Page 1

SLUTRAPPORT FÖR

BARNENS LITTERATURDAGAR 09 20-24 APRIL

VERNISSAGE * vimmelfest för femmorna * ÖPPEN FÖRELÄSNING * SE MERA PÅ WWW.BLD.AX ARRANGERAS AV ÅLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING R.F. I SAMARBETE MED BIBLIOTEK OCH SKOLOR PÅ ÅLAND Vi tackar våra samarbetspartners

samt Föreningen Konstsamfundet, Kultur, B A RÅlands N E N SKulturstiftelse, O C H U N GPQR DOM E N SGrannas L I T T Eäppel, R A T Peders U R D AAplagård G A R 0 och 9 Författarcentrum Öst. 1


BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 2


Inledning

B

arn och böcker är en fantastisk kombination! De allra flesta barn älskar att lyssna på sagor och berättelser, vissa barn längre stunder än andra. Många barn och ungdomar tycker om att läsa, vissa gör det inte och en del tappar bort läslusten under åren som går. Barnens & Ungdomens Litteraturdagar finns till för att göra läsning lockande, att låta barnen möta författare som frestar dem vidare i sin läsning, eller kanske väcker en slumrande läslusta. Men Barnens & Ungdomens Litteraturdagar finns också till för alla de barn som behöver lite hjälp på boktraven för att våga eller vilja öppna dörren in till läsandets brokiga bokvärld. Det är nämligen inte alla föräldrar som kan eller hinner med den saken längre.

elever i årskurs fyra fick träffa en isländsk författare, men också att minst en författare från Danmark respektive Norge inbjöds utöver de svenska, finländska och den isländska. Projektet utvecklade under året också en hemsida med aktuell information och möjlighet att bekanta sig med årets författare och deras verk. Som målsättning för hemsidan finns också att utveckla en interaktiv del för eleverna, där också sponsorerna bereds möjlighet till särskild synlighet.

Arbetsgruppen Arbetsgruppen för BLD/ULD 2009 utgjordes av olika representanter för de olika skoldistrikten och skolbiblioteken och bestod av

Barnens & Ungdomens Litteraturdagar 2009 bjöd på ett dignande smörgåsbord av författare för olika smaker och läslustar. Sammanlagt tjugo författare och illustratörer besökte under två olika veckor de åländska grundskolorna och samtliga elever fick träffa åtminstone en författare under litteraturveckan. I de två olika litteraturveckorna ingick utöver författarbesöken i skolorna även en vimmelfest med författarna för årskurs fem, en utställning med vernissage av en av de aktuella illustratörerna, en öppen föreläsning för allmänheten, middag för författarna, bibliotekarier och bokhandlare samt en mingelfest med författarna för årskurs nio och som kombinerades med prisutdelningen i Nordens institut på Ålands skrivtävling för niorna som ordnades under vintern.

Carina Sandell, ordförande i Ålands Biblioteksförening Inger Andersson, representant för Mariehamns stads skolor Kerstin Gäddnäs, representant för norra Ålands låg- och mellanstadieskolor Agneta Wilhelms, representant för södra Ålands låg- och mellanstadieskolor Gun Lindblom, representant för skärgårdens låg- och mellanstadieskolor Marie Norrgrann, representant för Kyrkby högstadieskola Virginija Steiner, representant för Godby högstadieskola Lina Antman/UDDA Kultur & Kommunikation, projektledare Maria Antman/UDDA Kultur & Kommunikation, grafiskt ansvarig

Det här var första gången projektet delades i två delar, en för högstadiet och en för låg- och mellanstadiet, eller i Barnens Litteraturdagar och Ungdomens Litteraturdagar. Försöket föll väl ut och bibehålls. Nytt för året var även det första steget till en tydlig, nordisk profil i projektet, i vilken bland annat ingick att samtliga

Utan stort stöd från både fonder, stiftelser, sponsorer och andra generösa bidragsgivare hade det självfallet inte varit möjligt att genomföra detta mastodontprojekt. Det är särskilt roligt att se näringslivets ökande intresse för samarbete kring barns och ungas läsande.

Tusen tack till

samt Ålands Kulturdelegation, Mariehamns stad, Kulturfonden för Sverige-Finland, Föreningen Konstsamfundet, Ålands Kulturstiftelse, Nygréns stiftelse, Nya Åland, PQR Kultur, Grannas äppel, Peders Aplagård, Arkitektbyrå Holmberg AB, Finlands Fyrsällskap r.f., alla åländska bibliotek & låg- och mellanstadieskolor och Författarcentrum Öst.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 3


Projektbeskrivning för Barnens & Ungdomens Litteraturdagar

A

tt få träffa författaren bakom de spännande, intressanta, sorgliga eller roliga berättelser man slukat – eller tragglat sig igenom – är en fantastisk upplevelse. Eller att se en illustratör rita på tavlan och få uppleva hur välbekanta eller mindre kända barnboksfigurer stiger upp ur böckerna och ut i klassrummet. Det väcker barnens intresse för litteraturen mer effektivt än mycket annat, vilket också är syftet med Barnens och Ungdomens Litteraturdagar, som är ett litteraturprojekt som riktar sig till samtliga grundskoleelever på Åland och där läsare får möta sina författare och författare sina läsare. Barnens och Ungdomens Litteraturdagar ordnades i år för femte året i rad och har med åren kommit att bli ett både välkänt och välkommet evenemang för eleverna i de åländska grundskolorna. Barnen har lärt sig se fram emot sin vecka i litteraturens värld och tillsammans med skolorna byggs förväntningarna upp under skolåret. Projektet som sådant behöver inte längre marknadsföras i skolorna, utan skolorna finns med som naturliga aktörer. Litteraturdagarna inföll vecka 12 våren 2009 för högstadiet och vecka 17 för låg- och mellanstadiet, då de åländska skolorna fick besök av ett tjugotal författare, dramaturger och illustratörer från hela Norden som åkte runt och träffade eleverna. Den nordiska bredden i projektet har aldrig varit så tydlig som detta år, då det genast vid starten under hösten beslutades att ta in minst en författare från Norge respektive Danmark, men också en författare från Västnorden. Detta år föll valet på en isländsk författare och tack vare stöd från Nordens institut på Åland (NIPÅ) och Nordisk kulturfond kunde tanken om den nordiska bredden förverkligas. Till exempel fick samtliga elever i årskurs fyra träffa den isländska författaren, och valet av åldersgrupp grundar sig på att eleverna i denna årskurs lär sig om Norden och de nordiska språken. Också för högstadiets del samarbetade projektet med NIPÅ och kombinerade niornas mingelfest med årets författare på Mariehamns stadsbibliotek med prisutdelningen i NIPÅ:s skrivtävling som genomfördes under vintern och riktade sig till samma årskurs.

Illustration av Jonas Wilén för NIPÅs skrivtävling för niorna. I år var temat KROPP - samma som på Mariehamns litteraturdagar.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 4


Syftet med Barnens och Ungdomens Litteraturdagar 2009 är att • inspirera till mera läsande och skrivande hos eleverna • inspirera till ökat intresse för läsning och böcker • flera barn ska hitta böcker de tycker om att läsa • skapa möten mellan elever och författare • ge vuxna möjlighet att bekanta sig med samtida barn- och ungdomslitteratur • öka samarbetet mellan skolorna, mellan biblioteken och mellan skola och bibliotek • öka förståelse för livet och språken i de nordiska länderna

Följande är mätbara förverkligade mål för Barnens och Ungdomens Litteraturdagar 2009 • alla elever i grundskolan fick träffa en författare under vecka 12 (högstadiet) eller 17 (låg- och mellanstadiet). • alla elever hade läst eller hört läsas de böcker som lämpar sig för årskursen och som skrivits av den eller de författare som besökte klassen/skolan, samt fått information om de författare som de träffade. • alla bibliotek var involverade i arbetet med de besökande författarnas böcker. • alla elever i åk 5 erbjöds möjlighet att delta i en festlig tillställning där veckans författare medverkade. • alla elever i åk 9 erbjöds möjlighet att delta i en festlig tillställning där veckans författare medverkade. • Samtliga elever i åk 4 fick träffa en isländsk författare, eftersom man i denna årskurs behandlar de nordiska språken.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 5


FÖRFATTARNA PÅ BARNENS OCH UN För mer information om författarna, deras verk och eventuella hemsidor se projektets egen hemsida, www.uld.ax eller www.bld.ax.

BENTE BRATLUND Bente Bratlund (född 1952) är född i Bergen i Norge men numera bosatt i Reinsvoll. Hon debuterade redan 1977 och har med åren riktat in sig särskilt på att skriva för ungdomar med läs- och skrivsvårigheter.

Ingrid Olsson Ingrid Olsson (född 1977) är född i Stockholm och blev författare efter några år på skrivarlinje vid en folkhögskola. Hennes debutroman handlar om en flicka som växer upp med en alkoholiserad mamma.

Den varmhjärtade berättelsen, skriven av Raili Mikkanen och illustrerad av Tiina Holmberg, berättar om måsen Mona och sälkuten Ville som ger sig av på en färd till fascinerande fyröar i Finska viken. Den ena ser landskapet högt från ovan och den andra ser landskapet under havsytan. På sin färd lär de sig mycket nytt om fyrarnas historia, hur man skyddar havet, grodors önskan att vara kändisar och vad vänskap betyder. I boken för små sjöfarare, finns mycket intressant läsning också för vuxna!

Raili Mikkanen Tiina Holmberg

Raili Mikkanen – Tiina Holmberg Fyrar, ohoj!

Måsen Mona betraktade tankfullt havet från toppen av Söderskärs fyr. Strömmingsstimmen syntes bra uppifrån, för vattnet var klart. Nu syntes inga strömmingar, istället dök ett litet runt huvud upp vid ytan, nära klipporna. Nyfikna ögon betraktade fyren. Mona störtdök och satte sig i vattnet. . – Vet du inte din yrboll, att det rör sig många båtar, fartyg och människor här. Sälar ska inte visa sig på ljusa dan, bannade Mona det lilla huvudet. – Varför inte? Jag har sett människor förr och jag kan väja för propellrar. Men vad är det där? Det är hemskt högt, nickade sälen mot fyren. – Varifrån kommer du som inte sett en fyr förr? Om du vill, kan jag berätta allt om den, skröt Mona. – Förresten, jag heter Mona. Sälen lyfte en labb ur vattnet och skrapade sin runda skalle. – Jag har nog inget namn, trodde den. – Är du en flicka eller en pojke? frågade Mona. – En pojke, ropade sälen. – Jag tror jag ska kalla dig för Ville? sa Mona. Sälen försvann. Snart dök han upp igen vid ytan med ett brett leende i ansiktet. Han nickade övertygande flera gånger. Från och med nu ville han heta Ville. – Och nu ska du berätta för mig vad en fyr är, sa Ville och Mona hade inget emot hans begäran.

FRED FORSELL Fred Forsell (född 1971) är uppväxt i Mariehamn men numera bosatt i Västerås och jobbar som redaktör på amelia. Fred skriver också fredagskrönikor till Nya Åland.

Liselott Willén Liselott Willén (född 1972) är född och uppvuxen på Åland men bor nuförtiden i Örebro. Hon är utbildad läkare och delar sin tid mellan författarskapet och läkaryrket.

Fyrar, ohoj!

L85.231 ISBN 978-952-92-5246-6

9 789529

252466

Olivia Bergdahl Olivia Bergdahl är 19 år gammal och svensk mästare i Poetry Slam!

Tiina Holmberg, Raili Mikkanen & Diddi Svartsjö Tiina Holmberg är arkitekt och illustratör, bosatt i Mariehamn. Diddi Svartsjö är också bosatt i Mariehamn och hon har översatt Fyrar ohoj! till svenska. Raili Mikkanen är en finsk barnoch ungdomsboksförfattare och har skrivit den spännande och informativa boken om de finländska fyrarna.

Peter BARLACH Peter Barlach är född 1968 i Stockholm. Han mångsysslar som bland annat musiker, programledare på TV, författare och dramatiker. I sin självupplevda debutroman berättar han om det som inte får hända – att ett barn mister en förälder, plötsligt och traumatiskt – utifrån barnets eget perspektiv. Nära och osentimentalt beskriver han vardagen som ändå finns; tennisen, skolan och kompisarna. Och om drömmarna i vilka mamman är hos John, alldeles som om hon levde.

Lene Kaaberbøl Lene Kaaberbøl är född 1960 i Köpenhamn. Hon debuterade endast femton år gammal med hästboksserien om Tina. Idag har böckerna om Tina och hennes hästar sålt i över 100 000 exemplar. Inte illa för en debuterande femtonåring! De magiska fantasyböckerna om Skämmerskans dotter älskas av såväl kritiker som läsare.

Åsa Lind Åsa Lind är född 1958 i Sverige men sedan 1993 bosatt ute i skärgården på Lappo på Åland. Åsa har jobbat som journalist och skrivit tv-manus, program för radion och drama och dessutom illustrerat andras texter. Böckerna om Sandvargen har belönats med ärevördiga Nils Holgersson-plaketten. -Böcker ska tålas att läsas högt, säger Åsa Lind som älskar att träffa sina läsare.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 6


UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 Monica Vikström-Jokela Monica Vikström-Jokela är en finlandssvensk författare och TV-redaktör, född 1960 i Finland. Hon har skrivit fyra barnböcker om Ellen Annorlunda. Därtill har hon skrivit ett stort antal dramamanuskript för barnprogrammen i Finlands Svenska Television. Hon har fem barn och familjen bor i Noux i Esbo.

Andri Snær Magnason Andri Snær Magnason (född 1973) är en av Islands största författare idag och har fått stor uppmärksamhet för sina böcker både på hemmaplan och utomlands. Han är fyrbarnspappa och mycket engagerad i bevarandet av det vackra isländska höglandet, som vissa grupper vill exploatera. Andri Snær är också en av de viktigaste personer i den återuppbyggnad av det isländska samhället som pågår som bäst.

LAURA TRENTER Laura Trenter (född 1961) föddes i Stockholm men växte till stor del upp i Rom. Dotter till två av Sveriges mesta deckarförfattare var steget inte långt för den mordintresserade Laura att börja skriva deckargåtor så fort hon lärt sig behärska abc. Att hon ofta kallas barnens deckardrottning är inte så konstigt! Som kuriosa kan nämnas att hon också gjort dataspel.

Ulf Sindt Ulf Sindt är född 1954 i Stockholm och en populär barnboksförfattare med en bakgrund som fritidspedagog. Han skriver både sagoböcker och faktaböcker för barn. Innan han började skriva och arbeta med barn försörjde han sig bland annat som brevbärare, badkarslyftare på Gustavsbergs fabriker samt borrmaskinsförsäljare på Atlas Copco. På somrarna brukar han ansvara för skrivarkollo med barn och ungdomar. Ulf Sindt säger att han alltid älskat att berätta historier och att läsa högt.

Ann-Christin Waller & Anni Wikberg År 2007 kom Ann-Christin Wallers (född 1939) och Anni Wikbergs (född 1959) första gemensamma barnbok Små sommarsagor ut. Ett år senare kom deras andra bok ut och det finns redan en idé till en tredje. Ann-Christin Waller betonar i en intervju att de inte sätter några gränser för vem som läser böckerna. -Vem som helst kan läsa dem, säger hon.

Peter Gissy Peter Gissy (född 1947) är en svensk författare som skriver spännande och omtyckta deckare för barn. Peter Gissy är uppvuxen i Landskrona och bor och arbetar sedan 1970-talet i Göteborg.

Magnus Nordin Magnus Nordin (född 1963) är en populär ungdomsförfattare bosatt i Stockholm. Där bor han tillsammans med sin fru och deras två tonårsdöttrar. Vid sidan av författandet jobbade han som högstadielärare, men idag ägnar han sig helt åt skrivandet. Han spelar även bas i ett rockband och arbetar på ett filmmanus.

Frida Nilsson Frida Nilsson (född 1979) är en svensk författare som också är känd som programledare för Hjärnkontoret. Som kuriosa kan nämnas att Frida också gör röster för tecknad film, bland annat den svenska rösten som Kim Possible i tv-serien med samma namn och en av rösterna i Disneys tecknade långfilm Atlantis – En försvunnen värld.

Anna Ribbing Anna Ribbing (född 1964) är barnboksförfattaren som redan som barn fascinerades av ord och i synnerhet bildordens ibland rätt knasiga utformning. Hon är också producent, kulturvetare och har producerat flera egna utställningar för barn och som turnerat runtom i Sverige.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 7


Hänt i veckan – Ungdom

F

ör första gången gick barnens och ungdomarnas tidigare gemensamma litteraturvecka skilda vägar. Ungdomens Litteraturdagar förlades till vecka 17, då också Mariehamns välbesökta och etablerade litteraturdagar för en mer vuxen publik ordnades, medan Barnens Litteraturdagar sedvanligt ordnades i slutet av april.

Ingrid Olsson.

Veckan inleddes med författarbesök ute i skärgården, då Ingrid Olsson (SE) besökte det lilla men entusiastiska högstadiet i Brändö. Senare under veckan fick också de andra högstadierna träffa henne, samtidigt som även Magnus Nordin (SE) och Bente Bratlund (NO) åkte runt i skolorna.

Magnus

Nordin.

Projektledare Lina Antma

n med KROPP-antolog

in.

Olivia Bergdahl.

Bente Bratlund.

Liselott Willén.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 8


omens Litteraturdagar

V

eckan avslutades med en särskild mingelfest, då niorna samlades för att lyssna till och mingla med såväl dessa tre författare som ytterligare tre i samarbete med Mariehamns Litteraturdagar: Olivia Bergdahl (SE), Liselott Willén (ÅL/SE) och Fred Forsell (ÅL/SE). Eleverna fick samtidigt delta i prisutdelningen i den skrivtävling niorna hade deltagit i under vinterhalvåret i NIPÅs regi. Temat för både skrivtävlingen och Ungdomens Litteraturdagar var KROPP, det samma som för Mariehamns Litteraturdagar. Eleverna fick under tillställningen lyssna till författarnas varierande framträdanden, höra dem läsa de tre vinnarbidragen i tävlingen samt lyssna till en etablerad åländsk sångare och låtskrivare framföra ett tonsatt tävlingsbidrag. Konceptet var mycket lyckat och eleverna uppskattade både minglet, trakteringen och de olika framträdandena på scen. Inte minst märktes uppskattningen för den tyngd det gav åt skrivtävlingen att få höra sitt eget eller en jämnårig kamrats litterära alster läsas upp av en etablerad författare.

Nic ke Sö de rst röm

För författarna, Mariehamns bokhandlare och en del representanter för de åländska biblioteken ordnades under torsdagskvällen en uppskattad, gemensam middag under avslappnade former.

tog sig ton på min ge lfes ten .

Mingelfest.

tävlingen.

Vinnarna i KROPP-skriv

Fred Forsell.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 9


Hänt i veckan – Barne

L

itteraturdagarna för låg- och mellanstadiet ordnades i år fristående från de äldre grundskoleelevernas. Den isländska författaren Andri Snær Magnason inledde veckan med att träffa eleverna i norra Ålands skärgård på Brändö och veckan fortlöpte sedan med flitiga skolbesök för både honom och de andra deltagarna. Övriga författare som åkte runt i de åländska skolorna var Laura Trenter (SE), Frida Nilsson (SE), Monica Vikström-Jokela (FI), Anna Ribbing (SE), Åsa Lind (ÅL/SE), Peter Gissy (SE), Lene Kaaberbøl (DK), Ulf Sindt (SE), Ann-Christin Waller (ÅL) & Anni Wikberg (ÅL), Peter Barlach (SE) samt Tiina Holmberg (FI/ÅL).

Laura Trenter.

Under tisdagen hölls vernissage till årets utställning på Mariehamns stadsbibliotek då Tiina Holmberg ställde ut sina illustrationer till den pinfärska barnboken Fyrar ohoj!, som Raili Mikkanen (FI) skrivit och Diddi Svartsjö (ÅL) översatt till svenska. Lene Kaaberbøl.

Frida Nilsson.

ason.

Andri Snær Magn

Åsa Lind.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 10

Anna Ribbing.


nens Litteraturdagar

T

raditionsenligt hölls det på onsdagen en vimmelfest för eleverna i årskurs fem på Mariehamns stadsbibliotek. Eleverna fick träffa och mingla med författarna, höra dem framträda på scen, lyssna på musikframträdanden, äta tårta och umgås också med varandra. Efteråt samlades författarna, arrangörerna samt de åländska bokhandlarna för gemensam middag. Middagen gav såväl författare som bokligt sysselsatta en möjlighet att bekanta sig med varandra och tillställningen både uppskattades av samtliga parter och födde vidare kontakter och engagemang.

skapas av Vimmelfest-tårtan . konditorhand

På torsdagskvällen föreläste Peter Barlach på temat barn och sorg och föreläsningen var öppen för allmänheten. Att ämnet berör märktes inte minst på den fullsatta salen och på publikens enorma respons. Föreläsningen gavs i samarbete med Rädda Barnen på Åland och var ett led i att uppmärksamma Internationella Världsbokdagen som inföll denna dag.

mmornas er från fe Vimmelbild å onsdagen på st p vimmelfe lioteket. ib b s stad

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 11

skicklig


Sammanfattning av utvärderingarna [ Utvärderingen gäller de svar som kom ledningsgruppen till handa före den 20 juni 2009.]

Högstadieskolorna tycker att… Högstadieelevernas inställning till Ungdomens Litteraturdagar är till cirka 60 procent positiv med omdömen som intressant, lärorikt, inspirerande, bra författare. De negativa omdömena kommer från elever som inte tycker om att läsa böcker. Mingeldagen för årskurs 9 har av cirka 80 % upplevts som en rolig och intressant dag och de allra flesta var mycket nöjda med valen av författare. Lärarnas inställning till Ungdomens Litteraturdagar är att man vill ha fortsättning i samma anda.

Lågstadieskolorna tycker att… Utvärderingen från lågstadiets elever är till största delen enbart positiv. Man har känt till författaren och böckerna, samt fått information före besöket. Många elever har blivit inspirerade att börja skriva själva och man har i stort fått reda på hur det är att vara författare.

Övrigt Att lokaltidningarna och även radion uppmärksammade litteraturveckorna närmast varje dag imponerade särskilt på författarna och uppskattades också av eleverna. Den lokala TV-kanalen Åland 24 gjorde ett besök tillsammans med olika författare varje dag och inslaget visades sedan i samband med nyheterna på kvällen, vilket också uppskattades av såväl elever som författare. Författarna uppgav också att de uppskattade det proffsiga och engagerade arrangemanget och mötena med sina läsare, men också att erbjudas ett sällsamt tillfälle att träffa och få kontakt med kolleger. Det är ofta ett ensamt arbete att vara författare, och tillfällena att träffa kolleger också under avslappnade former är vanligen få, eftersom de flesta skolor sprider ut sina eventuella författarbesök så att man sällan har besök av mer än en samtidigt.

Årskurs 5 upplevde vimmelfesten som häftig och tycker att nästa års femmor också skall få vara med om en sådan fest.

lfest på stadsbiblioteket.

e inför femmornas vimme

BLD-författarna samlad

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 12


Marknadsföring och synlighet

E

n särskild hemsida för Barnens och Ungdomens Litteraturdagar upprättades under årets gång, se www.bld.ax respektive www.uld.ax. På hemsidan kan både lärare, skolpersonal, elever, föräldrar och andra intresserade hitta information om projektet och också läsa sig till om de aktuella författarna och få tips om vilka böcker de skrivit. Så småningom kommer hemsidan att utveckla en interaktiv del för eleverna för att ytterligare stimulera och locka till läsning. På hemsidan (och på samtliga trycksaker) gavs självklart alla bidragsgivare och sponsorer synlighet.

Initiativet att samarbeta med den åländska TV-kanalen Åland 24 och kanalens barnprogram upplevdes som positivt och kommer att vidareutvecklas inför nästa litteraturår.

Under året introducerades en ny, omarbetad logga för projektet. Loggan tog avstamp i den finurliga bokstavslek som fanns i den tidigare versionen, men tog hänsyn till att projektet delats i två delar och även på andra sätt utvecklats.

Som vanligt trycktes det upp affischer, en för vardera veckan, som distribuerades i skolorna, skolbiblioteken samt delvis även på olika håll i samhället. Det delades också ut särskilda bokmärken till elever och skolpersonal och även bokhandlarna i Mariehamn fick varsin bunt att dela ut till den som köpte en bok av någon av projektets författare. Mariehamns bokhandel valde dessutom att skylta sitt fönster med de aktuella författarna under pågående litteraturvecka, vilket ytterligare bidrog till synlighet i stadsbilden.

Den loggaförsedda bil som Zebra Bil ställde till projektets förfogande uppskattades oerhört av författarna (och projektledningen naturligtvis) och bidrog till många intresserade blickar och leenden där bilen drog fram under projektveckorna. På så vis uppmärksammades Barnens och Ungdomens Litteraturdagar ute i samhället på ett nytt och fräscht sätt.

Projektet som sådant behöver inte längre marknadsföras, samtliga skolor är redan involverade.

ÅLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING I OTEK SAMARBETE MED SKOLOR & BIBLI

Frida Nilsson Laura Trenter Anna Ribbing Anni Wikberg Monica Vikström-Jokela Lene Kaaberbøl Ann-Christin Waller

I SAMARBETE MED

DAG ERATUR N S L I T2 T0 - 2 4 A P R I L BARNE

AR 09 Samt Konstsamfundet, Ålands Kulturstiftelse, PQR Kultur, Peders Aplagård, Tack Grannas Äppel, Indigo med flera. också till Författarcentrum Öst.

UNGD

OMEN

S LITT ER 16-20

MO FÖR FEM

VERNIS

SAGE *

RNA * ÖP

PEN fÖR

ElÄSNING

* SE

MERA PÅ

ING R.F. SFÖ REN St PÅ ÅLAND BIB LIO TEK VImmElfE ÅLA NDS K OCH SKOLOR ERA S AV ARR ANG ETE MED BIBLIOTE artn ers I SAMARB arb etsp våra sam ar tack Vi

Föreningen

Kons

t, tsamfunde

Ålands Kultu

rstiftelse,

samt äppel, Pede r, Grannas

rs Aplag

ård och

Författarce

WWW.B

Mingel

ntrum Öst.

ATURD

MARS

AGAR

ERATU ENS LITT

Andri Snær Magnason Peter Barlach

Liselott

Willén

Olivial

UNGDOM

Ulf Sindt Peter Gissy

BARNENS LITTERATURDAGAR 09

Åsa Lind

I år märktes det att också näringslivet förstått att projektet med sina 3.000 elever, deras föräldrar samt personal i 25 skolor är en omfattande målgrupp.

9 RDAGAR 0

I FÖRENING IBLIOTEKS IBLIOTEK ÅLANDS B OLOR & B E MED SK SAMARBET

Bergdah

Bented Bratlun

Ingr id

Olsson Magnus Nordin

d Fre rsell Fo

E I SAMARB

TE MED

09

lD.AX

fest FÖ

R NIORN

PQR Kultu

A! Prisu

tdelnin

g I SKRIV

TäVLIN ARR ANG GEN! Wi ERA I SAMARB S AV ÅLA NDS llycran ETE ME es-nick D BIBLIO BIB LIO TEK SFÖ e TEK OCH REN SKOLOR ING R.F. Vi tac kar PÅ ÅLA vår a sam ND arb ets par tne rs Förening

en Kons

tsamfund

et, Ålan

ds Kultu

rstiftelse,

sam PQR Kultu t r, Grannas

äppel, Pede

rs Apla

gård och

Författarc

entrum

TAR SIG

TON!

Öst.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 13


EKONOMIRAPPORT BLD/ULD 09 Projektet Barnens och Ungdomens Litteraturdagar är helt beroende av bidrag från olika håll och många ansökningar skickas in varje år. Under årets upplaga har vi arbetat utgående från en budget på 69.900 euro. Med facit i hand kommer vi att landa på dryga 55.000 euro både på utgifts- och inkomstsidan. Bland annat blev författararvodena inte så höga som budgeterat på grund av att mängden författare var lägre än tidigare år. Några av de tillfrågade författarna hoppade också av med kort varsel och kunde därför inte ersättas av någon annan. Skolorna betalar en deltagaravgift om 5 euro per elev. Det är en märkbar summa för skolorna som i dagens läge har mycket begränsade resurser för kulturverksamhet. Det faktum att alla åländska grundskolor trots det väljer att vara med är ett tydligt tecken på att BLD/ULD är mycket uppskattat. Samtidigt signalerar det en önskan om fortsatta litteraturdagar.

INTÄKTER ULD/BLD 09

UTGIFTER ULD/BLD 09

Bidrag

29.537

Författarhonorar

23.086

Medlemsavgifter

14.600

Projektledare

12.000

Sponsormedel

9.000

Resor, logi, dagtrakt.

7.500

Egen finansiering

2.000

Transporter

1.500

Vimmelfest/Mingelfest

2.368

Informationsmaterial

4.600

Övriga utgifter

4.083

Summa

55.137

Summa

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 14

55.137


Från det innersta skrymslet av våra hjärtan TACK till alla medverkande! önskar Arbetsgruppen för Barnens Litteraturdagar 2009 Arbetsgruppen för Ungdomens Litteraturdagar 2009 Ålands Biblioteksförening r.f.

BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 15


SLUTRAPPORT FÖR

UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 16-20 MARS

Mingelfest för niorna! Prisutdelning i skrivtävlingen! Willycranes-Nicke tar sig ton! ARRANGERAS AV ÅLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING R.F. I SAMARBETE MED BIBLIOTEK OCH SKOLOR PÅ ÅLAND Vi tackar våra samarbetspartners

samt BARNENS OCH UNGDOMENS LITTERATURDAGAR 09 Föreningen Konstsamfundet, Ålands Kulturstiftelse, PQR Kultur, Grannas äppel, Peders Aplagård och Författarcentrum Öst. 16

BLD / ULD 09 slutrapport  

Slutrapport för Barnens och Ungdomens litteraturdagar i Mariehamn.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you