Page 1

OPAC MILLENNIUM

MANUAL (actualizado 01 de marzo de 2007)

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007


1. BUSCA EN MILLENNIUM ..................................................................................................3 1.1. BÚSQUEDA POR:............................................................................................................................................ 3 1.2. BÚSQUEDA ASISTIDA POR: ........................................................................................................................ 3 1.3. BÚSQUEDA DE:............................................................................................................................................... 5

2. RESULTADOS DAS BUSCA ................................................................................................6 3. CONSULTAS ESPECÍFICAS AO CATÁLOGO................................................................9 3.1. NOVIDADES NO CATÁLOGO...................................................................................................................... 9 3.2. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA ........................................................................................................... 10

4. USUARIO ..............................................................................................................................11 4.1. CONSULTAR A SÚA PANTALLA DE ACTIVIDADE............................................................................. 12 4.2. RENOVAR OS EXEMPLARES QUE TEN EN PRÉSTAMO................................................................... 12 4.3. CAMBIAR O PIN ........................................................................................................................................... 12 4.4. GARDAR ÁS SUÁS CONSULTAS............................................................................................................... 12 4.5. RECUPERAR AS CONSULTAS GARDADAS........................................................................................... 14

5. SUXESTIONS DE COMPRAS

....................................................................................14

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

2


1. BUSCA EN MILLENNIUM 1.1. BÚSQUEDA POR:

É un tipo de busca simple que nos permite atopar calquera obra a través dos distintos índices (palabra-clave, título, autor, materia e signatura).

Ademais permítenos filtrar a busca polas distintas ubicacións, por teses, proxectos fin de carreira, recursos electrónicos e por revistas.

1.2. BÚSQUEDA ASISTIDA POR:

Permítenos atopar calquera obra ao igual que buqueda por, pero neste caso ao premer en cada un dos índices se obteñen indicacións e exemplos de como encher os campos.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

3


Dentro de busqueda asistida por, a busca por palabra-clave e o que en Millennium se chama unha a Busca avanzada, e o tipo de busca mais profesional, permitíndonos establecer unha estratexia completa e personalizada de busca, xa que podemos limitar ao mesmo tempo por catro campos distintos (autor, título, materia e nota) utilizando os operadores booleanos (Y, NO, O). Baseada na busca por palabra-clave nos permite ademais establecer filtros polo tipo de material, o idioma, a ubicación dos fondos, o ano, etc. dos documentos a buscar, adaptando aínda mais os resultados ás nosas necesidades.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

4


1.3. BÚSQUEDA DE:

Dende aquí xa se pode limitar a busca dende o comenzo por: revistas, recursos electrónicos, teses e proxectos fin de carreira. Por exemplo, neste caso todas as buscas que se fagan só serán nos proxectos fin de carreira

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

5


2. RESULTADOS DAS BUSCA Ao realizar unha busca o sistema móstranos por defecto un listado de documentos en Formato abreviado

Se queremos ver máis información do resultado (autor, título, ubicación...) prememos no botón e mostraranos o Formato estendido.

Para volver de novo ao Formato abreviado premer no icono Se despois da busca queremos ir a páxina principal premeremos no botón

e se

queremos facer outra busca no mesmo índice prememos no botón

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

6


Se cando facemos unha busca obtemos moitos resultados poderemos limitar a busca premendo , mostraranos unha pantalla na que nos permita restrinxir a busca por data, no botón o tipo de material, o idioma, a editorial, a ubicación... despregando cada unhas das caixas e seleccionando as distintas opcións.

Ao entrar nun rexistro de exemplar a caixa central infórmanos da ubicación, da signatura, do estado (dispoñibilidade ou non do libro no estante) e do tipo de préstamo (fin de semana, normal, en sala...)

O usuario pode consultar o historial das últimas buscas e se quere repetilas, seleccionando a que quere lle leva directamente aos resultados, sen necesidade de volver a teclear, .

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

7


Se ao facer unha busca non optemos resultados na Universidade da Coruña, podemos consultar, sen necesidade de saír desta pantalla, no catálogo das universidades de Santiago e de Vigo.

O enlace que ten a Universidade de Santiago e por defecto a versión por discapacitados. Non a podemos cambiar porque se prememos en versión por defecto, perdemos a estratexia de busca e nos leva a páxina principal do seu catálogo.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

8


3. CONSULTAS ESPECÍFICAS AO CATÁLOGO 3.1. NOVIDADES NO CATÁLOGO

Ao premer no enlace lévanos as novidades incorporadas polas bibliotecas no mes anterior e están ordenadas polo título, o boletín actualízase ao principio de cada mes.

Si se preme en calquera localización faise un enlace co catálogo para que o usuario poida consultar a dispoñibilidade do material bibliográfico

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

9


3.2. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

A Bibliografía recomendada nos permite consultar a través do Opac, a bibliografía básica recomendada polos profesores en cada unha das materias que imparten nas titulación da Universidade da Coruña. Podemos facer a busca pola materia

Ou podemos facer a busca polo nome do profesor

A pantalla de resultados nos ofrece información dos títulos, dos autores, das localizacións, das signaturas e da dispoñibilidade para o préstamo dos exemplares recomendados.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

10


4. USUARIO

Para entrar no seu rexistro de usuario o sistema pídelles que introduzan: o nome, o código de barras e o PIN (2º número de identificación en VTLS ou o novo que queiran, para iso teredes que cambiar o campo variable PIN do rexistro de usuario). Lembrade que en Millennium unha vez que escribades o novo PIN o volve a encriptar, polo que debedes advertirlle ao usuario de que vos mande introducir un PIN do que non se vaian a esquecer.

Desde esta pantalla o usuario pode:

Modificar o PIN

Enlaza co catálogo

Consultar as buscas anteriores que ten gardadas

Ordenar por vencemento Renovar todo Renovar so o marcado

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

11


4.1. CONSULTAR A SÚA PANTALLA DE ACTIVIDADE

4.2. RENOVAR OS EXEMPLARES QUE TEN EN PRÉSTAMO Si o que ten en préstamo non se pode renovar o sistema faillo saber con distintas mensaxes. Por exemplo:

4.3. CAMBIAR O PIN O sistema permítelle meter calquera código, excepto valores triviais comúns como caracteres numéricos ou alfabético que se repiten tres ou máis veces, tipo: aaaa, ababa, bbbb ou abab, abcabc, abcdabcd. O mellor sempre é combinar caracteres alfanumérico.

4.4. GARDAR ÁS SUÁS CONSULTAS Para eso debe premer no botón dentro de seu rexistro de usuario así sistema recoñece qué usuario en concreto está consultando o catálogo.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

12


Así poderá gardar todas as buscas preferidas, para iso o usuario cada vez que faga unha busca ten que premer

Cando o usuario considere insuficiente o resultado da busca pode premer no botón e o sistema fai de novo a busca engadindo algunha estratexia de busca facendo que o número de resultados aumenten..

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

13


4.5. RECUPERAR AS CONSULTAS GARDADAS Dentro da súa pantalla de usuario, cada vez que prema en buscas gardadas.

recuperará a

Sale do seu rexistro de usuario Enlace ao catálogo Limpa a buscas que xa non queira gardar

Polo de agora non está activo

Ejemplares da busca Actualiza as novas incorpocións ao catálogo sen ter que introducir de novo a estratexia de busca

5. SUXESTIONS DE COMPRAS

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Sección de Proceso Técnico. Marzo 2007

14

Manual do Catálogo da UDC  
Manual do Catálogo da UDC  

Manual de axuda para aproveitar os servizos do catálogo da UDC: búsquedas e o meu rexistro.

Advertisement