Page 1

Definició de talent Es pot considerar que el talent, assimilable a competència professional, és aquell que inclou els següents sabers*:

• Saber teòric, comunament denominat coneixement o ciència, assimilable a les competències teòriques • Saber fer, o saber pràctic, popularitzat com a know-how, que també es pot descriure com a competència tècnica o tecnològica • Saber ser i estar, també anomenat savoir faire, relacionat amb la capacitat adaptativa de les actituds i de les habilitats relacionals a entorns específics *Salvat R, Marcet X. Polítiques de gestió de talent. Paradigmes 2008;1:25-33.


El talent és capacitat, acció i compromís* Experts en àrees de recerca, ja siguin clàssiques, de frontera o transversals

Docents actius, producció recerca i relació comunitat-territori

Amb l’ABP: • Integració coneixements • Autonomia estudiant • Treball en equip

Això és exactament el que necessita el projecte UdG Medicina!

*Jericó P. La nueva gestión del talento: construyendo compromiso. Ed. Prentice Hall, 2008.

Captació de talent  

Captació de talent UdG Medicina