Page 31

MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Tak for i år og på gensyn

Hvor Hvor Hvor Hvor

går går går går

den den den den

På Marjattas STU vægtes det individuelle det vægtes sociale det element På MarjattasogSTU lige højt i uddannelsen. individuelle og det sociale element lige højt i uddannelsen. Når man er ung og skal finde sin plads På Marjattas STU vægtes det i livet, er er detung vigtigt at focusere at Når man og skal finde sinpå plads individuelle og det sociale element få afklaret i livet, er det vigtigt at focusere på at lige højt i uddannelsen. – hvem er jeg? få afklaret Påhvem Marjattas STU jegvægtes om finde atdet nå sin i livet? – ererjeg? Når mandrømmer ung og skal plads Påhvad Marjattas STU vægtes det individuelle og det sociale element kan selv – hvad er drømmer jeg om at nå i livet? iindividuelle livet, detjeg vigtigt at focusere på og det sociale element at lige højtkan i uddannelsen. skal have hjælp til? – hvad jeg selv få afklaret lige højt i uddannelsen. hvad skal jeg have hjælp til? – hvem er jeg? Når man er ung og skal finde sin plads Når mandrømmer er ung og skal plads – hvad jegfår om atudfordringer nå sin i livet? På Marjattas STU dufinde i livet, er det vigtigt at focusere på at i livet, detjegvigtigt atdu focusere på at – hvad kan selv både tiler hoved, kropfårog sjæl. På Marjattas STU udfordringer få afklaret få afklaret – hvad jeg have hjælp til? både tilskal hoved, – hvem er jeg? krop og sjæl. – hvem er jeg? – hvad drømmer jeg om at nå i livet? – hvad drømmer jeg om at nå i livet? På Marjattas – hvad kan jegSTU selvfår du udfordringer – hvad kan jeg selv både til hoved, krop sjæl.til? – hvad skal jeg have og hjælp – hvad skal jeg have hjælp til? På Marjattas STU får du udfordringer På Marjattas STU får du udfordringer både til hoved, krop og sjæl. både til hoved, krop og sjæl.

røde røde røde røde

tråd tråd tråd tråd

ii i i

På det individuelle udviklingsplan arbejder vi med: udviklingsplan På det individuelle – Motivationskort arbejder vi med: Sangkor (både sangterapi og fælleskor) – Motivationskort Håndværk (træsløjd, filteteknikker, – (både sangterapi og fælleskor) PåSangkor det individuelle udviklingsplan symaskinekørekort, pileflet, – Håndværk (træsløjd,elværktøj, filteteknikker, arbejder vi med: køre-kort til golfvogn, glas, smedning, symaskinekørekort, elværktøj, pileflet, – Motivationskort køre-kort(både til golfvogn, glas, – design) Sangkor sangterapi ogsmedning, fælleskor) På det individuelle udviklingsplan PåHåndværk det individuelle udviklingsplan design) – (træsløjd, filteteknikker, arbejder vi med: arbejder vi med: symaskinekørekort, elværktøj, pileflet, Marjatta – Motivationskort – Motivationskort køre-kort til golfvogn, glas, smedning, Strandvejen 15 · 4733 og Tappernøje Marjatta – Sangkor (både sangterapi fælleskor) – design) Sangkor (både sangterapi og fælleskor) Tlf. 5596 5119(træsløjd, · marjatta@marjatta.dk Strandvejen 15 · 4733 Tappernøje – Håndværk filteteknikker, – Håndværk (træsløjd, filteteknikker, www.marjatta.dk Tlf. symaskinekørekort, 5596 5119 · marjatta@marjatta.dk elværktøj, pileflet, symaskinekørekort, elværktøj, pileflet, www.marjatta.dk Marjatta køre-kort til golfvogn, glas, smedning, køre-kort til golfvogn, glas, smedning, Strandvejen 15 · 4733 Tappernøje design) design) Tlf. 5596 5119 · marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Marjatta Marjatta Strandvejen 15 · 4733 Tappernøje Strandvejen 15 · 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 · marjatta@marjatta.dk Tlf. 5596 5119 · marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk www.marjatta.dk

dit dit dit dit

liv? liv? liv? liv?

På det sociale udviklingsplan arbejder vi med: På det sociale udviklingsplan – Årstidsfester arbejder vi med: Skuespil – Årstidsfester Studietur – PåSkuespil det sociale udviklingsplan Virksomhedsbesøg – Studietur arbejder vi med: Sport og bevægelse Virksomhedsbesøg – Årstidsfester Sport og bevægelse – Skuespil På det sociale udviklingsplan PåStudietur det sociale udviklingsplan – arbejder vi med: arbejder vi med: – Virksomhedsbesøg – Årstidsfester – Årstidsfester Sport og bevægelse – Skuespil – Skuespil – Studietur – Studietur – Virksomhedsbesøg – Virksomhedsbesøg – Sport og bevægelse – Sport og bevægelse

31

Magasinet for unge med særlige behov, Messemagasin for UD I FREMTIDEN 2017  

Så er det igen tid til Ud i Fremtiden - messen for unge med særlige behov - og dermed til Messemagasinet. I løbet af september måned dukker...