__MAIN_TEXT__

Page 1

BE.DENTAL

Driemaandelijks informatieblad van de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven Jaargang 30 | 2018-4 | P509203 Afgiftekantoor: 2160 Wommelgem 1 Afzendadres: UDB, Middelmolenlaan 20, 2100 Deurne

T E C H N O L O G Y

Tanden uit vertrouwde handen

Met ons werk, sta je sterk!


NIEUW NEXTDENT 5100 by Amann Girrbach 3D-PRINTEN OPNIEUW GEDEFINIEERD

De revolutionaire 3D-printtechnologie kan voortaan ook worden gebruikt met het Ceramill-systeem. De nieuwe 3D-printer NextDent 5100 en de ruime keuze aan tandheelkundige printmaterialen voor Ceramill zijn speciaal afgestemd op een breed indicatiegebied.

VOORNAAMSTE KENMERKEN   

Ongeëvenaarde printsnelheid voor hoge productiviteit en flexibiliteit Nauwkeurige en reproduceerbare printresultaten door gevalideerde productieprocessen Aangepast aan de eramill-workflow door middel van geïntegreerde indicaties

Voor meer info: Tel. 0800 30 500 sales@arseus-lab.be www.arseus-lab.eu


Inhoud Inhoud

1

Edito

3

Beste wensen

5

Jaarlijkse algemene statutaire ledenvergadering 2019

7

Zirkoniumoxide van de derde generatie

9

Translucentie

13

Eén materiaal, verschillende uitvoeringen

15

Bake & Go met Zirlux 16+

17

Patiëntengevallen met Zirlux 16+

20

Ledenkatern

23

EU-Dag van de dentaaltechniek

25

Registratie FAGG

27

De nauwkeurigheid van Alginaat afdrukmateriaal

28

Kulzer introduceert nieuwe materialen voor freesmachines

31

Cavex Set Up Wax - zo voorspelbaar!

33

Programill PM7

35

NoberlProcer® Crown on Base

37

3D-printing modellen en surgical guides via Straumann Centralized Production

39

Nieuwe zirkonium materialen van Zirkonzahn: Prettau® 2 en Prettau® 2 Despersive®

41

Wat zijn de voordelen als UDB-lid?

43

Wij danken! & Colofon

45

Aansluitingsverklaring UDB

47

UDB-informatiefiche

48

UDB DENTAALTECHNIEK 1


Cavex Set Up Wax – zo voorspelbaar!

• Geschikt voor volledige en partiële protheses • Geringe krimpspanning en dimensionele stabiliteit • Goede plasticiteit en elasticiteit • Verkrijgbaar als soft, regular en hard

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

ad setupwas18 A4 UDB.indd 1

www.cavex.nl

13-11-2018 09:42:15


2:15

EDITO

Beste lezer We zitten op een zucht van 2019. Het jaar ging razend snel voorbij, en de afgelopen twaalf maanden waren gevuld met tal van snelle ingrijpende veranderingen en evoluties op allerlei vlakken, en ook onze sector bleef hier niet van gespaard. 2018 werd voor onze sector vooral gekenmerkt door een eerste stroom aan nieuwe regelgevingen en richtlijnen die via het Europees kanaal de nationale besluitvorming in ons land hebben beïnvloed. Zo kregen wij onder meer de “Sunshine Act” die voor “Be.Transparent” het onmiddellijke startsein gaf ! Hierna kwam de invoering van de “GDPR-richtlijn” en het “KB van 17 december 2017” dat van de notificatie en registratie bij het “FAGG” voor alle dentaaltechnische bedrijven, zowel die met werknemers als eenmanszaken, een wettelijke verplichting maakte. Vanaf nu bereiden we ons ook reeds voor op de implementatie van de vernieuwde “EU Medical Devices richtlijn” die in mei 2020 in voege zal treden. Als eerste voorbereiding hierop hebben wij reeds in september laatstleden de gelegenheid gehad om de details van deze materie grondig toegelicht te krijgen, dank zij de voordracht gegeven door FAGG-afgevaardigden tijdens de “UDB meets CEO” vergadering,. Als UDB zullen wij zoals gewoonlijk niets onverlet laten om onze leden alle mogelijke bijstand te verlenen opdat zij al deze aanstormende veranderingen, aanpassingen en nieuwigheden moeiteloos in hun bedrijf zouden kunnen opnemen en toepassen. Het is dan ook logisch dat deze snel opeenvolgende evoluties een nieuwe manier van denken en werken met zich meebrengen en de slogan “het zal onze tijd wel duren” voor altijd achterhaald hebben gemaakt. Het is binnen deze context dat wij met de UDB blijven ijveren en inzetten op “opleiding”. Het staat als een paal boven water dat de enige sleutel tot

succes, zowel voor werkgevers als werknemers, scholing, kennis, vakmanschap en wilskracht zijn. Onze sector hunkert bovendien naar de hoognodige instroom van goed opgeleide jonge mensen met passie voor ons vak, en wij willen dan ook heel specifiek onze sociale partners bedanken voor hun steun om dit te kunnen bewerkstelligen. Opleiding is niet alleen onontbeerlijk voor beroepsbeheersing maar moet ook de nodige inzichten geven op bedrijfseconomisch gebied. Door de hiervoor besproken snelle evoluties zijn ook deze economische vaardigheden samen met een meer dan elementaire kennis van bedrijfsbeheer een must om succesvol te ondernemen of te werk gesteld te worden in een alsmaar complexer wordende dentaaltechnische sector. Hier ligt zowel voor de UDB als voor het onderwijs de geweldige uitdaging weggelegd om dit mooie maar complexe knelpuntberoep naar passende inhoud in te vullen. Het zal u zeker ook niet ontgaan zijn dat wij om meer kracht en kleur te geven aan het geheel, wij ons alom gekende UDB-Nieuws in een nieuw kleedje hebben gestoken en het beter hebben aangepast aan de huidige realiteit met de nieuwe titel “ Be.Dental”. Binnenkort volgt dan de website met een identieke look zodat u blijvend verbonden blijft met de UDB door onze slagzin: “Tanden uit vertrouwde handen, met ons werk sta je sterk”. In het nieuwe jaar 2019 zullen we zonder aarzelen verder gaan op dit actief elan, want het is een must voor onze koepelorganisatie om verder te professionaliseren. De samenwerking met onze stakeholders vormt hierbij een basisbegrip en is onontbeerlijk om een goed functionerende UDB verder uit te bouwen in een complexe en snel evoluerende marktomgeving. Wij willen hen hierbij danken voor hun steun en samenwerking in het voorbije jaar.

3


Connecting Connecting your your dental dental world world DTX DTX Studio™ Studio™ software software Verbind alle aspecten van uw werk met de DTX Studio-software, een Verbind alle aspecten van uw werk met de DTX Studio-software, een uniek digitaal platform voor tandheelkundige behandelingen. Het uniek digitaal platform voor tandheelkundige behandelingen. Het verbindt de nieuwste technologieën en apparatuur, van patiëntendata verbindt de nieuwste technologieën en apparatuur, van patiëntendata tot diagnostiek, planning, implantaatchirurgie en restauratie. tot diagnostiek, planning, implantaatchirurgie en restauratie. Waarom DTX Studio ™ software? Waarom DTX Studio ™ software? • Geniet de voorkeur van uw klanten • Geniet voorkeur van uw klanten Verhoogdeuw kansen door open STL cases van intra-orale en Verhoog uw kansen door open desktop scanners te ontvangen.STL cases van intra-orale en desktop scanners te ontvangen. • Makkelijk restaureren • Makkelijk restaureren tools met intu tieve workflows. e ebruik krachtige ebruik krachtige met intu tieve workflows. interface zorgt voor eentools vereenvoudigd ontwerp process.e Met interface zorgt voor een vereenvoudigd ontwerp process. Met DTX Studio kunt u gemakkelijk restauraties maken voor zowel DTX Studio kunt u gemakkelijk restauraties maken voor zowel eenvoudige als uitdagende cases. eenvoudige als uitdagende cases. • Gemoedsrust met ‘precision fit‘ restauraties • Gemoedsrust methet ‘precision restauraties Maak gebruik van originelefit‘ NobelProcera productgamma en Maak gebruik van het originele NobelProcera productgamma en ontvang 5 jaar garantie op NobelProcera producten. U ontvangt ontvang 5 jaar garantie op NobelProcera producten. U ontvangt op NobelBiocare standaard abutments levenslange garantie. op NobelBiocare standaard abutments levenslange garantie. • Snelheid en flexibiliteit • Snelheid ende flexibiliteit hee t ook flexibiliteit om snel restauraties in het lab te hee t ook zoals de flexibiliteit om op snelnatuurlijke restauraties in het labvoorlopige te produceren restauraties elementen, produceren zoals restauratieschirurgische op natuurlijke elementen, voorlopige restauraties op implantaten, templates en modellen. restauraties op implantaten, chirurgische templates en modellen.

Get connected Get connected www.dtxstudio.com www.dtxstudio.com M obel Biocare Benelux . ll rights reserved. istributed b obel Biocare. obel Biocare the obel Biocare logot pe and all other trademarks are i nothing else is stated or is evident rom the context in a certain case trademarks o obel Biocare. lease re er to nobelbiocare.com trademarks or more in ormation. roduct images are not necessaril to scale. isclaimer ome products ma not be regulator M obel Biocare Benelux . ll rights reserved. istributed b obel Biocare. obel Biocare the obel Biocare logot pe and all other trademarks are i nothing else is stated or is evident rom the cleared released or sale in all markets. lease contact the local obel Biocare sales o ce or current product assortment and availabilit . context in a certain case trademarks o obel Biocare. lease re er to nobelbiocare.com trademarks or more in ormation. roduct images are not necessaril to scale. isclaimer ome products ma not be regulator cleared released or sale in all markets. lease contact the local obel Biocare sales o ce or current product assortment and availabilit .

GMT 59350 - DTX Studio Lab - A4 - NL.indd 1

07-11-18 16:59:39


9:39

EDITO

Mijn erkentelijkheid gaat verder ook uit naar al onze leden, het ganse UDB-team en naar iedereen die ons een warm hart toedraagt. Het begin van een nieuw jaar gaat onvermijdelijk samen met onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die deze keer zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari in Brouwerij Palm in Steenhuffel. Prik deze datum meteen vast in uw agenda’s! Om 2018 in schoonheid af te sluiten wens ik, namens de ganse UDB, iedereen gezellige, vreugdevolle en vredige eindejaarsdagen toe.

René Van Reeth Voorzitter

Nieuw is het jaar Nieuw is de inzet Nieuw zijn de oplossingen Nieuw is de inspiratie Nieuw zijn onze allerbeste wensen speciaal voor jou Wij wensen jou een bijzonder en zingevend nieuw jaar Fijne eindejaarsfeesten... René Van Reeth en het ganse UDB-team

5


Celtra® Press

Maakt het verschil De voordelen van het Celtra® Press systeem voor uw tandtechnisch laboratorium: • Een unieke combinatie van uitzonderlijke esthetiek en een hoge driepunts-buigsterkte >500 MPa (natuurlijke opalescentie & translucentie én een uitzonderlijk hoge randstabiliteit) • Hoge kleurnauwkeurigheid conform het VITA kleursysteem en een verrassend goed kameleoneffect (kleuradaptatie van omliggende elementen) • Eenvoudige en snelle verwerking (minimale reactielaag, snel en eenvoudig te polijsten, efficiënt kleursysteem reduceert voorraadkosten) Voor meer informatie neemt u contact op met uw area manager of Customer Services via +32 3 232 81 50

Zet uw nieuwe standaard! Celtra® zirkoniumoxideversterkt lithiumsilicaat, ZLS De nieuwste generatie zeer sterk glaskeramiek. Celtra Press is nu beschikbaar voor de perstechniek. Het systeem omvat perstabletten, inbedmassa en opbakkeramiek.


INFORMATIE

Jaarlijkse algemene statutaire ledenvergadering 2019 Namens de Raad van Bestuur van UDB nodigen we onze leden van harte uit op de Jaarlijkse Statutaire Algemene Ledenvergadering met verkiezingen die zullen doorgaan op: Vrijdag 8 februari 2019 om 18u30 in het mooie pand van Brouwerij Palm, Steenhuffeldorp 3 te 1840 Steenhuffel Op de Algemene Ledenvergadering bespreken we wat onze beroepsvereniging realiseerde in 2018 en wat er voor 2019 op stapel staat. Aansluitend volgt de verkiezing van de bestuursleden en om 20u30 wordt het officiĂŤle gedeelte afgesloten en bieden we u een receptie met walking dinner aan. Alle gedetailleerde informatie ontvangt u later via een persoonlijke uitnodiging per post. Namens de Raad van Bestuur en leden van UDB nodigen we onze sponsors van harte uit op de receptie met walking dinner vanaf 20u30. Indien gewenst kunt u overnachten in Hotel Den Berg, Bergkapelstraat 98 in Londerzeel.

7


Hydrorise Implant is een hoog rigide additiesilicone, ideaal voor het maken van afdrukken voor implantologie. Het product detecteert zeer precies de driedimensionale positie van implantaten, waardoor de tandarts in één keer een nauwkeurige afdruk krijgt. • fmakkelijk te gieten en te verwijderen: het model kan makkelijk uit de afdruk verwijderd worden, ook bij een beperkt aantal ondersnijdingen • makkelijk te desinfecteren: compatibel met spray en vloeibare oplossingen met een specifieke formule voor desinfectie van afdrukken • makkelijk te lezen: scanbaar met de meestgebruikte scansystemen, zonder gebruik van scansprays Hydrorise Implant, simply accurate

www.zhermack.com

Image de courtoisie de Dr. M. Sedda

hydrorise implant 5:1 CARTRIDGE compatibel met de meestgebruikte automatische mengers op de markt


INFORMATIE

Z I R KO N I UM OX I D E VA N D E D E R D E G E N EZirkoniumoxide R AT I E

van de derde generatie

UNIEK VOOR ALLE SITUATIES

Door zijn speciale kristalstructuur (kubisch-tetragonale microstructuur) heeft Zirlux 16+ een hogere translucentie dan andere zirkoniumoxides. Het volume van de kubische kristallen is relatief waardoor de lichtspreiding(kubisch-tetragonale aan de korrelgrenzen Door zijngroot, speciale kristalstructuur microstructuur) heeft Zirlux

Uniek voor elke situatie

16+ een hogere translucentie dan andere zirkoniumoxides. Het volume van de

kubische kristallen het licht gelijkmatig in alle richtingen, wat de translucentie eveneens verhoogt. kubische kristallen is relatief groot, waardoor de lichtspreiding aan de korrelgrenzen Zirlux 16+ vervult verder alle eisen die gesteld worden aan de ontwikkeling van zeer geavanceerde Ditwaaier zorgtaan voor een betere transmissie. Bovendien materialen. Het isverminderd geschikt voor wordt. een brede indicaties en wordt daarom beschouwd als een reflecteren de pionier op het vlak van zirkoniumoxide. kubische kristallen het licht gelijkmatig in alle richtingen, wat de translucentie eveneens

verhoogt. Zirlux 16+ vervult verder alle eisen die gesteld worden aan de ontwikkeling van

Image de courtoisie de Dr. M. Sedda

INDICATIES KLEURENCONCEPT zeer geavanceerde materialen. Het is• geschikt een brede waaier aan indicaties en • Deels of volledig opgebakken kronen op Zirlux 16+voor voorgekleurd (16 Vita-kleuren) natuurlijke tanden, of op implantaten in wordt daarom beschouwd als een pionier op het vlak van zirkoniumoxide. • Zirlux 16+ wit (voor dompelen of meerdere kleuren) het anterieure en posterieure gebied •

Monolithische kronen in het anterieure en posterieureIndicaties gebied

Bruggen op natuurlijke tanden of implantaten in het MATEN natuurlijke tanden, of op implantaten in het randen. De reductie moet >0,7 mm diep zijn. anterieure en posterieure gebied (2 brugelementen • Zirlux 16+ voorgekleurd/wit anterieure en posterieure gebied • De afschuining moet een hoek van 6-8° hebop premolaren werden klinisch aangetoond) 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Primaire kronen posterieure gebied

Preparatie

• Deels of volledig opgebakken kronen op

• Preparatie met chamfer en afgeronde interne

• Monolithische kronen in het anterieure en •

ben.

Zirlux 16+• isAfsteuning verkrijgbaarvan voorde alle freesmachines knobbels wordt aanbevolen. die geschikt zijn voor schijven van 98,5 mm, • Bruggen op natuurlijke tanden of implantaten Hybride abutments

in het anterieure en posterieure gebied (2 Kleurconcept AmannGirrbach, en Dentsply brugelementen op premolaren werden klinisch • ZirluxZirkonzahn 16+ voorgekleurd (16Sirona. Vita-kleuren) aangetoond) • Zirlux 16+ wit (voor dompelen of meerdere • Primaire kronen kleuren) • Hybride abutments

9


VITAPAN LINGOFORM – Voor elk opstelconcept. ®

3542NL

De molaren met multifunctioneel kauwvlak.

VITAPAN LINGOFORM ®

• Intuïtief op te stellen • Universeel te monteren volgens elk denkbaar concept • Tijdbesparend • Langdurige functionaliteit • Gemakkelijke verwerking

www.vita-zahnfabrik.com

3542NL_210x297.indd 1

facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA – perfect match.

08.11.18 14:08


MINIMALE WANDDIKTE

INFORMATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES •

Type II, klasse 5 (volgens DIN EN ISO 6872:2015)

K

Buigsterkte: circa >1200 MPa (ISO 6872) (3-punts buigtest)

Maten

Frames voor kronen moeten een minimale wanddikte van 0,3-0,7 mm hebben.

Posterieure kronen hebben een wanddikte van minimum 0,5-0,7 mm nodig.

De minimale wanddikte van de restauratie hangt af van de indicatie.

In het anterieure en posterieure gebied is een minimale wanddikte van 0,4 mm vereist voor de te verblenden oppervlakken.

Bruggen moeten een minimale wanddikte

Monolithische kronen hebben eveneens een

van 0,5-0,7 mm hebben.

Afwerking

minimale wanddikte van 0,5 mm nodig. • Zirlux 16+ voorgekleurd/wit • Watergekoelde turbine met geschikte diamantSAMENSTELLING 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm frezen • ZrO2 + HfO2 + •Y2Zirlux O3 > 98 16+% is verkrijgbaar voor alle freesmachines die geschikt zijn voor schijven van 98,5 Minimale wanddikte • Fe2O3 < 0,3 % mm, evenals voor de specifieke blokken van • Frames voor kronen moeten een minimale AANBEVELINGEN VOOR HET KLEVEN/CEMENTEREN • Pr2O3 < 0,3 % AmannGirrbach, Zirkonzahn en Dentsply wanddikte van 0,3-0,7 mm hebben. Sirona • Posterieure kronen hebben een wanddikte van • Er2O3 < 0,3 % Zirlux 16+ restauraties met de volgende materialen minimum 0,5-0,7kunnen mm nodig. • Andere oxidesSintersteun < 0,5 % gecementeerd worden (volg steeds de aanwijzingen van • De minimale wanddikte van de restauratie • Brede structuren moeten tijdens het frezen ende fabrikant): hangt af van de indicatie. sinteren ondersteund worden. Deze steunen • fosfaatcement • In het anterieure en posterieure gebied is een en glasionomeercement worden ontworpen door de CAM-software. minimale wanddikte van 0,4 mm vereist voor • de te verblenden oppervlakken. OPPERVLAK VAN HET VERBINDINGSELEMENT Technische specificaties • Bruggen moeten • zelfklevend cement een minimale wanddikte van • Type II, klasse 5 (volgens DINgebied EN ISO 0,5-0,7 mm hebben. • De verbindingselementen in het anterieure • composiet met bijkomende kleefmiddelen 6872:2015) • Monolithische kronen hebben eveneens een moeten een oppervlak van 7-9 mm² hebben. • Warmte-uitzettingscoëfficiënt: 10,5 m/m·K (25minimale wanddikte van 0,5 mm nodig. • Voor meerdelige500 bruggen °C) is een oppervlak van 7-12 mm² nodig, afhankelijk hetMPa (ISO 6872) • Buigsterkte: circavan >1200 Aanbevelingen voor het kleven/ aantal elementen(3-punts en verbindingen. buigtest) cementeren Zirlux 16+ restauraties kunnen met de volgende • Bruggen met minstens 4 elementen moeten Samenstelling materialen gecementeerd worden (volg steeds voorzien worden van een sintersteun. • ZrO2 + HfO2 + Y2O3 > 98 % de aanwijzingen van de fabrikant): • Fe2O3 < 0,3 % • fosfaatcement en glasionomeercement • Voor vierdelige bruggen moet de occlusale dikte van • Pr2O3 < 0,3 %naar 0,6-0,7 mm in de • gemodificeerd glasionomeercement het frame verhoogd worden • Er2O3 < 0,3 % • zelfklevend cement buurt van het verbindingselement. • Andere oxides < 0,5 % • composiet met bijkomende kleefmiddelen

Oppervlak van het verbindingselement • De verbindingselementen in het anterieure gebied moeten een oppervlak van 7-9 mm2 hebben. • Voor meerdelige bruggen is een oppervlakvan 7-12 mm2 nodig, afhankelijk van het aantal elementen en verbindingen. • Bruggen met minstens 4 elementen moeten voorzien worden van een sintersteun. • Voor vierdelige bruggen moet de occlusale dikte van het frame verhoogd worden naar 0,6-0,7 mm in de buurt van het verbindingselement.

3

11

14:08


NIEUW IN ONS GAMMA: digitale restauraties uit Zirlux Acetal is een semi-flexibel materiaal, ideaal voor het frezen van partiële protheses en andere metaalvrije, uitneembare restauraties. Dit zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing in het lab, omdat inbedden en gieten overbodig worden.

INDICATIES    

Uitneembare partiële protheses Opbeetplaten Esthetische lachverbetering Voorlopige kronen en bruggen

Voor meer info: Tel. 0800 30 500 sales@arseus-lab.be www.arseus-lab.eu

VOORNAAMSTE KENMERKEN       

Hoge buigsterkte van 90 MPa Hoge weerstand tegen materiaalmoeheid Hoge kleur- en vormstabiliteit Lage frictie Lage vochtabsorptie Verkrijgbaar in de kleuren A1, A2, A3,5, B1, G2 (Bleach) en de nieuwe roze kleur (P1) Verkrijgbaar in de volgende maten: 98,5 mm x 15 mm, 98,5 mm x 20 mm, 98,5 mm x 25 mm


INFORMATIE

Translucentie T R A N S LU C E N T I E Zirlux 16+ een echt glaskeramiek. Dooreigenschappen zijn optische eigenschapZirluxbiedt 16+ biedt een echt alternatief alternatief voor voor glaskeramiek. Door zijn optische heeft dit materiaal een groter indicatiegebied, waaronder met grote overspanningenwaaronder of implantaatgedragen protheses. met andere pen heeft dit materiaal eenbruggen groter indicatiegebied, bruggen met Vergeleken grote overmaterialen heeft Zirlux 16+ een betere lichtabsorptie en -verstrooiing, een hoge translucentie en een buigsterkte van 1200 spanningen of implantaatgedragen protheses. Vergeleken met andere materialen heeft MPa. En dat maakt dit materiaal zo uniek! Opmerkelijk is verder dat Zirlux 16+ nauwelijks beperkingen of grenzen heeft. Zirlux 16+ eenkan betere lichtabsorptie en -verstrooiing, eenbieden hogedietranslucentie eenvervullen en Hierdoor het tandtechnisch lab een breed scala aan restauraties alle eisen inzake en esthetiek daarbij rekening houden met het budget en de individuele wensen van de patiënt. buigsterkte van 1200 MPa. En dat maakt dit materiaal zo uniek! Opmerkelijk is verder dat Zirlux 16+ nauwelijks beperkingen of grenzen heeft. Hierdoor kan het tandtechnisch lab TRANSLUCENTIE IS DE GEDEELTELIJKE TRANSPARANTIE EENen OBJECT... een breed scala aan restauraties bieden die alle eisen inzake esthetiek VAN vervullen daarbij rekening houden met het budget en de individuele wensen van de patiënt.

Translucentie isnatuurlijke de gedeeltelijke van een object... Het bereiken van een translucentie is een vantransparantie de moeilijkste uitdagingen bij de ontwikkeling van tandheelkundige materialen. De typische materiaaleigenschappen van Zirlux 16+ voldoen perfect aan de verwachtingen van een (onder)

structuur meteen eennatuurlijke ideale translucentie. Het bereiken van translucentie is een van de moeilijkste uitdagingen bij de ontwikkeling van tandheelkundige materialen. De typische materiaaleigenschappen van Zirlux 16+ voldoen perfect aan de verwachtingen van een (onder) structuur met een ideale translucentie.

ÉÉN CASE – DIVERSE MOGELIJKHEDEN Eén case - diverse mogelijkheden Lithiumdisilicaat (LS2)

Eerste generatie zirkoniumoxide

Zirlux 16+

Hybride keramiek

PEEK

PMMA

13 4


kulzer.nl

Bel een vri jblijven de dem voor onstrat ie 0

57 46 95

cara Print 4.0

Dé 3D printer van Kulzer. » » » »

De snelste 3D-printer in zijn klasse. De meeste werkstukken binnen 30 minuten geprint. Overstijgt alle nauwkeurigheidseisen. Zeer scherp geprijsd.

Giving a hand to oral health.

© 2018 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

14


INFORMATIE

e

É É N M AT E R I A A L , V E R S C H I L L E N D E Eén materiaal, U I T VO ERINGEN verschillende É É N M AT E R I A Auitvoeringen L , VERSCHILLENDE U I T VO E R I N G E N gefreesd – geglazuurd

Gefreeds geglazuurd gefreesd –- geglazuurd

gefreesd –- gekleurd Gefreesd gekleurd–- geglazuurd geglazuurd

gefreesd – gekleurd – geglazuurd

15


c

a re

.lign ® erte

r u t p e ez

crea.lign®

ss verbe

R

Verblendkomposit

PAS T E

© 2018 by ZT Andreas Lüdtke, Bayreuth, Deutschland

create natural beauty crea.lign® Paste – das lichthärtende Keramikkomposit für natürliche Schönheit. Das komplette Pastensystem in neuer verbesserter Rezeptur. Alle crea.lign® Pasten können nahtlos mit den crea.lign® Gel-Massen kombiniert werden. Natürlichkeit | Ideale Balance zwischen Opaleszenz, Fluoreszenz und Transluzenz Leichte Modellierbarkeit | Weiche und geschmeidige Konsistenz, kein Verkleben Sicherheit | Hohe Durchhärtetiefe, kein Plaque, keine Verfärbungen

Irrtum und Änderungen vorbehalten

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-22 · F: +49 7309 872-24 · www.visio-lign.com · @: info@bredent.com


INFORMATIE

Bake & Go met Zirlux 16+ Nooit was het eenvoudiger om de 16 kleuren van de Vitakleursleutel te beheersen en exact te reproduceren Zirlux 16+ is perfect geschikt voor alle verblendkeramieken met een compatibele warmte-uitzettingscoëfficiënt. Het verblendconcept van Hiermee verkrijgt u moeiteloos bijzonder natuurlijke resultaten, want de kleuren van Zirlux 16+ vormen een ideale basis voor individuele porseleinverblendingen. Voorgekleurd Zirlux 16+ of wit Zirlux 16+ & kleuren voor de onderstructuur kunnen gekozen worden als een dentinemassa door ze met de natuurlijke tand te vergelijken. Een eerste dunne opbaklaag (afbeelding bovenaan rechts) zorgt voor een goede hechting. De dentine wordt rechtstreeks op de onderstructuur aangebracht. Dit betekent dat de helderheid van de gekozen kleur behouden of naar believen aangepast kan worden. Na het opbakken moet de keramiek een glanzend oppervlak hebben. De glazuur- of individuele massa’s moeten volgens de aanwijzingen van de fabrikant opgebracht worden. Een gereduceerde tandvorm is wenselijk. • Na het opbakken mogen de oppervlakken niet meer gezandstraald worden. Volg hiertoe de aanwijzingen van de fabrikant. • Een fixatiebrand voor compatibele kleuren (compatibele warmte-uitzettingscoëfficiënt) is op ieder moment mogelijk. • Fixeer de objecten vóór de brand op een geschikte branddrager. Alle materialen en hulpmiddelen moeten een compatibele warmteuitzettingscoëfficiënt hebben. • Het opbakken moet steeds worden afgesloten met een trage afkoeling. • De preparatie verloopt doorgaans hetzelfde als bij volledig keramische restauraties (zie technische specificaties).

17


De enige echte 3D porseleinpasta‘s. ceraMotion® One Touch producten zijn 2D en 3D pasta‘s die speciaal ontwikkeld werden voor de esthetische afwerking en karakterisering van monolithische restauraties uit zowel lithium disilicaat als zirkonium.

v Meer informatie

18

BE-NL_1802_cM_One_Touch_A4.indd 1

Dentaurum Benelux bvba I Britselei 31 I B-2000 Antwerpen I België I Tel. + 32 (0) 3 707 23 20 info@dentaurum.be I www.dentaurum.be I shop.dentaurum.be

07.02.18 15:40


15:40

INFORMATIE

De preparatie verloopt doorgaans hetzelfde als bij volledig

De preparatie doorgaans hetzelfde als bij vollediggekozen • Het verloopt voorgekleurde Zirlux 16+ wordt

• Het voorgekleurde 16+ wordt gekozen Het voorgekleurde Zirlux 16+ Zirlux wordt gekozen zoals een zoals een • Zirlux 16+ onderstructuren worden harmodentinekleur. dentinekleur.

zoals een dentinekleur.

nieus geïntegreerd, zonder kleurverschil, en

16+ onderstructuren worden harmonieus geïntegreerd, Zirlux •16+Zirlux onderstructuren worden harmonieus geïntegreerd, garanderen zo deenbeste zonder kleurverschil, garanderen de beste kleurbasis. zonder kleurverschil, en garanderen zo dekleurbasis. bestezo kleurbasis.

Zelfs donkere, matte zones (kleurafwijkingen) worden moeiteloos bedekt. De restauratie kan ook tijdelijk gecementeerd worden.

Zelfs donkere, matte zones (kleurafwijkingen) worden moeiteloos

bedekt. Zelfs donkere, matte zones (kleurafwijkingen) worden moeiteloos

bedekt.

De restauratie kan ook tijdelijk gecementeerd worden.

De restauratie kan ook tijdelijk gecementeerd worden.

7

7

19


INFORMATIE

PatiĂŤntengevallen met Zirlux 16+

Zirlux 16+ in het anterieure en posterieure gebied. Met een treksterkte van 1200 MPa beschikt Zirlux 16+ over adequate materiaaleigenschappen voor alle restauraties in het anterieure en met in het posterieure gebied. Optimale esthetiek, monolithische, deels of volledig verblende kronen 26, 27, 28 / brug 29-31.

EĂŠn materiaal â&#x20AC;&#x201C; verschillende uitvoeringen 1 I Glaze & Go: volledige Zirlux 16+ restauratie, monolithisch gefreesd en afgewerkt met glansbrand. 2 I Zirlux 16+ restauratie vervaardigd volgens het Stain & Glaze-concept. Bij deze uitvoering werd de monolithische zirkoniumoxiderestauratie gekleurd en geglazuurd.

Zirlux 16+ op implantaten. CAD/CAM-abutments uit Zirlux 16+ en titanium inferface. De kronen werden eveneens uit Zirlux 16+ vervaardigd.

20


INFORMATIE

Individuele Zirlux 16+ kronen 6-8, 11-16

Dankbetuiging: Dr. Rafaela Jenatschke in Frankfurt, tandarts Holger Ziebolz in Klein-Auheim en de tandartspraktijk in Bad Vilbel voor hun klinische ondersteuning

Zirlux 16+ als verankeringselement. Door zijn buitengewone fysische eigenschappen kan Zirlux 16+ ook voor primaire kronen worden gebruikt.

De primaire Zirlux 16+ kroon kan functioneren als pijler voor uitneembare kunststof protheses. De gegalvaniseerde secondaire kronen worden intraoraal gecementeerd op de tertiaire structuur.

21


Sociaal Fonds voor de Dentaaltechniek


Ledenkatern

Ledenkatern Ledenkatern Ledenkatern Ledenkatern Ledenkatern Ledenkatern

23


Inhoudstafel

Ledenkatern

Inhoud Nationale Arbeidsraad niet akkoord met verhoging maandelijks plafond onbelast bijverdienen

1

Uw werknemer heeft loonbeslag of -overdracht? Wees alert!

2

Vraag nu uw stagebonus aan voor uw leerjongen of -meisje

3

Eindejaarsgeschenk klanten... opgelet!

5

Premies en voordelen van geringe waarde: handleiding

6

Bestuursraad van 18 september 2018

7

GRIPZAKKEN MET UDB BANNER U kunt de plastiek werkzakjes bestellen bij het secretariaat.

Bedoeling is het Belgisch werk te promoten met onze banner ‘Tanden uit vertrouwde handen, met ons werk sta je sterk!’ Prijs: 96,30 € (excl. BTW en verzendkosten) voor 1000 stuks U kan de zakjes komen afhalen in Deurne of we zenden ze u per post. Neem gerust contact op met ons secretariaat 03 354 58 76 of secretariaat@udb.be voor verdere informatie of om uw bestelling door te geven.

24


EU Dag v

INFORMATIE

vrijdag 0

Beste dentaaltechnicus, ondern

EU-Dag van de dentaaltechniek op vrijdag 07 juni 2019

Beste dentaaltechnicus, ondernemer in de dentaaltechniek

Je ontving zonet de nieuwe “Be dentaaltechnische sector

Weet je dat je kan deelnem dentaaltechniek?

Wil je graag meer visibiliteit in de deelname aan de dag van de

EU Dag van de dentaaltechniek Je kan op diverse manieren dee Je ontving zonet de nieuwe “Be-Dental”, het magazine van en voor de vrijdag 07/06/2019 dentaaltechnische sector Met een eigen opendeur

Weet je dat je kan deelnemen aan de EU-dag voor de dentaaltechniek?

Aansluiten bij een deelne

Overige eigen initiatief, re

Beste dentaaltechnicus, ondernemer in de dentaaltechniek

Wil je graag meer visibiliteit in de sector en/ of bij het grote publiek, Een advertentie plaatsen, radio dan is deelname aan de dag van de dentaaltechniek een mooie opportuniteit.

Persconferentie met Journalisten

Je ontving zonet de nieuwe “Be-Dental”, het magazine van en voor de

dentaaltechnische sector Je kan op diverse manieren deelnemen. • Met een eigen opendeurdag op vrijdag 07/06/2018 • Aansluiten bij een deelnemende organisatie of klant jouw bedrijf Weet je dat je kan deelnemen aan van de EU-dag voor de Ben je geïnteresseerd om op éé dentaaltechniek? • Overige eigen initiatief, regionale televisiezenders. Een advertentie plaatsen, dag radiospot, ronde tafel met tandartsen, persconferentie met journalisten Wil jegesprek graag meer visibiliteit in de sector en/ of bij het grote publiek, dan isvan de dentaaltechniek”? deelname aan de dag van de dentaaltechniek een mooie opportuniteit. en andere stakeholders

Contacteer ons op secretariaat@udb.be Ben je geïnteresseerd om op andere manierop aan te sluiten bij de “Eu dag van Metéén een of eigen opendeurdag vrijdag 07/06/2018 Je kan op diverse manieren deelnemen.

de dentaaltechniek”?

Aansluiten bij een deelnemende organisatie of klant van jouw bedrijf Hopelijk

vindt u wat tijd voor “Be

Overige eigen initiatief, regionale televisiezenders

Contacteer ons op secretariaat@udb.be

Veel leesplezier Een advertentie plaatsen, radiospot, ronde tafel gesprek met tandartsen Persconferentie met Journalisten en andere stakeholders

Hopelijk vindt u wat tijd voor “Be-Dental” Ben je geïnteresseerd om op één of andere manier aan te sluiten bij de “Eu Veel leesplezier dag van de dentaaltechniek”? Contacteer ons op secretariaat@udb.be Hopelijk vindt u wat tijd voor “Be-Dental” Veel leesplezier

25


Ivoclar Vivadent AG | Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 Representative Office Benelux Ivoclar Vivadent B.V. | De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands | Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04

PrograMill PM7

De krachtige en ongeëvenaarde systeemoplossing voor elk tandtechnisch laboratorium

PRECISIE EN PRODUCTIVITEIT VOOR UW DIGITALE DENTALE TOEKOMST • Automatische omschakelfunctie tussen nat en droog frezen • Innovatief productieproces Digitale Prothese • Gemakkelijke en intuïtieve bediening

Connected to you ivoclardigital.com

PrograMill_PM7_AD_Oct2018_NL_A4.indd 1

24.10.18 11:04


INFORMATIE

Registratie FAGG Op 07 december 2017 werd het nieuwe koninklijk besluit (KB) betreffende de “notificatie van een contactpunt materiovigilantie en de registratie van de distributeurs en uitvoerders van medische hulpmiddelen” gepubliceerd. Het KB trad in werking op 17 december 2017. ‘Wat is dit nu weer?’…horen we u zeggen! Er is een verplichte nieuwe registratieprocedure voor alle beroepsbeoefenaars uit de sector volgens het principe van administratieve vereenvoudiging. Dat principe houdt in: 1. dat er zoveel mogelijk informatie wordt verzameld die reeds bij andere overheden/instanties bekend is, zoals de gegevens die reeds zijn ingevoerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of de databank van Europese BTW-nummers (VIES). 2. ten slotte bevat dit juridische document nieuwe regels inzake het markttoezicht op medische hulpmiddelen.

Praktische gevolgen van de publicatie Vanaf 17/12/2017 is er een nieuw webportaal met de volgende 3 applicaties: • Mijn bedrijfsgegevens – applicatie waarin algemene informatie over de onderneming wordt verzameld • Mijn activiteiten en klassen – applicatie waarin de activiteiten worden verzameld, zoals fabrikanten, distributeurs, uitvoerders ... maar ook de risicoklassen van de hulpmiddelen die u in de handel brengt of ter beschikking stelt, zoals klasse I, IIa, IVD lijst A, IVD lijst B … • Mijn controles – applicatie waarin de gidsen voor autocontrole en formulieren worden verzameld

Wat verandert er? Distributienotificaties gebeuren niet langer via ABGD. In het nieuwe systeem kunt u een registratie doen om uw extra vestigingseenheden, uw activiteiten, uw klassen … aan te geven. Het bijdragesysteem: dit systeem is momenteel gelinkt aan ABGD. Met de bekendmaking van het KB is de applicatie “Bijdragen” gelinkt aan de gegevens opgegeven in “Mijn bedrijfsgegevens” en “Mijn activiteiten en klassen”. In de praktijk heeft dit voor u geen gevolgen. Fabrikanten en invoerders werden vroeger in het ABGD-systeem ingevoerd en stonden in ABGD bekend

als “distributeur”. Het bovengenoemde KB bevat de nieuwe Europese definitie van distributeur, en sluit invoerders en fabrikanten uit van deze definitie. Wat er voor u in de praktijk verandert, is dat u zich moet registreren volgens uw exacte activiteit (bv. fabrikant voor de hulpmiddelen die u vervaardigt en/of verdeler voor hulpmiddelen die u niet produceert, maar waarvoor u ze distribueert.).

Wat deed UDB voor haar leden? Als beroepsvereniging en service organisatie, was het onze taak dit verder uit te pluizen en duidelijk te kaderen naar onze leden toe. Het bleek een hele onderneming te zijn om via het online platform tot de uiteindelijke registratie te komen. Vermits er verschillende fases in de registratie zijn waarvoor er drie websites moesten bezocht worden met de eID-kaartlezer, was het niet evident om de juiste stappen te creëren. Uiteindelijk is het gelukt om een duidelijk stappenplan te maken zodat onze leden verder kunnen met deze verplichte procedure. Want ook al heeft u een registratienummer, toch moet u zich aanmelden en de nodige stappen ondernemen om in orde te zijn met de nieuwe registratie. Ondertussen zijn onze leden op de hoogte en druk aan de slag geweest om zich te registreren. Bij vragen of problemen konden ze rekenen op extra begeleiding van het UDB team. Na de Sunshine Act en de GDPR wetgeving was dit het derde luik waarvoor UDB het nodige deed zodat onze leden in regel zijn met alle wetgevingen.

Aarzel niet en sluit u aan bij de enige wettelijk erkende beroepsvereniging voor dentaaltechnische bedrijven!

27

11:04


INFORMATIE

De nauwkeurigheid van Alginaat afdrukmateriaal Tandheelkunde is niet de meest revolutionaire sector in de wereld. Eigenlijk kan wel worden gesteld dat het een redelijk conservatieve sector is in de benadering van technologie en materialen. Dit wordt ondersteund door de behoefte aan ‘evidence based’ materialen en procedures omdat we werken met medische apparaten op patiënten. Op de universiteit worden toekomstige tandartsen opgeleid met veel verschillende technieken en producten. “Traditionele” tandartsen worden opgeleid om siliconen afdrukmateriaal te gebruiken voor het meest nauwkeurige kroon- en brugwerk en alginaat afdrukmateriaal doorgaans voor meer algemene afdrukken, bijvoorbeeld: antagonist, orthodontie, whitening en functionele afdrukken van tandeloze kaken. Ontwikkeling en Innovatie Onderzoek heeft echter vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de meer traditionele producten zoals alginaat. Niet alleen de stabiliteit van alginaat is enorm verbeterd, de nauwkeurigheid is ook enorm verbeterd; van het niveau van gips naar het niveau van siliconen. Richtlijnen voor gedetailleerde afdrukken: • Gips = 50 µm | (ref. 1) • Alginaat = 20 µm / 50 m overeenkomstig met gips | (ref. 2) • Siliconen = 20 µm / 50 µm overeenkomstig met gips | (ref. 3) • Cavex Cream = 5 µm

28

Cavex Cream is een voorbeeld van deze ontwikkeling. Naast het gemakkelijk mengen van dit alginaat en de uitstekende werkingseigenschappen kan met Cavex Cream de orale situatie gekopieerd worden met een precisie van wel 5 micron. Door middel van nieuwe zeer fijne vulstoffen, in balans met bestaande vulstoffen en toevoegingen van het hoog reflecterende titaniumdioxide, kan deze precisie worden bereikt. In 2015 werd Cavex Cream Alginaat geïntroduceerd in de markt en sindsdien zijn er vele mondzorgspecialisten en professoren die trouwe Cavex Cream gebruikers kunnen worden genoemd. Meer en meer raakt men overtuigd van de mogelijkheden om met Cavex Cream prepa-


INFORMATIE

raties te reproduceren met nauwkeurige details voor vervaardiging van de perfect passende vaste protheses.

Studies met Cavex Cream De eerste twee publicaties over de nieuwe alginaat kwaliteitsstandaard zijn geschreven door Dr. Firla (ref. 4) en Dr. Schiefelbein (ref. 5) beide uit Duitsland in 2015. Deze publicaties beschrijven dat Cavex Cream alginaat geschikt is voor prothetische toepassingen waarbij anders de complexiteit van de restauratie het indicatiegebied beperkt. Een marktevaluatie van Monitex uit Taiwan – 2016 (ref. 6) toont de uitstekende klinische kenmerken en nauwkeurigheid van de Cavex Cream afdrukken. Dit is opnieuw bewezen door de klinische evaluatie van The Dental Advisor in de VS - 2017 (ref. 7). In 2018 heeft Dr. Eduardo Morais op de Universiteit Parana, Curitiba Brazilie (ref. 8) met medeonderzoekers- en professoren Cavex Cream alginaat gebruikt voor de preparatie van individuele kronen in de posterieure en anterieure regio. Na deze succesvolle restauraties heeft Dr. Eduardo Morais de lat nog iets hoger gelegd; hij gebruikte Cavex Cream afdrukken voor het vervaardigen van kleine brugconstructies. Al deze studies ondersteunde de eerdere bevindingen van ons laboratoriumonderzoek bij Cavex Holland in Haarlem. Met Cavex Cream breiden we de indicatiemogelijkheden van de traditionele alginaat impressies uit. Cavex Holland BV Manager Technical Services Richard Woortman

Referenties: 1. ISO6873:2013 Dentistry – Gypsum products 2. ISO1563:2013 Dentistry – Hydrocolloid impression materials 3. ISO4823:2015 Elastomeric impression materials 4. The Potential of Alginate, Dr. Markus Th. Firla – DZW 08-2015 5. Quality Comparison between two impression materials, Dr. Rudolf Schiefelbein - 2015 6. Cavex Cream Alginate – Market Evaluation, Monitex Taiwan 2016 7. Cavex Cream Alginate – Clinical Evaluation, The Dental Advisor 2017 8. Cavex Cream Alginate used for single crown – Dr Eduardo Morais

29


StraumannÂŽ Pro Arch Solution

OngeĂŤvenaarde behandelmogelijkheden voor volledige vaste restauraties.

MOGELIJKHEDEN

Keuzevrijheid afhankelijk van de klinische casus

BEWEZEN

Klinisch bewezen en wetenschappelijk onderbouwde materialen en componenten

KORTER

Beschikbaar met korte implantaten

PROTHETIEK

STABILITEIT

Uitgebreide prothetische Hoge mechanische mogelijkheden voor beide en primaire stabiliteit behandelmethoden afhankelijk van de behoefte

Neem contact op met uw Account Manager of bezoek www.straumann.be

Ad_Pro_Arch_2.0_A4.indd 1

1-11-2018 9:37:11


7:11

PRODUCTINFO

KULZER

Kulzer introduceert nieuwe materialen voor freesmachines Haarlem, 1 november 2018 Kulzer – één van ‘s werelds toonaangevende tandheelkundige bedrijven – lanceert een nieuwe serie van dima Mill materialen met nieuwe kleuren en translucente opties voor zirkonium als ook voorgesinterde CoCr schijven. Het uitgebreide assortiment helpt tandtechnische professionals in de behoeften van haar klanten te voorzien, terwijl het standaardformaat (Ø = 98.5 mm) zorgdraagt voor bruikbaarheid op een grote variëteit van freesmachines. De nieuwe producten vergroten het bereik van het gevestigde portfolio van zirkonium (inclusief multilayer), PMMA en wax schijven.

dima Mill Zirconia HT in 16 dentine kleuren + 1 bleek & 1 witte variant Dima Zirconia HT schijven zijn nu verkrijgbaar in 16 dentinekleuren, een bleekkleur en een witte variant. Deze verscheidenheid aan kleuren is ontwikkeld om de natuurlijke tint van origineel dentine zo veel mogelijk na te bootsen – het ideale uitgangspunt voor keramische restauraties. Deze economische oplossing zorgt voor een besparing in kosten en tijd, ook bij hoogesthetisch geveneerde kronen. Tandtechnici kunnen snel en met minder lagen de natuurlijke schoonheid van een handgemaakt keramisch geveneerd werkstuk bereiken.

dima Mill Zirconia HTE in 16 klassieke kleuren + 1 bleek & 1 witte variant De nieuwe ‘esthetische’ lijn van zirkonium: 16 dentinekleuren, een bleekkleur en een witte variant. De hoge translucentie maakt ook zeer esthetisch glazed, veneered of monolithische restauraties mogelijk voor zowel anterieur als posterieur. Ontwikkeld gebaseerd op de jaren ervaring van Kulzer op het gebied van keramische werkstukken, helpt dit lichtere, ultratranslucente materiaal je om restauraties te creëren met de esthetiek van natuurlijke elemententanden.

“Uw vakmanschap creëert perfectie” In combinatie met de geoefende vaardigheden van tandtechnici in het aanbrengen van keramische lagen, kleuren en glazuren, bieden de dima Mill Zirconia

HT en HTE kosteneffectieve en tijdbesparende opties voor natuurlijke resultaten, uitstekende esthetiek en tevreden klanten.

dima Mill CoCr solid voor veel kracht en geen na-sinteren Kobaltchroom (CoCr) is een uitermate resistent en duurzaam materiaal, geschikt voor een grote variatie aan indicaties. De biocompatibele (beryllium en nikkelvrij) schijven zijn eenvoudig te frezen in krachtige freesmachines die solide metalen schijven aankunnen. Dima Mill CoCr bespaart ook tijd dankzij het minimale schoonmaakwerk en geen na-sinteren. Topkwaliteit CoCr restauraties kunnen worden gemaakt door de dima Mill CoCr te frezen in de cara Mill 3.5 en de cara Mill 3.5 PRO serie of een vergelijkbare machine. Na het frezen biedt Kulzer’s assortiment van Signum en HeraCeram de perfecte metaalkeramiek bonding en veneermaterialen voor buitengewone esthetiek.

Het volledige dima Mill portfolio bestaat nu uit: • • • • • •

dima Mill Zirconia dima Mill Zirconia ML (multilayer) dima Mill temp (PMMA) dima Mill Wax Nieuw: dima Mill CoCr Nieuw: dima Mill Zirconia HT in 16 kleuren en 1 bleek & witte variant • Nieuw: dima Mill Zirconia HTE in 16 kleuren en 1 bleek & witte variant Bezoek onze website www.kulzer.nl voor meer informatie of neem contact op met Harry de Groot (Regional Manager Digital Prosthetics) op +31 (0) 6 5397 8086 of via harry.degroot@kulzer-dental.com.

31


PRETTAU® 2 DISPERSIVE® EEN NIEUW UITZONDERLIJK TRANSLUCENT EN BUIGVAST ZIRKONIUM MET EEN NATUURLIJKE KLEURVERLOOP MET VELE TOEPASSING MOGELIJKHEDEN, VOOR EEN SOLITAIRE KROON ALSMEDE GROTE OVERSPANNINGEN

APEX – T +32 (0)2 376 71 26 – F +32(0)2 376 71 62 – apex@apexdental.be – www.apexdental.be Zirkonzahn Worldwide – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com


PRODUCTINFO

CAVEX

Cavex Set Up Wax – zo voorspelbaar! Het maken van een prothesemodel is een kunst. Het komt aan op het talent en de vaardigheden van de tandtechnicus, de samenwerking met de tandarts ende bijzondere eigenschappen van de Cavex Set Up Wax: • Geschikt voor volledige en partiële protheses • Geringe krimpspanning en dimensionele stabiliteit • Goede plasticiteit en elasticiteit • Verkrijgbaar als soft, regular en hard

De voorspelbaarheid van Cavex Set Up Wax Paraffines, micro-wassen, natuurlijke wassen en pigmenten die zo gecombineerd zijn dat de smeltpunten niet ver uit elkaar liggen; het recept voor een goede modelleerwas. Het proces van smelten en verharden verloopt daardoor gelijkmatig en voorspelbaar. Omstandigheden en persoonlijke voorkeuren kunnen verschillen, daarom kunt u kiezen uit Soft, Regular en Hard. De verwerking is hetzelfde, maar smeltpunt en eindhardheid variëren. Dankzij z’n ideale consistentie wordt deze was tevens vaak gebruikt bij beetregistratie door de tandarts.

Een prothese die mooi is en ook perfect past Esthetiek en technische perfectie dienen samen te gaan. Om mooi te kunnen modelleren en de elementen te kunnen corrigeren, blijft de was in handen van de tandtechnicus voldoende lang plastisch. Bovendien behoudt het z’n dimensionele stabiliteit en de elasticiteit maakt de was tevens heel geschikt voor partiële protheses. Cavex Set Up Wax laat zich mooi glad afwerken. De kleur is heel natuurlijk, evenals de vormvastheid in de mond. Na uitharding zijn de elementen grondig ge xeerd. Het eindresultaat is exact gelijk aan het model. Wilt u Cavex Set Up Wax zelf een keer proberen, stuurt u dan eene-mail naar dental@cavex.nl met uw verzoek en uw gegevens. www.cavex.nl

33


19774_1 Panavia V5 advertentie A4 NL 01.indd 1

19-10-18 15:33


PRODUCTINFO

IVOCLAR VIVADENT

Programill PM7 De PrograMill PM7 is dé premium freesmachine, met een krachtige prestatie en dynamiek van Ivoclar Vivadent. Het stelt nieuwe industriële standaarden voor de digitale vervaardiging van restauraties in tandtechnische laboratoria. De volledig open (interface) freesmachine is in staat om een verscheidenheid aan materialen zowel nat als droog te verwerken en is geschikt voor een breedspectrum aan indicaties. De hoge efficientie van de machine resulteert in snelle productie en precieze resultaten. Het 5-assige simultane bewerkingsproces wordt geregeld via de geïntegreerde pc met touchscreen monitor. De perfecte afstemming van de materiaal- en freeswisselaar zorgt voor onafhankelijke en consistente productie. Het centrale beheer van maximaal 8 discs / 48 IPS e.max blokken in de materiaalwisselaar en de freesinstrumenten (tot wel 20) in het magazijn, zorgen ervoor dat de juiste individuele verwerkingsstrategie wordt gebruikt. De geïntegreerde ionisator (gepatenteerd) vermindert de stofdeeltjes in de machine aanzienlijk tot een minimum, nadat er PMMA of acryl is gefreesd. De PrograMill PM7 biedt u een toekomstgerichte hoogwaardige oplossing voor precieze, efficiënte, geautomatiseerde en digitale vervaardiging van tandheelkundige restauraties.

Voordelen: • • • •

970 Watt kracht voor krachtige resultaten servomotoren voor de hoogste snelheid intuïtieve werking en Smart touchscreen display geïntegreerde CNC PC en intelligente machinebeheer • ionisator voor automatische zelfreinigende ‘Active Air’ luchtafzuiging

Kenmerken: • open freessysteem • hybride werking: automatische wissel tussen droog en natte freesbewerkingen • geïntegreerde ionisator en automatische zelfreiniging • 20-positiesinstrumentwisselaar voor onafhankelijke (ver)werking • volledig geautomatiseerd materiaalbeheer • intuïtieve smart userinterface voor handige bediening

Indicaties: • • • • • •

inlays, onlays, veneers partiele kronen, kronen bruggen hybride bruggen abutments en steggen digitale volledige prothesen

Beschikbare materialen: • • • • • • • • • •

IPS e.max CAD IPS e.max ZirCAD IPS Empress CAD Telio CAD Colado CAD CoCr4 Colado CAD Ti2 und Ti5 SR Vivodent CAD IvoBase CAD ProArt CAD Elke 98.5 discs op de markt

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact op met ons Benelux kantoor in Hoofddorp via tel: 023 52 93 791 of per email met cindy. raadschelders@ivoclarvivadent.com. Meer informatie: www.ivoclarvivadent.nl en / of www.ivoclardigital.com

35

15:33


Een innovatie die zo groot is, dat hij in uw hand past.

Maak kennis met de 3M Mobile True Definition Scanner. De eerste mobiele intra-orale scanner die volledig op een tablet werkt. � � � �

Bewezen nauwkeuriger dan andere toonaangevende intra-orale scanners Compact, ergonomisch design. Uitpakken en scannen binnen één uur Lage instapkosten Eenvoudig informatie delen met de patiënt voor een hogere behandelacceptatie

Past in uw hand. Past in uw budget. Past in uw praktijk. 3M.nl/TrueDef • 3M.be/TrueDef


PRODUCTINFO

NOBEL BIOCARE

NobelProcera® Crown on Base Nieuwe FCZ kroon voor Universal Base en On1 Base Het restauratieve gamma in meerlagig translucent zirconium (HT ML) is aangevuld met de verschroefde ‘full contour’ Crown on Base restauratie. Zo heeft u de keuze uit kronen, bruggen, ASC bruggen en de nieuwe Crown on Base, allen beschikbaar in hoogwaardig HT ML zirconium. Meerlagig zirconium

Prothetische flexibiliteit

Het natuurlijk meerlagig translucent zirconium laat een snelle afwerkingsprocedure toe voor het opschilderen en glanzen. Bovendien wordt het risico op chipping en verkleuring beperkt, wat zorgt voor een langdurig esthetisch resultaat. Kroon verkrijgbaar in 6 basistinten.

De ’full contour’ of ’cut back’ opties zorgen voor een optimale prothetische flexibiliteit. De Crown on Base is beschikbaar op de On1 Base met Conische Connectie en de Universal Base met Conische Connectie, External Hex en Tri-Channel.

Extraoraal cementeren

U verzekert zich van een bewezen verschroefde verschroefde restauratie met originele componenten, getest als één systeem.

De kroon wordt buiten de mond gecementeerd op de base, waarna het geheel verschroefd wordt op het implantaat. Hierdoor bestaat er geen risico op overtollig cement en de mogelijke gevolgen hiervan.

Originele componenten

Meer informatie op nobelbiocare.com/fcz

37


Innovatie ontmoet indicatie GRADIAÂŽ Plus van GC Modulair composietsysteem voor indirecte restauraties Nieuwste op gebied van keramischepolymeer technologie Rode & witte esthethiek in perfecte harmonie Indicatie-gerelateerde consistentie van pastaâ&#x20AC;&#x2122;s

GRATIS TESTSET OP AANVRAAG

TRADE IN MOGELIJK

Neem voor meer info contact op met GC Benelux, mail info.benelux@gc.dental


PRODUCTINFO

STRAUMANN

NIEUW:

3D-printing modellen en surgical guides via Straumann® Centralized Production Straumann biedt laboratoria nu ook verschillende printmogelijkheden op het gebied van 3D printing modellen en 3D surgical guides. Via Straumann® Centralized Production bent u gegarandeerd van een betrouwbare, volledig gevalideerde workflow, precisie en kwaliteit van: • modellen via Straumann CARES of 3Shape Connectivity* • guides via coDiagnostic Werkt u met CARES Scan & Shape? Stuurt u ons de scan data. Wij designen en frezen de 3D printing modellen voor u. Meer informatie? Wilt u profiteren van de voordelen die de centralized production u biedt? Neemt u dan zeker contact op met uw Account Manager. Contacteer +32 (0)2 790 10 00.

* = binnenkort beschikbaar

39


DENTAL DENTALPRODUCTS PRODUCTS

www.improdent.be www.improdent.be

Beselarestraat Beselarestraat273A, 273A,BE-8980 BE-8980Zonnebeke Zonnebeke T. T.057 46 95 14 • info@improdent.be 057 46 95 14 • info@improdent.be

Waarom Waarom kiezen kiezen voor voor Optiloc? Optiloc? 99Zonder torque-holte: het abutment kan dus Zonder torque-holte: het abutment kan dus probleemloos probleemloos rein rein worden worden gehouden gehouden 99Bolvormig hierdorr Bolvormig design: design: werkt werkt zelfrichtend, zelfrichtend, hierdorr klikt de prothese automatisch op zijn plaats klikt de prothese automatisch op zijn plaats

1.1.Ideale Idealeafmetingen afmetingen

99Uiterst maar Uiterst kleine kleine matrix: matrix: diameter diameter van van maar 4.2mm, prothese 4.2mm, zorgt zorgt voor voor plaatswinst plaatswinst in in de de prothese

Slanker Slankerdan danandere anderedrukknop drukknopabutments abutments enenmeer retentie dan bolattachementen. meer retentie dan bolattachementen. Door Doordedeideale idealeafmetingen afmetingenkan kande dematrix matrix ook bij beperkte plaatsruimte worden ook bij beperkte plaatsruimte worden aangebracht. aangebracht.

9911schroevendraaier: van het het schroevendraaier: onafhankelijk onafhankelijk van implantaat, implantaat, steeds steeds dezelfde dezelfde schroevendraaier schroevendraaier

2.2.Ultieme Ultiemecombinatie combinatievan vandrukknop drukknop abutment abutment&&bolattachement bolattachement ®-matrix ®-matrix DeDe Optiloc laat geringe Optiloc laat geringebewegingen bewegingenvan vande deprothese prothese toetoe zonder deze los te maken. In tegenstelling tot bolsystemen zonder deze los te maken. In tegenstelling tot bolsystemen ® gelijkmatig ® gelijkmatig gaat Optiloc terug gaat Optiloc terugnaar naardedebasispositie. basispositie.

Uiterstflexibel flexibel 3.3.Uiterst retentie-inserts(300 (300ggtot tot2.550 2.550g), g),divergenties divergenties tot tot 20 20 graden graden 6 6retentie-inserts perimplantaat. implantaat.De Deunieke uniekevormgeving vormgevingvan van het het Optiloc Optiloc®®-per abutmentmet metzelfrichtende zelfrichtendefunctie functievereenvoudigt vereenvoudigt de de dagelijkse dagelijkse abutment plaatsingvan vande deprothese protheseen envoorkomt voorkomt plaatsing overmatigebelasting belastingvan vande deretentieretentieMicrohardness overmatige Microhardness inserts.De Deinserts insertsworden wordenininslechts slechts55 inserts. secondenvervangen. vervangen. seconden

Coefficient Coefficien with steel with steel 0.6 0.6

5000 5000

0.5 0.5

4000 4000

0.4 0.4

3000 3000

0.3 0.3

Microhardness ® Microhardness

De oppervlaktekwaliteit van de Optiloc -abutments De oppervlaktekwaliteit van de Optiloc®-abutments vormt een nieuwe maatstaf. De optimale hardheid en vormt een nieuwe maatstaf. De optimale hardheid en wrijvingseigenschappen verminderen slijtage van het wrijvingseigenschappen verminderen slijtage van het abutment en de retentie-insert. abutment en de retentie-insert. Net hierdoor is er 10 jaar garantie op de ‘diamond coating’ Net hierdoor is er 10 jaar garantie op de ‘diamond coating’ van het abutment. van het abutment. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en compatibel met Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en compatibel met een breed scala van implantaatsystemen. een breed scala van implantaatsystemen.

TiN TiN

ZrN ZrN

TiCN TiCN

ADLC: HV 3000 - 5000 ADLC: HV 3000 - 5000

0.00 0.00

TiCN: HV 3000 +-500 TiCN: HV 3000 +-500

Hetperfecte perfecteoppervlak oppervlak 4.4.Het

1000 1000

ZrN:ZrN: HV 2800 +-300 HV 2800 +-300

JAAR 1010JAAR GARANTIE GARANTIE

TiN: HV 2300 +-300 TiN: HV 2300 +-300

2000 2000

Optiloc ® ADLC surface Optiloc ® ADLC surface

Coefficient of friction compared Coefficient with steel of friction compared with 0.6 steel

5000 5000

0.6 0.5

4000

0.5

4000

0.4

0.4

3000

3000

0.3

0.3

2000

0.2

Contacteer ons voor meer informatie & prijzen Contacteer ons voor meer informatie & prijzen of bestel online op www.improdent.be of bestel online op www.improdent.be

ZrN

TiCN

Optiloc® ADLC surface

TiN

ZrN

TiCN

Optiloc® ADLC surface

TiN

ADLC: ADLC: < 0.1 < 0.1

0.0

0.0

TiCN: 0.3 TiCN: 0.3

Optiloc ® ADLC surface

Optiloc ® ADLC surface

0.1

0.1

ZrN: 0.5 ZrN: 0.5

TiCN

TiCN

ADLC: HV 3000 - 5000 ADLC: HV 3000 - 5000

ZrN

ZrN

TiCN: HV 3000 +-500 TiCN: HV 3000 +-500

TiN

0.2

TiN: H0.6 TiN: H0.6

TiN

ZrN: HV 2800 +-300

0.00

0.00

ZrN: HV 2800 +-300

1000

TiN: HV 2300 +-300

1000

TiN: HV 2300 +-300

2000

0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0

Ti


PRODUCTINFO

ZIRKONZAHN

Nieuwe zirkonium materialen van Zirkonzahn: Prettau® 2 en Prettau® 2 Dispersive® Een uiterst natuurlijk, stabiel materiaal met voortreffelijke biocompatibele eigenschappen. Dit zirkonium is bruikbaarom in uiterst gecompliceerde constructies hoogwaardige vakkennis gestalte te geven. Vooral wanneer men translucentie en sterkte in acht moet nemen, kunnen deze materialen het verschil maken. Naast esthetiek is voor het vervaardigen van een grote overspanning de sterkte een bepalende factor. Met het materiaal Prettau® 2 is het gelukt grote buigsterkte met extreme translucentie te combineren. Tevens laat het materiaal ook toe manueel ingekleurd te worden met Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell om een nog individuelere aanpassing aan de patiënt mogelijk te maken. Met Prettau® 2 is het mogelijk om kronen en grote constructies te vervaardigen die voldoen aan grote esthetische en biocompabiliteitseisen. Coefficient of friction compared Coefficient of friction compared with steel with steel

Voor Prettau® 2 Dispersive® werd een uiterst translucent zirkonium-materiaal ontwikkeld met een grote buigsterkte. Tijdens de ontwikkeling van dit materiaal is het gelukt om een uiterst natuurlijk kleurverloop te bereiken zodat er na het sinteren een zeer zachte, EEN NIEUW, UITZONDERLIJK TRANSLUCENT EN natuurlijke kleurovergang ontstaat.

0.6 0.6

0.3 0.3

TiN: H0.6 TiN: H0.6

ZrN: 0.5 ZrN: 0.5

TiCN: 0.3 TiCN: 0.3

0.2 0.2

TiN TiN

ZrN ZrN

TiCN TiCN

BUIGVAST ZIRKONIUM MET EEN Monolitisch of gereduceerd vervaardigd, is het bioNATUURLIJK KLEURVERLOOP. VELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN: VOOR EEN SOLITAIRE compatibel zirkonium uitermate geschikt voor zowel KROON ALSMEDE GROTE OVERSPANNINGEN solitaire kronen als voor brugconstructies. Opdatna het sinteren deze uiterst fijne, overgangsADLC: < 0.1 ADLC: < 0.1

0.4 0.4

0.0 0.0

Natuurlijk kunnen de constructies daarnaast ook nog individueel met Colour Liquids, porselein en stains ingekleurd worden, om zonodig een nog individueler resultaat te krijgen.

PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

0.5 0.5

0.1 0.1

maar het kleurverloop te strooien. Zo verkregen we een dispers kleurverloop in plaats van een scherp begrensd kleurverloop.

vrije kleur ontstaat, was het belangrijk om tijdens de ontwikkeling van dit zirkonium niet in lagen te werken

Optiloc® ADLC surface Optiloc® ADLC surface

Zie voor meer informatie: www.zirkonzahn.com

APEX – T +32 (0)2 376 71 26 – F +32(0)2 376 71 62 – apex@apexdental.be – www.apexdental.be Zirkonzahn Worldwide – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

41


UDB-LIDMAATSCHAP

Wat zijn de voordelen als UDB-lid? Het aanleveren van goede, correcte en betrouwbare informatie naar onze leden toe is een van onze hoofdtaken. Daarvoor hebben we ons ‘UDBNieuws’ met extra ledenkatern, onze website en geregeld ook onze digitale ‘Nieuwsflash’ waarmee we snel belangrijk nieuws kunnen verspreiden (bijvoorbeeld over veranderingen in het wetgevend kader waarbinnen we werken). UDB zet ook sterk in op het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen haar leden, uiteraard steeds met de UDB-kernwaarden collegialiteit, vertrouwen, openheid en betrokkenheid in het achterhoofd. Kleinere dentaallabo’s hebben meestal de middelen niet om in alle deeltechnieken van ons vak te investeren en specialiseren zich dan ook vaak. Toch hebben ook zij een plaats in onze sector en kunnen zij, door intensief te communiceren en samen te werken met collega’s, zichzelf en hun zakenpartners tot een hoger niveau optillen. UDB is de enige wettelijk erkende beroepsvereniging van zelfstandige dentaaltechnici in Vlaanderen die uitsluitend in rechtstreekse relatie met practici in de tandheelkunde werken. UDB verdedigt uw beroepsbelangen bij: • Delaco, de nationale beroepsvereniging • FEPPD, de Europese beroepsvereniging van dentaaltechnici • de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO • het Paritair Comité 330 voor de gezondheidsdiensten en de tandprothese • de onderwijsinstanties en opleidingscentra • de ministeriële instanties en consumentenorganisaties

Voordelen van een UDB lidmaatschap:

Gratis •

• • • • • • • • • • • • • •

Kunststof uithangbord “ UDB Erkend Lid 2018Tanden uit vertrouwde handen, met ons werk sta je sterk”. Kunststof uithangbord “Dringende Levering” Informatie over beroepsgebonden problemen. Waarschuwing tegen malafide toeleveringsbedrijven. Informatieverstrekking aangaande wetgeving dentaaltechnische sector. Algemene leveringsvoorwaarden. Vermelding in de officiële Dentex-catalogus. 4 maal per jaar het UDB-Nieuws. Kleine aankondigingen in het UDB-Nieuws. Nieuwjaarsreceptie. Nieuwsflash via e-mail GDPR wetgeving Be Transparent/Sunshine Act FAGG registratie Kortingen bij studiedagen en cursussen: - ID DAG: 28% korting - Cursussen in opleidingslokaal AD: 25% op ALLE cursussen - Cursus kostprijsberekening: uitsluitend voor leden met gebruik gratis online software programma

UDB lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar! U kunt vandaag nog aansluiten en lid worden voor 2017 van de enige Vlaamse beroepsvereniging voor dentaaltechnici. Mail naar secretariaat@udb.be of bel naar 03 354 58 76

43


/ faciliterende partner tussen het labo en de tandarts in de Belgische markt /

Ontdek het volledige gamma

PROGRAMILL FREESUNITS

van Ivoclar Vivadent bÄł L A B O R O R INFO@LABOROR.BE W W W. L A B O R O R . B E


SPONSORS

Wij danken! Volgende bedrijven geven door hun steun blijk van hun wil om mee te werken aan de toekomst van ons beroep. Schenk hen uw vertrouwen!

Colofon

3M ESPE ARSEUS LAB BREDENT CAVEX COLTENE WHALEDENT DENTAURUM DENTSPLY SIRONA G.C. BENELUX IMPRODENT IVOCLAR VIVADENT

Een uitgave van Unie van Dentaal Technische Bedrijven Wettelijk erkende beroepsvereniging Maatschappelijke zetel: Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne Info: http//www.udb.be E-mail: secretariaat@udb.be UDB Dentaaltechniek Administratief secretariaat: Myriam Jacobs Middelmolenlaan 20 2100 Deurne • maandag, woensdag en vrijdag: van 9u00 tot 12u00 • dinsdag en donderdag: van 13u00 tot 17u00 Telefoon: 03 354 58 76 Fax: 03 354 58 77 E-mail: secretariaat@udb.be UDB Boekhouding: Kortrijksepoortstraat 235 9000 Gent Rekening BE36 7370 0472 7781 BE 0476 079 265

KERCKAERT-LABOROR KULZER KURARAY MIS IMPLANTS NOBEL BIOCARE SOCIAAL FONDS DENTAALTECHNIEK STRAUMANN VITA ZHERMACK ZIRKONZAHN

Samenstelling: L. Van den Berghe M. Jacobs A. Van Rossem R. Van Reeth Verantwoordelijke uitgever: René Van Reeth Middelmolenlaan 20 2100 Deurne Eindredactie: L. Van den Berghe Adreswijzigingen: Stuur ons uw adreswijziging. Wij zorgen dat u het UDB-Nieuws blijft ontvangen. Suggesties, opmerkingen en artikels worden door de redactie met dank aanvaard. Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties. Foto cover: ZTM Haristos Girinis voor Dentaurum.

45


© MIS Corporation. All rights Reserved. © MIS Corporation. All rights Reserved.

GLOBAL GLOBAL2016 CONFERENCE CONFERENCE May 26-29, Barcelona 2016 May 26-29, Barcelona

BARCELONADREAM DREAMTEAM TEAM BARCELONA MAKE IT SIMPLE MAKE IT SIMPLE MIS is proud to introduce the Global Conference Speakers Team: Alexander Declerck • Anas Aloum • MIS is proudPilloni to introduce Global ConferenceAronsson Speakers •Team: Alexander Declerck Aloum • Andrea • Arndtthe • Björn-Owe • CarloAnas Happe Carles Martí-pagés P. Marinello • Andrea • Arndt •Happe • Björn-Owe Aronsson • Carles Martí-pagés • Carlo Pilloni Marinello • Christian • Eli Machtei • EricP.Van Coachman David García Baeza • Eduard Ferrés-padró Dooren • Christian • David García • Eduard • Eric •Van Dooren Coachman Baeza Ferrés-padró Machtei • Federico • France Hernández Alfaro • Florian Schober Lambert• •EliGabi Chaushu Galip Gürel • Federico • • • • Hernández Alfaro Florian Schober France Lambert Gabi Chaushu Galip • Giulio Rasperini • Guillermo J. Pradíes Ramiro • Gustavo Giordani • Hilal Kuday • Ignacio Sanz Gürel Martin • Giulio • Guillermo J. Pradíes • Hilal • Ignacio• Sanz Martin Rasperini Ramiro Giordani KudayDemirel • José • Korkud E. Maté-sánchez De Val • José Nart •• Gustavo Juan Arias Romero Lior Shapira • José • • • • E. Maté-sánchez De Val José Nart Juan Arias Romero Korkud Demirel Lior Shapira • Marco Esposito • Mariano Sanz Alonzo • Miguel Troiano • Mirela Feraru-Bichacho • Mithridade • Marco • Mariano • Miguel • Mirela • Mithridade Esposito Sanz Alonzo Troiano Feraru-Bichacho • Moshe • Nardi • Nelson • Nitzan Davarpanah Goldstein Casap Carranza Bichacho • Nuno Sousa Dias • Moshe Goldstein • Nardi • Nuno Davarpanah Casap • Nelson Carranza Nitzan Bichacho SousaClavijo Dias • Pablo Galindo-Moreno • Stavros • Stefen • Victor Pelekanos Koubi • •Tommie Van de Velde • Pablo • • • • Galindo-Moreno Stavros Stefen Koubi Tommie Van de Velde Victor Clavijo • Vincent Fehmer • Yuval Jacoby. To Pelekanos learn more about the conference visit: www.mis-implants.com/barcelona • Vincent Fehmer • Yuval Jacoby. To learn more about the conference visit: www.mis-implants.com/barcelona

® ®


ved.

ved.

ADMINISTRATIE

Aansluitingsverklaring UDB Volgens de statuten van de Wettelijke Erkende Beroepsvereniging is het noodzakelijk dat er voor elk lid een aansluitingsverklaring is. Stuur dit formulier onmiddellijk terug naar UDB, Middelmolenlaan 20, 2100 Deurne, fax 03 354 58 77. Dank U.

Ondergetekende Privaatadres Bedrijfsleider van (Stempel): wens lid te worden van de beroepsvereniging UDB wenst opnieuw lid te worden van de beroepsvereniging UDB en betaalt vóór 15 januari van het lopend jaar, op rek.nr. 737-0047277-81 van UDB p.a. Middelmolenlaan 20 2100 Deurne, het toepasselijk bedrag

Enkel voor nieuwe leden en bedrijven die nog geen UDB-lid waren: Omdat wij graag over exacte gegevens beschikken vragen wij dat u ons met deze aansluitingsaanvraag een kopie van de inschrijving in het handelsregister, een attest inzake tewerkstelling van uw sociaal secretariaat en uw registratienummer bij de Algemene Farmaceutische Inspectie zou sturen. Bijgevoegd: Attest soc. secretariaat, Copie van inschrijving in het handelsregister en Registratienr. Uw aanvraag tot lidmaatschap kan enkel worden behandeld nadat u de administratieve bijdrage van 12 Euro overgeschreven heeft. Ter verduidelijking: • Het lidgeld is elk jaar te betalen als bijdrage in de werkingskosten van UDB • De administratieve bijdrage voor de (her)opening van uw dossier moet slechts eenmaal betaald worden zolang u onafgebroken lid blijft van UDB. • de aansluitingsvergoeding is een solidariteitsbijdrage in de kosten die in het verleden gemaakt werden voor de instandhouding van de vereniging en voor verwezelijkingen van algemeen nut. Uw collega’s die de vorige jaren lid waren hebben hieraan bijgedragen, bedrijven die nu pas aansluiten of opnieuw aansluiten niet. Bedrijven die pas vorig jaar opgestart zijn moeten geen aansluitingsvergoeding betalen.

Datum & Handtekening.

47


ADMINISTRATIE

UDB informatiefiche Strikt vertrouwelijk Aankruisen wat van toepassing is. Dank u voor uw medewerking. INVULLEN WAT GEWIJZIGD IS VOLSTAAT. Aard van de werkzaamheden van het bedrijf Voert dit werk uit.

in eigen bedrijf

ook voor collegaâ&#x20AC;&#x2122;s

uitvoering bij collega

Kroon- en brugwerk Skeletframes Freeswerk Combinatiewerk Suprastr. op implant. Orthodontie Andere Werkverdeling: hoeveel personen werken in het bedrijf (uzelf indbegrepen): Verdeling volgens looncategorie aantal voltijds

aantal deeltijds

totaal

man

man

man

vrouw

vrouw

vrouw

Bedrijfsleider Meewerkende echtgen. Vennoten Arbeiders Bedienden Techn. kaderleden Leerlingen Stagiairs Totaal Categorie

aantal werknemers man 1 2 3 4 5 6 7 8

48

vrouw

totaal


Ervaar de waarde van opleiding!

Met de steun van

ARSEUS LAB NV Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem Tel. 0800 30 500 | sales@arseus-lab.be www.arseus-lab.eu

DIAMOND D HC

Ultra resistente prothesekunststof Kenmerken

Voordelen

Met de ultra resistente prothesekunststof Middelmolenlaan 20 Diamond D® kan de tandtechnicus dunnere, lichtere en 2100 met Deurne minder storende protheses een betere pasvorm maken dan met welke andere prothesekunststof dan ook. Telefoon: 03 354 58 76

• Uitstekende transluciditeit • Uitzonderlijke buigsterkte • Hoogste totale ‘work of fracture’ • Natuurlijke kleurnuances

Fax: 03 354 58 77

Verkrijgbaar in vijf courante kleuren: Original, Light Fiber, Light Reddish Pink,E-mail: Dark Veined,secretariaat@udb.be Chroma Essence


Connected to the future â&#x201E;˘ DTX Studio design

Boost je digitale workflow met snelheid en precisie. Maak connectie met het DTX Studio platform, een groeiend digitaal platform dat de verschillende behandelingen met elkaar verbindt. De LS 3 scanner beschikt over een kleur- en full-articulator scanfunctie. Met het touchscreen kunt u direct de scans beheren en de scanner zelf bedienen.

Krijg de voorkeur van uw klanten en maak gebruik van authentieke NobelProcera componenten op Nobel Biocare implantaten. Verhoog de flexibiliteit van uw laboratorium door open STL cases van intra-orale en desktop scanners te ontvangen. Produceer gecementeerde restauraties, voorlopige kronen, chirurgische templates en modellen in-house.

Meer informatie via customer service: 02 467 41 70

GMT 55034 Š Nobel Biocare Services AG, 2018. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. KaVo is either registered trademark or trademark of Kaltenbach & Voigt GmbH in the United States and/or other countries. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. For prescription use only. See Instructions for Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.

GMT 55034 - LS3 Scanner - A4 - BENL.indd 1

18-05-18 13:23:34

Profile for udbmj

Be Dental Technology  

2018/4

Be Dental Technology  

2018/4

Profile for udbmj
Advertisement