Axon interview leaflet nl versie

Page 1

Udenco. Global Mechatronics Contractor

“De gecombineerde productie- en transportprijzen zijn bij Udenco lager.” Mark Verhoeven Axon ontwikkelt en verkoopt producten voor professionele televisiestudios,

Chief Operations Officer

met name voor de conversie van het signaal en het bewerken en verwerken van beeld en geluid. Axon is een specialist die opereert in de wereldwijde top tien.

Mark Verhoeven is

De organisatie onderscheidt zich in de markt op kwaliteit, betrouwbaarheid en

verantwoordelijk voor

levertijden. Axon produceert zijn producten niet zelf; de organisatie koopt in, laat

de supply chain (inkoop,

inkopen, assembleren en maken via verschillende kanalen.

logistiek en voorraadbeheer), kwaliteitsmanagement,

Toen Mark Verhoeven in 2006 bij Axon als chief operations officer aantrad had

facility management en

hij twee doelen: 1) de leveranciersafhankelijkheid terugdringen door met meer

informatie- en communicatie-

verschillende leveranciers te werken en 2) vorm te geven aan Axon’s lange-ter-

technologie.

mijn-beleid de voorraden zo ver mogelijk terug te dringen met behoud van kwaliteit en levertijd. De afgelopen jaren verspreidde Verhoeven de inkoop en

Verhoeven werkt sinds

verlaagde daarmee niet alleen het risico, maar realiseerde ook aanzienlijke

Mei 2006 bij Axon.

kostenreductie. En de voorraden werden met 30% gereduceerd terwijl de

Daarvoor was hij marketing-

levertijd van Axon twee tot vijf werkdagen bleef. In beide prestaties speelt

en salesmanager bij Halin

Udenco een grote rol.

(Electronics toeleverancier) en werkte hij 16 jaar bij Philips op verscheidene afdelingen in

Hoe is de samenwerking met Udenco begonnen?

verschillende management-

“Ik ken Rob al heel lang. We hebben in het verleden al vaker samengewerkt en ik weet wat

functies.

ik aan hem heb. Toen ik voor Axon een heroriëntatie op inkoop en onze supply chain startte was Udenco één van de partijen die ik benaderde voor een request for information. Udenco

Hij heeft een bachelor’s

had een goed verhaal, maar niet het beste. We gingen in zee met een partij in Maleisië. Die

degree in Chemie, Bedrijfs-

samenwerking verliep heel voorspoedig tot het bedrijf failliet bleek zonder ons daarvan op

economie en een Masters

de hoogte te brengen. Van de één op de andere dag viel dat dus weg. Nu hadden we met

degree in Executive Strategic

voorraden een beetje ademruimte, maar de nood was echt aan de man. Omdat Udenco

Management.

het onderwerp al kende kon Rob meteen schakelen. Hij had een scherp aanbod en heeft zijn organisatie in die periode echt bewezen. Sindsdien werken we op meerdere onderdelen en producten met Udenco.”

1

better. faster. cheaper.