Page 22

MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

folkeskolen. Først i 7. klasse fik jeg mistanke til, at der var noget som ikke helt stemte,” indleder Steffen Junker Rosendal. I de kommende år fik Steffen konstateret atypisk autismes. “Kort sagt så kan jeg ikke forstå følelser. Hverken mine egne eller andres følelser. Jeg skal tænke mig til hvad føleserne betyder. Med kognitiv empati,” forklarer Steffen, der flere gange tidligere har været i gang med en gymnasial ungdomsuddannelse, men hver gang har måtte droppe ud. “Her er vi kun omkring 10 i klassen. Tidligere gik jeg i almindelige klasser, og det gik ikke,” siger Steffen. Det er meget vigtigt med alt det uden om selve uddannelsen. “Man skal jo kunne fungere i dagligdagen,” som en af eleverne vi møder på gangen fortæller. Derfor er det også muligt at bo med støtte på gymnasiet. Kollegiet Vestergade, som ligger små ti minutters gang fra gymnasiet, er et botilbud oprettet i forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med en autisme diagnose. Kollegiet har 15 værelser på mellem 16-20 m2 med eget bad og toilet. Desuden en fællesstue, to fælleskøkkener og sin egen bagudgang til Midtfyns Gymnasium. Der desuden personale om morgen og igen efter skoletid, som støtter kollegiets beboere. Inden Steffen går ind til matematisktimen, kommer han med et godt råd: “Man skal gøre sig selv klart om man er klar til at komme i gymnasiet. Der er mange opgaver og det er stadig meget hårdt at tage en studentereksamen,” slutter Steffen Junker Rosendal.

22

Fakta om Autisme-linjen Det er et krav at ansøgere har en diagnose inden for autismespektret, samt at ansøgeren er vurderet egnet til gymnasiet med det forbehold at det bliver en klasse der tager hensyn til ansøgerens diagnose. Der er 10 - 12 elever i hver klasse, som undervises med hensyntagen til elevgruppens særlige styrker og svagheder. Læreplaner og eksamen følger de almindelige bekendtgørelser; det er udelukkende undervisningens tilrettelæggelse og de fysiske rammer for klassen som er specielt tilpasset. Kilde: http://mfg.dk/om-skolen/asf/

Magasinet for unge med særlige behov, Messemagasin for UD I FREMTIDEN 2017  
Magasinet for unge med særlige behov, Messemagasin for UD I FREMTIDEN 2017  

Så er det igen tid til Ud i Fremtiden - messen for unge med særlige behov - og dermed til Messemagasinet. I løbet af september måned dukker...