Udenco Gymna Uniphy interview

Page 1

Udenco. Global Mechatronics Contractor

“Udenco denkt mee met GymnaUniphy.”

Over Gymna Udenco is het vaste virtuele productie kanaal voor Gymna Uniphy als het gaat om

Gymna is een van ‘s werelds

elektronisch onderdelen en de kussens in de massagetafels. Maar, de samenwer-

toonaangevende leveranciers

king gaat verder; Gymna Uniphy nodigde Udenco afgelopen jaar al vroeg in het

van investeringsgoederen in

ontwerpproces uit. ‘Udenco beschikt over zeer goede technische know how en

fysiotherapie en revalidatie.

vooral in het sourcen van onderdelen zijn ze erg sterk’, aldus Marcel Doucé en

De organisatie richt zich op

Aline Linssen van Gymna Uniphy.

het leveren van de hoogste kwaliteit en innovatieve

Wat echt opvalt is hoe hard ze willen werken en hoezeer ze zich inzetten voor

producten met toegevoegde

hún klant. We merkten het meer dan eens. Echt iedereen bij Udenco is bijzonder

waarde voor gebruikers.

gemotiveerd. Gymna omschrijft innovatie Van Sourcing naar Virtueel Productiekanaal

als de verbetering van de

‘Al voordat Udenco de virtuele productielijn van Gymna Uniphy werd, hielp Udenco ons al,

technologie, of verhoogd

maar dan echt alleen als sourcing specialist. In die periode deed Udenco ons al eens een

gebruiksgemak van een

aantrekkelijk voorstel. Toen onze vaste producent ophield te bestaan, was het dan ook niet

product of dienst. Ze stelt

moeilijk een beslissing te nemen,’ legt Linssen uit, ‘En sindsdien verloopt alles naar volle

vier kernwaarden vast die

tevredenheid,’ voegt Doucé toe, ‘het voelt echt alsof we met Udenco een interne unit erbij

fundamenteel zijn voor de

kregen. Collega’s waar je gewoon even binnen kunt lopen met een vraag. En dat doen we

producten en diensten:

dan ook met regelmaat.’

• Topkwaliteit • Intelligentie

Alsof je er een eigen unit bij hebt...

• Gebruiksgemak

Dat leidde ertoe dat Udenco afgelopen jaar al vroeg meekeek aan de

• Wenselijkheid

tekentafel. Doucé: ‘Dat was voor iedereen nuttig en lucratief. Wij profiteren van het technisch vernuft en de sourcing van Udenco en Udenco krijgt de

Gymna ontwikkelt haar

kans ook al in het ontwerp mee te denken over productieverbeteringen.’

producten in nauwe samenwerking met product-

Linssen: ‘Udenco onderscheidt zich door dat technisch inzicht en de

specialisten (zowel intern

sourcing, maar vooral ook door de flexibiliteit. En die zit in de mensen van

als extern), kennisinstellingen,

Udenco. Wat echt opvalt is hoe hard ze willen werken en hoezeer ze zich

gebruikers, distributeurs en

inzetten voor hún klant. We merkten het meer dan eens. Echt iedereen bij

strategische partners.

Udenco is bijzonder gemotiveerd.’

1

better. faster. cheaper.