhe për programin Cambridge International Certificate in Teaching and Learning, që do të thotë 120 orë kualifikimi të miratuara sipas standardeve të Cambridge International Examinations. “Udha e shkronjave” është i vetmi institucion në Shqipëri që ka një qendër trainimi të këtij standardi ndërkombëtar. Asnjë institucion universitar apo parauniversitar nuk e ka një certifikim të tillë, që është tepër i rëndësishëm për cilësinë e mësimdhënësve tanë, që përmison ndjeshëm arritjet e shkollës. Shkolla e Mesme me programe të Kembrixhit u licensua nga Qendra Kombëtare. Arritjet e tjera të shkollës sonë janë: Numri i nxënësve në arsimin fillor pësoi një rritje me 11%, ndërsa në ciklin e lartë me 13%. Numri i medaljeve në Olimpiadën XVI Kombëtare ishte më i madhi i arritur nga ndonjë shkollë në Shqipëri dhe Kosovë. Në këtë kartë performance ju do të njihni më mirë shkollën “Udha e shkronjave” në rezultatet e saj të gjithanshme. Ju ftojmë të regjistroheni në shkollën “Udha e shkronjave” Cambridge International School dhe organizatore e Olimpiadës Kombëtare të Matematikës dhe të Formimit të Përgjithshëm.

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

NË KËTË KARTË PERFORMANCE DO TË GJENI: Faqe 4 - Statistikat sipas Drejtorisë Arsimore Faqe 5 - Licensimet e shkollës Faqe 5 - Ciklet e shkollimit Faqe 6 - Medaljet në Olimpiadën XVI Kombëtare Faqe 10 - Klasa 5 në provimet e Kembrixhit Faqe 14 - Klasa 5 në provimet shtetërore Faqe 15 - Klasa 6 në provimet e Kembrixhit Faqe 18 - Klasa 4 në provimet e Kembrixhit Faqe 21 - Klasa 7 në provimet e Kembrixhit Faqe 24 - Veprimtaritë, ekskursionet, 7 mars Faqe 25 - Vizitë në qendrën e ruajtjes së breshkave detare, Patok Faqe 26 - Përkujtimi i 170 vjetorit të Naim Frashërit Faqe 27 - Koncert - festat e Nëntorit dhe ekskursion në Apoloni Faqe 28 - Festa e abetares Faqe 30 - Arritjet në olimpiadën Kangaroo Faqe 31 - Ceremonia e Olimpiadës XVI Kombëtare Faqe 32 - Festivali II Kërcimit “Vota Ime” Faqe 34 - Konkursi i recitimit “Naim Shqipëria” Faqe 35 - Statusi Shkollë Pilot e Kembrixhit Faqe 36 - Klasa 9 në provimet shtetërore Faqe 37 - Olimpiada XVI Kombëtare Faqe 38 - Provimet Cambridge IGCSE

www.udhaeshkronjave.edu.al

Faqe 39 - Qendra e Kembrixhit për Zhvillimit Profesional të mësuesve Faqe 40 - Konferenca e Shkollave Pilot Faqe 42 - “Udha e shkronjave” në Konferencën e shkollave të Kembrixhit në Robinson College, Cambridge, UK Faqe 44 - Parashkollori - Programet Faqe 46 - Klasa e parë - Programet Faqe 48 - Klasa e dytë - Programet Faqe 50 - Klasa e tretë - Programet Faqe 52 - Klasa e katërt - Programet Faqe 54 - Klasa e pestë - Programet Faqe 56 - Klasa e gjashtë - Programet Faqe 58 - Klasa e shtatë - Programet Faqe 60 - Klasa e tetë - Programet Faqe 62 - Klasa e nëntë - Programet Faqe 64 - Shkolla e mesme - Programet Faqe 68 - Promovim i librave “Magjia e Rilindjes Kombëtare”, “Besa”, “Gjuha shqipe” botuar nga “Udha e shkronjave” Faqe 69 - Trainim i prindërve mbi vlerat e Kompetencës Globale Faqe 70 - Kontaktet tona

3


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

STATISTIKAT DHE INFORMACIONET QË KËRKON DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE TIRANË PËR KARTËN E PERFORMANCËS 2015-2016

Adresa elektronike: info@udhaeshkronjave.edu.al. Objektivat arsimorë të shkollës për vitin 2015-2016: “Arritje të shkëlqyera në programet shtetërore të Ministrisë së Arsimit dhe arritje të shkëlqyera në programet ndërkombëtare të Kembrixhit.” Përqindja e kalueshmërisë së shkollës në fund të vitit të kaluar shkollor: 100%. Nota mesatare e shkollës në fund të vitit të kaluar ka qene 9.3. Përqindja e nxënesve romë në shkollën “Udha e shkronjave” - 0%. Përqindja e nxënëësve të huaj: 0%. Përqindja e nxënësve me Aftësi të Kufizuar në shkollën “Udha e shkronjave”: 0%.

4

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

LICENSIMET E SHKOLLËS LICENSIMET SHTETËRORE

1. 30 MAJ 1997 - Licensohet shkolla 9-vjeçare, me urdhër 7 të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës 2. 6 gusht 2015 - Licensohet shkolla e mesme “Udha e shkronjave” nga Qendra Kombëtare e Licensimeve, me numër license LN-9938-08-2015

LICENSIMET NDËRKOMBËTARE

A. 25 korrik 2012 - Miratohet statusi Cambridge International School, kodi i licensës AL007, nga Cambridge International Examinations, departament i Universitetit të Kembrixhit B. nëntor 2015 - Miratohet statusi Cambridge Professional Development Centre, nga Cambridge International Examinations, departament i Universitetit të Kembrixhit C. prill 2016 - miratohet Shkollë Pilot e Kembrixhit për programin Cambridge Primary/Secondary 1 Global Perspectives nga Cambridge International Examinations, departament i Universitetit të Kembrixhit

CIKLET E SHKOLLIMIT sipas Cambridge International Examinations dhe përshtatja e tyre në modelin e shkollës sonë

www.udhaeshkronjave.edu.al

5


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

MEDALISTË TË SHKOLLËS SONË

në Olimpiadën XVI Kombëtare 1-9 qershor 2016

ART KËRLUKU

AMINA BUNGURI

Vendi i tretë në garën e matematikës.

Fituese e vendit të parë si në garën e matematikës ashtu edhe të shkencës.

LISA KRASNIQI

Fituese në konkursin e recitimit “Naim Shqipëria” me poezinë “Falja”, pjesë e Olimpiadës XVI Kombëtare. Videorecitimin gjeni në youtube.

ODRIT HYSI

Vendi i tretë në garën e shkencës.

ADNI KAZAFERI

Vendi 2 në garën e shkencës

KLEA MYFTIU

Vendi i tretë në gjuhë shqipe

6

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KIARA QIRJAZI

Vendi i dytë në garën e shkencës

ARIA BUZALI

Vendi i parë në garën e gjuhës shqipe

www.udhaeshkronjave.edu.al

JOAN HAXHIU

Vendi i dytë në garën e shkencës

NOEL BEJA

Vendi i parë në garën e gjuhës shqipe

7


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

ENEID META

Vendi i dytë në garën e matematikës dhe të shkencës

IDLIR BREGU

Vendi i dytë në garën e gjuhës shqipe dhe të shkencës

8

JUEL DEVA

Vendi i dytë në garën e gjuhës shqipe dhe të shkencës

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

JORA DEMAJ

Vendi i parë në shkencë, i dyti në matematikë, klasa 6

UESLI SHKURTI

KEJSI GUÇE

Vendi i parë në garën e gjuhës shqipe, klasa 6

Vendi i parë në garën e matematikës, klasa 7

MESATARJA E PROVIMEVE TË LIRIMIT Nota: 8.75 Rezultati 8.75 është mesatarja e notave në anglisht, matematikë dhe gjuhë shqipe në provimet shtetërore të lirimit.

www.udhaeshkronjave.edu.al

9


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SUKSESET E KLASËS SONË TË PESTË Klasa jonë e pestë përmbylli ciklin fillor Cambridge Primary. Në fund të këtij cikli Cambridge International Examinations zhvillon testimet Cambridge Primary Checkpoint që kontrollohen në Angli. Në tabelat më poshtë shihni rezultatet në tri lëndë: anglisht, matematikë dhe shkencë. Veçoria e testimit në anglisht ishte se testimi nuk ishte për anglishten si gjuhë e dytë që ne e kemi zhvilluar më parë, por anglishte si gjuhë e parë, pra njëlloj siç do të testohej një anglez apo amerikan. Këtë detyrë e realizuan si fillim 3 nxënës dhe rezultati isht 4.4 nga 6.0, që në shkallën e vlerësimit të Kembrixhit është “Shumë mirë” (notat 4.0 deri në 5.00 kanë këtë vlerësim). Në matematikë vlerësimi për 9 nxënës ishte 4.7. Në shkencë vlerësimi për 10 nxënës ishte 4.2. Pra në të tre lëndët klasa merr vlerësimin “Shumë mirë”. Duhet theksuar që në klasën tonë të pestë krahas nxënësve që i kemi që nga klasa e parë ka edhe disa nxënës që kanë ardhur vjet, të cilët nuk e kanë patur kohën e mjaftueshme për të arritur shokët e tyre, por që me vullnetin e dëshirën që kanë do ta ngrenë nivelin e tyre.

10

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

www.udhaeshkronjave.edu.al

11


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 5 - Anglisht Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e pestë (ngjyra e kaftë) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në anglishten si gjuhë e dytë.

12

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 5 - Matematikë Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafikë duket qartë se klasa jonë e pestë (ngjyra blu) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në matematikë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

13


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 5 - SHKENCË Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e pestë (ngjyra e kaltër) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në shkencë.

KLASA 5 NË PROVIMET SHTETËRORE TË MINISTRISË SË ARSIMIT Në maj 2016, u zhvillua nga Ministria e Arsimit provimi për klasat e pesta që përfshinte kontrollin e njohurive në lëndët matematikë, gjuhë shqipe dhe dituri natyre. Provimin nxënësit tanë e realizuan në mjediset e shkollës shtetërore “E kuqe” nën mbikqyrjen e mësuesve që kishte caktuar Drejtoria Arsimore Tiranë. Në përfundim rezultati mesatar ishte 42 pikë nga 50 pikë të mundshme, e përkthyer në notë klase 8.4. Duke u nisur nga përvoja jonë e gjatë lidhur me testimet e këtij lloji, në kushtet e kontrollit të fortë, rezultate të tilla janë shumë të larta dhe ne jemi të kënaqur me këtë nivel të nxënësve tanë në provimet shtetërore.

14

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 6 - Anglisht Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e gjashtë (ngjyra e kaftë) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në anglishten si gjuhë e dytë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

15


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 6 - Matematikë Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafikë duket qartë se klasa jonë e gjashtë (ngjyra blu) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në matematikë.

16

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 6 - SHKENCË Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e gjashtë (ngjyra e kaltër) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në shkencë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

17


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 4 - Anglisht Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e katërt (ngjyra e kaftë) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në anglishten si gjuhë e dytë.

18

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 4 - Matematikë Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafikë duket qartë se klasa jonë e katërt (ngjyra blu) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në matematikë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

19


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 4 - SHKENCË Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e katërt (ngjyra e kaltër) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në shkencë.

20

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 7 - ANGLISHT Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e shtatë (ngjyra e kaftë) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në anglisht si gjuhë e dytë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

21


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 7 - MATEMATIKË Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e shtatë (ngjyra blu) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në matematikë.

22

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROVIMET E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PROGRESSION TESTS Klasa 7 - SHKENCË Testimet Cambridge Progression Test në lëndët Anglisht, Matematikë, Shkencë dhe TIk janë hartuar nga Cambridge International Examinations. Ato u kryen gjatë muajit prill. Në grafik duket qartë se klasa jonë e shtatë (ngjyra e kaltër) e ka mesataren më të lartë se mesatarja globale e shkollave fillore të Kembrixhit që kanë kryer të njëjtin test në shkencë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

23


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

VEPRIMTARITË E SHKOLLËS

UDHA E SHKRONJAVE

4 NËNTOR 2015 Ekskursion në Parkun e Liqenit Artificial

10 qershor 2016 Dita e Lojrave Popullore

7 MARS 2016 - Festa e Mësuesit Nxënësit e të gjitha klasave kishin përgatitur recitime, këngë dhe valle.

24

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

VIJOJMË ME NDJEKJEN E PROJEKTIT

TË RUAJTJES SË FAUNËS DETARE Patok, 26 shkurt 2016

Dr. Vilma Piroli, koordinatore e projektit të ruajtjes së breshkave detare, duke u shpjeguar nxënësve tanë rëndësinë dhe punën e zhvilluar nën drejtimin e Prof.Dr. Idriz Haxhiu (në foto, djathtas)

www.udhaeshkronjave.edu.al

25


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

25 maj 2016 - 170 vjetori i Naim Frashërit Kjo datë (lindja e Naim Frashërit) është kthyer në një ditë përkujtimi tradicional të veprës së vëllezërve Frashëri për shkollën “Udha e shkronjave”. Disa nga videot i gjeni edhe në YouTube.

26

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

27 nëntor 2015 - Festa e Pavarësisë dhe e Çlirimit Përkujtimi i 28-29 nëntorit është në kalendarin e veprimtarive të shkollës. Nxënësit përgatitin këngë, valle dhe recitime me temë patriotike. Veshja është kuq e zi.

EKSKURSION NË APOLLONI, FIER

www.udhaeshkronjave.edu.al

27


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

18 maj 2016 - FESTA E ABETARES

28

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

E veçanta e festës sonë të abetares është që ne festojmë për abetaren tonë “Udha e shkronjave” me të cilën nxënësit punojnë prej 15 vitesh. Anembanë Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë kënga e abetares sonë hap e mbyll festat e abetares. Tashmë janë ngulitur në mendjet e vogla vargjet e Xhevahir Spahiut “Abetare, abetare, sillma Diellin në dritare”.

www.udhaeshkronjave.edu.al

29


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KANGURI

OLIMPIADA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS 19 MARS 2016

Shkolla “Udha e shkronjave” u bë pjesë e konkurrimit ndërkombëtar “Kangaroo”, në 19 mars 2016. Dy nga nxënësit tanë Joan Haxhiu dhe Noel Sharka marrin Fletë Nderi, vlerësimi më i lartë që jepet.

Joan Haxhiu

30

Noel Sharka

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

OLIMPIADA XVI KOMBËTARE CEREMONIA E ÇMIMEVE 25 qershor 2016, në Teatrin Kombëtar

Olimpiada Kombëtare e Matematikës dhe e Formimit të Përgjithshëm është ngjarja më e madhe në rang kombëtar lidhur me matjen e njohurive në fushën e matematikës, gjuhës shqipe dhe shkencës për moshat 5-15 vjeç. Sivjet organizuam Olimpiadën XVI Kombëtare, si zakonisht në datat 1-9 qershor. Në 25 qershor u organiza ceremonia e çmimeve.

www.udhaeshkronjave.edu.al

31


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

FESTIVALI II I KËRCIMIT “VOTA IME” Organizator: “Udha e shkronjave” 25 qershor 2016

Festivali II i Kërcimit “Vota ime” u organizua nga shkolla “Udha e shkronjave” si pjesë e ceremonisë së çmimeve të Olimpiadës XVI Kombëtare, në 25 qershor 2016. Në të morën pjesë 10 grupe vallëzimi kryesisht nga Tirana. E veçantë ishte se juria përbëhej nga 80 fituesit e Olimpiadës XV Kombëtare.

32

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

FESTIVALI II I KËRCIMIT “VOTA IME” Organizator: “Udha e shkronjave” 25 qershor 2016

www.udhaeshkronjave.edu.al

33


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KONKURSI I RECITIMIT NAIM SHQIPËRIA Organizator: “Udha e shkronjave” 25 qershor 2016

Konkursi i recitimit “Naim Shqipëria” u organizua në kuadër të Olimpiadës XVI Kombëtare dhe sidomos të 170 vjetorit të lindjes së Poetit Kombëtar Naim Frashëri. Në konkurs u dorëzuan mbi 200 video me recitime dhe prej tyre 119 morën pikët maksimale, ndërsa 13 u caktuan të nderoheshin me medalje.

34

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

UDHA E SHKRONJAVE

zgjidhet Shkollë Pilot e Kembrixhit për programin Cambridge Primary/Secondary 1 Global Perspectives “Udha e shkronjave” është një Shkollë Ndërkombëtare e Kembrixhit prej vitit 2012, duke zbatuar të gjitha paketat mësimore deri në përgatitjen për universitet. Sivjet, në prill, ajo u zgjodh të jetë në grupin e 25 shkollave ndërkombëtare në botë që do të pilotojnë në bashkëpunim programin Cambridge Global Perspectives® në vitet 2016-2018. Kjo është arritja më e madhe që ka patur ndonjëherë një shkollë shqiptare në arenën ndërkombëtare. Në datat 4,5 prill 2016, drejtoria e shkollës “Udha e shkronjave” përfundoi trainimin e organizuar nga Cambridge International Examinations në Kembrixh, Angli lidhur me këtë program. Fotot që shoqërojnë këtë paraqitje tonën janë pikërisht nga kjo konferencë. Lënda e re Cambridge Global Perspectives synon të zhvillojë aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin, bashkëpunimin.

www.udhaeshkronjave.edu.al

35


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

STATISTIKA TË TJERA Kalueshmëria 100% Orë në mungesë 1504 (me arsye 1504)

KRAHASIMI I KONTROLLIT TË JASHTËM ME ATË TË BRENDSHËM

KLASA 9 MINISTRIA E ARSIMIT: Mesatarja e provimeve të lirimit: 8.75

Provimet e Lirimit realizohen nga Ministria e Arsimit në lëndët gjuhë shqipe, anglisht, matematikë. Nxënësit e shkollës “Udha eshkronjave” e zhvillojnë provimin në shkolla të tjera dhe mbikqyrësit caktohen nga Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë UDHA E SHKRONJAVE: Mesatarja jonë e shënuar në Dëftesat e Lirimit të nxënësve për tri lëndët ku jepet provim lirimi është 8.3. Kontrolli i jashtëm i ka nxjerrë nxënësit më lart se nota që ne u japim në gjuhë, matematikë dhe anglisht.

KLASA 5

MINISTRIA E ARSIMIT: Mesatarja e provimit të klasës së pestë: 8.4 Provimet i Klasës së Pestë realizohen nga Ministria e Arsimit dhe kontrollojnë njohuritë në matematikë, gjuhë shqipe dhe dituri natyre. Nxënësit e shkollës “Udha eshkronjave” e zhvillojnë provimin në shkolla të tjera dhe mbikqyrësit caktohen nga Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë UDHA E SHKRONJAVE: Mesatarja jonë e shënuar në dëftesat e nxënësve për tri lëndët ku u dha provimi në maj është 8.4. Kontrolli i jashtëm i ka nxjerrë nxënësit saktësisht aq sa ne u kemi dhënë në gjuhë, matematikë dhe anglisht.

36

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

CERMONIA E NDARJES SË ÇMIMEVE TË

OLIMPIADËS XVI KOMBËTARE

TË MATEMATIKËS DHE TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM 25 qershor 2016

Ceremonia e Ndarjes së Çmimeve të Olimpiadës XVI Kombëtare është ngjarja më e madhe në rang kombëtar në fushën e vlerësimit të shkëlqimit të nxënësve në lëndët matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë si për Shqipërinë ashtu edhe për Kosovën. Ne sivjet e ndërthurëm këtë ceremoni edhe Konkursi i Vallëzimit “Vota ime” dhe me nderimin e fituesve të Konkursit të Recitimit “Naim Shqipëria”.

www.udhaeshkronjave.edu.al

37


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

REZULTATET NDËRKOMBËTARE PËR KLASËN E NËNTË DALIN PËRGJIGJET E PROVIMEVE ZYRTARE TË KEMBRIXHIT PËR CERTIFIKATAT CAMBRIDGE IGCSE në këtë lëndë dhe programe

Cambridge IGCSE - English as a Second Language Cambridge IGCSE - Physics Cambridge IGCSE - Mathematics Cambridge IGCSE - Computer Science

38

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

“Udha e shkronjave” merr statusin Qendër e Kembrixhit për Zhvillimin Profesional “Udha e shkronjave” i bashkohet komuniteti global që ofron Kualifikimet e Kembrixhit për Zhvillimin Profesional për mësues dhe drejtues

Michael O’Sullivan, Drejtuesi Ekzekutiv i Cambridge International Examinations, u shpreh: “Ne jemi të kënaqur që “Udha e shkronjave” iu bashkua komunitetit global në rritje të Qendrave të Kembrixhit për Zhvillimin Profesional. Ne mezi presim të shohim një marrëdhënie afatgjatë dhe produktive që do të jetë një përfitim i madh për mësuesit, drejtuesit dhe nxënësit e tyre në rajon.”

“Udha e shkronjave” mori statusin Cambridge Professional Development Centre prej Cambridge International Examinations dhe është e miratuar të ofrojë Cambridge International Certificate in Teaching and Learning (Certifikatën Ndërkombëtare të Kembrixhit në mësimdhënie dhe mësimnxënie), një nga Kualifikimet e Kembrixhit për Zhvillimin Profesional për mësues dhe drejtues, e cila pasohet nga Cambridge International Diploma in Teaching and Learning. Kualifikimet e Kembrixhit njihen dhe vlerësohen nga punëdhënësit nëpër botë. Kembrixhi i është përkushtuar ndihmës ndaj shkollave që ato të ofrojnë arsimin më të mirë të mundshëm duke ofruar mbështetje të gjithanshme, duke përfshirë dhe zhvillimin dhe trainimin profesional, materiale për klasat e tyre dhe anëtarësi në një komunitet global të të mësuarit. Kualifikimet dhe programet e Kembrixhit mësohen në mbi 10 000 shkolla në 160 shtete. Artur Shkurti, drejtor i “Udha e shkronjave” u shpreh: “Hapi ynë i fundit për përgatitjen profesionale me kualifikime të Kembrixhit do të jetë një zhvillim shumë i rëndësishëm për mësuesit dhe pedagogët në Shqipëri. Pika jonë e fortë ku mbështetim suksesin me certifikimet ndërkombëtare është përvoja e gjatë e shkollës “Udha e shkronjave” në punën me nxënësit si të vetët ashtu edhe të shkollave të tjera, njohja shumë e mirë e kurrikulës dhe pozicioni si vlerësues në Olimpiadat Kombëtare”.

www.udhaeshkronjave.edu.al

39


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

UDHA E SHKRONJAVE ZGJIDHET

SHKOLLË PILOT E KEMBRIXHIT PËR PROGRAMIN

CAMBRIDGE GLOBAL PERSPECTIVES “Udha e shkronjave” është një Shkollë Ndërkombëtare e Kembrixhit prej vitit 2012, duke zbatuar të gjitha paketat mësimore deri në përgatitjen për universitet. Sivjet, në prill, ajo u zgjodh të jetë në grupin e 25 shkollave ndërkombëtare në botë që do të pilotojnë në bashkëpunim programin Cambridge Global Perspectives® në vitet 2016-2018. Kjo është arritja më e madhe që ka patur ndonjëherë një shkollë shqiptare në arenën ndërkombëtare. Në datat 4,5 prill 2016, drejtoria e shkollës “Udha e shkronjave”, Artur Shkurti, drejtor, dhe Mirela Shkurti, zv/drejtore, përfunduan trainimin e organizuar nga Cambridge International Examinations në Kembrixh, Angli lidhur me këtë program. Fotot që shoqërojnë këtë paraqitje tonën janë pikërisht nga kjo konferencë.

40

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

FJALA E ZOTIT PAUL BULLEN SMITH drejtuar shkollës “Udha e shkronjave” Ju faleminderit për mundësinë për të shkruar disa fjalë për revistën “Me botën në mendje” e lidhur me Olimpiadën Kombëtare, dhe që i kushtohet Kompetencës Globale, programit tonë Cambridge Global Perspectives dhe Objektivave Globalë të Kombeve të Bashkuara. Rëndësia e vetëdijes globale dhe e ndërlidhjes globale është duke u rritur ditë pas dite por kuptimi prapa ‘të qënurit global’ jo. Nisma si e juaja janë një pjesë e rëndësishme për rritjen e të kuptuarit global, dhe një mundësi për nxënësit e rinj për të parë rëndësinë dhe vendin e tyre në botë. Programe si tonat, inisiativa si tuajat dhe fokusi në objektiva të matshme dhe prioritete të organizmave botërore si OKB, të gjitha shpien para në një mënyrë sistematike rëndësinë e reflektimit të mendimit kritik dhe bashkëpunimit në botën e sotme, gurë themeli të edukimit global. Faleminderit për mundësinë që më dhatë dhe fat të mbarë me Olimpiadën Kombëtare. ​ Paul Bullen-Smith, drejtor i programit Cambridge Global Perspectives

Lënda e re Cambridge Global Perspectives synon të zhvillojë aftësitë e shekullit 21:

kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin, bashkëpunimin.

www.udhaeshkronjave.edu.al

41


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

Konferenca e Shkollave të Kembrixhit “Udha e shkronjave” merr pjesë 13-15 shtator 2015

SHKOLLË PËRSHTATUR NDAJ SË ARDHMES Kjo ishte tema e Konferencës së Shkollave të Kembrixhit, zhvilluar më 13-15 shtator 2015 në Robinson College, Kembrixh të Mbretërisë së Bashkuar. Konferenca organizohet çdo vit nga Cambridge International Examinations, departament i Universitetit të Kembrixhit. 215 delegatë nga 51 shtete morën pjesë. Shqipëria u përfaqësua me z. Artur Shkurtin, drejtor i shkollës “Udha e shkronjave”. TË MËSUARIT AKTIV - theks i Konferencës Thuajse të gjitha seminaret që ishin pjesë e Konferencës ishin organizuar si një mësim aktiv, ku si drejtuesit ashtu edhe delegatët ishin të futur në veprimtari synimi i të cilave ishte nga një anë të merreshin idetë kryesore të të mësuarit aktiv, pikërisht përmes një shembulli konkret të të mësuarit aktiv që ishte vetë seminari. “Udha e shkronjave” mori pjesë tek lëndët shoqërore.

KOMPETENCA GLOBALE Dr Veronica Boix Mansila mbajti referatin “Arsimi me botën në mendje” ku trajtoi aftësimin për Kompetencën Globale. Në konferencë u dha përkufizimi i kësaj kompetence: “Kompetenca globale është aftësia dhe dispozicioni për të kuptuar dhe për të vepruar në çështje globale me rëndësi”.

42

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KONFERENCA - zhvillime tek “UDHA E SHKRONJAVE” Drejtori i shkollës “Udha e shkronjave”, z.Artur Shkurti merr pjesë për herë të dytë në këtë ngjarje me rëndësi globale për arsimin. Revista “Me botën në mendje” që keni në dorë është një nga frymëzimet e Konferencës së vitit 2015 që do t’i kushtohet kryesisht Kompetencës Globale dhe programit më të fundit Cambridge Global Perspectives, që po gjen një përhapje të madhe ndër shkollat ndërkombëtare. HAPAT E MËTEJSHËM NË VLERËSIM Prof. Gordon Stobart (djathtas fotos), në referatin e tij iu përgjigj pyetjeve: Si duhet të duket vlerësimi në të ardhmen? Roli i teknologjisë në vlerësim? Si t’i përshtatemi së ardhmes sonë brenda sistemit dhe rrethanave ku ndodhemi? Si duhet të ekuilibrojmë nevojat konkurruese ndaj njëra-tjetrës për inkurajim të mësimit gjatë gjithë jetës dhe aftësi të shek.21 me vendosjen e standardeve për llogaridhënie dhe për përzgjedhje? TË KTHYERIT NDAJ SË ARDHMES Tony Little (foto lart, majtas) nënvizoi dy zhvillime kryesore që ndikojnë thellësisht arsimin: zhvillimi i teknologjisë dhe i shkencës së neuroneve, por ku përdorimi i të cilave nuk duhet të jetë qëllim në vetvete, por të nënshtruara ndaj qëllimeve të edukimit. Theks në leksionin e tij ishte rëndësia që ka zhvillimi tërësor i gjithanshëm i të rinjve dhe roli i mësuesit më shumë si vizionar sesa vetëm menaxhues i procesit mësimor.

HAPËSIRAT E MËSIMIT Prof. Stephen Heppell, në fjalën e tij iu kushtua përmirësimit të hapësirave për mësidhënie dhe mësimnxënie, si fizikisht ashtu edhe virtualisht, brenda dhe jashtë shkollës, duke theksuar nga një anë kompleksitetin e saj, nga ana tjetër thjeshtësinë që paraqet të marrurit me çdo detaj të këtij problemi kompleks. “Më mirë” është e arritshme.

www.udhaeshkronjave.edu.al

43


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PARASHKOLLORI TEK NE ËSHTË KLASA 1 E KEMBRIXHIT CAMBRIDGE PRIMARY GLOBAL PERSPECTIVES Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit parashkollor do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë (5 të tilla në Europë).

LEXIMI DHE SHKRIMI NË GJUHËN SHQIPE Synimi është të mësohen shkronjat, rrokjet, shumë fjalë dhe fjali. Nxënësit do të jenë në gjendje të nxjerrin informacion prej fjalive të shkurtra, të cilat duhet t’i lexojnë vetë. Mësimi kryhet me abetaren “Udha e shkronjave” nga Artur Shkurti. Dallimi me klasën e parë Klasa e parë në ndryshim nga parashkollori, ka synim të mësojnë me themel shkrimin e dorës, diktimin, shkrimin e teksteve të shkurtra dhe gjithashtu të lexojë rrjedhshëm tekste relativisht të gjata, t’u përgigjet pyetjeve rreth përmbajtjes etj. Pra kompetenca në lexim dhe shkrim e dallon nxënësin e klasës së parë nga ai parashkollor.

PËRGATITJA PËR

OLIMPIADËN X KOMBËTARE TË PARASHKOLLORËVE

“Udha e shkronjave” është organizatore e Olimpiadës së Parashkollorëve dhe ajo në këtë ngjarje të madhe shkon e përgatitur. Nxënësit punojnë thuajse të gjitha tezat e olimpiadave të shkuara.

44

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SHKENCA - Niveli 1 i Cambridge Primary

Science

Fushat ku punohet janë: kërkim shkencor, biologji, kimi, fizikë. Kërkimi shkencor përfshin marrjen në konsideratë të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin, hetimin, regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Vetëdija për mjedisin dhe pak histori shkence janë pjesë e kurrikulës. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. KRAHASIMI ME PROGRAMIN SHTETËROR Programi që ne e zhvillojmë në parashkollor në programin shtetëror parashikohet të bëhet saktësisht ashtu në klasën e parë.

TIK - Teknologjia e informacionit Cambridge ICT Starter - First Steps Fillesat me tekstin, fillesat me tabelat në excel, fillesat me përpunimin e imazheve.

ICT starters

ANGLISHTJA - Niveli 1 i Cambridge Primary

English

Kjo kurrikul zhvillon tek nxënësit aftësitë e të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të shkruarit. Ajo është zhvilluar si bashkëpunim i Cambridge International Examinations me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në standarditn e përbashkët për referencat në zotërimin e gjuhës harturar nga Këshilli i Europës dhe që njihet me shkurtimin CEFR (Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages), që përdoret kudo në botë për të treguar progresin e nxënësve në Anglisht. Cambridge Primary është në 6 nivele dhe parashkollori ynë kryen nivelin 1. Niveli 6 kryhet në klasën e pestë.

MATEMATIKA - Niveli 1 i Cambridge Primary

Fushat ku punohet janë: Numrat, Gjeometria, Matjet, Statistika, Problemzgjidhja. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. KRAHASIMI ME PROGRAMIN SHTETËROR Programi që ne e zhvillojmë në parashkollor në programin shtetëror parashikohet të bëhet saktësisht ashtu në klasën e parë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

Maths 45


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 1 TEK NE kryen nivelin 1 dhe 2 të Cambridge Primary ABETARJA “UDHA E SHKRONJAVE”

ÇEL RRUGËN E GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE Klasa e parë në ndryshim nga parashkollori, ka synim të mësojnë me themel shkrimin e dorës, diktimin, shkrimin e teksteve të shkurtra dhe gjithashtu të lexojë rrjedhshëm tekste relativisht të gjata, t’u përgigjet pyetjeve rreth përmbajtjes etj. Pra kompetenca në lexim dhe shkrim e dallon nxënësin e klasës së parë nga ai parashkollor.

ANGLISHTJA - Niveli 1 dhe 2 i Cambridge Primary

English

Kjo kurrikul zhvillon tek nxënësit aftësitë e të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të shkruarit. Ajo është zhvilluar si bashkëpunim i Cambridge International Examinations me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në standarditn e përbashkët për referencat në zotërimin e gjuhës harturar nga Këshilli i Europës dhe që njihet me shkurtimin CEFR (Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages), që përdoret kudo në botë për të treguar progresin e nxënësve në Anglisht. Cambridge Primary është në 6 nivele dhe klasa e parë kryen nivelin 1 dhe 2. Niveli 6 kryhet në klasën e pestë.

CAMBRIDGE PRIMARY

GLOBAL PERSPECTIVES Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit parashkollor do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë (5 të tilla në Europë).

46

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

MATEMATIKA - Niveli 1 dhe 2 i Cambridge Primary

Fushat ku punohet janë: Numrat, Gjeometria, Matjet, Statistika, Problemzgjidhja. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. KRAHASIMI ME PROGRAMIN SHTETËROR Programi që ne e zhvillojmë në klasën e parë në programin shtetëror parashikohet të bëhet saktësisht ashtu në klasën e dytë. Kjo tregon se ne jemi një vit më parë në krahasim me shkollat e tjera.

Maths

SHKENCA - Niveli 1 dhe 2 i Cambridge Primary

Science

Fushat ku punohet janë: kërkim shkencor, biologji, kimi, fizikë. Kërkimi shkencor përfshin marrjen në konsideratë të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin, hetimin, regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Vetëdija për mjedisin dhe pak histori shkence janë pjesë e kurrikulës. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. KRAHASIMI ME PROGRAMIN SHTETËROR Programi që ne e zhvillojmë në klasën e parë, në programin shtetëror parashikohet të bëhet saktësisht ashtu në klasën e dytë. TIK - Teknologjia e informacionit Cambridge ICT Starter First Steps Fillesat me tekstin, fillesat me tabelat në excel, fillesat me përpunimin e imazheve.

ICT starters

Klasa e parë do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 1 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

www.udhaeshkronjave.edu.al

47


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 2 TEK NE Në nivelin 3 të Cambridge Primary

GJUHË DHE KULTURË SHQIPTARE

“Udha e shkronjave” është e ndërgjegjshme që thellimi i punës në programet e Kembrixhit që bazohen kryesisht në gjuhën angleze kërkon një intesifikim edhe të punës në zotërimin e gjuhës dhe kulturës shqipe në mënyrë që nxënësit të jenë të sigurt në zotërimin e strukturave të saj, të pasurojnë fjalorin, sidomos fjalorin shqip të shkencave. “Udha e shkronjave” është e vetmja organizatore e Olimpiadës Kombëtare për gjuhën dhe letërsinë shqipe, gjë që ndikon thellësisht formimin e nxënësve tanë.

ANGLISHTJA - Niveli 3 i Cambridge Primary English

English

Kjo kurrikul zhvillon tek nxënësit aftësitë e të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të shkruarit. Ajo është zhvilluar si bashkëpunim i Cambridge International Examinations me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në standarditn e përbashkët për referencat në zotërimin e gjuhës harturar nga Këshilli i Europës dhe që njihet me shkurtimin CEFR (Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages), që përdoret kudo në botë për të treguar progresin e nxënësve në Anglisht. Cambridge Primary është në 6 nivele dhe klasa e dytë kryen nivelin 3. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

MATEMATIKA - Niveli 3 i Cambridge Primary Maths

Fushat ku punohet janë: Numrat, Gjeometria, Matjet, Statistika, Problemzgjidhja. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

Maths 48

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SHKENCA - Niveli 3 i Cambridge Primary Science

Science

ICT starters

Fushat ku punohet janë: kërkim shkencor, biologji, kimi, fizikë. Kërkimi shkencor përfshin marrjen në konsideratë të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin, hetimin, regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Vetëdija për mjedisin dhe pak histori shkence janë pjesë e kurrikulës. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test. TIK - Teknologjia e informacionit Cambridge ICT Starter First Steps Fillesat me tekstin, fillesat me tabelat në excel, fillesat me përpunimin e imazheve, kërkimin, grafikët, kontrollin, email.

CAMBRIDGE PRIMARY GLOBAL PERSPECTIVES Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

Klasa e dytë do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 2 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

49


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 3 TEK NE Në nivelin 4 të Cambridge Primary

GJUHË DHE KULTURË SHQIPTARE

“Udha e shkronjave” është e ndërgjegjshme që thellimi i punës në programet e Kembrixhit që bazohen kryesisht në gjuhën angleze mund të dëmtojë zotërimin e gjuhës shqipe, strukturat e saj, mund të varfërojë fjalorin, sidomos fjalorin shqip të shkencave. Ndaj ne jemi shumë të përkushtuar në gjuhën dhe letërsinë shqip dhe në dublimin e terminologjisë shkencore në shqip dhe në anglisht.

ANGLISHTJA - Niveli 4 i Cambridge Primary English

English

Kjo kurrikul zhvillon tek nxënësit aftësitë e të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të shkruarit. Ajo është zhvilluar si bashkëpunim i Cambridge International Examinations me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në standarditn e përbashkët për referencat në zotërimin e gjuhës harturar nga Këshilli i Europës dhe që njihet me shkurtimin CEFR (Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages), që përdoret kudo në botë për të treguar progresin e nxënësve në Anglisht. Cambridge Primary është në 6 nivele dhe klasa e tretë kryen nivelin 4. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

MATEMATIKA - Niveli 4 i Cambridge Primary Maths (anglisht)

Fushat ku punohet janë: Numrat, Gjeometria, Matjet, Statistika, Problemzgjidhja. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

Maths

50

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SHKENCA - Niveli 4 i Cambridge Primary Science (anglisht)

Science

Fushat ku punohet janë: kërkim shkencor, biologji, kimi, fizikë. Kërkimi shkencor përfshin marrjen në konsideratë të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin, hetimin, regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Vetëdija për mjedisin dhe pak histori shkence janë pjesë e kurrikulës. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test. TIK - Teknologjia e informacionit Cambridge ICT Starter Next Steps

(anglisht)

ICT starters

Eklsplorim më shumë në punën me tekstin, me tabelat në excel, bazën e të dhënave, multimedian, internetin, përpunimin e fotove, kërkimin, grafikët, kontrollin, email.

CAMBRIDGE PRIMARY GLOBAL PERSPECTIVES (anglisht) Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

Klasa e tretë do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 3 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

51


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 4 TEK NE Në nivelin 5 të Cambridge Primary

GJUHË DHE KULTURË SHQIPTARE

“Udha e shkronjave” është e ndërgjegjshme që thellimi i punës në programet e Kembrixhit që bazohen kryesisht në gjuhën angleze mund të dëmtojë zotërimin e gjuhës shqipe, strukturat e saj, mund të varfërojë fjalorin, sidomos fjalorin shqip të shkencave. Ndaj ne jemi shumë të përkushtuar në gjuhën dhe letërsinë shqip dhe në dublimin e terminologjisë shkencore në shqip dhe në anglisht.

ANGLISHTJA - Niveli 5 i Cambridge Primary English

English

Kjo kurrikul zhvillon tek nxënësit aftësitë e të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të shkruarit. Ajo është zhvilluar si bashkëpunim i Cambridge International Examinations me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në standarditn e përbashkët për referencat në zotërimin e gjuhës harturar nga Këshilli i Europës dhe që njihet me shkurtimin CEFR (Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages), që përdoret kudo në botë për të treguar progresin e nxënësve në Anglisht. Cambridge Primary është në 6 nivele dhe klasa e tretë kryen nivelin 4. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

MATEMATIKA - Niveli 5 i Cambridge Primary Maths (anglisht)

Fushat ku punohet janë: Numrat, Gjeometria, Matjet, Statistika, Problemzgjidhja. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

Maths

52

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SHKENCA - Niveli 5 i Cambridge Primary Science (anglisht)

Science

Fushat ku punohet janë: kërkim shkencor, biologji, kimi, fizikë. Kërkimi shkencor përfshin marrjen në konsideratë të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin, hetimin, regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Vetëdija për mjedisin dhe pak histori shkence janë pjesë e kurrikulës. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

TIK - Teknologjia e informacionit Cambridge ICT Starter Next Steps

(anglisht)

ICT starters

Eklsplorim më shumë në punën me tekstin, me tabelat në excel, bazën e të dhënave, multimedian, internetin, përpunimin e fotove, kërkimin, grafikët, kontrollin, email.

CAMBRIDGE PRIMARY GLOBAL PERSPECTIVES (anglisht) Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

Klasa e katërt do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 4 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

53


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 5 TEK NE Përmbyll ciklin fillor Cambridge Primary GJUHË DHE KULTURË SHQIPTARE

“Udha e shkronjave” është e ndërgjegjshme që thellimi i punës në programet e Kembrixhit që bazohen kryesisht në gjuhën angleze mund të dëmtojë zotërimin e gjuhës shqipe, strukturat e saj, mund të varfërojë fjalorin, sidomos fjalorin shqip të shkencave. Ndaj ne jemi shumë të përkushtuar në gjuhën dhe letërsinë shqip dhe në dublimin e terminologjisë shkencore në shqip dhe në anglisht.

ANGLISHTJA - Niveli 6 i Cambridge Primary English

English

Kjo kurrikul zhvillon tek nxënësit aftësitë e të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të shkruarit. Ajo është zhvilluar si bashkëpunim i Cambridge International Examinations me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në standarditn e përbashkët për referencat në zotërimin e gjuhës harturar nga Këshilli i Europës dhe që njihet me shkurtimin CEFR (Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages), që përdoret kudo në botë për të treguar progresin e nxënësve në Anglisht. Cambridge Primary është në 6 nivele dhe klasa e tretë kryen nivelin 4. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

MATEMATIKA - Niveli 6 i Cambridge Primary Maths (anglisht)

Fushat ku punohet janë: Numrat, Gjeometria, Matjet, Statistika, Problemzgjidhja. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test.

Maths

54

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SHKENCA - Niveli 6 i Cambridge Primary Science (anglisht)

Science

Fushat ku punohet janë: kërkim shkencor, biologji, kimi, fizikë. Kërkimi shkencor përfshin marrjen në konsideratë të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin, hetimin, regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Vetëdija për mjedisin dhe pak histori shkence janë pjesë e kurrikulës. Programi është i Cambridge International Examinations, pjesë e paketës Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit). Filloren e Kembrixhit e realizojnë më shumë se 1000 shkolla në botë dhe “Udha e shkronjave” është një prej tyre. Viti mbaron me provimet zyrtare Cambridge Progression Test. TIK - Teknologjia e informacionit Cambridge ICT Starter Next Steps (anglisht) Eklsplorim më shumë në punën me tekstin, me tabelat në excel, bazën e të dhënave, multimedian, internetin, përpunimin e fotove, kërkimin, grafikët, kontrollin, email.

ICT starters

CAMBRIDGE PRIMARY GLOBAL PERSPECTIVES (anglisht) Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

Klasa e pestë do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 5 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

55


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 6 TEK NE Nivelin 7 Cambridge Secondary 1 dhe nivelin A1 në gjermanisht ANGLISHT - niveli 7 Cambridge Secondary 1

English

Kurrikula e Kembrixhit në Anglisht zhvillon aftësitë në të folur në të dëgjuar, në lexim dhe në shkrim. Kurrikula është zhvilluar në bashkëpunim me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në Kuadrin e Përbashkët Europian të Referencës të Këshillit të Europës (CEFR), që përdoret kudo në botë për të matur arritjet e nxënësve në anglisht.

SHKENCË - niveli 7 Cambridge Secondary 1

Science

Kurrikula e shkencës mbulon katër fusha: kërkim shkencor, biologji, kimi dhe fizikë. Kërkimi shkencor ka të bëjë me marrjen në shqyrtim të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin e një pune hetuese, dhe regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Objektivat e hetimit shkencor përshkojnë biologjinë, kiminë dhe fizikën, të cilat përqëndrohen në zhvillimin e konfidencës dhe interesit në njohjen shkencore. Vetëdija për kujdesin ndaj mjedisit dhe pak histori shkence janë gjithashtu pjesë e kurrikulës.

MATEMATIKË - niveli 7 Cambridge Secondary 1

Maths

56

Kurrikula në matematikë eksploron gjashtë fusha: numrat, algjebrën, gjeometrinë, matjet, përpunimin statistikor dhe zgjidhjen e problemave. Përmbajtja e pesë të parave ka të ndërthurur edhe problemzgjidhjen, që ofron një strukturë për zbatimin e aftësive matematikore. Strategjitë mendore janë gjithashtu një pjesë e rëndësishme e përmbajtjes tek numrat. Kurrikula përqëndrohet në parimet, modelet, sistemet, funksionet dhe relacionet, në mënyrë që nxënësit të zbatojnë njohurit matematikore dhe të zhvillojnë një të kuptuar tërësor të lëndës.

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

TIK - On Track Cambridge ICT Starters

ICT

Cambridge ICT Starters i jep shkollës sonë një program fleksibël për të zhvilluar kompetencën në TIK. Nxënësit zhvillojnë aftësitë e tyre në TIK në një seri në një seri aplikimesh që përfshijnë përpunim teksti, grafikë kompjuterikë, databazë, fletë-qelizat, email, internet, prezantimet, video/animime dhe krijimin e faqeve të internetit. Ata gjithashtu trajtojnë një seri çështjesh si siguria në internet dhe përshtatjen e punës së tyre me audiencën.

CAMBRIDGE SECONDARY 1 GLOBAL PERSPECTIVES Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë.

MËSIMI I GJUHËS GJERMANE (A1) Gjermanishtja në shkollën tonë fillon të mësohet në klasën e gjashtë me metodën Planet të botuesit gjerman Hueber Verlag. Kjo metodë bazohet në tema të botës sonë që përjetohen sot nga adoleshentët gjermanë dhe fjalorin që ata përdorin. Ushtrimet e shqiptimit, lojrat me shokë dhe detyrat e klasës ndihmojnë të ndryshojnë materialet. Kursi ka një rritje graduale dhe arrin nivelet CEF sipas tre librave në A1, A2 dhe B1. Ajo i përgatit gjithashtu për Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 dhe për provimet Zertifikat Deutsch für Jugendliche. Klasa e gjashtë do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 6 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

www.udhaeshkronjave.edu.al

57


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 7 TEK NE Nivelin 7 Cambridge Secondary 1 dhe nivelin A2 gjermanisht

ANGLISHT - niveli 8 Cambridge Secondary 1

English

Kurrikula e Kembrixhit në Anglisht zhvillon aftësitë në të folur në të dëgjuar, në lexim dhe në shkrim. Kurrikula është zhvilluar në bashkëpunim me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në Kuadrin e Përbashkët Europian të Referencës të Këshillit të Europës (CEFR), që përdoret kudo në botë për të matur arritjet e nxënësve në anglisht.

SHKENCË - niveli 8 Cambridge Secondary 1

Science

Kurrikula e shkencës mbulon katër fusha: kërkim shkencor, biologji, kimi dhe fizikë. Kërkimi shkencor ka të bëjë me marrjen në shqyrtim të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin e një pune hetuese, dhe regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Objektivat e hetimit shkencor përshkojnë biologjinë, kiminë dhe fizikën, të cilat përqëndrohen në zhvillimin e konfidencës dhe interesit në njohjen shkencore. Vetëdija për kujdesin ndaj mjedisit dhe pak histori shkence janë gjithashtu pjesë e kurrikulës.

MATEMATIKË - niveli 8 Cambridge Secondary 1

Maths

58

Kurrikula në matematikë eksploron gjashtë fusha: numrat, algjebrën, gjeometrinë, matjet, përpunimin statistikor dhe zgjidhjen e problemave. Përmbajtja e pesë të parave ka të ndërthurur edhe problemzgjidhjen, që ofron një strukturë për zbatimin e aftësive matematikore. Strategjitë mendore janë gjithashtu një pjesë e rëndësishme e përmbajtjes tek numrat. Kurrikula përqëndrohet në parimet, modelet, sistemet, funksionet dhe relacionet, në mënyrë që nxënësit të zbatojnë njohurit matematikore dhe të zhvillojnë një të kuptuar tërësor të lëndës.

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

TIK - On Track Cambridge ICT Starters

ICT

Cambridge ICT Starters i jep shkollës sonë një program fleksibël për të zhvilluar kompetencën në TIK. Nxënësit zhvillojnë aftësitë e tyre në TIK në një seri në një seri aplikimesh që përfshijnë përpunim teksti, grafikë kompjuterikë, databazë, fletë-qelizat, email, internet, prezantimet, video/animime dhe krijimin e faqeve të internetit. Ata gjithashtu trajtojnë një seri çështjesh si siguria në internet dhe përshtatjen e punës së tyre me audiencën.

CAMBRIDGE SECONDARY 1 GLOBAL PERSPECTIVES Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë.

MËSIMI I GJUHËS GJERMANE (A2) Gjermanishtja në shkollën tonë fillon të mësohet në klasën e gjashtë me metodën Planet të botuesit gjerman Hueber Verlag. Kjo metodë bazohet në tema të botës sonë që përjetohen sot nga adoleshentët gjermanë dhe fjalorin që ata përdorin. Ushtrimet e shqiptimit, lojrat me shokë dhe detyrat e klasës ndihmojnë të ndryshojnë materialet. Kursi ka një rritje graduale dhe arrin nivelet CEF sipas tre librave në A1, A2 dhe B1. Ajo i përgatit gjithashtu për Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 dhe për provimet Zertifikat Deutsch für Jugendliche.

Klasa e shtatë do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 7 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

www.udhaeshkronjave.edu.al

59


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 8 TEK NE

Nivelin 9 Cambridge Secondary 1 dhe nivelin B1 në gjermanisht

ANGLISHT - niveli 9 Cambridge Secondary 1

English

Kurrikula e Kembrixhit në Anglisht zhvillon aftësitë në të folur në të dëgjuar, në lexim dhe në shkrim. Kurrikula është zhvilluar në bashkëpunim me Cambridge English Language Assessment dhe bazohet në Kuadrin e Përbashkët Europian të Referencës të Këshillit të Europës (CEFR), që përdoret kudo në botë për të matur arritjet e nxënësve në anglisht.

MATEMATIKË - niveli 9 Cambridge Secondary 1

Maths

Kurrikula në matematikë eksploron gjashtë fusha: numrat, algjebrën, gjeometrinë, matjet, përpunimin statistikor dhe zgjidhjen e problemave. Përmbajtja e pesë të parave ka të ndërthurur edhe problemzgjidhjen, që ofron një strukturë për zbatimin e aftësive matematikore. Strategjitë mendore janë gjithashtu një pjesë e rëndësishme e përmbajtjes tek numrat. Kurrikula përqëndrohet në parimet, modelet, sistemet, funksionet dhe relacionet, në mënyrë që nxënësit të zbatojnë njohurit matematikore dhe të zhvillojnë një të kuptuar tërësor të lëndës.

SHKENCË - niveli 8 Cambridge Secondary 1

Science

60

Kurrikula e shkencës mbulon katër fusha: kërkim shkencor, biologji, kimi dhe fizikë. Kërkimi shkencor ka të bëjë me marrjen në shqyrtim të ideve, vlerësimin e provave, planifikimin e një pune hetuese, dhe regjistrimin dhe analizimin e të dhënave. Objektivat e hetimit shkencor përshkojnë biologjinë, kiminë dhe fizikën, të cilat përqëndrohen në zhvillimin e konfidencës dhe interesit në njohjen shkencore. Vetëdija për kujdesin ndaj mjedisit dhe pak histori shkence janë gjithashtu pjesë e kurrikulës.

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

TIK - On Track Cambridge ICT Starters

ICT

Cambridge ICT Starters i jep shkollës sonë një program fleksibël për të zhvilluar kompetencën në TIK. Nxënësit zhvillojnë aftësitë e tyre në TIK në një seri në një seri aplikimesh që përfshijnë përpunim teksti, grafikë kompjuterikë, databazë, fletë-qelizat, email, internet, prezantimet, video/animime dhe krijimin e faqeve të internetit. Ata gjithashtu trajtojnë një seri çështjesh si siguria në internet dhe përshtatjen e punës së tyre me audiencën.

CAMBRIDGE SECONDARY 1 GLOBAL PERSPECTIVES Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë.

MËSIMI I GJUHËS GJERMANE (B1) Gjermanishtja në shkollën tonë fillon të mësohet në klasën e gjashtë me metodën Planet të botuesit gjerman Hueber Verlag. Kjo metodë bazohet në tema të botës sonë që përjetohen sot nga adoleshentët gjermanë dhe fjalorin që ata përdorin. Ushtrimet e shqiptimit, lojrat me shokë dhe detyrat e klasës ndihmojnë të ndryshojnë materialet. Kursi ka një rritje graduale dhe arrin nivelet CEF sipas tre librave në A1, A2 dhe B1. Ajo i përgatit gjithashtu për Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 dhe për provimet Zertifikat Deutsch für Jugendliche.

Klasa e tetë do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 8 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

www.udhaeshkronjave.edu.al

61


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

KLASA 9 TEK NE PROGRAMET Cambridge IGCSE Cambridge IGCSE është kualifikimi ndërkombëtar më popullor në botë. Ai formon aftësi në mendimin kritik, hetimin dhe zgjidhjen e problemave, duke u dhënë nxënësve përgatitje të shkëlqyer për studime të mëtejshme. Kualifikimet e Kembrixhit u ofrojnë nxënësve tanë një pasaportë suksesi në edukim, universitet dhe punësim.

English

Science

62

Cambridge IGCSE English as a Second Language është skicuar për nxënës që kanë anglishte në funksion dhe që duan të konsolidojnë të kuptuarin e tyre në mënyrë që të përparojnë në karrierën akademike apo profesionale. Synimi është që të arrihet një nivel komunikimi praktik ideal për përdorimin e përditshëm, që mund të formojë gjithashtu bazat për studim të thelluar të gjuhës.

Cambridge IGCSE Combined Sciences u jep nxënësve mundësinë të studiojnë Biologji, Kimi dhe Fizikë, secila në një ndarje të veçantë. Në vitet që kanë shkuar dy janë lëndët që janë futur në provimet zyrtare Kimia (2015) dhe Fizika (2016). Këto lëndë nuk janë bërë në kuadër të shkencës së kombinuar, por si programe më vete.

Maths

Cambridge IGCSE International Mathematics është konceptuar për shkolla që ofrojnë një kurrikul ndërkombëtare. Ai plotëson kurrikulën IB, duke ofruar vlerësim dhe certifikim në fund të programit Middle Years. Cambridge International Mathematics reflekton mënyrën se si duan nxënësit të mësojnë: ata marrin një bazë të shëndoshë të aftësive matematikore dhe mësojnë si të zhvillojnë strategji për zgjidhjen e problemave.

Lëndë të tjera IGCSE që janë zhvilluar tek ne në klasën e nëntë: kontabiliteti dhe shkenca e kompjuterit.

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

ICT

Programi TIK (The Information Communication Technology) inkurajon nxënësit të zhvillojnë aftësi për të gjithë jetën, të cilat do të jenë të dobishme në punën për vijimin e kurrikulës por edhe në përvojat e punës. Ata do të zhvillojnë të kuptuarin e ndikimeve të teknologjisë në shoqëri, duke përfshirë përdorimet shoqërore, ekonomike, etike dhe vetëdijen për mënyrat se si TIK mund të ndihmojë në mjedisin familjar, mësimor apo të punës. Programi kombinon teorinë dhe praktikën duke u përqëndruar në aftësinë për të përdorur aplikacionet e zakonshme për të zgjidhur problema, që përfshijnë përpunuesit e tekstit, dokumentet në excel, databazat, programet interaktive të prezantimit, shfletuesit e uebit, dhe skicimi i faqev etë internetit. Nxënësit analizojnë, skicojnë, zbatojnë, testojnë dhe vlerësojnë sistemet TIK, duke u siguruar që ato janë të përshtatshme për qëllimin e vënë.

CAMBRIDGE GLOBAL PERSPECTIVES Programi mëson aftësitë e shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit do të përfshihen në gjashtë tema gjithsej në vit. Ky program është program pilot i Kembrixhit dhe shkolla “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë një nga 25 shkollat pilot në botë për zbatimin e tij.

MËSIMI I GJUHËS GJERMANE (B1) Gjermanishtja në shkollën tonë fillon të mësohet në klasën e gjashtë me metodën Planet dhe Beste Freunde (B1.2) të botuesit gjerman Hueber Verlag. Beste Freunde – sepse shokët mund t’ju ndihmojnë të mësoni më shpejt! Çfarë na jep kënaqësi më të madhe? Janë përvojat që ne ndajmë me shokët tanë. Beste Freunde është një kurs gjuhe për shkollat që e mësojnë Gjermanishten si Gjuhë të Huaj në mënyrë të suksesshme dhe të motivuar me një numër minimal orësh në javë. Klasa e nëntë do të përgatitet për Olimpiadën XVII Kombëtare që zhvillohet në 9 qershor 2017 në tri lëndë: matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë. Përgatitja për shkëlqim shkëput nxënësi nga përgatitja bazë dhe e detyruar në një përgatitje të një niveli të lartë me problema dhe pyetje shumë të vështira. Përgatitja e nxënësve për olimpiadë është për të gjithë nxënësit.

www.udhaeshkronjave.edu.al

63


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SHKOLLA E MESME

“UDHA E SHKRONJAVE” Cambridge International School

Shkolla e mesme “Udha e shkronjave” është miratuar më 6 gusht 2015, me vendim numër LN-9938-08-2015 të Qendrës Kombëtare të Licensimeve. Programet që ndjek shkolla jonë janë Cambridge IGCSE dhe Cambridge A Level. “Udha e shkronjave” është zgjedhur të jetë shkollë pilot e Kembrixhit, për programin Cambridge Global Perspectives, dhe kjo është arritja më e madhe që ka patur një shkollë shqiptare. VITI I PARË, Cambridge IGCSE 2016-2017 Në vitin e parë, 2016-2017, kryhen programet Cambridge IGCSE, në: anglisht, matematikë, fizikë, shkencë kompjuteri, kontabilitet, ndërmarrje, Global Perspectives dhe gjermanisht. Në pranverë 2017, jepen provimet për certifikatat Cambridge IGCSE, më të njohura në botë. VITI I DYTË: Cambridge As Level 2017-2018 Në vitin e dytë, këto lëndë kalojnë në nivelin Cambridge As Level dhe provimet për certifikimet përkatëse jepen në prill-maj 2018. Kjo është periudha kur nxënësi qartëson plotësisht zgjedhjen e tij të profesionit dhe të degës universitare që do të studiojë. Rezultatet e vitit të dytë, të certifikuara me Cambridge As Level janë edhe një nga pikat e forta të aplikimit në universitetet ndërkombëtare. VITI I TRETË: Cambridge A Level 2018-2019 Në vitin e tretë, 2018-2019, përfundohen tre lëndë në në nivelin A Level dhe provimet jepen në prill-maj 2019. Aplikimet për universitetet ndërkombëtare të toplistës fillojnë në kryhen në tetor 2018, dhe mbështetja për aplikimet kryhet mbi rezultatet në provimet Cambridge As Level, që janë parashikuese të mira për universitetet ndërkombëtare.

64

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SHKOLLA E MESME

GJUHËT E HUAJA

ANGLISHT dhe GJERMANISHT ANGLISHTJA

Nëse ka një përfitim të menjëhershëm në ndjekjen e shkollës “Udha e shkronjave” kjo më parë duket qartë në nivelin e zotërimit të gjuhës angleze. Nxënësit e klasës sonë të nëntë dhe të vitit të parë janë rreth nivelit B2. Detyrë e klasës së nëntë dhe e klasës së dhjetë është të jepet provimi Cambridge IGCSE English as a Second Language. Këtë certifikim deri më sot e kanë kryer me sukses, vlerësimi A dhe A* këta nxënës: Nensi Shkurti (A*) Earta Joca (A*) Krist Lagji (A*) Marin Shkullaku (A) Presim në gusht rezultatet për nxënësit: Henri Shehu, Andi Blakçori dhe Ambel Beja. Detyrë e vitit të dytë dhe të tretë në shkollën tonë të mesme do të jetë Anglishtja si Gjuhë e Parë: First Language English for Cambridge IGCSE. PROVIMET QË DUHET TË JAPIN NXËNËSIT NË ANGLISHT: ➢ Cambridge IGCSE: English as a Second Language ➢ Cambridge IGCSE: First Language English ➢ IELTS Të tria këto certifikime do t’i japin pikë shumë të forta në aplikimet në universitete.

GJERMANISHTJA

Gjermanishtja tek ne do të jetë me një program tepër intensiv. Nëse ajo nuk bëhet gjatë viteve të shkollës së mesme, ka fare pak shanse që të bëhet në vitet mëvonshme. Rëndësia e gjermanishtes për gjimnazistët është shumë e madhe po të kemi parasysh që universitetet gjermane kanë hequr pothuajse fare tarifat, gjë që nuk ndodh në universitetet angleze që mbahen shumë të shtrenjta. Gjermanishtja do të bëhet 4-5 herë në javë.

www.udhaeshkronjave.edu.al

65


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

SHKOLLA E MESME

SHKENCAT EKONOMIKE KONTABILITET, NDËRMARRJE, EKONOMIKS

KONTABILITETI

Programi Cambridge IGCSE Accounting u paraqet nxënësve teorinë dhe konceptet e kontabilitetit dhe mënyrat në të cilat kontabiliteti përdoret në një seri rrethanash të ekonomisë dhe biznesit të kohëve që kalojmë. Nxënësit përqëndrohen në aftësitë për të regjistruar, raportuar dhe paraqitur dhe për të interpretuar informacionin financiar dhe të hedhin themelet e formimit si për studimet e mëtejshme ashtu edhe për karrierën profesionale.

NDËRMARRJA

Programi Cambridge IGCSE Enterprise është një program i ri unik që sjell botën e biznesit në klasë dhe u jep nxënësve një vëzhgim të hollë se çfarë do të thotë të mendosh si një një njeri i biznesit. Ky është programi i parë Cambridge IGCSE që u kërkon nxënësve të bëjnë të vetat mendimet dhe veprimet e biznesmenit, duke zhvilluar njohuritë dhe të kuptuarin e tyre të praktikave për ngritjen dhe mbarëvajtjen e biznesit të tyre të ri. Cambridge IGCSE Enterprise i pajis nxënësit një seri aftësisht jetësore për përdorim në planifikim dhe organizim, komunikim dhe menaxhim financiar.

EKONOMIKS

Programi Cambridge IGCSE Economics zhvillon kuptimin e terminologjisë dhe parimeve të ekonomisë dhe bazave të teorisë së ekonomisë. Nxënësit studiojnë ekonomiksin e vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim dhe se si këto lidhen me njëra-tjetërn. Ata mësojnë gjithashtu si të organizojnë të dhënat e thjeshta dhe të bëjnë analiza ekonomike të vlerësojnë informacionin dhe të dallojnë faktet nga vlerësimet e përgjithshme në çështjet e ekonomisë. Kjo lëndë është një bazë për studime të mëtejshme në nivelin Cambridge International AS and A Level, programi gjithashtu inkurajon kuptim më të mirë të botës në të cilën jetojnë, dhe i ndihmon ata të luajnë një rol aktiv në procesin e vendimmarrjes qoftë si konsumatorë, prodhues apo qytetarë të komuniteteve lokale, kombëtare apo ndërkombëtare.

66

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

ZGJEDHJA JONË SHKOLLA E MESME

Zgjedhje jonë e lëndëve bazohet në çfarë ofrohet sot si më e kërkuar në tregun e punës. Është shumë e rëndësishme që objektivi i nxënësit të jetë i përqëndruar. Kjo sjell një cilësi shumë të madhe që përkthehet në një sukses në universitet apo profesion.

GRUPI I SHKENCAVE EKZAKTE hyn matematika dhe fizika të cilat nxënësi do t’i zhvillojë në tri nivele: IGCSE - AS LEVEL - A LEVEL Në këtë mënyrë nxënësi ka mundësi të aplikojë në universitetet ndërkombëtare të nivelit botëror. SHKENCAT KOMPJUTERIKE është një nga drejtimet që ne do të punojmë për t’i siguruar nxënësit një formim të jashtëzakonshëm që nuk ofrohet në gjimnazet në Shqipëri, por që kërkohen kaq shumë nga universitetet dhe tregu i punës. SHKENCAT EKONOMIKE Drejtimi i shkencave ekonomike është një plus i madh për nxënësin tonë në universitet, por edhe në profesion. Nuk ka fushë të veprimtarisë njerëzore të palidhur me njohirtë dhe aftëstë në ekonomi. GJUHËT E HUAJA ANGLISHTJA është e një niveli të lartë dhe e certifikuar dhe kjo u lejon nxënësve tanë të aplikojnë në universitetet e vendeve anglishtfolëse, por edhe në shumë shtete të tjera që kanë programe që ndiqen në gjuhën angleze. GJERMANISHTJA është një nga pikat tona më të forta të programeve. Kjo i jep mundësinë nxënësit të jetë i sigurtë që Gjermania, Austria dhe Zvicra nuk do të jenë porta të mbyllura për të për shkak të nivelit të gjuhës.

www.udhaeshkronjave.edu.al

67


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

PROMOVIM I PARË I LIBRAVE

“Magjia e Rilindjes Kombëtare”, “Besa”, “Gjuha shqipe” 25 maj 2016 në ditëlindjen e Naim Frashërit Libri “Magjia e Rilindjes Kombëtare” e Prof. Dr. Albert Frashërit bën pjesë në kolanën e librave të botuesit “Udha e shkronjave” që lidhen ngushtësisht me këtë temë. Librat e tjerë të kolanës janë “Besa, feja ime, e fëmijëve të mi dhe e bujarëve shqiptarë” dhe libri “Gjuha shqipe”, me autor Artur Shkurtin.

Abdi Baleta: “I takonte që këtë punë që ka bërë “Udha e shkronjave” ta bënte Universiteti, ta bënte Akademia e Shkencave. ... Le të më korrigjojnë specialistët e letërsisë sonë, por mua më duket se një paraqitje të tillë të mendimeve të Naimit, siç e ka bërë Arturi, ose edhe “Udha e shkronjave”, në këto dy libra ma merr mendja nuk është bërë, dmth, është jo një antologji letrare, merr copa e futi, por një antologji e mendimit kombëtar, politik, moral, moralizues, të gjitha çka patur Naimi i ka ndërtuar në një formë shumë, shumë të veçantë. Libri “Besa” këtë e tregon. Po ti hysh e ta analizosh do shumë kohë. Nuk mund ta marr përsipër unë ta bëj. Por kjo ka vazhduar edhe në librin tjetër “Gjuha shqipe” që unë e kam lexuar tani shpejt dhe pikërisht tek kjo do të ndalem më shumë se ndoshta kjo është më pak e njohur.”

68

www.udhaeshkronjave.edu.al


KARTA E PERFORMANCËS Viti mësimor 2015-2016

Trainimi për Kompetencën Globale me prindërit e shkollës

Trainimi i zhvillua në muajin Tetor 2015 dhe në të morën pjesë prindërit e shkollës “Udha e shkronjave” të klasave 1-9 me temën:

EDUKIMI me BOTËN në MENDJE

Kompetenca Globale në qendër të vëmendjes Përcaktimi për “Kompetencën Globale” nga WVeronica Boix Mansila dhe Anthony Jackson:

“KOMPETENCA GLOBALE është aftësia dhe dispozicioni për të kuptuar dhe për të vepruar mbi çështje me interes global.”

www.udhaeshkronjave.edu.al

69


Për regjistrime: Adresa: rruga “Qemal Stafa”, nr.226, Tiranë cel. 0692076068 info@udhaeshkronjave.edu.al sekretaria@udhaeshkronjave.edu.al www.udhaeshkronjave.edu.al www.cie.org.uk

Karta e Performancës për shkollën "Udha e shkronjave" Cambridge International School  

Arritjet e vitit mësimor 2015 - 2016: rezultatet në mësime, veprimtaritë, statistikat, licensimet,programet, olimpiadat, promovimet, ekskurs...

Karta e Performancës për shkollën "Udha e shkronjave" Cambridge International School  

Arritjet e vitit mësimor 2015 - 2016: rezultatet në mësime, veprimtaritë, statistikat, licensimet,programet, olimpiadat, promovimet, ekskurs...

Advertisement