Page 29

MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

FAKTA OM SPS Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge om SPS. Det har ingen betydning, om du er under eller over 18 år.

OVERSIGT OVER UNGDOMSUDDANNELSER MED MULIGHED FOR SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE:

For at få SPS skal du opfylde nogle generelle betingelser. Du skal: • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever • være optaget på en ungdomsuddannelse, der kan ydes SPS til  • være uddannelsesaktiv

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af disse uddannelser: • STX (almen studentereksamen)  • HHX (højere handelseksamen)  • HTX (højere teknisk eksamen)  • HF (højere forberedelseseksamen)  • GSK (gymnasiale suppleringskurser)  • EUD (erhvervsuddannelse)  De generelle betingelser for at få SPS skal ses i sammen• SOSU (social- og sundhedshjælper og hæng med, at styrelsen vurderer, at: social- og sundhedsassistent)  • støtten er nødvendig for at kompensere en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen • PAU (pædagogisk assistent) • funktionsnedsættelsen kan kompenseres og  • KUU (kombineret ungdomsuddannelse) • det er praktisk muligt at anskaffe støtten Det er med andre ord ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for SPS, hvis styrelsen for eksempel vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Kilde: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet www.spsu.dk

Kilde: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet www.spsu.dk

29

Magasinet for unge med særlige behov, Messemagasin for UD I FREMTIDEN 2017  
Magasinet for unge med særlige behov, Messemagasin for UD I FREMTIDEN 2017  

Så er det igen tid til Ud i Fremtiden - messen for unge med særlige behov - og dermed til Messemagasinet. I løbet af september måned dukker...